Toate cursurile din domeniul Electronica

 • Sisteme Trifazate

  Un ansamblu de trei circuite electrice în care acţionează trei tensiuni electromotoare alternative, cu aceeaşi frecvenţă, dar cu fazele iniţiale diferite, este numit sistem trifazat de circuite. Cele trei tensiuni electro¬motoare formează un sistem trifazat de tensiuni electromotoare, iar curen¬ţii care circulă prin aceste trei circuite (numite de obicei fazele sistemu¬lui trifazat) formează un sistem trifazat de curenţi. Sistemul trifazat de curenţi care circulă prin cele trei faze are...

 • Circuite Neliniare

  In circuitul serie se poate defini o rezonanta pentru o armonica de un ordin oarecare k, astfel incit la rezonanta, defazajul adica , ceea ce conduce la : Conditia de rezonanta pe armonica k este deci: In cazul rezonantei pe armonica k, impedanta circuitului pe aceasta armonica e minima Zk = r, iar curentul are amplitudinea maxima. SEMNALE PERIODICE CARE NU SE DEZVOLTÃ IN SERIE FOURIER In practica exista marimi nesinusoidale, reprezentate prin curbe cu infasuratoare periodica, care nu...

 • Sisteme Flexibile de Fabricatie

  CONCEPTUL DE FLEXIBILITATE Elementul de noutate în concepţia actuală despre automatizarea proceselor tehnologice îl constituie flexibilitatea sau capacitatea de adaptare rapidă şi sigură a sistemelorde la o serie de modificări ale tehnologiei de fabricaţie. SFF este un sistem de fabricaţie cu rol şi loc definite în sens clasic, dar cu o funcţionare flexibilã. Obună parte a beneficiilor furnizate de sistemele de fabricaţie flexibile,precum şi de celule flexibile de fabricaţie pot fi...

 • Cursuri Fizica

  CAPITOLUL I ELEMENTE DE MECANICĂ CLASICĂ 1.1. Cinematica punctului material Punctul material reprezintă un corp cu dimensiuni neglijabile. Posibilitatea neglijării dimensiunii corpului depinde de condiţiile concrete ale diferitelor probleme studiate. Un corp se află în mişcare atunci când îşi modifică poziţia faţă de alte corpuri considerate fixe şi este în repaus când nu-şi modifică poziţia faţă de acestea. Un corp oarecare, fix, faţă de care se raportează mişcarea altor corpuri...

 • Analiza si Sinteza Circuitelor si Sistemelor

  CURS 1 Sisteme (filtre) elementare 1. Introducere Un echipament electronic de procesare a semnalelor include un ansamblu de subsisteme interconectate. Aceste subsisteme sunt definite prin funcţii de transfer elementare, în sensul că acestea nu se pot descompune în funcţii de transfer mai simple. Ele numite sisteme fundamentale sau, adesea, filtre elementare (denumire utilizată numai în electronică). Clasificarea sistemelor (filtrelor) elementare se face după forma modelului matematic...

 • Cursuri Circuite Integrate Digitale

  1. DIODE Jonctiunea PN este componenta electronică activă cu rol fundamental în functionarea dispozitivelor semiconductoare. O diodă constituită dintr-o jonctiune PN, a cărei functionare se bazează pe efectul redresor, este numită diodă redresoare, spre deosebire de acelea care utilizează un efect special (Zener, avalansă, tunel etc.), denumite diode speciale. 1.1. Diode redresoare Diodele redresoare (rectifier diodes) sunt dispozitive electronice semiconductoare din siliciu, utilizate...

 • Sisteme Sircuite si Semnale

  SEMNALE CIRCUITE SI SISTEME Notare: 25% activitatea la laborator 15% activitatea la seminar 10% teme de casa (la seminar) 10% prezenţa la curs 40% examen final (scris!) 20% parţial (jumătate din materie, după cursul 10 sau 11) 20% examenul conţine 10 subiecte - 5 subiecte parţialul (minim nota 5) - 5 subiecte examenul (minim nota 5) CUNOŞTINŢE PENTRU DISCIPLINE DE SPECIALITATE: - circuite integrate - digitale - analogice - D.C.E. - T.T.I. (coduri) - discipline matematice -...

 • Senzori Inteligenti

  Introducere 1 In ultimul timp, senzorii inteligenti au capatat o larga raspandire in cele mai diverse domenii industriale, dar mai ales in componenta sistemelor complexe de automatizare, roboti, etc. Cel mai cunoscut mod de obtinere a informatiei asupra fenomenelor fizice se bazeaza pe evaluarea amplitudinii tensiunii sau curentului obtinut la nivelul senzorului. O abordare mai noua este cea ce foloseste fenomenul de rezonanta si oscilatoare variabile. Astfel informatia este transformata...

 • Bazele Radiocomunicatiilor

  1. Introducere În 1876 experimentul lui Alexander Graham Bell care demonstra că vocea poate fi transmisă la distanţă pe cabluri de cupru a marcat naşterea telecomunicaţiilor. Zece ani mai târziu erau 155.000 de telefoane în uz în SUA. Telecomunicaţiile au avut o evoluţie fără precedent în ştiinţă, de la comutarea de circuite la comutarea de pachete de mare viteză, de la transmisiile prin cablurile de cupru la cele prin fibre optice, prin satelit şi comunicaţiile mobile. În prezent suntem...

 • Automate Programabile

  1. Etapele procesului de proiectare a sistemelor de automatizare Sistemele de conducere automatizate pot fi realizate: • în logică cablată • în logică programată • mixt, conţinînd ambele tipuri de structuri, atît în logică cablată cît şi în logică programată În cazul sistemele realizate în logica cablată, funcţia realizată depinde de conexiunea dintre module, deci de cablaj şi orice modificare a funcţiei ce trebuie realizată de sistemul de conducere necesită modificări hardware...

 • Scheme Electrice

  1. PRINCIPII DE ÎNTOCMIRE A SCHEMELOR ELECTRICE 1.1. Clasificarea schemelor electrice Schemele electrice, cuprinse în documentaţia tehnică, servesc la execuţia, montarea, exploatarea şi depanarea instalaţiei. După scopul urmărit, schemele electrice se clasifică în: - EXPLICATIVE (funcţionale, de circuite, echivalente ) - DE CONEXIUNE (exterioare, interioare, la borne ) - DE AMPLASARE Schemele explicative permit înţelegerea funcţionării sau efectuarea calculelor de proiectare a...

 • Elecronica Analogica si Digitala

  Cursul 1 Reprezentarea digitala Porti logice elementare Algebra Booleana Reprezentarea Digitală - Elemente de algebră şi elemente de logică, corelate cu tipurile uzuale de circuite logice TTL (circuite integrate Small Scale Integration - porţi, bistabile, etc., cât şi circuite integrate Medium Scale Integration - registre, multiplexoare, decodificatoare, etc.). - În reprezentarea digitală pentru exprimarea cantitativă a informaţiei se folosesc semnale electrice care pot avea doar două...

 • Comutator Temporal si Spatial

  1.1. Tehnici de comutaţie Sistemele clasice utilizează tehnica de comutaţie spaţială, care alocă pentru fiecare comunicaţie un traseu de conexiune pe toată durata comunicaţiei, astfel că se realizează o comutaţie de circuite. Tehnica de comutaţie digitală se caracterizează prin aceea că utilizează comutatoare cu linii digitale de intrare şi de ieşire, care stabilesc trasee de conexiune care se modifică în timp în funcţie de conexiunea solicitată pentru fiecare cale de comunicaţie; astfel,...

 • Dispozitive si Circuite Electronice

  CURENTUL ELECTRIC O mişcare dirijată de purtători de sarcină electrică, creează curentul electric. În această definiţie avem trei cuvinte cheie : - există purtători de sarcină (substanţă), corpusculi care poartă sarcină ; ○ ○ Cea mai mică particulă purtătoare de sarcină electrică este electronul. Electronul are o sarcină de 1,6 - 10-19 C. Masa unei astfel de sarcini este de 9 - 10-31 kg. - mişcarea ; - nu există curent fără mişcare de sarcini. - mişcare ordonată z - în acest caz nu...

 • Radioelectronica

  Circuitele electronice existente în prezent pot fi împărţite în două grupe: circuite digtale (logice); circuite analogice. Cicuitele logice realizează funcţii logice şi utilizează dispozitive electronice ce funcţionează numai în două stări: în blocare; în conducţie. Circuitele logice prelucrează numai semnale binare, adică semnale care pot avea numai două valori, fiecare valoare corespunde unui număr 0; 1. Circuite analogice. Circuitele analogice sunt circuitele la care semnalele de...

Pagina 8 din 28