Toate cursurile din domeniul Electronica

 • Cursuri EIT

  Curs.1 Principala sursa de energie termica o reprezinta Soarele.Se mai adauga energia nucleara(fisiune) si cea geotermala.Functionarea EIT se bazeaza pe transferul de caldura.Conditia esentiala pentru realizarea transferului de caldura intre 2 puncte sau 2 corpuri este existenta unei diferente de temperatura intre cele 2 puncte sau cele 2 corpuri.Sensul natural al transferului de caldura este de la punctul/corpul cu temperatura mai ridicata la cel cu temperatura mai mica.Acest transfer de...

 • Tehnologii de Prelucrare si Fabricare

  INGIN. FABRIC. INOVATIVE Tehnologii performante de fabricaţie / N. V. Ivan IDEE (PROIECT) IDEE (PROIECT) SUCCES DE PIAŢĂ SUCCES DE PIAŢĂ CHEIA = TEHNOLOGIA CHEIA = TEHNOLOGIA TRANSFORMARE UNEI IDEI ÎN SUCCES DE PIAŢĂ ? PREGĂTIREA TEHNOLOGICĂ A FABRICAŢIEI = CHEIA DE BOLTĂ ÎN INGINERIA PRODUSELOR CAD/CAPP/CAM CARE ESTE CHEIA ? 7 CONCEPŢIA CONSTRUCTIVĂ PREGĂTIREA TEHNOLOGICĂ A FABRICAŢIEI = CENUŞĂREASA INGINERIEI FABTICAŢIEI DE CE ??? PENTRU CĂ NU SE VEDE DAR...

 • Geodezie Satelitara

  1. SISTEMUL GPS. NOTIUNI FUNDAMENTALE. Sistemul NAVSTAR GPS a fost proiectat in principal ca un sistem radio de navigare, capabil sa ofere pozitia tridimensionala pentru diferiti utilizatori, echipati cu receptori corespunzatori. Sistemul este disponibil in mod continuu in lumea intreaga si este independent de conditiile meterologice. Initial a fost proiectat in scopuri militare si doar treptat au fost oferite capabilitati, foarte limitate si utilizatorilor civili. Proiectarea si...

 • Ierarhia Digitala Sincrona - SDH

  1 INTRODUCERE Ierarhia digitală sincronă (Synchronous Digital Hierarchy) reprezintă o ierarhie digitală universală, utilizată de operatorii de telecomunicaţii pe întreg globul pământesc. În afară de standardizarea multilaterală şi unificare, sistemele SDH oferă mari posibilităţi pentru configuraţie, monitoring (ansamblu de metode de supraveghere) şi o exploatare calitativă a reţelelor contemporane. La avantajele reţelei SDH se poate de atribuit: - proces de multiplexare simplu - generator...

 • Retele de Calculatoare

  Retele de calculatoare: - sisteme informatice alcatuite din mai multe centre de prelucrare independente dar interconectate.Fiecare centru se controleaza singur si schimba mesaje cu centrele cu care comunica.Se poate permite un control de la distanta.Mesajele sunt structuri de date codate.Intr-o RC utilizatorii au cunostinta de existenta retelei, de existenta centrelor si a legaturilor intre centre, deci imaginea utilizatoruluii este conforma cu realitatea.Intr-un sistem distribuit...

 • Principii Fundamentale de Functionare

  Acest capitol descrie interactiunile de bază între tag si cititor, în particular între sursa de alimentare si tag si transferul de date dintre tag si cititor. O descriere mai detaliată a interactiunilor fizice si modelele matematice referitoare la sistemele cuplate inductiv sau sisteme de tip backscatter se prezintă în capitolul următor. 3.1 Tagul de 1-bit Bitul este cea mai mică unitate de informatie, care poate avea doar două stari: 1 si 0. Asta inseamnă că doar 2 stări pot fi...

 • Caracteristici care Diferentiaza Sistemele RFID

  2.1 Caracteristici fundamentale care diferentiaza sistemele RFID Sistemele RFID exista în numeroase variante, produse de un numar mare de fabricanti. Daca se face o analiza generala asupra sistemelor RFID trebuie sa se caute caracteristici care pot fi folosite pentru a diferentia un sistem RFID de altul (Figura 2.1). Sistemele RFID functioneaza conform unor proceduri fundamentale si anume: - sisteme full duplex (FDX), - sisteme half duplex (HDX), - sisteme secventiale (SEQ). In...

 • Constructia Tubului Catodic

  2.2.2.1. Tubul catodic A) Construcţia tubului catodic Tubul catodic este un tub cu vid (10–8 mm Hg), în care se disting: tunul electro-nic (zona de emisie a fascicolului de electroni), zona de focalizare, zona de deflexie, zona de postaccelerare, ecranul (zona de vizualizare) şi graticula (caroiajul) – fig. 2.2. 1) Tunul electronic Are rolul de a genera un fascicol de electroni cu energii cinetice ridicate. Se com-pune din următoarele elemente: - Filament (F); - Catodul K este încălzit...

 • Dispozitive si Circuite Electronice

  Amplificatorul diferenţial este un bloc electronic fundamental, utilizat în diverse aplicaţii, în special în structura internă a circuitelor integrate analogice. Amplificatorul diferenţial are două intrări şi una sau două ieşiri, caracteristic acestuia fiind faptul că amplifică diferenţa între cele două semnale aplicate la intrările circuitului. Schema de bază a acestui amplificator este prezentată în figura #-1, unde tensiunile de intrare s-au notat cu vI1, respectiv vI2, iar tensiunile de...

 • Masurari Electrice

  I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Măsurarea este procesul experimental, obiectiv, prin care se realizează atribuirea de numere proprietăţilor obiectelor şi fenomenelor lumii reale, în scopul obţinerii unei informaţii cantitative despre acestea. Se observă că ceea ce se măsoară sunt proprietăţi ale obiectelor şi fenomenelor şi nu ele în sine. Exemplu de astfel de proprietăţi: lungimea, masa, temperatura, rezistenţă, e.t.c. În continuarea acestui curs vom denumii proprietăţile obiectelor şi fenomenelor...

 • Circuite Logice Secventiale

  Circuite logice secventiale Circuitele logice combinationale, sunt circuite fara memorie si se caracterizeaza prin faptul ca semnalele de iesire sunt combinatii logice ale semnalelor de intrare. La circuitele logice secventiale (c.l.s.), starea iesirilor depinde nu numai de starea actuala a intrarilor, dar si de starile anterioare ale circuitului. Din acest motiv, se spune ca circuitele logice secventiale sunt circuite cu memorie. Schema bloc a unui circuit logic secvential este...

 • Redresoare Polifazate

  Intr-o serie de domenii de utilizare, energia de c.c. are pondere mai mare decît energia de ca.; electrochimie, electroliză, încărcarea acumulatorilor, tracţiune electrică etc. Redresorul realizează transformarea energiei de curent alternativ de curent continuu în energie. Energia electrică se transmite de la reţeaua de alimentare de ca. la receptorul (sarcina) de c.c. Instalaţiile mari consumatoare de c.c. utilizează în special redresoare poli-fazate, care prezintă o serie de avantaje faţă...

 • Amplificatoare

  Amplificatoarele sunt circuite electronice capabile să furnizeze, la iesire, un semnal cu aceeasi forma de undă ca cel de intrare, dar cu o putere mai mare (adică, un semnal amplificat). Schema bloc generală a unui amplificator arată că circuitul foloseste semnalul de intrare (putere Pi) ca o comandă a puterii debitate în sarcină (putere Po) de sursa de alimentare (fig. 1. a). Tranzistoarele si rezistorii din structura blocului amplificator absorb (consumă) de la sursele de alimentare o...

 • Mediul Electronic de Afaceri

  CAP. I MEDIUL ELECTRONIC DE AFACERI 1.1. Descrierea mediului electronic de afaceri de la era industrială la societatea informaţională În ultimul mileniu au avut loc cele mai mari descoperiri ale ştiinţelor, iar ultimul secol este considerat cel mai dinamic, datorită arhicunoscutei revoluţii industriale, care urmează să ne ofere în continuu noi „miracole” utile în orice domeniu. Aşa cum fiecare mare revoluţie şi-a pus amprenta asupra societăţii, şi cea informaţională a avut un mare impact...

 • Cursuri Electronica

  Introducere Circuitele electronice numerice sunt circuite care fac prelucrări asupra unor semnale numerice precum operaţii aritmetice, logice, memorare supunându-se legilor algebrei booleene. Circuitele care realizează asemenea prelucrări se pot realiza sub formă discretă sau sub formă integrată. Realizarea circuitelor pe un substrat semiconductor dă naştere la un CIP , prin adăugarea la acesta a unei capsule din material plastic sau ceramică şi a unor pini de legătură ia naştere un...

Pagina 9 din 28