Toate cursurile din domeniul Electronica

 • Constructia Tubului Catodic

  2.2.2.1. Tubul catodic A) Construcţia tubului catodic Tubul catodic este un tub cu vid (10–8 mm Hg), în care se disting: tunul electro-nic (zona de emisie a fascicolului de electroni), zona de focalizare, zona de deflexie, zona de postaccelerare, ecranul (zona de vizualizare) şi graticula (caroiajul) – fig. 2.2. 1) Tunul electronic Are rolul de a genera un fascicol de electroni cu energii cinetice ridicate. Se com-pune din următoarele elemente: - Filament (F); - Catodul K este încălzit...

 • Dispozitive si Circuite Electronice

  Amplificatorul diferenţial este un bloc electronic fundamental, utilizat în diverse aplicaţii, în special în structura internă a circuitelor integrate analogice. Amplificatorul diferenţial are două intrări şi una sau două ieşiri, caracteristic acestuia fiind faptul că amplifică diferenţa între cele două semnale aplicate la intrările circuitului. Schema de bază a acestui amplificator este prezentată în figura #-1, unde tensiunile de intrare s-au notat cu vI1, respectiv vI2, iar tensiunile de...

 • Masurari Electrice

  I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Măsurarea este procesul experimental, obiectiv, prin care se realizează atribuirea de numere proprietăţilor obiectelor şi fenomenelor lumii reale, în scopul obţinerii unei informaţii cantitative despre acestea. Se observă că ceea ce se măsoară sunt proprietăţi ale obiectelor şi fenomenelor şi nu ele în sine. Exemplu de astfel de proprietăţi: lungimea, masa, temperatura, rezistenţă, e.t.c. În continuarea acestui curs vom denumii proprietăţile obiectelor şi fenomenelor...

 • Circuite Logice Secventiale

  Circuite logice secventiale Circuitele logice combinationale, sunt circuite fara memorie si se caracterizeaza prin faptul ca semnalele de iesire sunt combinatii logice ale semnalelor de intrare. La circuitele logice secventiale (c.l.s.), starea iesirilor depinde nu numai de starea actuala a intrarilor, dar si de starile anterioare ale circuitului. Din acest motiv, se spune ca circuitele logice secventiale sunt circuite cu memorie. Schema bloc a unui circuit logic secvential este...

 • Redresoare Polifazate

  Intr-o serie de domenii de utilizare, energia de c.c. are pondere mai mare decît energia de ca.; electrochimie, electroliză, încărcarea acumulatorilor, tracţiune electrică etc. Redresorul realizează transformarea energiei de curent alternativ de curent continuu în energie. Energia electrică se transmite de la reţeaua de alimentare de ca. la receptorul (sarcina) de c.c. Instalaţiile mari consumatoare de c.c. utilizează în special redresoare poli-fazate, care prezintă o serie de avantaje faţă...

 • Amplificatoare

  Amplificatoarele sunt circuite electronice capabile să furnizeze, la iesire, un semnal cu aceeasi forma de undă ca cel de intrare, dar cu o putere mai mare (adică, un semnal amplificat). Schema bloc generală a unui amplificator arată că circuitul foloseste semnalul de intrare (putere Pi) ca o comandă a puterii debitate în sarcină (putere Po) de sursa de alimentare (fig. 1. a). Tranzistoarele si rezistorii din structura blocului amplificator absorb (consumă) de la sursele de alimentare o...

 • Mediul Electronic de Afaceri

  CAP. I MEDIUL ELECTRONIC DE AFACERI 1.1. Descrierea mediului electronic de afaceri de la era industrială la societatea informaţională În ultimul mileniu au avut loc cele mai mari descoperiri ale ştiinţelor, iar ultimul secol este considerat cel mai dinamic, datorită arhicunoscutei revoluţii industriale, care urmează să ne ofere în continuu noi „miracole” utile în orice domeniu. Aşa cum fiecare mare revoluţie şi-a pus amprenta asupra societăţii, şi cea informaţională a avut un mare impact...

 • Cursuri Electronica

  Introducere Circuitele electronice numerice sunt circuite care fac prelucrări asupra unor semnale numerice precum operaţii aritmetice, logice, memorare supunându-se legilor algebrei booleene. Circuitele care realizează asemenea prelucrări se pot realiza sub formă discretă sau sub formă integrată. Realizarea circuitelor pe un substrat semiconductor dă naştere la un CIP , prin adăugarea la acesta a unei capsule din material plastic sau ceramică şi a unor pini de legătură ia naştere un...

 • Cercetarea Caracteristicii Celulelor Solare

  3.1. Scopul lucrării: studierea metodelor de măsurare caracteristicii celulelor solare şi determinarea parametrilor de bază pentru celulele solare analizate. 3.2. Îndrumări metodice. 3.2.1. Noţiuni de bază. Efectul fotovoltatic este procesul fizic prin care energia radiaţiei luminoase (fotonilor) este transformată direct în energia electrică. Evidenţierea acestui efect în semiconductori impune existenţa unei bariere de potenţial, deci a unui cîmp electric capabil să separe cele două tipuri...

 • Fizica Generala

  CAPITOLUL I I.1. Noţiuni de cinematica punctului material i.l.l. Poziţia punctului material faţă de un sistem de referinţă. Studiul stării de repaus sau de mişcare a unui corp se face numai în raport cu un sistem de referinţă ales arbitrar. Prin sistem de referinţă se înţelege un reper căruia i se asociază un sistem de axe de coordonate cartezian şi un ceasornic pentru măsurarea timpului. Poziţia unui corp este determinată prin cunoaşterea vectorului de poziţie care reprezintă un segment...

 • Curs CTAE

  CAPITOLUL 1 Proiectarea placilor de cablaj pentru sistemele de mare viteza Acest capitol presupune ca cititorul este familiarizat cu componentele analogice pentru a analiza circuite simple, placi de cablaj de baza precum si circuite digitale. Scopul acestui capitol este de a creea o placa de cablaj care sa permita o buna calitate a semnalului cand se traseaza caile. 1.1 Obiectivele de studiat Dupa citirea acestui capitol, o sa fi capabil sa executi urmatoarele sarcini: • Priectarea...

 • Transportul si Distributia Energiei Electrice

  Trasportul petrolului Transportul energiei poate avea efecte locale de poluare. Mările şi oceanele sunt afectate de petrolul care se revarsă în urma diverselor accidente. Astăzi hidrocarburile reprezintă principalii poluanţi ai bazinelor acvatice mari.Hidrocarburile sunt rezistente la acţiunea bacterilor, deaceea persistă timp îndelungat în regiunile infectate. Alt pericol este că petrolul, având o densitate mai mica decât a apei, formează la suprafaţa apei o peliculă, care împiedică...

 • Transmisii Telefonice - Cabluri de Telecomunicatii

  Cablurile reprezinta medii de transmisie cu parametrii distribuiti, schema unei unitati de o anumita lungime a cablului fiind prezentata în figura 1, de unde rezulta ca un cablu este caracterizat de o rezistenta distribuita, R, exprimat în W/km, de o capacitate distribuita, C, exprimat în nF/km, de o inductanta distribuita, L, exprimat în μH/km si de o conductanta distribuita, G, exprimat în μS/km. Unitatea de lungime de 1km s-a ales datorita lungimilor relativi mari pe care le au aceste...

 • Traductoare

  1.1Rolul şi locul traductoarelor în sistemele automate. Una din funcţiile indispensabile pentru conducerea eficientă a unui proces, indiferent de procedeele şi mijloacele aplicate, este aceea de informare. Deciziile de conducere pot fi luate numai pe baza unor informaţii cât mai corecte şi mai complete asupra unor parametri semnificativi pentru caracterizarea tehnico-economică a procesului. Informaţiile respective, reprezentând în ultima instanţă valori ale unor mărimi fizice (sau ale unor...

 • Alegerea Puterii Motoarelor Electrice de Actionare

  Alegerea motorului electric corespunzãtor unei anumite acţionãri se face luând în considerare un numãr însemnat de criterii. În primul rând trebuie ales felul curentului, continuu sau alternativ, apoi tensiunea, eventual frecvenţele, puterea şi tipul constructiv al motorului. Alegerea puterii motorului de acţionare a unui mecanism naval se face considerând cunoscutã variaţia în timp a cuplului de sarcinã , a mecanismului respectiv. Alegerea corectã a puterii motoarelor electrice are mare...

Pagina 10 din 29