Aparate Electronice de Masura si Control

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Aparate Electronice de Masura si Control.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 14 fisiere ppt de 970 de pagini (in total).

Profesor: Laurenţiu Dimitriu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Electronica

Extras din document

DEFINIŢIE. Un aparat electronic de măsurare şi control (AEMC) este un aparat folosit pentru: măsurarea, indicarea, înregistrarea unor mărimi neelectrice, observarea desfăşurării unor procese, controlul proprietăţilor unor materiale sau produse şi care au ca elemente constructive esenţiale pentru funcţionarea lui dispozitive electronice.

Cu toată diversitatea tipurilor de AEMC folosite astăzi, se poate totuşi contura o structură bloc generală, comună pentru marea majoritate a tipurilor (fig. 1.1), în care se pun în evidenţă problemele esenţiale ale procesului de măsurare şi control.

O primă problemă este conversia mărimii de măsurat într-o altă mărime, uşor prelucrabilă. Din acest punct de vedere rezultă ca soluţie optimă obţinerea unui semnal electric. Mărimea de măsurat determină un proces energetic care se manifestă prin eliberarea sau consumarea unei anumite cantităţi de energie, sub o formă specifică. Putem întâlni energie mecanică (forţă, deformaţie, deplasare, debit, viteză, acceleraţie, etc.), energie termică (temperatură, flux termic, etc.), energie radiantă (intensitate, densitate spectrală a radiaţiei, etc.). Când se analizează fenomene cu eliberare sau cu consum de energie, semnalul electric se poate obţine cu ajutorul unui traductor. Dacă mărimea necunoscută de măsurat nu intervine în procese energetice - de exemplu defecte de structură, dimensiuni, în general proprietăţi ale unor materiale este necesară o energie de activare a obiectului de măsurat pentru a sensibiliza traductorul. Uneori, generatorul semnalului de activare face parte chiar din traductor.

Traductoarele sunt de o mare diversitate, putându-se distinge două mari clase:

- traductoare analogice, care convertesc mărimea neelectrică de măsurat într-un semnal electric continuu variabil în timp (materializat prin modificarea continuă în timp a unei mărimi specifice: rezistenţă, tensiune, frecvenţă, durată de impuls, etc.);

- traductoare numerice, care dau la ieşire semnale electrice discontinue, o succesiune de impulsuri sau o combinaţie de impulsuri care într-un anumit cod reprezintă valoarea numerică a mărimii de măsurat.

OBSERVAŢIE

În general traductoarele tipizate sunt în număr mic şi au destinaţii precise (pe anumite grupe de mărimi), neputând să acopere tot domeniul mărimilor măsurabile. De cele mai multe ori suntem puşi în situaţia de a începe proiectarea aparatului cu conceperea unui traductor adecvat. Având în vedere gama extrem de largă de dispozitive electronice disponibile, rezolvarea problemei traductorului reprezintă în foarte multe situaţii cheia problemei.

Fisiere in arhiva (14):

 • AEMC prelegerea 1.ppt
 • AEMC prelegerea 10.ppt
 • AEMC prelegerea 11.ppt
 • AEMC prelegerea 12.ppt
 • AEMC prelegerea 13.ppt
 • AEMC prelegerea 14.ppt
 • AEMC prelegerea 2.ppt
 • AEMC prelegerea 3.ppt
 • AEMC prelegerea 4.ppt
 • AEMC prelegerea 5.ppt
 • AEMC prelegerea 6.ppt
 • AEMC prelegerea 7.ppt
 • AEMC prelegerea 8.ppt
 • AEMC prelegerea 9.ppt

Alte informatii

Facultatea de electronica si telecomunicatii Iasi