Toate cursurile din domeniul Electronica

 • Etalonarea Manuala

  Egiptul Antic • Se crede ca prima unitate de lungime standardizata a aparut acum 5000 ani in Egipt • “Cubitul Regal Egiptean " a fost decretat a fi egal cu lungimea antebratului de la cot pana la varful degetului mijlociu intins + latimea palmei faraonului care conducea la momentul respectiv. Tot atunci a aparut si trasabilitatea …. Cubitul standard era sculptat dintr-un bloc de granit negru pentru a rezista in timp. • Muncitorii care construiau templele si piramidele primeau un...

 • Clasificarea Liniilor de Transmisiune

  § 1.1 Clasificarea liniilor de transmisiune. Prin LT se înţelege; totalitatea mijloacelor tehnice ce asigură transmiterea direcţională a informaţiei la distanţii; informaţia transmisă trebue să fie relizată sub forma de semnale electrice sau unde electromagnetice. În dependenţaă in tipul informaţiei transmise avem diferite tipuri de TLC-ii. Ca mijloace de transmisiune a informaţiei avem׃ 1. Mediul înconjurător ( LT radio) 2. Firul (LT prin fir) Liniile de transmisiune radio׃ Liniile de...

 • Electronica de Putere

  CAPITOLUL 1 REDRESOARE NECOMANDATE 1.1. INTRODUCERE Orice aparat electronic, pentru o bună funcţionare, are nevoie de tensiuni continue de alimentare de diferite valori. Funcţionarea corectă a aparaturii depinde în mare măsură de calitatea şi performanţele surselor ce produc tensiunea continuă de alimentare. Tensiunea continuă de alimentare se obţine prin conversia tensiunii alternative din reţeaua de distribuţie cu frecvenţa de 50 Hz. Această conversie se realizează cu ajutorul...

 • Dispozitive Electronice cu Semiconductoare

  CAPITOLUL 1 NOŢIUNI FUNDAMENTALE DIN FIZICA SEMICONDUCTOARELOR 1.1. Structura atomică pentru medii fizice solide Un studiu fizic al dispozitivelor electronice necesită cunoaşterea materialelor sau a mediilor fizice din care sunt fabricate, deoarece structura atomică a acestora influenţează proprităţile lor electrice. Fiecare element chimic este compus din atomi şi toţi atomii dintr-un anumit element prezintă acelaşi aranjament structural. Pentru fiecare atom se defineşte un nucleu central...

 • Baze de Date

  1. ELEMENTE DE TEORIA BAZELOR DE DATE 1.1. Organizarea datelor Unul din rolurile de bază în proiectarea sistemelor informatice îl are organizarea datelor. Activitatea de organizare a datelor presupune următoarele: - definirea, stucturarea, ordonarea şi gruparea datelor în colecţii de date omogene; - stabilirea relaţiilor între date, între componentele unei colecţii şi între colecţii de date; - stocarea colecţiilor de date pe suport, astfel încât ele să poată fi prelucrate întru-un...

 • Electrotermie

  CAPITOLUL I PROBLEME FUNDAMENTALE PRIVIND ECHIPAMENTELE ELECTROTERMICE 1.1. PROBLEME GENERALE Echipamentul electric - reprezintă orice dispozitiv folosit pentru producerea, transformarea, distribuţia sau utilizarea energiei electrice. Instalaţia electrică - reprezintă un ansamblu de echipamente electrice interconectate prin diferite legături electrice, plasate într-un spaţiu dat, formând un tot unitar şi având un scop funcţional bine determinat. Echipamentele folosite pentru realizarea...

 • Forme de Utilizare a Energiei in Domeniul Industrial

  2.1. Puterea activă si reactivă Principalii indicatori tehnico-economici ai instalaţiilor de utilizare a energiei electrice sunt: 1. Energia 2. Randamentul 3. Puterea 2.1.1. Energia Energia se poate prezenta sub următoarele forme: - Energie tehnologică; - Energie intermediară; - Energie utilă; - Energie electrică. Energia tehnologică poate fi la rândul ei: - mecanică; - termică; - chimică; - luminoasă. Energia tehnologică este proporţională cu masa de materie primă...

 • Consumatorul ca Element al Sistemului Electroenergetic

  1. Sistemul electroenergetic Totalitatea instalaţiilor şi utilajelor cu ajutorul cărora resursele energetice primare sunt transformate, convertite în energie electrică iar energia electrică este transportată şi distribuită consumatorilor pentru a fi convertită într-o altă formă de energie utilă: energie mecanică, chimică, luminoasă, căldură etc. se numeşte sistem electroenergetic. Sistemul energetic are următoarele părţi principale: Centralele electrice Centralele electrice sunt părţi ale...

 • Numaratoare Binare Sincrone

  1.Circuite numerice în radiocomunicaţii 1.1. FUNCŢII LOGICE Modul de lucru al circuitelor digitale este studiat cu ajutorul algebrei Boole (introdusă de George Boole în jurul anului 1850 şi aplicată de Claude Shannon în 1938 la funcţiile logice binare). Această algebră operează cu sistemul de numeraţie binar, simbolurile folosite fiind 0 şi 1 Variabilele logice pot lua una din cele două valori (0 sau 1), iar operatorii fundamentali sunt ŞI, SAU şi NU. în definirea operatorilor logici...

 • Numaratoare Binare Asincrone

  1. INTRODUCERE Sistemele de radiocomunicaţii sunt sisteme care multă vreme au fost prin excelenţă, sisteme analogice. Deşi, încă de la începuturile radiocomunicaţiilor, se poate vorbi de reprezentarea digitală a informaţiei, prin utilizarea transmisiilor telegrafice în cod Morse, totuşi prelucrarea semnalelor radio a fost până nu de mult un domeniu exclusiv analogic. Utilizarea teleimprimatoarelor, apoi a sintetizoarelor de frecvenţă, a deschis un câmp tot mai larg de aplicare pentru...

 • Filtre Electrice Trece Sus si Trece Jos

  1. INTRODUCERE Teoria cuadripolului face parte din teoria circuitelor electrice şi oferă o metoda pacifică de rezolvare a circuitelor cuadripolare , caracterizate prin anumite particularităţi , care determină de altfel şi domeniul de probleme unde folosirea ei este cea mai eficienta. În înţelesul cel mai larg , cuadripolul electric este un circuit electric cu patru borne de acces în legătură cu exteriorul Asupra structurii interioare a cuadripolului nu se impune nici o restricţie , astfel...

 • Aparate Electronice de Masura si Control

  DEFINIŢIE. Un aparat electronic de măsurare şi control (AEMC) este un aparat folosit pentru: măsurarea, indicarea, înregistrarea unor mărimi neelectrice, observarea desfăşurării unor procese, controlul proprietăţilor unor materiale sau produse şi care au ca elemente constructive esenţiale pentru funcţionarea lui dispozitive electronice. Cu toată diversitatea tipurilor de AEMC folosite astăzi, se poate totuşi contura o structură bloc generală, comună pentru marea majoritate a tipurilor (fig....

 • Instalatia de Ungere

  Instalatia de ungere este formata dintr-un ansamblu de piese, care impreuna cu canalele respective asigura ungerea organelor in miscare ale motorului, precum si circularea, filtrarea si racirea uleiului. Rolul principal al instalatiei de ungere este reducerea fortelor de frecare si prin aceasta micsorarea uzurii si a pierderilor mecanice. In functie de procedeul de aducere a lubrefiantului la suprafetele in frecare ale pieselor motorului, se deosebesc urmatoarele sisteme de ungere :...

 • Teledetectie si Fotointerpretare 1

  Teledetectia electromagnetica Ansamblul tehnicilor: de percepere de la distanta a informatiilor cu privire la obiecte si fenomene de catre senzori care actioneaza in domeniul spectrului electromagnetic, de transformare a acestora in imagine fotografica sau inregistrari digitale, de prelucrare a inregistrarilor cu mijloace electronice, si de transformare a acestora in imagine vizuala conventionala specifica fiecarui domeniu de utilizare. Teledetectia electromagnetica Exista 3 tipuri:...

 • Criptografia

  Sisteme criptografice Obiectivul principal al masurilor de protectie intrun system de calcul sau intro retea de transmisiuni, il constituie iliminarea posibilitatilor de distrugere accidentala sau voita a informatiilor precum si de consultare neautorizata al acestora. Pentru aceasta sistemele HArdwere si Soft-were trebuie gindite astfel in cit sa previna dezvaluirea in clar a continutului msg, inserarii de msg false, analiza traficului de msg si detectarea modificarii stergerii sau...

Pagina 5 din 28