Toate cursurile din domeniul Electronica

 • Cursuri DEEA

  Electronica este stiinta si tehnologia miscarii sarcinilor intr-un gaz, vid sau semiconductor. Obs: Miscarea sarcinii nu este considerata ca tinand de electronica. Istoria electronicii este divizata in 2 perioade majore de timp: -era tubului cu vid (pana in anul 1947) -era tranzistorului (incepand cu 1947) 1. Tubul cu vid In decembrie 1947, laboratoarele Bell au inventat primul transistor. In 1837, Samuel Morse, professor la Universitatea din New York, pune la punct telegraful si...

 • Retele de Radiocomunicatii pentru Acces Selectiv

  1 Introducere 1.1 Structura unei reţele de radiopaging; caracteristici - transmiterea unor mesaje relativ scurte către terminale mobile sau fixe aflate în zona de serviciu - zonă de serviciu = zona acoperită cu semnal radio corespunzător de către staţia de emisie fixă staţia de bază. - structura tipică a sistemului constă din: - subsistemul reţea; - subsistemul radio. - Subsistemul reţea = interfaţa între reţeaua telefonică publică şi un terminal de control (TC) ; funcţiuni: -...

 • Baze de Date

  1.1. Conceptul de bazã de date Utilizarea calculatoarelor electronice în activitatea practicã din organizatii impune elaborarea unor sisteme informatice în conformitate cu cerintele solicitate de utilizatorii lor. Aplicatiile informatice din domeniul economic au de regulã un volum relativ mare de date, care se organizeazã cel mai bine în baze de date. De altfel, existã o pãrere unanimã a specialistilor cã bazele de date reprezintã unul dintre cele mai moderne si mai eficiente mijloace de...

 • Televiziunea Digitala

  1 TV analogică 1.1 Noţiuni de bază. Principiul de realizare a Televiziunii Televiziunea – din greceşte „vedere la distanţă”, este ştiinţa căreia i se asociază un domeniu corespunzător al tehnicii care se ocupă cu transmiterea la distanţă a diferitor imagini cu mijloace electrice. Un obiect luminos constă dintr-o distribuţie de străluciri (luminate), care sunt funcţie de cele 3 dimensiuni ale spaţiului X Y Z, de timpul t şi lungimea de undă λ a informaţiei luminoase. – distribuţia reală...

 • Prelucrarea Semnalelor

  Prelucrarea [procesarea] semnalelor [signal processing] a devenit o parte esentiala a activitatii stiintifice si tehnologice contemporane. Ea este utilizata in telecomunicatii (telefonie, televiziune), in transmisia si analiza imaginilor preluate din satelit, in prelucrarea imaginilor din domeniul medical (ecografie, tomografie, rezonanta magnetica nucleara), domenii in care este necsara analiza si interpretarea unor serii de timp complexe. Obiectivul disciplinei “procesarea...

 • Optimizari in Ingineria Electrica

  Aplicarea cercetãrii operationale în electroenergeticã. Rezolvarea problemelor optimizabile care apar în sistemele energetice se face cu ajutorul modelelor si metodelor cercetãrii operationale. În acest capitol se vor prezenta termeni specifici, istoricul, principiile si legãtura dintre cercetarea operationala si sistemele energetice. a. Fenomene artificiale. Totalitatea fenomenelor observate poate fi împãrtitã în: fenomene naturale si fenomene artificiale. Fenomenele artificiale se...

 • Statia Radio Software - Element al Campului de Lupta Digital

  In documentul DoD (SUA) ”Misson Need Statement for the Joint Tactical Radio(JTR)”, din 21.09.1997, sunt analizate sistemele de comunicatii existente: -sunt construite utilizand tehnologia anilor `80, `90.; -sunt mono-functionale (dedicate indeplinirii unei singure sarcini sau tip de misiune); -impun folosirea in paralel a mai multor sisteme de comunicatii suprapuse in aceeasi arie operationala; -asigura un nivel scazut de interoperabilitate; -structura hardware nu poate asigura cresterea...

 • Subiecte Rezolvate pentru Examen

  1.Curenti alternativi -“Curent alternativ” – un curent care variaza in timp: i=i(t). - Alta definitie – curenti care variaza periodic si a caror valoare medie, pe timp de o perioada, este egala cu zero (sau f. mica in raport cu valoarea instantanee a curentului) - Exista si curenti “neperiodici”. -Curenti periodici: Un curent alternativ la care valorile se repeta la intervale egale de timp “T”. i(t) = i(t+T), unde “T” este perioada . -Curent cvasi-stationar: Un curent alternativ la...

 • Echipamente Electrice

  01.10.2012 Consideraţii generale privind echipamentele electrice Ansamblul instalaţiilor electroenergetice, situate pe teritoriul unei ţări, prin care se realizează producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice, reprezintă sistemul energetic naţional (SEN). Energia electrică este produsă în centrale la tensiune redusă (6-24 kV), iar apoi, prin intermediul staţiilor de transformare, este transportată economic la tensiuni de 110, 220 sau 400 kV, prin linii electrice...

 • Sisteme de Conversie si Utilizare a Energiei Electrice

  Cap.1. INTRODUCERE 1.1. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1.1. Generalităţi privind energia Energia, este definită în literatura de specialitate din ţară şi din străinătate, ca fiind capacitatea unui sistem fizic de a produce lucru mecanic. Uneori se menţionează în definiţia energiei şi capacitatea unui sistem fizic de a produce căldură. Cu toate acestea, noţiunea de energie este mult mai complexă, fiind evident, asociată şi cu alte sisteme în afară de cele fizice şi anume sisteme biologice,...

 • Bazele Sistemelor de Achizitie a Datelor

  CURS 1 Sistemele de achizitie de date fac interfata dintre lumea analogica si domeniul digital. Exista tendinta de a inlocui electronica analogica cu cea digitala(ex. Audio, domeniul masuratorilor etc). Facilitati oferite de tehnica de calcul: flexibilitate, posibilitate remarcabila de prelucrare si afisare a informatiei, posibilitate de stocare a unui volum mare de date. Facilitati oferite de prelucrarea digitala a semnalelor: imunitatea crescuta la zgomote, posibilitatea memorarii usoare...

 • Senzori si Traductoare

  CAPITOLUL 1 NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Definitie, generalitati, clasificare Traductoarele, cunoscute frecvent sub numele de elemente de masura sunt destinate pentru masurarea marimilor conduse si a unor marimi semnificative pe baza carora se pune în evidenta echilibrul proceselor. Prin intermediul lor, se pot obtine informatiile necesare conducerii automate a proceselor în circuit închis, fiind montate de regula pe bucla de reactie. Traductoarele sunt elemente din structura sistemelor...

 • Protocoale de Comunicatii

  1. Introducere O reþea de calculatoare este formatã dintr-un grup de calculatoare autonome si periferice care partajeazã resursele. O retea de calculatoare reprezintã un ansamblu de calculatoare interconectate prin intermediul unor medii de comunicatie în scopul utilizãrii in comun de cãtre un numãr foarte mare de utilizatori - chiar la nivel mondial - a tuturor resurselor fizice, logice si informationale asociate calculatoarelor din retea. Se spune despre douã calculatoare cã sunt...

 • Elementele Componente ale Unui GIS

  Pentru a modela lumea înconjurătoare, sistemele GIS utilizează obiecte şi relaţii spaţiale. Obiectele GIS sunt entităţi localizate pe/sau în apropierea suprafeţei Pământului. Acestea pot fi naturale (râuri, vegetaţie), construite (drumuri, conducte, clădiri) sau convenţionale (frontiere, limite de parcele, unităţi administrative). Un obiect GIS se caracterizează printr-o poziţie şi o formă în spaţiul geografic şi printr-o serie de atribute (elemente descriptive). Relaţiile spaţiale dintre...

 • Programare Structurata - Structuri de Control VBA

  O introducere în programare Un program de calculator este o listã de instructiuni care spun unui calculator ce sarcini are de îndeplinit. Calculatorul ruleazã instructiunile pânã când ajunge la sfârºitul programului. Fiecare linie dintr-un program este, de obicei, o singurã comandã pe care calculatorul trebuie sã o execute, cum ar fi adunarea a douã numere. Cu o succesiune de comenzi calculatorul poate realiza mai multe: bilantul unui carnet de cecuri, tipãrirea unui document, desenarea de...

Pagina 2 din 28