Clasificarea Liniilor de Transmisiune

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Clasificarea Liniilor de Transmisiune.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 46 de pagini .

Profesor: Tomas Al.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Electronica

Extras din document

§ 1.1 Clasificarea liniilor de transmisiune.

Prin LT se înţelege; totalitatea mijloacelor tehnice ce asigură transmiterea direcţională a informaţiei la distanţii; informaţia transmisă trebue să fie relizată sub forma de semnale electrice sau unde electromagnetice.

În dependenţaă in tipul informaţiei transmise avem diferite tipuri de TLC-ii. Ca mijloace de transmisiune a informaţiei avem׃

1. Mediul înconjurător ( LT radio)

2. Firul (LT prin fir)

Liniile de transmisiune radio׃ Liniile de transmisiune prin fir sănt׃

a). linii de radiocommunicaţii a). aeriene (linii de astel, din metale neferoase)

b). linii de radio-releu b). prin cablu (simetrice, coaxiale)

c). linii de de ransmisiunei prin saklit. c). cu ghid (de undă, cu fibră optică)

Deosebit următoarele game de unde şi de frecvenţa׃

1 - g. u. foarte lungi׃ λ=10-100 km (3...30 kHz) 6 - g. u. decimerice׃ λ=10-100 cm. (0,3...3 GHz)

2 - g. u. lungi׃ λ=1-10 km (30...300 kHz) 7 - g. u. ctntrimetrice׃ λ=1-10 cm. (3...30 GHz)

3 - g. u. medii׃ λ=100-1000 m (0,3...3 MHz) 8 - g. u. milimetrice׃ λ=1-10 mm. (30...300 GHz)

4 - g. u. scurk׃ λ=10-100 m (3...30MHz) 9 - g. u. optice׃ λ=1-10 μm. (300...3000 GHz)

5 - g. u. ultrascurc׃ λ=1-10 m (30...300MHz)

fig.1 Clasificarea liniilor de transmisiune

fig.2 Частотные диапазоны различных направляющих систем.

§ 1.2 Elementele constructive ale LT.

Cablu este un produs elektrotehnic care confine conductoare izolate unile în construcţia unică şi incluse în

învelişul cjmun metalic sau de masă plastică şi în statul protecţie׃

fig. 1

1. Conductoare izolat, care formeazămicrul cablului׃ a). firul interior al cablului; b).firul exterior al cablului

2. Învelişul

3. Stratul de protecţie

Firele conductoare trebue să posede flexibilitate, conductibilitate electrică înaltă...Pentru construcţia firelor conductoare se utilizează Cu şi Al.

Pentru firelor din Cu sănt din Al sănt

1. rezistenţa specifică, Ω * mm.² /m. 0,01754 0,0295

2. coeficientul de temperatură al rezistenţei pe 1۫C 0,004 0,0042

3. greutatea specifică, g./cm.³ 8,89 2,72

Diametrul firelor din Cu sănt:

d (Cu) = 0,32; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 mm.- reţelele urbane

d (Cu) = 0,8; 0,9; 1; 1,1; 1,2 mm. - reţelele suburbane

Diametrul firelor din Al sănt:

d (Al) = 1,15; 1,55; 1,8 mm. şi acest fire după conductibilitate electrică sănt echivalent cu fire conductoare

din Cu cu diametrul d (Cu) = 0,9; 1,2; 1,4 mm.

În fig.2 sănt prezentate construcţiile conductoarelor din cablu: a) c. masivă; b) c.flexibilă; c) c. bimetalică

d) c. submarin

Firele sus menţionat se utilizează pentru cablurile simetrice şi în calitate de conductor interior a cablului coaxial , fig.3.

Conductorul exterior a cablului coaxial se efectuari în forma de tub subţire, din Cu şi Al, a dică prezintă un cilindru gol. Construcţiile condctoarelor externe a cablulurilor coaxiale sînt prezentate în fig.4.

fig.4 a) tip fulger, b) construcţie gofrată, c) construcţie spirală, d) construcşie împlată.

Materiale care se utilizează pentru izolarea firelor să posede caracteristiale electice înalte şi stabile în timp, trebue să fie flexibile şi rezistent mecanic.Proprietăţiile izolaţiei se determină de următorii prametrii:

1. Rezistenţa electrică specifcă - care caracterizează curentul de surgere în dielectric (ρ).

2. Permitivitatea - care caracterizează gradul de polarizar a sărcinilor în diekectric sub acţiunea cămp. electric (ε).

3. Tangenta unghiului de pierderi în dielectric - care caracterizează pierderile de frecvenţă înaltă în dielectric (tgδ). Cel mai bun dielectric aerul liber, la care ρ ->ص, ε ->1, tgδ ->0.

Izolarea callului conţine atăt aer căt şi dielectric selid în cantitatea necesară pentru asigurarea stabilitpţii izolarii şi rigiditatea construcţiei. În calitatea de dielectric în cablurile de TLC-ii se utilizează materiale din masă plastică, polimere . Pentru izolaţie se utilizează:

1. Hîrte - destinată pentru izolaţie firelor de cablu de frecvenţă joase cu grosimea 0,12 - 0,17 mm.

2. Cordel (de hărtie) - prezintă o aţă răsucită din hîrtie de cablu cu diametrul 0,6; 0,76; 0,85 mm.

3. Polistirol (stiroflex) - din care se formează panglice cu grosimea de 0,045 mm. şi laţimea 10 - 12 mm. şi cordel cu diametrul 0,8 mm. pentru izolarea firelor a TLC - ii de frecvenţă înaltă.

4. Polietilen

5. Polietilen poros

6. Polivinilhlorid - se utilizează pentru cablurile de TLC - ii la centralele telefonice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Clasificarea Liniilor de Transmisiune.doc