Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului

Curs
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 133 în total
Cuvinte : 42781
Mărime: 219.03KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1. TMEFS disciplină ştiinţifică. Obiectul de studiu al TMEFS.

2. Educaţia fizică-concept, concepţie, caracteristici

3. Idealul, scopul şi finalităţiile educaţiei fizice

4. Obiectivele educaţiei fizice

5. Funcţiile educaţiei fizice şi sportului

6. Sportul – concept, caracteristici, taxonomie.

7. Aptitudini-talent-vocaţie în sportul contemporan.

8. Ereditate şi mediu în practicarea exerciţiului fizic.

9. Componentele procesului de educaţie fizică şi sport.

10. Normativitatea în educaţie fizică şi sport.

11. Sistemul metodelor utilizate în educaţie fizică şi sport

12. Orientări şi tendinţe metodologice în educaţie fizică şi sport.

13. Mijloacele utilizate în educaţie fizică şi sport.

14. Lecţia – principala formă de organizare a procesului de educaţie fizică şi sport.

15. Efortul în lecţia de educaţie fizică şi sport

16. Comunicarea şi acţiunile profesorului de educaţie fizică.

17. Planificarea în educaţie fizică şi sport.

18. Designul instrucţional în educaţie fizică şi sport.

19. Evidenţa în educaţie fizică şi sport.

20. Evaluarea în educaţie fizică – importanţă, funcţii, faze şi caracteristici.

Extras din document

CAPITOLUL I

TEORIA ŞI METODICA EDUCAŢIEI FIZICE

- DISCIPLINĂ ŞTIINŢIFICĂ -

Fiecare domeniu de activitate are la bază şi dezvoltă idei teoretice pentru care trebuie să găsească modalitatea de a fi aplicate în practică.

Astfel, pentru fiecare situaţie se dezvoltă o metodică care fundamentează şi aplică în practică elementele specifice respectivelor domenii.

În educaţie fizică şi sport, metodica specifică pune în discuţie relaţia predare-învăţare din interiorul procesului didactic, prin care se urmăreşte transmiterea conţinutului teoretic şi practic al domeniului.

Pentru recunoaşterea unei ştiinţe se impune îndeplinirea următoarelor condiţii :

- să aibă domeniu sau obiect propriu de investigare;

- să posede o axiomatică proprie;

- să posede un nivel de integrare teoretică şi conceptuală;

- să deţină metode proprii (în sens larg);

- să posede o epistemologie internă;

- să aibă contingente istorice bine conturate.

Privită ca o disciplină care urmăreşte îndeosebi realizarea eficientă a obiectivelor educaţiei fizice, metodica valorifică experienţa domeniului în vederea aplicării ideilor avansate de teoria educaţiei fizice, precum şi a celor care provin din activitatea practică, într-un demers ale cărui caracteristici permit înscrierea sa în rândul disciplinelor ştiinţifice.

În sprijinul statutului de disciplină ştiinţifică au fost aduse următoarele argumente :

- are domeniu propriu de cercetare, reprezentat de practicarea exerciţiilor fizice în vederea dezvoltării personalităţii individului, evidenţiată în principal prin nivelul dezvoltării fizice şi cel al capacităţii motrice;

- are metode de cercetare, care deşi nu pot fi revendicate exclusiv, au fost adaptate specificului domeniului (observaţia, experimentul, etc);

- a dezvoltat concepte şi a formulat noţiuni proprii;

- formulează legi, principii, reguli şi norme specifice;

- formulează ipoteze de cercetare a domeniului;

- deţine un ansamblu de date teoretice şi practice continuu dezvoltat, care îi conferă caracteristica unui sistem autotrofic;

- clasifică şi cantifică propriile categorii de probleme;

Teoriei şi Metodicii Educaţiei Fizice îi pot fi descrise trei caracteristici definitorii aflate în strânsă interdependenţă :

- caracter explicativ manifestat în direcţia relaţiei dintre componentele procesului de instruire. Totodată, caută explicaţii proprii pentru fenomenele specifice domeniului;

- caracter reflexiv dovedit prin judecăţile de valoare emise asupra componentelor procesului instructiv-educativ de educaţie fizică, prin raportare la realitatea socială;

- caracter normativ dovedit prin demersul orientat către elaborarea de norme şi recomandări privind desfăşurarea procesului de instruire, în vederea realizării obiectivelor specifice domeniului.

Statutul de disciplină ştiinţifică conferă teoriei şi metodicii educaţiei fizice, posibilitatea stabilirii unor legături directe atât cu discipline specifice altor domenii (pedagogie, psihologie, fiziologie, etc.), ale căror cunoştiinţe le aplică în activitatea de educaţie fizică, cât şi cu discipline specifice subsistemelor sale.

Totodată, continua dezvoltare a societăţii oferă disciplinei posibilitatea utilizării ultimelor achiziţii ale ştiinţei şi tehnologiei din orice domeniu, în demersul de predare a exerciţiilor fizice.

1.1. Obiectul de studiu al disciplinei Teoria Şi Metodica Educaţiei Fizice şi Sportului

Literatura de specialitate (internă şi internaţională) oferă puţine date privind delimitarea şi explicarea obiectului de studiu al teoriei educaţiei fizice şi sportului. La noi în ţară, singura lucrare demnă de luat în seamă, care a constituit mulţi ani instrumentul de lucru al studenţilor şi al profesorilor, scrisă în 1979 de profesorul Ion Şiclovan şi intitulată “Teoria educaţiei fizice şi sportului”, a fost anulată după 21 de ani (în 1990), iar cunoştinţele, cu greu închegate într-o teorie, au fost disipate în lucrări cu o altă viziune asupra acestei probleme.

Preview document

Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 1
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 2
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 3
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 4
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 5
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 6
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 7
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 8
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 9
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 10
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 11
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 12
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 13
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 14
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 15
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 16
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 17
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 18
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 19
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 20
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 21
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 22
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 23
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 24
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 25
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 26
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 27
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 28
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 29
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 30
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 31
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 32
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 33
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 34
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 35
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 36
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 37
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 38
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 39
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 40
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 41
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 42
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 43
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 44
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 45
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 46
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 47
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 48
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 49
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 50
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 51
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 52
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 53
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 54
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 55
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 56
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 57
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 58
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 59
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 60
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 61
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 62
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 63
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 64
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 65
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 66
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 67
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 68
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 69
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 70
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 71
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 72
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 73
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 74
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 75
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 76
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 77
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 78
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 79
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 80
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 81
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 82
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 83
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 84
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 85
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 86
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 87
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 88
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 89
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 90
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 91
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 92
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 93
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 94
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 95
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 96
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 97
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 98
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 99
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 100
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 101
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 102
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 103
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 104
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 105
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 106
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 107
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 108
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 109
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 110
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 111
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 112
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 113
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 114
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 115
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 116
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 117
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 118
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 119
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 120
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 121
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 122
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 123
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 124
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 125
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 126
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 127
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 128
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 129
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 130
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 131
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 132
Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului - Pagina 133

Conținut arhivă zip

  • Musculatie - Teoria si Metodologia Educatiei Fizice si a Sportului.docx

Alții au mai descărcat și

Rolul psihologului în sportul de performanță

INTRODUCERE „Mi se părea un lucru minunat să ştii, despre orice lucru, care e cauza pentru care ia fiinţă, pentru care piere, pentru care este....

Politici și instrumente de comunicare în managemetul activităților sportive

INTRODUCERE În lucrarea de faţă, intitulată „Politici şi instrumente de comunicare în managementul activităţilor sportive”, am realizat o analiză...

Handbal Juniori

CAP.I TENDINŢE ACTUALE DE DEZVOLTARE ÎN JOCUL DE HANDBAL PE PLAN INTERNAŢIONAL În ultimii ani de zile, nivelul performanţelor din handbalul...

Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive

INTRODUCERE „Natura este dreaptă cu oamenii.Le răsplateşte străduinţele şi îi face să fie harnici, pentru că răsplata este cu atât mai mare cu...

Studii asupra îndemânării specifice în jocul de fotbal

CAPITOLUL I INTRODUCERE Jocul de fotbal, joc ce se dispută de aproape un secol si jumătate este un sport de echipă care a cucerit lumea întreagă...

Istoricul Sportului

Capitolul I - Argument Evolutia sportului de la perioada preistorica pana in zilele noastre demonstreaza tendintele permanente ale omului de...

Metode și Mijloace Actuale Utilizate în Vederea Eficientizării Jocului de Fotbal din Punct de Vedere tehnico-tactic

Capitolul I – Fundamentarea teoretică 1.1. Caracteristicile jocului de fotbal modern şi orientările teoretico-metodologice în antrenamentul...

Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale

CAPITOLUL I PROBLEMATICA CERCETĂRII. GENERALITĂŢI 1.1. Calităţile motrice - obiective principale ale educaţiei fizice Viaţa contemporană în care...

Ai nevoie de altceva?