Toate cursurile din domeniul Electronica

 • Sisteme de Conversie si Utilizare a Energiei Electrice

  Cap.1. INTRODUCERE 1.1. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1.1. Generalităţi privind energia Energia, este definită în literatura de specialitate din ţară şi din străinătate, ca fiind capacitatea unui sistem fizic de a produce lucru mecanic. Uneori se menţionează în definiţia energiei şi capacitatea unui sistem fizic de a produce căldură. Cu toate acestea, noţiunea de energie este mult mai complexă, fiind evident, asociată şi cu alte sisteme în afară de cele fizice şi anume sisteme biologice,...

 • Bazele Sistemelor de Achizitie a Datelor

  CURS 1 Sistemele de achizitie de date fac interfata dintre lumea analogica si domeniul digital. Exista tendinta de a inlocui electronica analogica cu cea digitala(ex. Audio, domeniul masuratorilor etc). Facilitati oferite de tehnica de calcul: flexibilitate, posibilitate remarcabila de prelucrare si afisare a informatiei, posibilitate de stocare a unui volum mare de date. Facilitati oferite de prelucrarea digitala a semnalelor: imunitatea crescuta la zgomote, posibilitatea memorarii usoare...

 • Senzori si Traductoare

  CAPITOLUL 1 NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Definitie, generalitati, clasificare Traductoarele, cunoscute frecvent sub numele de elemente de masura sunt destinate pentru masurarea marimilor conduse si a unor marimi semnificative pe baza carora se pune în evidenta echilibrul proceselor. Prin intermediul lor, se pot obtine informatiile necesare conducerii automate a proceselor în circuit închis, fiind montate de regula pe bucla de reactie. Traductoarele sunt elemente din structura sistemelor...

 • Protocoale de Comunicatii

  1. Introducere O reþea de calculatoare este formatã dintr-un grup de calculatoare autonome si periferice care partajeazã resursele. O retea de calculatoare reprezintã un ansamblu de calculatoare interconectate prin intermediul unor medii de comunicatie în scopul utilizãrii in comun de cãtre un numãr foarte mare de utilizatori - chiar la nivel mondial - a tuturor resurselor fizice, logice si informationale asociate calculatoarelor din retea. Se spune despre douã calculatoare cã sunt...

 • Elementele Componente ale Unui GIS

  Pentru a modela lumea înconjurătoare, sistemele GIS utilizează obiecte şi relaţii spaţiale. Obiectele GIS sunt entităţi localizate pe/sau în apropierea suprafeţei Pământului. Acestea pot fi naturale (râuri, vegetaţie), construite (drumuri, conducte, clădiri) sau convenţionale (frontiere, limite de parcele, unităţi administrative). Un obiect GIS se caracterizează printr-o poziţie şi o formă în spaţiul geografic şi printr-o serie de atribute (elemente descriptive). Relaţiile spaţiale dintre...

 • Programare Structurata - Structuri de Control VBA

  O introducere în programare Un program de calculator este o listã de instructiuni care spun unui calculator ce sarcini are de îndeplinit. Calculatorul ruleazã instructiunile pânã când ajunge la sfârºitul programului. Fiecare linie dintr-un program este, de obicei, o singurã comandã pe care calculatorul trebuie sã o execute, cum ar fi adunarea a douã numere. Cu o succesiune de comenzi calculatorul poate realiza mai multe: bilantul unui carnet de cecuri, tipãrirea unui document, desenarea de...

 • Circuite Logice Integrate in Automatizari

  Funcţii logice; forme de reprezentare a funcţiilor logice La baza proiectării circuitelor digitale stă algebra booleană. Algebra Booleană, cunoscută şi sub denumirea de Algebra logică, operează cu funcţii logice. Funcţia logică sau funcţia binară ia valoarea logică 1 când este adevărată şi 0 când este falsă. Funcţiile logice se pot exprima prin expresii logice. Aceste expresii se pot deduce din tabelul de adevăr sau decurg din anumite observaţii intuitive legate de comportamentul unei...

 • Automatizari Navale

  1.1 Structura unui sistem automat (SA)conventional. Scheme-bloc. 1.1.1 Introducere. Definitii Automatizãrile navale au început sã se aplice proceselor continue si discrete ale diverselor mecanisme, dispozitive si agregate de la bordul navelor. S-a trecut la automatizarea diferitelor echipamente din compartimentul masini (CM) si apoi la centralizarea comenzii si supravegherii instalatiilor energetice navale de fortã într-un PC. Automatizarea navalã complexã vizeazã trecerea de la...

 • Optoelectronica

  Introducere Optoelectronica este o disciplină aflată în plină evoluţie, care descrie fenomene şi aplicaţii ce implică atât electronica, dar şi optica, adică electroni şi fotoni. În ultimii 30-40 de ani au avut loc progrese uriaşe în optoelectronică, datorită în primul rând dezvoltării rapide a reţelelor de comunicaţii optice. Deşi acestea reprezintă o aplicaţie importantă a optoelectronicii, ea nu este singura. Există numeroase altele, dintre care majoritatea sunt deja la dispoziţia...

 • Sistemul VOIP

  Introducere in Voice Over IP (VOIP) I. SCOPUL LUCRARII În această lucrare sunt prezentate elementele fundamentale ale sistemului de telefonie bazat pe IP. Totodată va fi realizat primul apel într-o reţea bazată pe tehnologia VOIP. Se vor aborda următoarele etape in desfăşurarea laboratorului: instalarea programului ASTERISK care este bazat pe un software open-source; deprinderea unor noţiuni fundamentale de LINUX; descărcarea si instalarea programului Midnight Commander; configurarea...

 • Electronica Analogica

  Capitolul I. NOŢIUNI FUNDAMENTALE 1.1. Structura materiei. Sarcina electrică. Materia este alcătuită din atomi şi molecule. O moleculă constă din mai mulţi atomi legaţi între ei prin anumite legături chimice. Un atom constă dintru-n nucleu şi electroni. Nucleul este format din protoni şi neutroni. Electronii se mişcă în jurul nucleului, formând aşa-numitul nor electronic. Protonii poartă sarcini poztive, în timp ce electronii poartă sarcini negative. Sarcina purtată de un electron este...

 • Tehnologia NET

  1. Cerințe "Creati o aplicatie care sa contina o baza de date creata in mysql si o interfata pentru aceasta. La crearea interfetei se va folosi tehnologia NET. Baza de date va fi compusa din urmatoarele tabele : Autori (AutorID,NumeAutor,PrenumeAutor,TaraOrigine) Carti (CarteID,Denumire, AnAparitie,Editura) Biblioteca(BibliotecaID,Denumire,Adresa) Relatiile intre tabele sunt urmatoarele : intre tabela Autori si tabela Carti - relatie de multiplicitate M:N intre tabela Carti si...

 • Operatori Verilog

  Verilog Operators Operate On Several Data Types To Produce An Output I Not All Verilog Operators Are Synthesible (Can Produce Gates) I Some Operators Are Similar To Those In The C Language I Remember, You Are Making Gates, Not An Algorithm (In Most Cases) Verilog - Operators Arithmetic Operators I There Are Two Types Of Operators: Binary And Unary I Binary Operators: I Add(+), Subtract(-), Multiply(*), Divide(/), Power(**), Modulus(%) //Suppose That: A = 4’b0011; // B = 4’b0100; //...

 • Controlere de Semnal Digital dsPIC30F

  Ce este un controler de semnal digital? Controlerul de semnal digital (DSC) este un controler încorporat, cu placuta modulara microelectronica unica, care combina perfect caracteristicile de control ale unui microcontroler (MCU) cu puterea de calcul si viteza de lucru a unui procesor de semnale digitale (DSP). Familia de controlerele de semnale digitale Microchip dsPIC30F va ofera toate caracteristicile pe care ati dori sa le aiba un MCU putemic de 16 biti: rapiditate, operare sofisticata...

 • Inteligenta Computationala

  1. Introducere Ultimele generaţii de calculatoare numerice sunt capabile de a executa sute de milioane de operaţii în virgulã mobilã într-o secundã, dar, totuşi, nu pot rezolva probleme simple din punct de vedere uman. Un exemplu în acest sens îl reprezintã recunoaşterea formelor plecând de la imagini, adicã interpretarea imaginilor în sensul extragerii informaţiilor utile despre prezenţa şi caracteristicile unor obiecte de interes. Un om realizeazã o astfel de operaţie într-o zecime de...

Pagina 3 din 28