TAS - Teoria Antrenamentului Sportiv

Imagine preview
(9/10 din 8 voturi)

Acest curs prezinta TAS - Teoria Antrenamentului Sportiv.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 102 de pagini .

Profesor: HOSTIUC

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Educatie Fizica

Extras din document

CURSUL NR. 1

1. Obiectul de studiu,problemele şi sarcinile T.M.A.S.

Ampla dezvoltare a activităţii sportive,creşterea numărului de competiţii interne şi internaţionale au determinat creşterea preocupărilor teoretice şi metodologice privind pregătirea celor angrenaţi în practicarea sportului de performanţă. Efectele pozitive ale practicării sportului asupra sănătăţii,precum şi stabilirea de relaţii de colaborare şi prietenie între oameni au devenit stimulente ce atrag tinerii în aceste activităţi.

Preocupările teoreticienilor s-au concretizat într-un ansamblu de principii şi cunoştiinţe specifice procesului de pregătire a sportivilor denumit TEORIA şi METODICA ANTRENAMENTULUI SPORTIV, prescurtat : T.M.A.S.

Bazându-ne pe opiniile,clasificările şi părerile specialiştilor cercetători(sociologi în practica fizică şi sportivă), putem afirma că :sportivul este un practicant licenţiat,competitor,care vizează performanţa.

Cel mai adesea sfaturile şi indicaţiile apar din experienţa generaţiilor de antrenori,care au încercat prin paşi succesivi să inoveze în materie de pregătire sportivă. Cunoştinţele actuale sunt în consecinţă rezultatul evoluţiei cumulate al acestor descoperiri.

În paralel, studii ştiinţifice au călăuzit cunoştinţele la diferite nivele structurale, mergând de la celula musculară sau nervoasă a organismului sportivului, până la evoluţiile lui în competiţie.

În terminologia Educaţiei fizice şi sportului Teoria şi Metodica antrenamentului sportiv capătă sens de sistem de principii şi metode, care compun şi structurează antrenamentul sportiv.

Astfel antrenamentul sportiv este definit ca fiind: « Procesul pedagogic desfăşurat sistematic şi continuu gradat, de adaptare a organismului omenesc la eforturile fizice şi psihice intense în scopul obţierii performanţelor într-o ramură sportivă »

Caracteristica de proces complex este dată de trăsături ca :

- antrenamentul este organizat sub formă de sistem cu minimum două elemente : antrenorul şi sportivul ;

- se desfăşoară într-un cadru instituţionalizat ( cluburi, asociaţii sportive) ;

- se realizează pe baza unor principii ,cerinţe şi norme cu caracter pedagogic, biologic şi psihologic ;

- creează un cadru normativ original concretizat în programe pe termen lung şi scurt ;

- se desfăşoară după strategii originale elaborate pe baze interdisciplinare ;

- este un proces condus pe baza unor obiective de instruire şi de performanţă, componente ale proiectelor de tip managerial ;

- se realizează diferenţiat pe stadii, etape sau trepte, fiind proces de lungă durată ;

- este o activitate ce poate fi interpretată din punct de vedere cibernetic, dezvoltându-se pe baza sistemelor dinamice complexe.

Obiectul T.M.A.S. este valorificarea la maximum a aptitudinilor motrice manifestate în direcţia practicării diverselor ramuri de sport.

T.M.A.S. generalizează şi prospectează numai tezele care stau la baza pregătirii sportivilor din subsistemele superioare de pregătire din sport care sunt: Baza de masă a sportului de performanţă, sportul de performanţă, sportul de înaltă performanţă şi sportul de masă.

T.M.A.S. îmbracă un caracter predominant de sinteză nu specific într-o ramură de sport. Adâncirea problematicii fiecărei ramuri revine teoriei şi metodicii specifice acestora, care au la bază T.M.A.S.

T.M.A.S. menţine legături permanente cu disciplinele ce studiază fiecare sport în parte şi formulează teze bazându-se pe datele ştiinţelor conexe care studiază fenomenul sportiv.

T.M.A.S. are legături permanente cu : T.E.F.S., Fiziologia, Igiena, Psihologia, Control şi asistenţă medicală, Biomecanica, Sociologia E.F.S., Pedagogia, Biochimia, etc..

Problemele T.M.A.S.

T.M.A.S. studiază tezele generale ale pregătirii sportivilor care includ următoarele probleme :

- Precizarea obiectului de studiu al T.M.A.S. şi conexiunea cu alte ştiinţe;

- Stabilirea componentelor antrenamentului sportiv ;

- Stabilirea principiilor specifice procesului de instruire ;

- Stabilirea principalelor orientări metodice apărute în A.S.

- Generalizarea criteriilor,căilor şi mijloacelor selecţiei sportivilor;

- Precizarea cerinţelor generale şi a elementelor de conţinut ce stau la baza planificării instruirii ;

- Stabilirea particularităţilor metodice ale formelor de organizare a pregătirii sportivilor ;

- Formularea cerinţelor organizatorice impuse de pregătirea sportivilor pentru concursuri ;

Sarcinile T.M.A.S.

- Stabilirea diferenţiată a obiectivelor şi a patricularităţilor instruirii sportivilor ( vărstă,sex,nivelul cerinţelor de randament pentru fiecare categorie de sportivi, dorinţa de afirmare) ;

- Studierea şi aplicarea experienţei înaintată acumulată în domeniul pregătirii sportivilor pe plan mondial ;

- Formularea de ipoteze care să optimizeze randamentul lor ;

- Statornicirea unui sistem de pregătire relativ stabil şi cu indici superiori de eficienţă. În acest sens tezele să formuleze cerinţe precise pentru eşaloanele proprii activităţii sportive şi pentru educaţia fizică şcolară, domeniul fundamental al perfecţionării dezvoltării fizice şi a aptitudinilor motrice a întregului tineret din ţara noastră. Apare necesitatea concordanţei elementelor de conţinut a tezelor generale ale T.M.A.S. cu trăsăturile temperamentale ale poporului nostru ;

- Studierea celor mai eficiente căi de programare a instruirii sportivilor ;

Fisiere in arhiva (1):

  • TAS - Teoria Antrenamentului Sportiv.doc