Toate cursurile din domeniul Electronica

 • Particularitatile Comunicatiilor Satelit si Utilizarea Lor in Republica Moldova

  COMUNICATII SATELIT Sistemele de comunicaţii spaţiale, prin sateliţi, (CS) sunt sisteme dirijate, lucrând în domeniile UIF şi FIF, formate din staţii finale şi o singură staţie intermediară. TRANSPONDER Staţia intermediara asigură numai recepţia semnalelor de RF de la mai multe staţii de sol.Se utilizeaza frecvenţe într-o bandă destul de largă, întotdeauna frecvenţa de emisie este mai mică decât frecvenţa de recepţie. Pentru fiecare frecvenţă purtătoare există o unitate de recepţie şi...

 • Electronica Aplicata

  1. Notiuni introductive Semnale electrice În general se numeste semnal, orice variabilă în timp purtătoare de informatie. Semnalul electric este orice semnal de natură electrică. - se întâlnesc două tipuri de semnale electrice si anume tensiunea electrică si intensitatea curentului electric (pe scurt curentul electric). · Tensiunea electrică - diferenta de potential dintre două puncte. Pentru tensiunea electrică se vor folosi notatiile U si u. Se defineste ca sens conventional al...

 • Amplificatoare

  1. AMPLIFICATOARE 1.1 Noţiuni generale Amplificator se numeşte circuitul electronic, care transformă semnalul de putere mică, aplicat la intrare, într-un semnal de ieşire de putere mai mare. În fig.1.1 amplificatorul este reprezentat ca un cuadripol. Procesul de amplificare constă în modularea puterii sursei de alimentare de curent continuu conform variaţiei în timp a semnalului de intrare. Parametrul principal al amplificatorului este factorul de amplificare k. Deosebim: - factorul de...

 • Note de Curs Electronica

  Capitolul I. DIODA ŞI DISPOZITIVE PE BAZA DIODELOR 1.1.Dioda. Dioda reprezintă un monocristal semiconductor de formă prismatică dotat cu impurităţi, numiţi donori sau acceptori, astfel încât se obţin două regiuni - una cu conductibilitate de tip n, iar cealaltă de tip p. 1) Dioda nepolarizată: În regiunea n vor exista purtători majoritari (electronii) şi purtătorii minoritari golurile (+). În mod analog, în regiunea p purtătorii majoritari (golurile) şi purtători minoritari electronii...

 • Teoria Transmisiunii Informatiei

  Modele si sisteme de transmitere a informatiei Transmiterea informatiei º comunicatie 1. Pentru comunicatii la mica distanta -sursa = generator de mesaje (informatii) Informatie = mesaj ® semnal util; Mesaje: o vorba, muzica (mesaje audio transmise prin telefon, radiodifuziune) o imagini (mesaje video, transmise prin televiziune, fax) o date (transmise prin calculator, Internet) -canal = totalitatea mijloacelor tehnice de prelucrare si de transmisie intre S si R: Exemplu: pentru...

 • Diode Semiconductoare de Putere

  sunt dispozitive semiconductoare necomandabile, unidirecţionale în curent şi în tensiune. p nAKa)b)AK+-++++p Jpn Fig. 1.1. Dioda semiconductoare de putere : a) simbolul ; b) structura. În structura sa există o singură joncţiune p-n, deşi are trei straturi semiconductoare (Fig.1.1) : cele două exterioare (dopate p, respectiv n) sunt puternic dopate (notate din acest motiv p++, respectiv n++) şi permit vehicularea unui număr mare de purtători de sarcină liberi. Datorită lor, o diodă de putere...

 • Compatibilitate Electromagnetica

  1.1. Noþiunea de compatibilitate electromagneticã Prin compatibilitate electromagneticã (CEM, electromagnetic compatibility – EMC) se înþelege capacitatea unui circuit, aparat sau sistem electric de a funcþiona corect în mediul electromagnetic pentru care a fost proiectat, fãrã a perturba alte sisteme ºi fãrã a fi perturbat de acestea. Termenul de compatibilitate electromagneticã desemneazã ºi ansamblul de studii teoretice ºi al tehnicilor care se ocupã de aceastã problemã. Mediul...

 • Circuite Integrate Digitale

  Un sistem numeric serveşte la procesarea informaţiilor digitale prin efectuarea unei succesiuni de operaţii aritmetice şi logice în concordanţă cu un algoritm. Sistemele numerice se pot clasifica în: - sisteme numerice combinaţionale (SNC) - sisteme numerice secvenţiale (SNS) Un sistem numeric combinaţional prezintă un număr de n intrări şi m ieşiri La intrări sunt aplicate n variabile logice de intrare, ansamblul cărora constituie vectorul variabilelor de intrare La ieşire se obţin...

 • Assembler

  ARHITECTURA MICROPROCESOARELOR INTRODUCERE Un ajutor preţios în orice muncă de evidenţă, proiectare, cercetare, automatizare complexă îl constituie sistemele de calcul. Aceste sisteme s-au impus prin precizia de calcul şi viteza de operare, ducând la creşterea considerabilă a calităţii şi productivităţii muncii. Blocul principal dintr-un sistem de calcul este reprezentat de unitatea centrală de operare, numită şi procesor, ce poate efectua un număr limitat de operaţii elementare:...

 • Sisteme Electronice Programabile

  INTRODUCERE Interacţia cu sfera obiectelor tehnice se realizează astăzi, din ce în ce mai mult prin gestul binar al tastării. Apăsam sau nu pe butoane, în secvenţe mai mult sau mai puţin sofisticate, pentru a ne transmite intenţiile unor maşini din ce în ce mai autoritar im¬puse de progresul civilizaţiei. A unei civilizaţii a binarităţii opţiunilor şi acţiunilor. In¬strumente, din ce în ce mai autonome, pornite printr-o comandă simplă, realizează, sub un control independent de prezenţa...

 • Prelucrarea Digitala a Semnalelor

  Rezultă o concluzie cunoscută din teoria semnalelor: prin eşantionarea unui semnal cu o anumită frecvenţă de eşantionare, spectrul semnalului iniţial se periodicizează cu acea frecvenţă, plus un factor de scalare. Pe baza observaţiei că spectrul unui semnal eşantionat este periodic cu perioada dată întocmai de frecvenţa de eşantionare, se poate defini un spectru normat, obţinut pe o perioadă a spectrului eşantionat, rezultând astfel transformata Fourier în timp discret a unui semnal...

 • Sisteme Radar

  A.Noţiuni de bază 1.Clasificarea sistemelor radar RADAR= abrevierea de la Radio Detection And Ranging Sistemele radar utilizează forme de undă modulate şi antene directive pentru a trasmite energie electromagnetică într-un spaţiu dat pentru a detecta ţinte(obiecte). Ţintele vor reflecta o parte din energia emisă(sub formă de semnal reflectat sau ecou) înapoi la radar. Ecourile sunt procesate de receptorul radar pentru a extrage informaţia de tipul: distanţă, viteză, poziţie unghiulară şi...

 • Energia Eoliana

  Europa nu are decât 9% din potenţialul eolian disponibil în lume, dar are 72% din puterea instalată în 2002. Ea a produs 50 TWh electricitate de origine eoliană în 2002, producţia mondială fiind de 70 TWh. Potenţialul eolian tehnic disponibil în Europa este de 5.000 TWh pe an. Energia eoliană este direct proporţională cu viteza vântului ridicată la puterea a treia. Puterea instalaţiilor eoliene a evoluat de la câteva sute de kW înainte de 2000 ajungând la ordinul de MW după 2000 şi...

 • Introducere in Tehnologia Comunicatiilor

  Asynchronous data transmission Synchronous data transmission Serial interfaces and standards Modems and modem standards Modem file transfer protocols Error Correction TRIB formula Transmission of serial data between two devices needs to be coordinated Receiver must synchronize with incoming data to interpret the orderly sequence in which it was transmitted The set of rules governing the exchange is called a protocol Transmitted serial data can be classified as: Synchronous and...

 • Sisteme de Comunicatie

  Să considerăm un semnal x(t), eşantionat la intervale T cu impulsuri (t) ideale, de lăţime infinitezimală şi suprafaţă T. Semnalul eşantionat poate fi scris ca o serie de impulsuri de acest tip, multiplicate cu semnalul original x(t). (1.4) Din analiza Fourier se ştie că (1.5) pentru impulsuri (t) ideale, de lăţime infinitezimală şi suprafaţă T Înlocuind (1.5) în (1. 4) obţinem: (1.6) Spectrul al semnalului , efectuând transformata Fourier: (1.7) sau, inversând ordinea de sumare şi...

Pagina 4 din 28