Toate cursurile din domeniul Electronica

 • Circuite de Telecomunicatii - Tema X - Sintetizoare de Frecventa PLL

  Rolul Sintetizorului de frecvență(SF) în sistemele de comunicații RF -SF furnizează semnalele LO necesare conversiei de frecvență la emisie și recepție. -Precizia frecvențelor generate de SF este de ordinul lui 10-6. -Semnalele SF au o mare puritate spectrală:zgomotul de fază și tonurile parazite au amplitudini reduse. -Timpul de comutare a frecvenței SF satisface condițiile impuse de standardul de telecomunicații. Condiții impuse Sintetizoarelor de frecvență pentru câteva standarde de...

 • Optoelectronica

  Capitolul 1 OPTOELECTRONICA - DEFINIRE, CONCEPTE DE BAZĂ ȘI MĂRIMI FIZICE 1.1. Definire Optoelectronica reprezintă un domeniu interdisciplinar al științei și tehnologiei de optică și electronică, care vizează studiul și realizarea de Dispozitive OptoElectronice (DOE) - bazate pe interacția Radiației/Undei Electro-Magnetice (REM/UEM) din Spectru Optic Restrâns/Extins (SOR/SOE) cu diferite Medii Fizce (MF), proiectarea de circuite și implementarea de aplicații optoelectronice (în care se...

 • Sisteme cu Microprocesoare

  O poarta logicarealizeaza operatii logice cu una sau mai multe intrari logice si produce o singura iesire logica. Functionarea unei porti logice este descrisa de logica Booleana. - Portile logice sunt implementate electronic utilizand diode sau tranzistoare dar se pot realiza implementari cu relee, implementari hidraulice sau pneumatice, optrice sau chiar mecanice. 4 porti logice SI integrate Porti logice pentru magistrale - Portile logice pentru magistrale permit conectarea mai multor...

 • Parametrii Antenelor

  1. NOŢIUNI GENERALE. ANTENE DE REFERINŢĂ 1.1 LOCUL ŞI ROLUL ANTENELOR Pentru realizarea unei linii de radiocomunicatie de orice tip, este necesar să existe un emitător, un receptor si instalatiile de antenă-fider, care realizează, adaptarea acestora cu mediul prin care se propagă undele electromagnetice. Functionarea aparaturii de emisie si receptie se studiază la cursuri independente. Pentru cunoasterea temeinică a functionării liniei radio nu este sufieientă numai însusirea acestora,...

 • Materia Integral Teoretic la Electronica

  Biletul I Condensatoare Condensatorul – componentă de circuit cel mai des utilizată în schemele electronice. Constructiv un condensator este alcătuit dintr-un mediu dielectric plasat între 2 armături metalice. Conectarea în circuit se face prin intermediul a 2 terminale aflate în strîns contact cu armăturile metalice. Impedanţa condensatorului preponderent capacitivă: Dacă unui condensator i se aplică o tensiune continuă U, aceasta se va încărca cu o sarcină q. Raportul q/U = C se numeşte...

 • Electronica Digitala

  Algebra logică şi calculul propoziţional, operează cu propoziţii, despre care are sens să afirmăm că sunt adevărate sau false. Din însăşi definirea propoziţiilor rezultă că o propoziţie poate fi adevărată sau falsă. Propoziţiile pot fi simple şi compuse. Cele compuse se obţin ca rezultat al legăturii propoziţiilor simple, prin intermediul unor conective logice. Adevărul sau falsitatea unei propoziţii compuse este funcţie de valoarea propoziţiilor simple din care se compune şi de tipul...

 • Dispozitive si Circuite Electronice

  1 Introducere în Electronică Electronica este o ramură a ştiinţelor tehnice care studiază fenomenele legate de mişca¬rea electronilor în corpuri solide sau în vid şi aplicaţiile practice ale aces¬tor feno¬mene. Electro¬nica s-a individualizat ca disciplină de sine stătătoare, desprinsă din elec¬trotehnică, în jurul anu¬lui 1900. Termenul ca atare a apărut în 1904 în titlul almanahu¬lui “Järbuch der Radioactivität und Elektronik”. În urma unei dez¬voltări explozive, elec¬tronica a ajuns să...

 • Electronica Aplicata - Masurari Electrice

  LUCRAREA NR. 1 MĂSURAREA CURENTULUI ŞI TENSIUNII ELECTRICE ALTERNATIVE I. PARTEA TEORETICĂ: I.1. Măsurarea curentului alternativ. Pentru măsurarea curentului electric alternativ se utilizează aparate megnetoelectrice cu redresor şi aparate feromagnetice. Aparatele magnetoelectrice cu redresor conţin un instrument magnetoelectric asociat cu o schemă de redresare. Extinderea domeniului de măsură se face prin şuntare. Scala se gradează în valori efective ale curentului sinusoidal (factor de...

 • Linii Electrice Lungi

  26.1. CIRCUITE CU PARAMETRI REPARTIZAŢI În capitolele precedente s-au studiat circuite electrice filiforme, formate din elemente de circuit caracterizabile separat numai printr-o rezistenţă electrică, o inductivitate sau o capacitate. Astfel de circuite electrice, care admit scheme echivalente constituite din elemente ideale de circuit (R, L, C) (în număr finit) se numesc circuite cu parametri concentraţi. În numeroase aplicaţii tehnice, aproximarea parametrilor concentraţi nu este însă...

 • Curs 7 - Platforme - Sateliti - GPS

  Pentru ca un senzor, fie pasiv sau activ, să recepteze şi să înregistreze energie reflectată sau emisă de la o sursă sau de la o suprafaţă, el trebuie să fie montat pe o platformă stabilă şi care să nu fie în contact direct cu obiectul care trebuie observat. Platformele pentru senzori pot fi situate pe sol, pe un avion sau balon (sau altă platformă aflată în atmosfera terestră) sau pe o navă cosmică sau satelit în afara atmosferei terestre. Senzorii de la sol sunt deseori folosiţi pentru a...

 • Biofotonica

  Biofotonica (gr. bios - viată) este o ştiinţă multidisciplinară, care foloseşte tehnologia fotonica în proceduri şi produse cu aplicabilitate în medicină şi biologie. Aşadar, biofotonica mai poate fi numita ştiinţa aplicării luminii în slujba vieţii. Terapia bazată pe lumină nu este nouă Vechii egipteni au folosit soarele pentru a iniţia reacţia fotodinamică a unui produs natural din plante, psoralen, în vederea tratării pielii depigmentate. Laserii au fost aplicaţi în medicină imediat după...

 • Geodezie Satelitara

  1. Consideratii generale asupra conceptului GPS. Segmentele sistemului GPS. Subiectul geodeziei satelitare Geodezia satelitara inglobeaza tehnici de observare si calcul care pot rezolva probleme geodezice utilizand masuratori la, de la si intre sateliti artificiali, in mod deosebit, cei din apropierea Pamantului. Rezultatele geodeziei satelitare se pot regasi in domenii ca: geofizica, oceanografia, navigatia, tehnici militare, geodinamica, meteorologie si climatologie, gravimetrie,...

 • Tehnici de Prezentare si Comunicare Tehnica

  TEHNICI DE PREZENTARE I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Majoritatea persoanelor au oportunitatea de a vorbi în public, indiferent dacă acest lucru se întâmplă în cadrul unei întâlniri de afaceri sau a unei întruniri de familie. Acest lucru nu este însă privit ca o oportunitate, dimpotrivă mulţi dintre cei care urmează să susţină o prezentare în public sunt speriaţi de acest gând. Oamenii fac prezentări în fiecare zi, fie că sunt cinci minute de conversaţie cu managerul sau două ore în faţa mai...

 • Metode Numerice

  Tipuri de erori: - Erori de problema care apar la trecerea de la modelul fizic la cel matematic - Erori de metoda introduse prin discretizarea modelului matematic - Erori de truchiere provin din natura infinita a unor procese care descriu solutia problemei - Erori de rotunjire, datorita folosirii aritmeticii in virgula mobila in calculatoare Erori Reprezentarea in virgula mobila: fie un numar real x b=baza f=mantisa n=exponent Rotunjirea se aplica mantisei x=f ×bn , b >...

 • Proiectarea si Simularea Circuitelor Electronice cu Ajutorul Aplicatiei Electronics Workbench

  1. Introducere în Electronics Workbench Programul Electronics Workbench, elaborat de firma Interactive Image Technologies Ltd. este o aplicaţie de tip CAD („Computer Aided Design” = “Proiectare asistată pe calculator”). Este destinat proiectării şi simulării circuitelor electrice şi electronice. Versiunea 5.12 care se va prezenta în cele ce urmează reuneşte componentele şi aparatele de măsurat din domeniul electronicii analogice şi a electronicii digitale. Pe lângă realizarea circuitelor...

Pagina 12 din 28