Toate cursurile din domeniul Electronica

 • Sisteme Sircuite si Semnale

  SEMNALE CIRCUITE SI SISTEME Notare: 25% activitatea la laborator 15% activitatea la seminar 10% teme de casa (la seminar) 10% prezenţa la curs 40% examen final (scris!) 20% parţial (jumătate din materie, după cursul 10 sau 11) 20% examenul conţine 10 subiecte - 5 subiecte parţialul (minim nota 5) - 5 subiecte examenul (minim nota 5) CUNOŞTINŢE PENTRU DISCIPLINE DE SPECIALITATE: - circuite integrate - digitale - analogice - D.C.E. - T.T.I. (coduri) - discipline matematice -...

 • Senzori Inteligenti

  Introducere 1 In ultimul timp, senzorii inteligenti au capatat o larga raspandire in cele mai diverse domenii industriale, dar mai ales in componenta sistemelor complexe de automatizare, roboti, etc. Cel mai cunoscut mod de obtinere a informatiei asupra fenomenelor fizice se bazeaza pe evaluarea amplitudinii tensiunii sau curentului obtinut la nivelul senzorului. O abordare mai noua este cea ce foloseste fenomenul de rezonanta si oscilatoare variabile. Astfel informatia este transformata...

 • Bazele Radiocomunicatiilor

  1. Introducere În 1876 experimentul lui Alexander Graham Bell care demonstra că vocea poate fi transmisă la distanţă pe cabluri de cupru a marcat naşterea telecomunicaţiilor. Zece ani mai târziu erau 155.000 de telefoane în uz în SUA. Telecomunicaţiile au avut o evoluţie fără precedent în ştiinţă, de la comutarea de circuite la comutarea de pachete de mare viteză, de la transmisiile prin cablurile de cupru la cele prin fibre optice, prin satelit şi comunicaţiile mobile. În prezent suntem...

 • Automate Programabile

  1. Etapele procesului de proiectare a sistemelor de automatizare Sistemele de conducere automatizate pot fi realizate: • în logică cablată • în logică programată • mixt, conţinînd ambele tipuri de structuri, atît în logică cablată cît şi în logică programată În cazul sistemele realizate în logica cablată, funcţia realizată depinde de conexiunea dintre module, deci de cablaj şi orice modificare a funcţiei ce trebuie realizată de sistemul de conducere necesită modificări hardware...

 • Scheme Electrice

  1. PRINCIPII DE ÎNTOCMIRE A SCHEMELOR ELECTRICE 1.1. Clasificarea schemelor electrice Schemele electrice, cuprinse în documentaţia tehnică, servesc la execuţia, montarea, exploatarea şi depanarea instalaţiei. După scopul urmărit, schemele electrice se clasifică în: - EXPLICATIVE (funcţionale, de circuite, echivalente ) - DE CONEXIUNE (exterioare, interioare, la borne ) - DE AMPLASARE Schemele explicative permit înţelegerea funcţionării sau efectuarea calculelor de proiectare a...

 • Elecronica Analogica si Digitala

  Cursul 1 Reprezentarea digitala Porti logice elementare Algebra Booleana Reprezentarea Digitală - Elemente de algebră şi elemente de logică, corelate cu tipurile uzuale de circuite logice TTL (circuite integrate Small Scale Integration - porţi, bistabile, etc., cât şi circuite integrate Medium Scale Integration - registre, multiplexoare, decodificatoare, etc.). - În reprezentarea digitală pentru exprimarea cantitativă a informaţiei se folosesc semnale electrice care pot avea doar două...

 • Comutator Temporal si Spatial

  1.1. Tehnici de comutaţie Sistemele clasice utilizează tehnica de comutaţie spaţială, care alocă pentru fiecare comunicaţie un traseu de conexiune pe toată durata comunicaţiei, astfel că se realizează o comutaţie de circuite. Tehnica de comutaţie digitală se caracterizează prin aceea că utilizează comutatoare cu linii digitale de intrare şi de ieşire, care stabilesc trasee de conexiune care se modifică în timp în funcţie de conexiunea solicitată pentru fiecare cale de comunicaţie; astfel,...

 • Dispozitive si Circuite Electronice

  CURENTUL ELECTRIC O mişcare dirijată de purtători de sarcină electrică, creează curentul electric. În această definiţie avem trei cuvinte cheie : - există purtători de sarcină (substanţă), corpusculi care poartă sarcină ; ○ ○ Cea mai mică particulă purtătoare de sarcină electrică este electronul. Electronul are o sarcină de 1,6 - 10-19 C. Masa unei astfel de sarcini este de 9 - 10-31 kg. - mişcarea ; - nu există curent fără mişcare de sarcini. - mişcare ordonată z - în acest caz nu...

 • Radioelectronica

  Circuitele electronice existente în prezent pot fi împărţite în două grupe: circuite digtale (logice); circuite analogice. Cicuitele logice realizează funcţii logice şi utilizează dispozitive electronice ce funcţionează numai în două stări: în blocare; în conducţie. Circuitele logice prelucrează numai semnale binare, adică semnale care pot avea numai două valori, fiecare valoare corespunde unui număr 0; 1. Circuite analogice. Circuitele analogice sunt circuitele la care semnalele de...

 • Masurari Electrice

  1.1. IMPORTANŢA MĂSURĂRILOR PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ Baza oricărei inginerii este proiectarea, iar proiectarea se sprijină pe date concrete obţinute prin operaţii de măsurare. În majoritatea activităţilor desfăşurate la bordul navelor, informaţiile necesare bunei desfăşurări a unui voiaj sunt obţinute, în principal, prin măsurări. Recent introdusă ca disciplină aparte, de sine stătătoare, Metrologia („metron” - măsură, „logos” - ştiinţă), ştiinţa măsurărilor, are ca obiect determinarea...

 • Evolutia Sistemelor de Securitate dupa 1945

  Evoluţia sistemelor de securitate colectivă după 1945 Organizatia Naţiunilor Unite au apărut după cel de-al doilea război mondial din dorinţa ţărilor aliate de a ‘’apăra generaţiile viitoare de flagelul războiului’’ . In cei aproape 55 de ani, echilibrul puterilor s-a modificat, au izbucnit noi conflicte, iar Naţiunile Unite au fost criticate pentru modul său de gestionare a situaţiilor tensionate. Cu toate aceste, Naţiunile Unite ca organizaţie apare ca un instrument necesar al dialogului...

 • Proiectarea Asistata de Calculator a Sistemelor Electrice

  1. CAPITOL INTRODUCTIV În cazul general, din punctul de vedere al complexitaţii execuţiei, un aparat electric se compune din urmatoarele parţi dinstincte (fig.1.1). a) Detaliul (reperul de bază) reprezintă partea componenta elementară a aparatului, care se realizează dintr-o singură bucată de material, fară a se utiliza operaţiile de asamblare (de exemplu, un bolt sau un şurub). b) Subansamblul reprezintă reuniunea a două sau mai multe detalii. Subansamblele pot fi demontabile sau...

 • Microunde

  1. Linii de transmisie pentru RF 1.1. Împărţirea frecvenţelor foarte înalte pe subgame (Spectrul de frecvenţe) a). Standardul metric zecimal: • Metric: 10m – 1m • Decimetric: 1m – 10cm • Centimetric: 10cm – 10mm • Milimetrice: 10mm – 1mm • Submilimetrice: 1mm – 0,42mm b). Standard SUA şi vest european: • A = 0 – 1,2m • B = 1,2m – 60cm • C = 60cm – 30cm • D = 30cm – 15cm • E = 15cm – 10cm • F = 10cm – 7,5cm • G = 7,5cm – 5cm • H = 5cm – 3,75cm • I = 3,75cm – 3cm ...

 • Curs la Retele de Calculatoare

  Standarte de implementare a RC Nivelele logice a retelelor de calculator Retele de calc.-reprezinta o asociere de camera in care sint implasate statii de lucru si pe fiecare din ea este instalataun system de operare care gestioneaza cu aceasta retea. In ultimul timp sint introduce 2 notiuni: a-Intranet-care reprezinta o retea locala si se comporta ca o intitate separate de internet si aceasta structura este protejata de reteua globala de internet. b-LAN – o retea care are interconexiune...

 • Masini si Actionari Electrice

  In aceste miezuri se dezvolta 2 tipuri de pierderi: 1. pierderi prin histerezis 2. pierderi prin curenti turbionali 1. Pierderi prin histerezis pH Aceste pierderi se datoreaza fenomenului de magnetizare al miezului ferromagnetic si se poate aprecia considerand ciclul de histerezis. Presupunem o bobina : PH = 1/T ∫0T pdt , dar p=µ*i Evaluam pe U si pe i: Ф=B*A*N ; u = -d Ф/dt conform legii inductiei magnetice; µ = -d(NBA)/dt = -NA* dB/dt Pt a evalua pe I aplicam legea circuitului mag...

Pagina 8 din 28