Psihopedagogia Sportului de Performanță

Curs
9.5/10 (4 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 39727
Mărime: 209.10KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Rata Gloria
UNIVERSITATEA DIN BACĂU FACULTATEA DE ŞTIINŢĂ A MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂŢII STUDII DE MASTERAT PSIHOLOGIA SPORTULUI DE PERFORMANŢĂ

Cuprins

CUPRINS

1. INTRODUCERE ÎN PSIHOPEDAGOGIE SPORTIVĂ 4

2. ANTRENAMENTUL ŞI PERFORMANŢA SPORTIVĂ 7

2.1. Concepte (antrenament, performanţă, sportiv, antrenor, competiţie) 7

2.2. Clasificarea activităţilor sportive de performanţă 12

2.3. Caracteristicile activităţii de performanţă 14

2.4. Exerciţii aplicative 19

Bibliografie 20

3. PRINCIPIILE PEDAGOGICE SPECIFICE PERFORMANŢEI SPORTIVE 21

3.1. Definiţia şi clasificarea principiilor 21

3.2. Principiul periodizării antrenamentului 23

3.3. Principiul efortului continuu 24

3.4. Principiul multilateralităţii pregătirii 25

3.5. Principiul individualizării pregătirii 26

3.6. Principiul specializării aprofundate a pregătirii 28

3.7. Principiul adaptării organismului la eforturi ridicate şi maxime 30

3.8. Exerciţii aplicative 32

Bibliografie 33

4. PSIHOPEDAGOGICĂ PREDĂRII 34

4.1. Predarea - activitate psihopedagogică 34

4.2. Predarea – proces bilateral 37

4.2.1 Comunicarea în antrenamentul sportiv 38

4.2.1.1 Comunicarea operaţie a predării 38

4.2.1.1 Comunicarea pozitiv şi negativ 42

4.2.2. Ascultarea - operaţie a predării 46

4.3. Stilurile de predare 48

4.4. Dinamica procesului de predare în antrenamentul sportiv 53

4.4.1. Metodologia procesului de predare în antrenamentul sportiv 53

4.4.2. Planificarea conţinuturilor de predare 55

4.4.3. Organizarea predării 58

4.4.4. Conducerea lecţiei 61

4.4.5. Evaluarea predării 63

4.4.6. Reglarea celor patru operaţii ale procesului de predare-învăţare 65

4.5. Exerciţii aplicative 67

Bibliografie 68

5. PSIHOPEDAGOGIA PROIECTĂRII ÎN ANTRENAMENTUL SPORTIV 69

5.1. Proiectarea antrenamentului sportiv – generalităţi 69

5.2. Etapele proiectării antrenamentului sportiv 72

5.3. Metodologia proiectării antrenamentului 81

5.3.1. Consideraţii privind proiectarea antrenamentului 81

5.3.2. Periodizarea antrenamentului 82

5.3.3. Documentele proiectării antrenamentului sportiv 84

5.3.3.1. Planul anual de pregătire / Macrociclul 85

5.3.3.2. Planul de etapă / Mezociclul 89

5.3.3.3. Ciclul săptămânal de pregătire / Microciclul 91

5.3.3.4. Planul de lecţie 94

5.5. Exerciţii aplicative 103

Bibliografie 68

Extras din document

1. INTRODUCERE ÎN PSIHOPEDAGOGIA SPORTIVĂ

„Performanţa sportivă este munca de ieri,

rezultatul de azi şi sacrificiul de mâine”

Evoluţia tehnico-ştiinţifică, care face din ştiinţă, într-o măsură tot mai mare, o forţă nemijlocită de producţie, a deschis largi posibilităţi omului, în direcţia afirmării prin sport. Reprezentând o valoare deosebită, care-şi pune într-o măsură apreciabilă pecetea asupra fizionomiei spirituale a omului, a personalităţii sale, sportul de performanţă constituie în prezent obiectul de studiu al diferitelor discipline ştiinţifice : filozofie, sociologie, economie, psihologie, pedagogie, biologie, biochimie, medicină etc.

În epoca noastră, sportul de performanţă a devenit o problemă socială, psihologică, pedagogică şi culturală, care priveşte, în aceeaşi măsură, societatea şi individul. Priveşte societatea, întrucât mersul său înainte şi progresul omenirii depinde de modalitatea de înţelegere a relaţiilor sociale internaţionale, pe care sportul pune o amprentă puternică; priveşte individul, deoarece dezvoltarea lui fizică, psihică, afectivă şi morală este influenţată de timpul folosit în vederea construcţiei propriei persoane. În prezent sportul de performanţă se transformă realmente într-o unitate de măsură a bogăţiei sociale şi reprezintă un mijloc eficient pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii şi pentru asigurarea resurselor financiare.

În ultimii 50 de ani sportul a cunoscut o puternică dezvoltare, în ceea ce priveşte performanţa, bazele sportive, echipamentul, aparatura şi instalaţiile, organizarea structurală, competiţiile, managementul şi nu în ultimul rând cercetarea ştiinţifică.

Progresele tehnice şi economice fac posibilă o ridicare substanţială a nivelului de trai şi creează în consecinţă o posibilitate reală de afirmare a individului, apt astăzi de a participa la o varietate de activităţi sportive în afara orelor de muncă. Este un fapt evident şi, în acelaşi timp, deosebit de important, că omul zilelor noastre nu-şi mai limitează activitatea doar la producţie, şi că are la dispoziţie ore de răgaz cărora le dă întrebuinţarea dorită.

Dezvoltarea impetuoasă a ştiinţei şi tehnicii, face ca ritmul acumulării de noi cunoştinţe, ritmul de dezvoltare a personalităţii să devină alert. Uzura morală şi ştiinţifică a ceea ce s-a dobândit la un moment dat în şcoală era foarte rapidă de aceea s-a impus cu acuitate apariţia unei multitudini de posibilităţi de afirmare sportivă. Acum sportul nu mai este ceea ce a fost cu 100 de ani în urmă, el a devenit o adevărată industrie de obţinere a performanţei sportive, o adevărată economie ce s-a răspândit într-un ritm alert pe întregul glob pământesc. Deci adaptarea antrenorului la cerinţele mereu noi ale performanţei necesită o instruire permanentă în conformitate cu noile informaţii apărute.

Cuantumul de cunoştinţe dat de învăţământul superior şi dobândit în experienţa practică din procesul de antrenament devine insuficient pentru a acoperi fluxul imens de informaţii datorat noilor descoperiri şi noilor evoluţii. Consecinţele ce decurg din această constatare privesc deopotrivă federaţiile/cluburile, antrenorul şi sportivul. Federaţiile/cluburile, pentru că acestea au nevoie de performanţă şi asigură material şi financiar, pentru obţinerea performanţei, antrenorii pentru că aceştia conduc procesul de creare şi dezvoltare şi sportivi pentru că ei sunt cei care produc performanţa şi beneficiază de ea. Deci adaptarea antrenorului la cerinţele mereu noi ale performanţei pe care o practică, necesită o instruire permanentă în conformitate cu noile informaţii apărute, cu noile cercetări realizate, dar şi cu noile opinii, concepţii emise, susţinute.

Din punct de vedere al sistemului contemporan de valori ale societăţii, formarea omului înseamnă în primul rând o activitate psihopedagogică înţeleasă într-un sistem de raporturi cu lumea înconjurătoare (fenomene, evenimente, obiecte), cu grupul social din care face parte, cu propriul organism şi propria activitate.

Procesul de instruire, specific antrenamentului sportiv, este tratat ca proces cu caracteristici, abordări, metodologii, conţinuturi, forme de organizare etc., specifice. Psihopedagogia sportivă, ca latură a educaţiei ce stă la baza instruirii specifice antrenamentului sportiv, este o abordare nouă, care începe să fie prezentată în literatura de specialitate ca ramură nouă la graniţa dintre pedagogie şi psihologie.

Între reperele psihopedagogice, specifice procesului de instruire şcolară, Stoica, M., 1996, pag. 150, include „stadiile dezvoltării intelectuale, mecanismul formării structurilor psihice, motivaţia învăţării, experienţa anterioară a elevilor, activitatea de redescoperire a cunoştinţelor şi factorii succesului şcolar”. Făcând o analogie cu antrenamentul sportiv putem sublinia că reperele psihopedagogice specifice sportului de performanţă se concretizează în:

-stadiile dezvoltării performanţei sportive;

-mecanismul formării deprinderilor motrice şi dezvoltării aptitudinilor psihomotrice specifice performanţei sportive;

-motivaţia practicării sportului de performanţă;

-predispoziţiile psihice şi fizice pentru un anumit sport;

-activitatea de pregătire sportivă propriu-zisă;

-factorii succesului performanţial.

Paul Popescu-Neveanu în „Dicţionarul de psihologie” 1978 prezintă psihologia ca fiind ”ştiinţa ce studiază psihicul şi comportamentul uman” iar pedagogia ca „ştiinţă şi teorie a procesului instructiv educativ”. Plecând de la aceste considerente putem sublinia faptul că „psihologia sportului este ramură a psihologiei aplicate în domeniul sportului având ca obiect principal de studiu adaptarea omului, în planul proceselor psihice, la exigenţele sportului de performanţă, iar pedagogia sportului de performanţă se ocupă de realizarea procesului instructiv educativ specific obţinerii performanţei sportive.

Preview document

Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 1
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 2
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 3
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 4
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 5
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 6
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 7
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 8
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 9
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 10
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 11
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 12
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 13
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 14
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 15
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 16
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 17
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 18
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 19
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 20
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 21
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 22
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 23
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 24
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 25
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 26
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 27
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 28
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 29
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 30
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 31
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 32
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 33
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 34
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 35
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 36
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 37
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 38
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 39
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 40
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 41
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 42
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 43
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 44
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 45
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 46
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 47
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 48
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 49
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 50
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 51
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 52
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 53
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 54
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 55
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 56
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 57
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 58
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 59
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 60
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 61
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 62
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 63
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 64
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 65
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 66
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 67
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 68
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 69
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 70
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 71
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 72
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 73
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 74
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 75
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 76
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 77
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 78
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 79
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 80
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 81
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 82
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 83
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 84
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 85
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 86
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 87
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 88
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 89
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 90
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 91
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 92
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 93
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 94
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 95
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 96
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 97
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 98
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 99
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 100
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 101
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 102
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 103
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 104
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 105
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 106
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 107
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 108
Psihopedagogia Sportului de Performanță - Pagina 109

Conținut arhivă zip

  • Psihopedagogia Sportului de Performanta.doc

Alții au mai descărcat și

Relația Antrenor-sportiv

CAPITOLUL I 1. INTRODUCERE 1.1. Motivaţia alegerii temei De-a lungul timpului, s-a dovedit fără nici o îndoială că antrenorul este una dintre...

Influentele Psihologice in Jocul de Hanbal

INTRODUCERE Handbalul, prin specificul său, presupune derularea acţiunilor de joc în mare viteză, limită de timp şi spaţiu, precum şi un consum...

Tehnici și Metode de Relaxare și Rolul Lor în Pregătirea Sportivilor de Performanță

CAPITOLUL I. Fundamentări teoretice ale temei 1. Fotbalul- ramură a sportului de performanţă Nu cred că există cineva născut să fie jucător de...

Politici și instrumente de comunicare în managemetul activităților sportive

INTRODUCERE În lucrarea de faţă, intitulată „Politici şi instrumente de comunicare în managementul activităţilor sportive”, am realizat o analiză...

Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive

INTRODUCERE „Natura este dreaptă cu oamenii.Le răsplateşte străduinţele şi îi face să fie harnici, pentru că răsplata este cu atât mai mare cu...

Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE 1.1. IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI Concomitent cu apariția a noi factori ce influențează procesul de antrenament și...

Metode si Procedee Metodice Bazate pe Relatia Efort-Odihna

Argument În ultimele decenii, sportul a devenit o activitate care solicită organismul sportivului uneori până la limita posibilităţilor sale,...

Pregătirea Biologică pentru Concurs

Capitolul I ROLUL ŞI LOCUL PREGĂTIRII ŞI BIOLOGICE ÎN CADRUL ANTRENAMENTULUI SPORTIV Motivarea alegerii temei: ceea ce ne-a determinat să alegem...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar

Argument Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea...

Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Institutiile Publice - Colegiul National Nicu Gane, Falticeni

Fundamentarea şi finanţarea cheltuielilor bugetare la instituţiile publice Colegiul Naţional “Nicu Gane”Fǎlticeni Capitolul 1 Organizare şi...

Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ

Argument Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea...

Psihologia Educației

I.PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI I.1.ÎNVAŢAREA ŞI TEORIILE ÎNVĂŢĂRII Conceptele de învaţare si învaţare şcolară.Mecanisme şi procesualitate. În sens...

Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar

Argument Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităților orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea și menținerea...

Analiza Mediului și Analiza Stakeholdurilor

Introducere: Dinamic şi imprevizibil, mediul înconjurǎtor al întreprinderii a cunoscut, cu precǎdere în ultimele douǎ decenii, mutaţii profunde,...

Caiet de Practică

Capitolul 1 Organizarea şi funcţionarea Liceului Agricol „Vasile Adamachi” Iaşi 1.1. Scurt istoric Vasile Adamachi (n. 21 iulie 1818, Orhei,...

Motivația în Grupurile Sportive

Argument: Pentru obţinerea performanţei în sport este greşit abordarea pregătirii fizico-tactico-tehnica, delimitată din neştiinţă în cele mai...

Ai nevoie de altceva?