Toate cursurile din domeniul Electronica

 • Metode Numerice

  I. O INTRODUCERE IN CALCULUL NUMERIC. NOTIUNEA DE ALGORITM I.1. INTRODUCERE ÎN NOŢIUNEA DE INFORMAŢIE Creşterea capacităţii de procesare a informaţiei asociată cu specializarea şi complexitatea unor structuri biochimice - suport fizic al procesării însăşi - poate fi considerată o proprietate profundă a universului în care trăim. Putem vedea în acest proces de evoluţie o permanentă restructurare a substratului, realizată sub presiunea procesării de informaţie, substrat ce devine astfel din...

 • Bazele Modelarii si Simularii

  a) Reprezentarea etapelor Tranziţiile sunt reprezentate ca în figura 1.2. Fiecărei tranziţii Ti îi este asociată o funcţie numită funcţie de receptivitate Ri. Ri = funcţie logică (variabile de intrare şi/sau de stare) b) Reprezentarea tranziţiilor Dacă sunt mai multe arce care sosesc sau pleacă de la aceeaşi tranziţie, reprezentarea conţine şi o linie dublă (figura 1.3). c) Joncţiuni şi distribuţii ŞI Când două sau mai multe linii se conectează la aceeaşi etapă, se regrupează (figura...

 • Serie Cronologica

  Serii de timp (serii cronologice, serii dinamice) (note de curs) - Zgomotul alb - mersul la întâmplare - procese medie mobilă (MA(q)) - procese autoregresive (AR(p)) - procese mixate (ARMA(p,q)) - seria integrată (ARIMA(p,n,q), ARFIMA(p,d,q)) - serii cointegrate, procese ARCH, GARCH. Seria cronologică reprezintă un set sistematizat de valori ale unei varibile măsurate la momente sau intervale de timp egale şi successive. Seria cronologică este numită şi serie dinamică sau serie de...

 • Sisteme de Televiziune, Colorometrie

  • Roşu 650 – 780 nm • Portocaliu 590 – 650 nm • Galben 550 – 590 nm • Verde 490 – 550 nm • Albastru 430 – 490 nm • Violet 380 – 430 nm Radiaţie monocromatică – este radiaţia luminoasă compusă din radiaţii electromagnetice având o singură lungime de undă sau mai multe lungimi de undă, toate cuprinse într-o bandă foarte îngustă de cca. 2- 5 nm. Ochiul percepe senzaţii distincte la fiecare cca . 2-5 nm ; există 150 – 200 nuanţe cromatice; Roşu - 57 nuanţe Portocaliu - 12 nuanţe Galben...

 • Metode de Localizare a Echipamentelor Mobile pe Teritoriul Retelelor Celulare

  Atunci cînd trebuie de indicat cu precizie amplasarea unui dispozitiv care ar putea fi oriunde în lume, nici o metoda nu este aşa de exactă ca metoda utilizării GPS (Global Positioning System), care se bazează pe utilizarea a cel puţin 3 sateliţi pentru a determina poziţia. Cu toate acestea, GPS are şi nişte neajunsuri: costuri adiţionale considerabile aduse echipamentului electronic şi acoperire slabă în jurul şi în interiorul clădirilor. Tehnologiile celulare la general, asigură o...

 • Tranzistorul Bipolar KT 3102

  Noţiuni de bază Tranzistorii au fostconceputi la Laboratoarele Bell Telephone de fizicienii americani Walter Houser Brattain, John Bardeen si William Bradford Shockley Pentru aceasta realizare cei trei au impartit in 1956 Premiul Nobel in fizica. Shockley este cunoscut ca initiatorul cercetarilor asupra materialelor semiconductoare ce au dus la descoperirea acestor tipuri de dispozitive. Colegii sai sunt creditati pentru descoperirea diferitor tipuri de tranzistori.Tranzistorul bipolar...

 • Electronica Digitala

  Electronica digitala. Introducere. Electronica digitala este o disciplina aplicativa care are ca scop studierea semnalelor digitale, a dispozitivelor digitale cit si proiectarea dispozitivelor digitale . Sunt cunoscute 2 tipuri de baza de dispozitive digitale: 1.Dispozitive digitale cu logica cablata-principiul de functionare la asa dispozitive este bazat pe schema sa exterioara si ulterior nu mai poate fi schimbata. 2.Dispozitiv cu algoritm de functionare prin programare- principiul de...

 • Electronica Aplicata

  2.Dioda semiconductoare. Joncţiunea pn. Aplicaţii. 2. Dioda semiconductoare Joncţiunea p-n este un semiconductor monocristalin format dintr-un material p şi un material n aflate în contact (joncţiune) La nivelul joncţiunii, are loc un schimb de sarcini – golurile din materialul p difuzează prin joncţiune în materialul n – electronii din materialul n trec în materialul p În zona joncţiunii apare regiune de sarcină spaţială de lăţime L În zona L se formează un câmp electric care...

 • Notiuni Introductive

  Tema de curs nr.1 Noţiuni introductive Obiectivele temei: - cunoaşterea notaţiilor şi simbolurilor folosite uzual în electronică; - cunoaşterea principalelor legi ale circuitelor electrice, utilizate în analiza şi proiectarea circuitelor electronice: - cunoaşterea noţiunilor de bază legate de elementele pasive de circuit; - cunoaşterea unor noţiuni de bază din electronică. 1.1. Notaţii şi simboluri Ca orice domeniu, electronica are o serie de notaţii şi simboluri proprii, care...

 • Tehnici de Acces Digitale de Tip DSL

  Curs 8 – 9 Tehnici de acces digitale de tip DSL (Digital Subscriber Line) o Termenul se refera la tehnologii si echipamente utilizate în retele telefonice pentru a asigura acces la o retea digitala de viteza mare pe fire de cupru torsadate; • exista doua categorii de baza si anume: SDSL – Symmetric DSL si ADSL - Asymmetric DSL; o SDSL asigura aceeasi rata de transfer în ambele directii adica în: • „upstream” ® abonat – centrala • „downstream” ® centrala – abonat • datorita atenuarii...

 • Matematici Speciale in Electronica

  CAPITOLUL I FUNCŢII COMPLEXE 1. Numere complexe 1.1. Construcţia numerelor complexe Mulţimea numerelor complexe a apărut din necesitatea extinderii noţiunii de număr, având ca punct de pornire mulţimea numerelor reale, cu scopul ca orice ecuaţie de gradul n să aibă n soluţii în noua mulţime. Fie R corpul numerelor reale. Pe mulţimea R2 = R×R = {(x,y) / x, y R}, produsul cartezian al perechilor ordonate de numere reale, se definesc operaţiile de adunare şi înmulţire astfel: (x1, y1) +...

 • Mecatronica

  Cap I INTRODUCERE Mecatronica este definita ca stiinta masinilor inteligente. Startul in realizarea acestor masini a fost dat de revolutia informatica. Termenul de mecatronica este brevet japonez obtinul la inceputul deceniului al IX-lea al secolului trecut si a fost folosit pt a defini fuziunea tehnologica dintre mecanica, electronica si informatica. Produsele mecatronice se intalnesc la tot pasul, exemple de astlef de produse fiind masinile unelte, au comanda numerica:robotii,...

 • Sisteme Trifazate

  Un ansamblu de trei circuite electrice în care acţionează trei tensiuni electromotoare alternative, cu aceeaşi frecvenţă, dar cu fazele iniţiale diferite, este numit sistem trifazat de circuite. Cele trei tensiuni electro¬motoare formează un sistem trifazat de tensiuni electromotoare, iar curen¬ţii care circulă prin aceste trei circuite (numite de obicei fazele sistemu¬lui trifazat) formează un sistem trifazat de curenţi. Sistemul trifazat de curenţi care circulă prin cele trei faze are...

 • Circuite Neliniare

  In circuitul serie se poate defini o rezonanta pentru o armonica de un ordin oarecare k, astfel incit la rezonanta, defazajul adica , ceea ce conduce la : Conditia de rezonanta pe armonica k este deci: In cazul rezonantei pe armonica k, impedanta circuitului pe aceasta armonica e minima Zk = r, iar curentul are amplitudinea maxima. SEMNALE PERIODICE CARE NU SE DEZVOLTÃ IN SERIE FOURIER In practica exista marimi nesinusoidale, reprezentate prin curbe cu infasuratoare periodica, care nu...

 • Sisteme Flexibile de Fabricatie

  CONCEPTUL DE FLEXIBILITATE Elementul de noutate în concepţia actuală despre automatizarea proceselor tehnologice îl constituie flexibilitatea sau capacitatea de adaptare rapidă şi sigură a sistemelorde la o serie de modificări ale tehnologiei de fabricaţie. SFF este un sistem de fabricaţie cu rol şi loc definite în sens clasic, dar cu o funcţionare flexibilã. Obună parte a beneficiilor furnizate de sistemele de fabricaţie flexibile,precum şi de celule flexibile de fabricaţie pot fi...

Pagina 7 din 28