Toate cursurile din domeniul Electronica

 • Consumatorul ca Element al Sistemului Electroenergetic

  1. Sistemul electroenergetic Totalitatea instalaţiilor şi utilajelor cu ajutorul cărora resursele energetice primare sunt transformate, convertite în energie electrică iar energia electrică este transportată şi distribuită consumatorilor pentru a fi convertită într-o altă formă de energie utilă: energie mecanică, chimică, luminoasă, căldură etc. se numeşte sistem electroenergetic. Sistemul energetic are următoarele părţi principale: Centralele electrice Centralele electrice sunt părţi ale...

 • Numaratoare Binare Sincrone

  1.Circuite numerice în radiocomunicaţii 1.1. FUNCŢII LOGICE Modul de lucru al circuitelor digitale este studiat cu ajutorul algebrei Boole (introdusă de George Boole în jurul anului 1850 şi aplicată de Claude Shannon în 1938 la funcţiile logice binare). Această algebră operează cu sistemul de numeraţie binar, simbolurile folosite fiind 0 şi 1 Variabilele logice pot lua una din cele două valori (0 sau 1), iar operatorii fundamentali sunt ŞI, SAU şi NU. în definirea operatorilor logici...

 • Numaratoare Binare Asincrone

  1. INTRODUCERE Sistemele de radiocomunicaţii sunt sisteme care multă vreme au fost prin excelenţă, sisteme analogice. Deşi, încă de la începuturile radiocomunicaţiilor, se poate vorbi de reprezentarea digitală a informaţiei, prin utilizarea transmisiilor telegrafice în cod Morse, totuşi prelucrarea semnalelor radio a fost până nu de mult un domeniu exclusiv analogic. Utilizarea teleimprimatoarelor, apoi a sintetizoarelor de frecvenţă, a deschis un câmp tot mai larg de aplicare pentru...

 • Filtre Electrice Trece Sus si Trece Jos

  1. INTRODUCERE Teoria cuadripolului face parte din teoria circuitelor electrice şi oferă o metoda pacifică de rezolvare a circuitelor cuadripolare , caracterizate prin anumite particularităţi , care determină de altfel şi domeniul de probleme unde folosirea ei este cea mai eficienta. În înţelesul cel mai larg , cuadripolul electric este un circuit electric cu patru borne de acces în legătură cu exteriorul Asupra structurii interioare a cuadripolului nu se impune nici o restricţie , astfel...

 • Aparate Electronice de Masura si Control

  DEFINIŢIE. Un aparat electronic de măsurare şi control (AEMC) este un aparat folosit pentru: măsurarea, indicarea, înregistrarea unor mărimi neelectrice, observarea desfăşurării unor procese, controlul proprietăţilor unor materiale sau produse şi care au ca elemente constructive esenţiale pentru funcţionarea lui dispozitive electronice. Cu toată diversitatea tipurilor de AEMC folosite astăzi, se poate totuşi contura o structură bloc generală, comună pentru marea majoritate a tipurilor (fig....

 • Instalatia de Ungere

  Instalatia de ungere este formata dintr-un ansamblu de piese, care impreuna cu canalele respective asigura ungerea organelor in miscare ale motorului, precum si circularea, filtrarea si racirea uleiului. Rolul principal al instalatiei de ungere este reducerea fortelor de frecare si prin aceasta micsorarea uzurii si a pierderilor mecanice. In functie de procedeul de aducere a lubrefiantului la suprafetele in frecare ale pieselor motorului, se deosebesc urmatoarele sisteme de ungere :...

 • Teledetectie si Fotointerpretare 1

  Teledetectia electromagnetica Ansamblul tehnicilor: de percepere de la distanta a informatiilor cu privire la obiecte si fenomene de catre senzori care actioneaza in domeniul spectrului electromagnetic, de transformare a acestora in imagine fotografica sau inregistrari digitale, de prelucrare a inregistrarilor cu mijloace electronice, si de transformare a acestora in imagine vizuala conventionala specifica fiecarui domeniu de utilizare. Teledetectia electromagnetica Exista 3 tipuri:...

 • Criptografia

  Sisteme criptografice Obiectivul principal al masurilor de protectie intrun system de calcul sau intro retea de transmisiuni, il constituie iliminarea posibilitatilor de distrugere accidentala sau voita a informatiilor precum si de consultare neautorizata al acestora. Pentru aceasta sistemele HArdwere si Soft-were trebuie gindite astfel in cit sa previna dezvaluirea in clar a continutului msg, inserarii de msg false, analiza traficului de msg si detectarea modificarii stergerii sau...

 • Descrierea Fenomenelor de Comutatie

  1.1.1. Necesitatea comutatiei Electronica de putere are ca scop conversia curentilor (din continuu în continuu, din continuu în alternativ si invers, din alternativ în alternativ) si comanda puterii electrice astfel convertite, pe baza dispozitivelor electronice. Când aceste operatii se efectueaza la putere foarte mare (fata de cele, relativ usor comandate în electronica liniara) ele trebuie sa aiba loc obligatoriu cu pierderi relative foarte mici, nu numai pentru ratiuni de randament,...

 • Sisteme de Comunicatii

  Noţiuni generale Sistemele de comunicaţii (S.C.) reprezintă totalitatea echipamentelor care permit transportul informaţiei între două sau mai multe puncte prestabilitate (fixe sau mobile), cu un anumit grad de fidelitate. Sistemele de comunicaţie cuprind sursa de informaţie pentru echipamentul de emisie, canalul de transmisie, echipamentul de recepţie şi un destinatar. Figura 1. Schema bloc a unui sistem de comunicaţii. De regulă, sistemul de comunicaţie este bidirecţional, aşa numitele...

 • Amplificatoare Fundamentale cu Un Tranzistor

  2/17 Suprapunerea semnalului variabil de intrare peste nivelele de tensiune continuã (sau curent continuu): cuplajul capacitiv Condensatoare pentru separarea semnalului variabil de cel continuu la iesire sau în alte puncte ale amplificatorului. Condensatoarele vor fi suficient de mari pentru a fi considerate scurtcircuit la frecventa de lucru (impedanta mult mai micã decât a rezistentelor cu care sunt conectate în serie sau în paralel). In curent continuu (pentru determinarea PSF)...

 • Electronica de Putere

  PREZENT ŞI PERSPECTIVE ÎN ELECTRONICA DE PUTERE ii. TENDINŢE ÎN ELECTRONICA DE PUTERE iii. CONTROLUL DIGITAL IN ELECTRONICA DE PUTERE iv. APLICAŢII MODERNE ALE ELECTRONICII DE PUTERE v. VITORUL PROCESĂRII ŞI CONVERSIEI PUTERII ELECTRICE vi. CUPRINS CURS CURS 1 INTRODUCERE in ELECTRONICA de PUTERE MODERNA 2 i. PREZENT ŞI PERSPECTIVE ÎN ELECTRONICA DE PUTERE Ce înseamnă Electronică de Putere? Termenul de "electronica de putere" se referă la componentele de mare putere şi...

 • Retele Telefonice Digitale

  Vedere de ansamblu asupra retelelor digitale de telefonie fixă Scopul capitolului de fată este să dea o privire generală asupra retelelor telefonice digitale fixe si asupra evolutiei acestor sisteme de comunicatii către o retea digitală globală ce integrează transmisiile de voce si de date. Aspectele urmărite cele mai importante sunt următoarele: - identificarea celor trei părti mari ale unei retele telefonice digitale si anume: reteaua de acces a abonatilor, reteaua de comutatie si...

 • Modulatorul

  Modulatorul echilibrat în contratimp Prezentăm în fig. 3.15 a şi b două scheme posibile ale modulatorului echilibrat în contratimp, iar în fig 3.15 c – o schemă echivalentă a acestuia. (a) (b) (c) Fig. 3.15 Funcţionare Frecvenţa purtătoare predeschide diodele D1 şi D2 pe alternanţa pozitivă (v. sensurile curenţilor din fig. 3.15 a), permiţând semnalului modulator să ajungă la ieşire şi blochează diodele pe alternanţa negativă, blocând semnalul modulator. Datorită modului diferenţial de...

Pagina 6 din 29