Amplificatoare

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Amplificatoare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere pdf de 32 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Electronica

Extras din document

Amplificatoarele sunt circuite electronice capabile să furnizeze, la iesire, un semnal cu aceeasi

forma de undă ca cel de intrare, dar cu o putere mai mare (adică, un semnal amplificat). Schema bloc

generală a unui amplificator arată că circuitul foloseste semnalul de intrare (putere Pi) ca o comandă a

puterii debitate în sarcină (putere Po) de sursa de alimentare (fig. 1. a). Tranzistoarele si rezistorii din

structura blocului amplificator absorb (consumă) de la sursele de alimentare o putere de c.c. (Pabs). Sub

comanda semnalului de intrare (excitaŃia circuitului), componentele sau dispozitivele active debitează

o parte din puterea absorbită, în sarcină, sub forma puterii utile (de semnal sau de iesire); diferenŃa de

putere absorbită de la sursele de alimentare este disipată în mediul inconjurator sub formă de caldură

(Pd). Pentru orice tip de amplificator, amplificarea de putere,

i

o

p P

P

A = ,

este supraunitară, în timp ce randamentul circuitului sau eficienŃa procesului de amplificare a

semnalelor,

abs

o

P

P

h = ,

este subunitar. In concluzie, amplificatorul este un circuit (bloc funcŃional) care realizează cresterea

puterii semnalului, păstrand informaŃia din semnalul original. Cresterea puterii semnalului se face pe

seama energiei absorbite de la sursa de alimentare.

Fig. 1. a. Schema bloc generală a unui amplificator; b. Simbol grafic

Simbolul grafic folosit pentru reprezentarea unui amplificator (fig. 1. b) indică sensul de

crestere a puterii semnalului; borna C sau M poate fi borna de masă sau borna comună circuitelor de

intrare si de iesire ale amplificatorului, în cazul închiderii unei bucle de reacŃie negativă.

Amplificatorul este prezent în majoritatea circuitelor care realizează alte funcŃii de prelucrare a

semnalului (oscilatoare, stabilizatoare, modulatoare, demodulatoare, convertoare). Se consideră că

informaŃia este conservată prin conservarea formei semnalului, ceea ce înseamnă că amplificatorul este

un circuit liniar. Totusi, nu întotdeauna forma semnalului este păstrată riguros (forma semnalului sau

anvelopă). Există situaŃii în care amplificatorul este un circuit liniar, dar forma semnalului este afectată

de distorsiunile de amplitudine sau de fază ; funcŃia îndeplinită este tot cea de amplificare. Prin

extensie, chiar si în domeniul circuitelor de impulsuri, unde forma semnalului poate fi usor afectată,

fără a se pierde informaŃia, este folosită tot noŃiunea de amplificator (amplificator de impulsuri). In

acest capitol, termenul de amplificare se va referi numai la circuite analogice si la o prelucrare liniară

sau cvasiliniară a semnalelor.

Clasificări ale amplificatoarelor

Pentru clasificarea amplificatoarelor, se folosesc diverse criterii. Astfel,

- după posibilitatea de transmitere a componentei continue a semnalelor:

- amplificatoare de c.c.

- amplificatoare de c.a.

- după gama de frecvenŃe:

- amplificatoare de audiofrecvenŃă

- amplificatoare de videofrecvenŃă

- amplificatoare de radiofrecvenŃă

- amplificatoare de microunde

- după puterea transmisă sarcinii:

- amplificatoare de mică putere

- amplificatoare de putere mare

- după satisfacerea condiŃiei de semnal mic:

- amplificatoare de semnal mic

- amplificatoare de semnal mare

- după tehnologia de realizare:

- amplificatoare cu componente discrete

- amplificatoare integrate monolitice sau hibride

- după tipul cuplajului între etaje:

- amplificatoare cu cuplaj direct sau rezistiv

- amplificatoare cu cuplaj capacitiv

- amplificatoare cu cuplaj optic

- amplificatoare cu cuplaj prin transformator.

Fisiere in arhiva (2):

  • amplificatoare 1.pdf
  • amplificatoare 2.pdf