Toate cursurile din domeniul Electronica

 • Inteligenta Computationala

  1. Introducere Ultimele generaţii de calculatoare numerice sunt capabile de a executa sute de milioane de operaţii în virgulã mobilã într-o secundã, dar, totuşi, nu pot rezolva probleme simple din punct de vedere uman. Un exemplu în acest sens îl reprezintã recunoaşterea formelor plecând de la imagini, adicã interpretarea imaginilor în sensul extragerii informaţiilor utile despre prezenţa şi caracteristicile unor obiecte de interes. Un om realizeazã o astfel de operaţie într-o zecime de...

 • Receptoare GPS

  Clasificare I. Funcţie de utilizare: 1. Receptoare comerciale: sunt portabile (handheld), uşor de utilizat, precizie scăzută, construcţie robustă, baterii sau acumulatoare ce asigură durată mare de funcţionare, preţuri accesibile; 2. Comerciale pentru navigaţie (PND): în general nu sunt proiectate să fie portabile, sunt instalate la bordul diferitelor vehicule, precizie mai bună, baterii sau acumulatoare ce nu asigură durată mare de funcţionare, prevăzute cu hărţi de navigaţie ce includ...

 • Transmisiuni de Date

  Scopul fundamental al comunicațiilor de date este schimbul de informație între două părți. Dispozitivul sursă generează datele ce trebuie transmise. Transmițătorul transformă și codifică datele de la intrare într-un semnal potrivit ce poate fi transmis în mediul de transmisie. Receptorul acceptă semnalul și îl convertește într-o formă ce poate fi prelucrată de dispozitivul destinație. Ex. Transportul public sau rețeaua publică de telefonie comutată este utilizată de obicei pentru conectarea...

 • Sisteme de Achizitie si Interfete - Instrumentatie Virtuala

  Cap. I - Introducere în achiziţia de date Introducere Achiziţiile de date implică gruparea de semnale de la diverse surse de măsurare şi digitizarea acestora pentru a putea fi păstrate, analizate şi prezentate pe un calculator. Sistemele de achiziţii de date (DAQ) sunt diverse pentru diferite tehnologii PC, asigurând astfel o mare flexibilitate la alegerea sistemului. Oamenii de ştiinţă şi inginerii pot alege dintre sistemele PCI, PXI, PCI Express, PXI Express, PCMCIA, USB, IEEE 1394,...

 • Comunicatii Mobile

  CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND COMUNICAŢIILE MOBILE 1.1. DEFINIREA SISTEMELOR DE RADIOCOMUNICAŢII MOBILE Sistemele de radiocomunicaţii mobile (SRCM) reprezintă o categorie distinctă de sisteme de comunicaţii radio, destinată realizării de legături de comunicaţie între o unitate mobilă şi un terminal fix sau între două unităţi mobile în timpul staţionării sau al unei deplasări în interiorul unei zone de acoperire cu semnal radio. Mobilitatea presupune mai multe aspecte: - mobilitatea...

 • Dispersia Luminii in Fibrele Optice

  1.Introducere Din cele mai vechi timpuri, lumina a fost utilizată ca mijloc de comunicație. Semnalele de fum și focurile aprinse pe înălțimi sunt cele mai cunoscute sisteme. De exemplu, Eschin (525-456 î.Hr.) amintește în celebra sa trilogie, Orestia, cum mesajul despre căderea Troiei a fost transmis din Asia Mică în Argos, pe o distanță de circa 400 km. Astfel de sisteme optice de comunicații aveau , în raport cu folosirea unor soli care se deplasau pe jos sau călare pentru remiterea...

 • Inginerie Electrica

  Nikola Tesla – 1900 Bazele aplicatiilor teoriei electromagnetismului in industrie: generatorul de curent alternativ, transportul enerigiei electrice la distante, motorul electric, neonul, transmisia undelor electromagnetice la distanta Thomas Edison – 1900 Inventator si promotor al utilizarii electricitatii de catre publicul larg: becul, aparate si masini in curent continuu, transmisia informatiei la distanta Notiuni fundamentale: Intensitatea curentului electric Curentul electric...

 • Particularitatile Comunicatiilor Satelit si Utilizarea Lor in Republica Moldova

  COMUNICATII SATELIT Sistemele de comunicaţii spaţiale, prin sateliţi, (CS) sunt sisteme dirijate, lucrând în domeniile UIF şi FIF, formate din staţii finale şi o singură staţie intermediară. TRANSPONDER Staţia intermediara asigură numai recepţia semnalelor de RF de la mai multe staţii de sol.Se utilizeaza frecvenţe într-o bandă destul de largă, întotdeauna frecvenţa de emisie este mai mică decât frecvenţa de recepţie. Pentru fiecare frecvenţă purtătoare există o unitate de recepţie şi...

 • Electronica Aplicata

  1. Notiuni introductive Semnale electrice În general se numeste semnal, orice variabilă în timp purtătoare de informatie. Semnalul electric este orice semnal de natură electrică. - se întâlnesc două tipuri de semnale electrice si anume tensiunea electrică si intensitatea curentului electric (pe scurt curentul electric). · Tensiunea electrică - diferenta de potential dintre două puncte. Pentru tensiunea electrică se vor folosi notatiile U si u. Se defineste ca sens conventional al...

 • Amplificatoare

  1. AMPLIFICATOARE 1.1 Noţiuni generale Amplificator se numeşte circuitul electronic, care transformă semnalul de putere mică, aplicat la intrare, într-un semnal de ieşire de putere mai mare. În fig.1.1 amplificatorul este reprezentat ca un cuadripol. Procesul de amplificare constă în modularea puterii sursei de alimentare de curent continuu conform variaţiei în timp a semnalului de intrare. Parametrul principal al amplificatorului este factorul de amplificare k. Deosebim: - factorul de...

 • Note de Curs Electronica

  Capitolul I. DIODA ŞI DISPOZITIVE PE BAZA DIODELOR 1.1.Dioda. Dioda reprezintă un monocristal semiconductor de formă prismatică dotat cu impurităţi, numiţi donori sau acceptori, astfel încât se obţin două regiuni - una cu conductibilitate de tip n, iar cealaltă de tip p. 1) Dioda nepolarizată: În regiunea n vor exista purtători majoritari (electronii) şi purtătorii minoritari golurile (+). În mod analog, în regiunea p purtătorii majoritari (golurile) şi purtători minoritari electronii...

 • Teoria Transmisiunii Informatiei

  Modele si sisteme de transmitere a informatiei Transmiterea informatiei º comunicatie 1. Pentru comunicatii la mica distanta -sursa = generator de mesaje (informatii) Informatie = mesaj ® semnal util; Mesaje: o vorba, muzica (mesaje audio transmise prin telefon, radiodifuziune) o imagini (mesaje video, transmise prin televiziune, fax) o date (transmise prin calculator, Internet) -canal = totalitatea mijloacelor tehnice de prelucrare si de transmisie intre S si R: Exemplu: pentru...

 • Diode Semiconductoare de Putere

  sunt dispozitive semiconductoare necomandabile, unidirecţionale în curent şi în tensiune. p nAKa)b)AK+-++++p Jpn Fig. 1.1. Dioda semiconductoare de putere : a) simbolul ; b) structura. În structura sa există o singură joncţiune p-n, deşi are trei straturi semiconductoare (Fig.1.1) : cele două exterioare (dopate p, respectiv n) sunt puternic dopate (notate din acest motiv p++, respectiv n++) şi permit vehicularea unui număr mare de purtători de sarcină liberi. Datorită lor, o diodă de putere...

 • Compatibilitate Electromagnetica

  1.1. Noþiunea de compatibilitate electromagneticã Prin compatibilitate electromagneticã (CEM, electromagnetic compatibility – EMC) se înþelege capacitatea unui circuit, aparat sau sistem electric de a funcþiona corect în mediul electromagnetic pentru care a fost proiectat, fãrã a perturba alte sisteme ºi fãrã a fi perturbat de acestea. Termenul de compatibilitate electromagneticã desemneazã ºi ansamblul de studii teoretice ºi al tehnicilor care se ocupã de aceastã problemã. Mediul...

 • Circuite Integrate Digitale

  Un sistem numeric serveşte la procesarea informaţiilor digitale prin efectuarea unei succesiuni de operaţii aritmetice şi logice în concordanţă cu un algoritm. Sistemele numerice se pot clasifica în: - sisteme numerice combinaţionale (SNC) - sisteme numerice secvenţiale (SNS) Un sistem numeric combinaţional prezintă un număr de n intrări şi m ieşiri La intrări sunt aplicate n variabile logice de intrare, ansamblul cărora constituie vectorul variabilelor de intrare La ieşire se obţin...

Pagina 4 din 29