Compatibilitate Electromagnetică

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Electronică
Conține 8 fișiere: doc, pdf
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 27063
Mărime: 2.62MB (arhivat)
Cost: Gratis
Universitatea Ovidius Constanta

Extras din document

1.1. Noþiunea de compatibilitate electromagneticã

Prin compatibilitate electromagneticã (CEM, electromagnetic compatibility – EMC)

se înþelege capacitatea unui circuit, aparat sau sistem electric de a funcþiona corect în mediul

electromagnetic pentru care a fost proiectat, fãrã a perturba alte sisteme ºi fãrã a fi perturbat

de acestea.

Termenul de compatibilitate electromagneticã desemneazã ºi ansamblul de studii

teoretice ºi al tehnicilor care se ocupã de aceastã problemã.

Mediul ambiant este poluat electromagnetic, în sensul cã existã energie EM care poate

influenþa nedorit funcþionarea sistemelor electrice. Aceastã energie existã sub forma

câmpurilor EM, a curenþilor ºi tensiunilor electrice, cu un spectru extrem de larg, practic de la

zero (c.c) la zeci sute de GHz.

Pentru un sistem electric, orice semnal diferit de cele utile reprezintã o perturbaþie, un

semnal perturbator.

Domeniul CEM include numeroase aspecte: analiza mecanismelor de producere a

perturbaþiilor ºi a propagãrii acestora, a mecanismelor de pãtrundere în sisteme, a efectelor

asupra funcþionãrii sistemelor ºi a tehnicilor de protecþie.

In orice problemã de CEM intervin 3 elemente:

- emiþãtorul sau sursa de perturbaþii;

- calea de pãtrundere a perturbaþiilor;

- receptorul.

Sursele de perturbaþii, dupã natura lor, pot fi:

- naturale, terestre (electricitate atmosfericã, descãrcãri precum fulgerele si trãsnetele, ) sau

extraterestre (radiaþiile cosmice, radiaþiile emise de Soare);

- artificiale, rezultat al activitãþii oamenilor, de o mare varietate, dat fiind cã orice echipament,

aparat electric este o sursã de energie EM care se propagã în spaþiu; câteva surse

frecvent întâlnite sunt:

- circuitele de transport ºi distribuþie a energiei electrice în c.a. sau c.c.;

- sistemele de comutare din circuitele de alimentare;

- maºini ºi aparate electrice ºi electronice, de la motoare ºi generatore la calculatoare ºi

aparate de mãsurã ºi control;

- emiþãtoare radio, de cele mai variate tipuri;

- sistemele de iluminat fluorescent;

- sistemele electrice ale vehicolelor.

Trebuie subliniat cã într-un echipament electric, unele subansamble, circuite, pot fi

surse de perturbaþii pentru alte subansamble, în final afectând funcþionarea întregului sistem.

Pentru ca o perturbaþie generatã de o sursã sã pãtrundã într-un sistem trebuie sã existe

o cale de pãtrundere, adicã cele douã sisteme (sursa ºi receptorul) trebuie sã fie cuplate.

Când între douã sisteme este posibile schimb de energie EM se spune cã existã un

cuplaj EM. Dacã energia trensferatã este perturbatoare, este vorba de un cuplaj parazit.

Cuplajele parazite pot fi:

- prin cãi prin care circulã curenþi electrici ºi în acest caz se vorbeºte despre perturbaþii

conduse, despre cuplaj galvanic sau prin conducþie;

- prin câmp electric ºi acest caz se vorbeºte despre despre cuplaj capacitiv sau electric;

- prin câmp magnetic ºi acest caz se vorbeºte despre despre cuplaj inductiv sau magnetic;

- prin câmp electromagnetic ºi în acest caz se vorbeºte despre cuplaj prin radiaþie.

Strict vorbind, câmp electric sau magnetic “pur” existã numai în regim static ( E sau H sunt

invariabili în timp). Deoarece la frecvenþe joase ºi la distanþe mici între surse ºi receptori numai

una dintre componente conteazã, se poate vorbi despre cuplaje capacitive – dacã sursa de câmp

este un potenþial variabil sau despre cuplaje inductive – dacã sursa este o bobinã, o buclã de

curent etc.

In realitate, rareori existã numai un singur tip de cuplaj – de regulã, perturbaþiile

pãtrund prin toate cãile. Frecvent, perturbaþiile pãtrunse printr-un anumit tip de cuplaj sunt

predominante. Deoarece mãsurile antiperturbative diferã în funcþie de tipul cuplajului, este

important sã se cunoascã tipul de cuplaj parazit predominant.

Funcþionarea receptorului cuplat parazit cu o sursã poate fi perturbatã în variate

moduri, de la scãderea performanþelor la avariere, distrugere. Astfel, se poate discuta despre

susceptibilitatea EM, adicã incapacitatea unui dispozitic, circuit, sistem, de a funcþiona fãrã

degradarea performanþelor în prezenþa perturbaþiilor EM; nivelul de susceptibilitate este determinat

de nivelul maxim al perturbaþiilor în prezenþa cãrora sistemul încã funcþioneazã corect.

Se poate vorbi ºi despre imunitate EM, adicã despre capacitatea unui sistem de a funcþiona

corec în prezenþa perturbaþiilor EM.

Asupra acestor aspecte se va reveni pe larg, ulterior.

1.2. Perturbaþii de mod comun ºi de mod diferenþial

1.2.1. Masa în electronicã. Conexiuni de simetrice ºi asimetrice

In electronicã, prin masã se înþelege un conductor, considerat în mod ideal echipotenþial

faþã de care se raporteazã, se mãsoarã, tensiunile din circuit, aparat, sistem.

Masa este materializatã sub forma unui conductor filar sau imprimat, a unui plan conductor,

eventual a unui punct de sudurã sau lipire. Masã poate fi ºasiul aparatului, carcasa,

ecranul cablelor coaxiale, o faþã a unui cablaj imprimat etc.

Masa nu se confundã cu Pãmântul, chiar dacã uneori este conectatã la Pãmânt.

Marea majoritate a circuitelor electronice includ numeroase componente, active ºi

pasive, iar tot ansamblul este alimentat de la una, douã, rareori mai multe surse de alimentare

de c.c. Foarte multe dintre aceste componente sunt conectate direct la polii sursei (surselor),

practic la un conductor cu impedanþã cât mai micã posibil, ideal nulã (motivaþia este

evidentã). Din acest motiv, de regulã conductorul de masã este unul dintre conductoarele

conectate la una din bornele sursei (surselor) – unul dintre conductoarele de alimentare sau alt

conductor (ºasiu, carcasã, ) cu impedanþã meglijabilã legat la un pol al sursei (surselor).

Alegerea polului sursei considerat – ºi tratat ca “masã” este oarecum arbitrarã: adesea

pe considerente ce comoditate a conectãrii componentelor, uneori din necesitatea de asigurare

a unui refenþial comun pentru toate subansamblele sistemului, frecvent din necesitatea

reducerii cuplajului parazit prin circuitul masei.

In practicã, dat fiind cã prin conductorul de masã circulã curenþi ºi nu existã conductor

cu impedanþã nulã, masa nu este echipotenþialã; aceasta determinã apariþia unor cuplaje

parazite specifice – cuplaje parazite prin conductorul de masã.

Intr-un sistem pot exista mai multe tipuri de semnale: de

c.c., variabile - analogice sau digitale, semnale mari sau mici etc.

ºi se poate vorbi despre masã analogicã, masã digitalã, masã de

semnal mare ºi de semnal mic etc. Toate aceste “mase” sunt însã

conecate la acelaºi conductor de referinþã – masa ansamblului, de

regulã un pol al sursei de alimentare.

Preview document

Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 1
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 2
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 3
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 4
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 5
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 6
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 7
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 8
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 9
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 10
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 11
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 12
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 13
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 14
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 15
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 16
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 17
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 18
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 19
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 20
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 21
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 22
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 23
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 24
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 25
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 26
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 27
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 28
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 29
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 30
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 31
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 32
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 33
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 34
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 35
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 36
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 37
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 38
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 39
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 40
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 41
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 42
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 43
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 44
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 45
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 46
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 47
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 48
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 49
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 50
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 51
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 52
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 53
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 54
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 55
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 56
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 57
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 58
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 59
Compatibilitate Electromagnetică - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Compatibilitate Electromagnetica
  • CEM 2.doc
  • CEM1.pdf
  • CEM3.pdf
  • CEM4.pdf
  • CEM5.pdf
  • CEM6.pdf
  • CEM7.pdf
  • CEM8.pdf

Alții au mai descărcat și

Măsurarea emisiilor perturbatoare

INTRODUCERE Compatibilitatea electromagnetică -CEM- este o caracteristică a echipamentelor şi a sistemelor de a-şi suporta reciproc emisiile...

Dispozitive și Circuite Electronice 1

Introducere Corpurile solide au o structura cristalina cu atomii si moleculele distribuite într-o retea regulata, în care unitatea structurala...

DEPI

CAP. I NOTIUNI DE STATISTICA MATEMATICA Statistica matematica ’ metode matematice de studiu a fenomenelor de masa in care se manifesta...

Semnale cu Modulație Liniară

Transmisiuni Analogice si Digitale: Semnale cu Modulatie liniara 1 2. SEMNALE CU MODULATIE LINIARA 5.1 Forma generala a semnalelor In acest...

Dispozitive și Circuite Electronice

Cap.1. INTRODUCERE În curs se prezinta dispozitivele si circuitele electronice fundamentale ce intervin în prelucrarea electronica a semnalelor...

Cursuri Electronica

ELECTRONICA: 1.Dispozitive si circuite electronice fundamentale, an II 2.Circuite electronice pentru semnale continue, an II 3.Circuite...

Roboți Industriali

Capitolul 1 INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA SISTEMELOR DE CONDUCERE Robotul industrial reprezinta în momentul de fata punctul de intersectie al...

Compatibilitate Electromagnetica

SCURT ISTORIC PRIVIND COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICA Primele probleme de interferente radio au aparut in anii ‘30 (sec XX). Cauzele acestor...

Te-ar putea interesa și

Surse de Perturbatii Electromagnetice la Bordul Fregatei

CAPITOLUL I PERTURBAŢII ELECTROMAGNETICE (PEM) LA BORDUL NAVEI. CLASIFICARE. CARACTERIZARE 1.1. CLASIFICAREA PERTURBAŢIILOR ELECTROMAGNETICE PE O...

Managementul Compensarii Poluarii Armonice in Sistemele de Alimentare cu Energie Electrica

Capitolul 1 Introducere 1.1. Aspecte generale privind producţia transportul şi distribuţia energiei electrice. Energia electrica este produsă în...

Definirea Noțiunilor privind Calitatea Serviciului de Alimentare cu Energie Electrică

1. DEFINIREA NOŢIUNILOR PRIVIND “CALITATEA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ” Cuvântul “calitate” işi are originea în latinescul...

Analiza fenomenelor de interferență electromagnetică transmise prin cuplaj inductiv și metode de reducere a acestora

Când între două sau mai multe sisteme sau electronice, mașini, este posibil un schimb de energie electromagnetica(EM), se spune că între acestea...

Măsurarea emisiilor perturbatoare

INTRODUCERE Compatibilitatea electromagnetică -CEM- este o caracteristică a echipamentelor şi a sistemelor de a-şi suporta reciproc emisiile...

Modelarea Mecanismelor de Cuplaj ale Interferentelor Electromagnetice

1. INTRODUCERE Transmisia perturbatiilor de la sursa pana la „victima” potentiala se face printr-un proces de cuplaj intre cele doua parti. Acest...

Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului

Capitolul 1 1. 1. Generalitãti privind compatibilitatea electromagneticã Disciplina „Fenomene electrice cu impact asupra mediului” face parte...

MMEN

MĂSURAREA TIMPULUI, FRECVENŢEI ŞI DEFAZAJULUI 1.1. ETALOANE DE TIMP ŞI DE FRECVENŢĂ Unitatea de măsură pentru frecvenţă, hertzul [Hz], se...

Ai nevoie de altceva?