Toate cursurile din domeniul Electronica

 • Circuite neliniare pentru prelucrarea semnalelor

  Ecuatii de stare neliniare Abordarea sistemica Prezentare in paralel pentru cazurile: analogic si discret Caracterizare intrare - iesire Caracterizare intrare - stare - iesire Notiunea de stare Avantaje in caracterizarea circuitelor neliniare Abordarea sistemica Delimitarea sistemului Partitionarea universului de discurs in sistem si mediu Precizarea intrarilor Influenta mediului asupra sistemului Precizarea iesirilor Influenta sistemului asupra mediului...

 • Instalatii de automatizare

  Blocul de linie automat Blocul de linie automat (BLA) asigură controlul circulației trenurilor în linia curentă. Trenul, prin prezența sa în linie, sesizată de circuitele de cale, își realizează protecția, materializată în comanda automată a indicațiilor semnalelor luminoase. Circuitele de cale au rolul de a controla starea de liber sau ocupat cu material rulant a unei porțiuni de cale ferată. Ele trebuie să lucreze în trei regimuri de bază: normal, șuntat respectiv de avarie. Pe liniile...

 • Masini electrice

  Transformatorul electric Construcție, principiu de funcționare TRAFO: definiție & clasificare Transformatorul electric este un echipament static, fără componente în mișcare, alcătuit în mod uzual din două circuite electrice, primar și secundar, cuplate magnetic, care are rolul de a modifica valorile parametrilor puterii electrice de curent alternativ din primar (de obicei, tensiunea și curentul), la alte valori în circuitul secundar, păstrând nemodificată frecvența. Există și tipuri...

 • Intrebari examen sisteme de comunicatii

  1.Structura, clasificarea și funcțiile sistemelor de comunicații. C1 Structura : - Echipamentul de emisie - Echipamentul de receptive - Canalul de comunicatie, respective mediul de transmisie a informatiei intre emitator si receptor Clasificare: - Dupa mediul de transmisie (canalul de transmisie) - Dupa tipul semnalului - Dupa tipul sistemului de comunicare - Dupa tipul informatiei transmise - Dupa arhitectura - Dupa apicatii Functii: - Modularea semnalelor - Multiplexarea in...

 • Aparate electronice de masurat

  - 1. OSCILOSCOAPE 1. Introducere - aparat indispensabil în practica electronică - este destinat, în principal, vizualizării formei de variație în timp a unei tensiuni electrice și măsurării unor parametri caracteristici tensiunii vizualizate (amplitudine, perioadă, etc.) - este folosit în testare, analiză, diagnoză, depanare a circuitelor electrice și electronice - osciloscoapele moderne combină mai multe aparate de măsurat, fiind capabile să furnizeze o multitudine de informații...

 • Ingineria calitatii

  CAPITOLUL 1 CONCEPTUL DE CALITATE A SISTEMELOR TEHNICE 1.1. Conceptul și componentele calității Realitatea economică de la începutul secolului al XXI este caracterizată de o concurență tot mai acerbă de cucerire a piețelor. Experiența de până acum a arătat că succesul unei societăți pe piață este asigurat în primul rând de calitatea produselor sau serviciilor oferite. Calitate reprezintă ansamblul de proprietăți și caracteristici ale unui produs sau serviciu care îi conferă acestuia...

 • Achizitia datelor in medii industriale

  PARTEA I STRUCTURA GENERALA A SISTEMELOR DE ACHIZITIE 1.1. Sisteme numerice de monitorizare Structurile de masurare automata sunt de complexitate mare, înglobând toate blocurile functionale descrise anterior. Forma generica reprezentata în fig.1.1 este valabila pentru sistemele de monitorizare de uz general, cufunctii de masurare, control automat si protectie, care pot îndeplini si functii de supervizare a unor elemente ale sistemului prin intermediul marimilor logice si cuprinde: -...

 • Sisteme imagistice medicale

  Sisteme de achiziție și prelucrare a imaginilor. Formate de imagine Scopul lucrării: prezentarea unui sistem de achiziție și prelucrare a imaginilor, achiziționarea de imagini utilizând achizitorul din laborator, prezentarea pachetelor de programe software pentru prelucrări de imagini și a formatelor de imagine cu care acestea operează. 1. Preluarea, eșantionarea și cuantizarea imaginilor Dispozitivul cel mai răspândit pentru preluarea imaginilor este camera TV. Aceasta baleiază scena din...

 • Semnale numerice - Mijloace de masurare

  Exemplu de schemă bloc a unui aparat digital (aparat bazat pe procesarea numerică a semnalelor achiziționate) Dispozitiv de eșantionare + Convertor Analog/Digital Memorie Procesor Semnal de intrare analogic Semnal discret Semnalul purtător al informației de măsurare (semnal metrologic) este de cele mai multe ori semnal analogic. Aparatele de măsurare numerice (digitale) și sistemele de calcul, procesează informațiile numai sub formă numerică, motiv pentru care după o eventuală...

 • Electronica aplicata I

  1. Noţiuni introductive 1.1.Semnale electrice Def: - semnal - orice variabilă în timp purtătoare de informaţie. Semnalul electric - orice semnal de natură electrică. - tipuri de semnale electrice : tensiunea electrică şi intensitatea curentului electric Semnale- pot fi continue sau variabile. Daca un semnal poate lua toate valorile posibile dintr-un interval finit sau infinit, el se numeste cu valori continue. Atat semnalele analogice cat si cele discrete pot avea valori continue....

 • Elemente de reglare automata

  Cap. 1. CONCEPTUL DE SISTEM. CONDUCEREA AUTOMATA A PROCESELOR 1.1. Problematica conducerii automate a proceselor Complexitatea proceselor (tehnice, prescurtat PT) din domeniul energetic, cerinţele de calitate impuse desfasurarii acestora precum si interinfluenta care apare intre procese si intre procese si mediul inconjurator - impun necesitatea conducerii proceselor. Principial procesele tehnice pot fi conduse, fig.1.1: - manual (a), prin interventia adeseori continua si nemijlocita a...

 • Microimbinari

  • 10 atomi de hidrogen aşezaţi în linie formează o lungime egală cu 1 nm • 1 moleculă DNA are dimensiunea de aproximativ 2,5 nm (DNA este molecula care transportă informaţia genetică, este formată din atomi de H, N, O şi C şi este de aproximativ 10 ori mai mare decât atomul de hidrogen) • 1 celulă roşie din sânge are diametrul de aproximativ 5000 nm, deci aproximativ a 20-a parte din diametrul unui fir de păr • Componentele unui tranzistor utilizat în microelectronică ocupă aproximativ 130...

 • Micro si nanosenzori

  Capitolul 1 Nanosenzori. Concepţie şi tendinţe Tehnologiile din zilele noastre pun din în ce mai mult accentul pe domeniul nanoştiinţei deoarce câştigurile din punct de vedere tehnologic şi financiar vor fi extraordinar de mari o dată ce aceste tehnologii vor fi puse la punct. Caracteristic nanotehnologiilor este faptul că modul de comportarea al elementelor tratate la nivel nano este diferit de nivelul macro, dar şi prezintă o suită de avantaje cum ar fi: - timp de reacţie mic -...

 • Invertoare

  Invertoare 5.1. Generalităti Invertoarele sunt convertoare c.c.-c.a. ce au la intrare o sursă de tensiune (sau curent) continuă pe care o transformă într-o sursă de tensiune (sau curent) alternativă, ce poate avea frecventă si/sau tensiune reglabilă. De regulă, invertoarele sunt utilizate pentru actionarea motoarelor de curent alternativ cu viteză de rotatie reglabilă, dar îsi găsesc aplicabilitate si în alte domenii, de exemplu constructia surselor de aliimentare de c.a....

 • Descrierea Calculatorului

  Descrierea calculatorului Noţiuni prezentate în acest capitol: • ce este calculatorul • hardware & software • pornirea & oprirea calculatorului Scopul acestui capitol: • introducere în terminologia specifică domeniului, • recunoaşterea componentelor de bază ale calculatorului, • pornirea şi oprirea corectă a calculatorului. 1. Introducere Calculatorul este, în esenţă, un ansamblu de componente cu funcţionare specifică având ca scop prelucrarea datelor. Componentele...

Pagina 1 din 29