Toate cursurile din domeniul Electronica

 • Circuite Logice Integrate in Automatizari

  Funcţii logice; forme de reprezentare a funcţiilor logice La baza proiectării circuitelor digitale stă algebra booleană. Algebra Booleană, cunoscută şi sub denumirea de Algebra logică, operează cu funcţii logice. Funcţia logică sau funcţia binară ia valoarea logică 1 când este adevărată şi 0 când este falsă. Funcţiile logice se pot exprima prin expresii logice. Aceste expresii se pot deduce din tabelul de adevăr sau decurg din anumite observaţii intuitive legate de comportamentul unei...

 • Automatizari Navale

  1.1 Structura unui sistem automat (SA)conventional. Scheme-bloc. 1.1.1 Introducere. Definitii Automatizãrile navale au început sã se aplice proceselor continue si discrete ale diverselor mecanisme, dispozitive si agregate de la bordul navelor. S-a trecut la automatizarea diferitelor echipamente din compartimentul masini (CM) si apoi la centralizarea comenzii si supravegherii instalatiilor energetice navale de fortã într-un PC. Automatizarea navalã complexã vizeazã trecerea de la...

 • Optoelectronica

  Introducere Optoelectronica este o disciplină aflată în plină evoluţie, care descrie fenomene şi aplicaţii ce implică atât electronica, dar şi optica, adică electroni şi fotoni. În ultimii 30-40 de ani au avut loc progrese uriaşe în optoelectronică, datorită în primul rând dezvoltării rapide a reţelelor de comunicaţii optice. Deşi acestea reprezintă o aplicaţie importantă a optoelectronicii, ea nu este singura. Există numeroase altele, dintre care majoritatea sunt deja la dispoziţia...

 • Sistemul VOIP

  Introducere in Voice Over IP (VOIP) I. SCOPUL LUCRARII În această lucrare sunt prezentate elementele fundamentale ale sistemului de telefonie bazat pe IP. Totodată va fi realizat primul apel într-o reţea bazată pe tehnologia VOIP. Se vor aborda următoarele etape in desfăşurarea laboratorului: instalarea programului ASTERISK care este bazat pe un software open-source; deprinderea unor noţiuni fundamentale de LINUX; descărcarea si instalarea programului Midnight Commander; configurarea...

 • Electronica Analogica

  Capitolul I. NOŢIUNI FUNDAMENTALE 1.1. Structura materiei. Sarcina electrică. Materia este alcătuită din atomi şi molecule. O moleculă constă din mai mulţi atomi legaţi între ei prin anumite legături chimice. Un atom constă dintru-n nucleu şi electroni. Nucleul este format din protoni şi neutroni. Electronii se mişcă în jurul nucleului, formând aşa-numitul nor electronic. Protonii poartă sarcini poztive, în timp ce electronii poartă sarcini negative. Sarcina purtată de un electron este...

 • Tehnologia NET

  1. Cerințe "Creati o aplicatie care sa contina o baza de date creata in mysql si o interfata pentru aceasta. La crearea interfetei se va folosi tehnologia NET. Baza de date va fi compusa din urmatoarele tabele : Autori (AutorID,NumeAutor,PrenumeAutor,TaraOrigine) Carti (CarteID,Denumire, AnAparitie,Editura) Biblioteca(BibliotecaID,Denumire,Adresa) Relatiile intre tabele sunt urmatoarele : intre tabela Autori si tabela Carti - relatie de multiplicitate M:N intre tabela Carti si...

 • Operatori Verilog

  Verilog Operators Operate On Several Data Types To Produce An Output I Not All Verilog Operators Are Synthesible (Can Produce Gates) I Some Operators Are Similar To Those In The C Language I Remember, You Are Making Gates, Not An Algorithm (In Most Cases) Verilog - Operators Arithmetic Operators I There Are Two Types Of Operators: Binary And Unary I Binary Operators: I Add(+), Subtract(-), Multiply(*), Divide(/), Power(**), Modulus(%) //Suppose That: A = 4’b0011; // B = 4’b0100; //...

 • Controlere de Semnal Digital dsPIC30F

  Ce este un controler de semnal digital? Controlerul de semnal digital (DSC) este un controler încorporat, cu placuta modulara microelectronica unica, care combina perfect caracteristicile de control ale unui microcontroler (MCU) cu puterea de calcul si viteza de lucru a unui procesor de semnale digitale (DSP). Familia de controlerele de semnale digitale Microchip dsPIC30F va ofera toate caracteristicile pe care ati dori sa le aiba un MCU putemic de 16 biti: rapiditate, operare sofisticata...

 • Inteligenta Computationala

  1. Introducere Ultimele generaţii de calculatoare numerice sunt capabile de a executa sute de milioane de operaţii în virgulã mobilã într-o secundã, dar, totuşi, nu pot rezolva probleme simple din punct de vedere uman. Un exemplu în acest sens îl reprezintã recunoaşterea formelor plecând de la imagini, adicã interpretarea imaginilor în sensul extragerii informaţiilor utile despre prezenţa şi caracteristicile unor obiecte de interes. Un om realizeazã o astfel de operaţie într-o zecime de...

 • Receptoare GPS

  Clasificare I. Funcţie de utilizare: 1. Receptoare comerciale: sunt portabile (handheld), uşor de utilizat, precizie scăzută, construcţie robustă, baterii sau acumulatoare ce asigură durată mare de funcţionare, preţuri accesibile; 2. Comerciale pentru navigaţie (PND): în general nu sunt proiectate să fie portabile, sunt instalate la bordul diferitelor vehicule, precizie mai bună, baterii sau acumulatoare ce nu asigură durată mare de funcţionare, prevăzute cu hărţi de navigaţie ce includ...

 • Transmisiuni de Date

  Scopul fundamental al comunicațiilor de date este schimbul de informație între două părți. Dispozitivul sursă generează datele ce trebuie transmise. Transmițătorul transformă și codifică datele de la intrare într-un semnal potrivit ce poate fi transmis în mediul de transmisie. Receptorul acceptă semnalul și îl convertește într-o formă ce poate fi prelucrată de dispozitivul destinație. Ex. Transportul public sau rețeaua publică de telefonie comutată este utilizată de obicei pentru conectarea...

 • Sisteme de Achizitie si Interfete - Instrumentatie Virtuala

  Cap. I - Introducere în achiziţia de date Introducere Achiziţiile de date implică gruparea de semnale de la diverse surse de măsurare şi digitizarea acestora pentru a putea fi păstrate, analizate şi prezentate pe un calculator. Sistemele de achiziţii de date (DAQ) sunt diverse pentru diferite tehnologii PC, asigurând astfel o mare flexibilitate la alegerea sistemului. Oamenii de ştiinţă şi inginerii pot alege dintre sistemele PCI, PXI, PCI Express, PXI Express, PCMCIA, USB, IEEE 1394,...

 • Comunicatii Mobile

  CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND COMUNICAŢIILE MOBILE 1.1. DEFINIREA SISTEMELOR DE RADIOCOMUNICAŢII MOBILE Sistemele de radiocomunicaţii mobile (SRCM) reprezintă o categorie distinctă de sisteme de comunicaţii radio, destinată realizării de legături de comunicaţie între o unitate mobilă şi un terminal fix sau între două unităţi mobile în timpul staţionării sau al unei deplasări în interiorul unei zone de acoperire cu semnal radio. Mobilitatea presupune mai multe aspecte: - mobilitatea...

 • Dispersia Luminii in Fibrele Optice

  1.Introducere Din cele mai vechi timpuri, lumina a fost utilizată ca mijloc de comunicație. Semnalele de fum și focurile aprinse pe înălțimi sunt cele mai cunoscute sisteme. De exemplu, Eschin (525-456 î.Hr.) amintește în celebra sa trilogie, Orestia, cum mesajul despre căderea Troiei a fost transmis din Asia Mică în Argos, pe o distanță de circa 400 km. Astfel de sisteme optice de comunicații aveau , în raport cu folosirea unor soli care se deplasau pe jos sau călare pentru remiterea...

 • Inginerie Electrica

  Nikola Tesla – 1900 Bazele aplicatiilor teoriei electromagnetismului in industrie: generatorul de curent alternativ, transportul enerigiei electrice la distante, motorul electric, neonul, transmisia undelor electromagnetice la distanta Thomas Edison – 1900 Inventator si promotor al utilizarii electricitatii de catre publicul larg: becul, aparate si masini in curent continuu, transmisia informatiei la distanta Notiuni fundamentale: Intensitatea curentului electric Curentul electric...

Pagina 3 din 28