Toate cursurile din domeniul Electronica

 • Circuite Integrate Digitale

  Un sistem numeric serveşte la procesarea informaţiilor digitale prin efectuarea unei succesiuni de operaţii aritmetice şi logice în concordanţă cu un algoritm. Sistemele numerice se pot clasifica în: - sisteme numerice combinaţionale (SNC) - sisteme numerice secvenţiale (SNS) Un sistem numeric combinaţional prezintă un număr de n intrări şi m ieşiri La intrări sunt aplicate n variabile logice de intrare, ansamblul cărora constituie vectorul variabilelor de intrare La ieşire se obţin...

 • Assembler

  ARHITECTURA MICROPROCESOARELOR INTRODUCERE Un ajutor preţios în orice muncă de evidenţă, proiectare, cercetare, automatizare complexă îl constituie sistemele de calcul. Aceste sisteme s-au impus prin precizia de calcul şi viteza de operare, ducând la creşterea considerabilă a calităţii şi productivităţii muncii. Blocul principal dintr-un sistem de calcul este reprezentat de unitatea centrală de operare, numită şi procesor, ce poate efectua un număr limitat de operaţii elementare:...

 • Sisteme Electronice Programabile

  INTRODUCERE Interacţia cu sfera obiectelor tehnice se realizează astăzi, din ce în ce mai mult prin gestul binar al tastării. Apăsam sau nu pe butoane, în secvenţe mai mult sau mai puţin sofisticate, pentru a ne transmite intenţiile unor maşini din ce în ce mai autoritar im¬puse de progresul civilizaţiei. A unei civilizaţii a binarităţii opţiunilor şi acţiunilor. In¬strumente, din ce în ce mai autonome, pornite printr-o comandă simplă, realizează, sub un control independent de prezenţa...

 • Prelucrarea Digitala a Semnalelor

  Rezultă o concluzie cunoscută din teoria semnalelor: prin eşantionarea unui semnal cu o anumită frecvenţă de eşantionare, spectrul semnalului iniţial se periodicizează cu acea frecvenţă, plus un factor de scalare. Pe baza observaţiei că spectrul unui semnal eşantionat este periodic cu perioada dată întocmai de frecvenţa de eşantionare, se poate defini un spectru normat, obţinut pe o perioadă a spectrului eşantionat, rezultând astfel transformata Fourier în timp discret a unui semnal...

 • Sisteme Radar

  A.Noţiuni de bază 1.Clasificarea sistemelor radar RADAR= abrevierea de la Radio Detection And Ranging Sistemele radar utilizează forme de undă modulate şi antene directive pentru a trasmite energie electromagnetică într-un spaţiu dat pentru a detecta ţinte(obiecte). Ţintele vor reflecta o parte din energia emisă(sub formă de semnal reflectat sau ecou) înapoi la radar. Ecourile sunt procesate de receptorul radar pentru a extrage informaţia de tipul: distanţă, viteză, poziţie unghiulară şi...

 • Energia Eoliana

  Europa nu are decât 9% din potenţialul eolian disponibil în lume, dar are 72% din puterea instalată în 2002. Ea a produs 50 TWh electricitate de origine eoliană în 2002, producţia mondială fiind de 70 TWh. Potenţialul eolian tehnic disponibil în Europa este de 5.000 TWh pe an. Energia eoliană este direct proporţională cu viteza vântului ridicată la puterea a treia. Puterea instalaţiilor eoliene a evoluat de la câteva sute de kW înainte de 2000 ajungând la ordinul de MW după 2000 şi...

 • Introducere in Tehnologia Comunicatiilor

  Asynchronous data transmission Synchronous data transmission Serial interfaces and standards Modems and modem standards Modem file transfer protocols Error Correction TRIB formula Transmission of serial data between two devices needs to be coordinated Receiver must synchronize with incoming data to interpret the orderly sequence in which it was transmitted The set of rules governing the exchange is called a protocol Transmitted serial data can be classified as: Synchronous and...

 • Sisteme de Comunicatie

  Să considerăm un semnal x(t), eşantionat la intervale T cu impulsuri (t) ideale, de lăţime infinitezimală şi suprafaţă T. Semnalul eşantionat poate fi scris ca o serie de impulsuri de acest tip, multiplicate cu semnalul original x(t). (1.4) Din analiza Fourier se ştie că (1.5) pentru impulsuri (t) ideale, de lăţime infinitezimală şi suprafaţă T Înlocuind (1.5) în (1. 4) obţinem: (1.6) Spectrul al semnalului , efectuând transformata Fourier: (1.7) sau, inversând ordinea de sumare şi...

 • Etalonarea Manuala

  Egiptul Antic • Se crede ca prima unitate de lungime standardizata a aparut acum 5000 ani in Egipt • “Cubitul Regal Egiptean " a fost decretat a fi egal cu lungimea antebratului de la cot pana la varful degetului mijlociu intins + latimea palmei faraonului care conducea la momentul respectiv. Tot atunci a aparut si trasabilitatea …. Cubitul standard era sculptat dintr-un bloc de granit negru pentru a rezista in timp. • Muncitorii care construiau templele si piramidele primeau un...

 • Clasificarea Liniilor de Transmisiune

  § 1.1 Clasificarea liniilor de transmisiune. Prin LT se înţelege; totalitatea mijloacelor tehnice ce asigură transmiterea direcţională a informaţiei la distanţii; informaţia transmisă trebue să fie relizată sub forma de semnale electrice sau unde electromagnetice. În dependenţaă in tipul informaţiei transmise avem diferite tipuri de TLC-ii. Ca mijloace de transmisiune a informaţiei avem׃ 1. Mediul înconjurător ( LT radio) 2. Firul (LT prin fir) Liniile de transmisiune radio׃ Liniile de...

 • Electronica de Putere

  CAPITOLUL 1 REDRESOARE NECOMANDATE 1.1. INTRODUCERE Orice aparat electronic, pentru o bună funcţionare, are nevoie de tensiuni continue de alimentare de diferite valori. Funcţionarea corectă a aparaturii depinde în mare măsură de calitatea şi performanţele surselor ce produc tensiunea continuă de alimentare. Tensiunea continuă de alimentare se obţine prin conversia tensiunii alternative din reţeaua de distribuţie cu frecvenţa de 50 Hz. Această conversie se realizează cu ajutorul...

 • Dispozitive Electronice cu Semiconductoare

  CAPITOLUL 1 NOŢIUNI FUNDAMENTALE DIN FIZICA SEMICONDUCTOARELOR 1.1. Structura atomică pentru medii fizice solide Un studiu fizic al dispozitivelor electronice necesită cunoaşterea materialelor sau a mediilor fizice din care sunt fabricate, deoarece structura atomică a acestora influenţează proprităţile lor electrice. Fiecare element chimic este compus din atomi şi toţi atomii dintr-un anumit element prezintă acelaşi aranjament structural. Pentru fiecare atom se defineşte un nucleu central...

 • Baze de Date

  1. ELEMENTE DE TEORIA BAZELOR DE DATE 1.1. Organizarea datelor Unul din rolurile de bază în proiectarea sistemelor informatice îl are organizarea datelor. Activitatea de organizare a datelor presupune următoarele: - definirea, stucturarea, ordonarea şi gruparea datelor în colecţii de date omogene; - stabilirea relaţiilor între date, între componentele unei colecţii şi între colecţii de date; - stocarea colecţiilor de date pe suport, astfel încât ele să poată fi prelucrate întru-un...

 • Electrotermie

  CAPITOLUL I PROBLEME FUNDAMENTALE PRIVIND ECHIPAMENTELE ELECTROTERMICE 1.1. PROBLEME GENERALE Echipamentul electric - reprezintă orice dispozitiv folosit pentru producerea, transformarea, distribuţia sau utilizarea energiei electrice. Instalaţia electrică - reprezintă un ansamblu de echipamente electrice interconectate prin diferite legături electrice, plasate într-un spaţiu dat, formând un tot unitar şi având un scop funcţional bine determinat. Echipamentele folosite pentru realizarea...

 • Forme de Utilizare a Energiei in Domeniul Industrial

  2.1. Puterea activă si reactivă Principalii indicatori tehnico-economici ai instalaţiilor de utilizare a energiei electrice sunt: 1. Energia 2. Randamentul 3. Puterea 2.1.1. Energia Energia se poate prezenta sub următoarele forme: - Energie tehnologică; - Energie intermediară; - Energie utilă; - Energie electrică. Energia tehnologică poate fi la rândul ei: - mecanică; - termică; - chimică; - luminoasă. Energia tehnologică este proporţională cu masa de materie primă...

Pagina 5 din 29