Condensatoare

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Electronică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 2439
Mărime: 29.99KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Condensat. (C) – componentă de circuit cel m/des utiliz. în sch. electron.. Constructiv un C e/e alc. dintr-un mediu diel. plasat între 2 armături metalice. Conectarea în circ. se face prin intermed. a 2 terminale aflate în strîns contact cu armăturile metalice.

Impedanţa C preponderent capacitivă:

Dacă unui C i se aplică o tens. continuă U, a/ta se va încărca cu o sarc. q. Raportul q/U = C se/n capacitatea C-lui. Unit. de măs. în SI e/e faradul (F) şi reprez. capacit. unui C la c/e aplicînd o tens. de 1V între borne, se încarcă cu o sarc. el. de 1C, [F] = [C]/[V]. Faradul e/e o unit. prea mare p/ necesit. practice şi se utiliz. submultiplii: pF, nF, F, mF.

Fig.1.Relaţia U-I p/u un C de capacit. C.

Clasificarea C-lor:

1.D/ă posibilit. de modif. a capacit.:

a)fixe-s/t realiz. de o anumită val. a capacit. ce nu poate fi modif. de utiliz.;

b)variabile-utiliz. poate să modif. continuu val. capacit. într-un anumit interval;

c)ajustabile-val. capacit. lor poate fi reglată în limite reduse.

2.D/ă tipul diel.:

a)cu diel. gazos (vid, aer, gaze) – C-re reglabile şi variab. cu aer;

b)cu diel. lichid (ulei);

c)cu diel. solid – cele cu diel. solid anorganic au ca material sticla, mica, ceramica; iar cele cu diel. solid organic folosesc hîrtia, pelicule sintetice nepolare şi pelicule sintet. pol.;

d)cu oxid metalic-electrolitice – folos. drept diel. o peliculă de oxid unipolar f. subţire (Al2O3 , Ta2O5).

Parametrii electrici ai C-lor

Capacit. nomin. CN – reprez. val. capacit. înscrisă sau marcată pe corpul C-lui. Măsurarea capacit. se face la t0 de 250C, la o anumit. frecv. avînd aplicată la borne o anumit. tens..

Cpacit. C depinde de permitivit. diel. utilizat, de aria armăturilor şi de grosimea diel., respectiv de distanţa dintre armături. Aşadar, C plan plasat în vid, fig.2, prezintă o capacit. de val.: C = 0S/d; unde – permitiv. dielectrică absolută a vidului; S – aria armăturilor plane; d – dist. dintre armăt..

Fig.2.C plan

În cazul unui C cilindric, fig.3, val. capacit. e dată de rel.:

unde: 0 – permitiv. diel. absolută a vidului; l – lung. cilindrului; a – raza cilindr. interior; b – raza cilindr. exterior.

Fig.3. C cilindric

Toleranţa t. – reprez. abaterea max. a capacit. reale faţă de cea nomin. S emăsoară în aceleaşi cond. ca şi capit..

Capacit. specifică CS – reprez. raportul dintre CN şi volumul C-lui. CS e/e caracterist. p/u C-le miniaturizate cu tens. nomin. relativ mică.

Tens. nominală UN – e/e tens. continuă max. sau c/m/mare val. eficace a tens. alternat. ce se poate aplica în regim de f-re îndelungată la bornele C-lui. Val. UN definită la t0 max. de lucru depinde de rigidit. dielectrică a diel. C-lui şi de forma sa constructivă. Depăşire UN poate conduce la modificări în struct. diel. sau la străpungerea C-lui. Tens. de probă la c/e s/t supuse C-le e/e de obicei cuprinsă între (1,5 – 3)UN.

Tens. de vîrf UV – val. max. de vîrf a tens. sub formă de impuls, precizată p/u o anumită durată max. a impulsului şi p/u o anumită frecv. max. de repetiţie a impulsurilor. UV = (1,1 – 1,25)UN.

Viteza max. de creştere a tens. (dU/dt)M – val. max. a vitezei de creştere a tens. ce poate fi apl. la bornele C-lui. E/e limit. de rezistenţa ohmică a armăturilor şi/sau de inductanţa C-lui. Unit. de măs. [V/s].

Tens. admisibilă Ua – val. max. efectivă a tens. ce poate fi apl. la bornele C-lui ce f-ză în anumite condiţii precizate. Tens. admis. depinde de: val. capacit., forma şi parametrii semn. el., de UN, PN, IN, t0 med., tg ungh. de pierderi.

Cur. nominal IN – val. efectivă max. a cur. sinusoidal ce poate parcurge un C la o f-re îndelungată. IN e/e limit. de rezistenţa el. a armăturilor, zonelor de contact şi inductanţa C-lui.

Preview document

Condensatoare - Pagina 1
Condensatoare - Pagina 2
Condensatoare - Pagina 3
Condensatoare - Pagina 4
Condensatoare - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Condensatoare.doc

Alții au mai descărcat și

Televiziunea

INTRODUCERE Televiziunea este una din componentele de neînlocuit ale comunicaţiilor moderne. Ea a devenit un suport important in tehnica militară...

Receptoare Electrice

Introducere Un vechi proverb chinezesc potrivit caruia o imagine valorează cat o mie de cuvinte reprezintă un adevar ce nu are nevoie de...

Aparate Electrice de Medie si Inalta Tensiune

Inalta tensiune cuprinde intregul domeniu de tensiunile nominale de la 1KV in sus. In cadrul acestui domeniu, se numesc tensiuni medii tensiunile...

Sisteme de Comunicatii fara Fir

SISTEME DE COMUNICAŢII RADIO (FĂRĂ FIR) - Aspect specific: propagarea undelor electromagnetice. - Secţiuni principale abordate: - undele radio,...

Comunicatie Radio pe 868 MHz

1.Tema proiectului Modul de laborator pentru studiul comunicatiei radio pe 868 MHz. Se va proiecta un modul de laborator pentru studiul unui...

Monitorul si Placa Video

Dispozitive de afisare Atragem atenţia, de la început, că preferăm termenul de DISPOZITIV DE AFIŞARE în locul celui mai uzitat de MONITOR, pentru...

Traductoare de Vibrații și Accelerații

Vibratiile sunt fenomene dinamice care iau nastere în medii elastice sau cvasielastice, datorita unei excitatii locale, care se manifesta prin...

Traductoare de Viteză și Turație

Notiuni fundamentale : Viteza, prin definitie, este o marime vectoriala. Daca directia (suportul) de deplasare a corpului în miscare este data,...

Te-ar putea interesa și

Utilizarea Instrumentatiei Virtuale in Masurarea Parametrilor Bobinelor, Condensatoarelor si Rezistentelor

Introducere În ultimul timp instrumentele virtuale sunt folosite din ce în ce mai des în locul celor reale, deoarece sunt flexibile, versatile,...

Masurarea Capacitatilor Condensatoare

CONDENSATOARE GENERALITĂŢI Pentru alegerea metodei de măsurat, precum şi pentru efectuarea măsurării unei capacităţi este necesar să se aibă în...

Procese de Transfer de Caldura - Dimensionarea unui Condensator de Hidrocarburi

SCHIMBATOARE DE CALDURA Schimbatoarele de caldura sunt aparate (utilaje) in care se realizeaza procese de transfer de caldura intre doua fluide....

Programare Orientata pe Obiecte - Calculul Impedantei la Rezistoare si Condensatoare

1.Noţiuni teoretice În realizarea proiectului sunt necesare includerea mai multor librării cum ar fi: process.h, iostream.h, string.h, conio.h şi...

Condensator barometric

1.Condensator barometric Numeroase scheme¬ tehnologice implică condensarea vaporilor proveniți din operații de încălzire, fierbere, evaporare...

Studiul prin FEM a Condensatorului cu Dielectric Liniar, Izotrop și Neomogen în Straturi Paralele

Studiul prin FEM a condensatorului cu dielectric liniar,izotrop si neomogen în straturi paralele După cum este cunoscut dielectricii care intervin...

Condensarea Compusilor Carbonilici cu Compusi cu Azot

Compusii carbonilici se caracterizeaza prin prezenta in molecula lor a grupei carbonil . Cand aceasta grupa este legata de un atom de hidrogen si...

Fenomene de Condensare pe Sol

Procesul de condensare sau sublimare pe sol se produce datorita atingerii starii de saturate a vaporilor de apa din aerul atmosferic din imediata...

Ai nevoie de altceva?