Consumatorul ca element al sistemului electroenergetic

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electronică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 7398
Mărime: 375.96KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. Sistemul electroenergetic

Totalitatea instalaţiilor şi utilajelor cu ajutorul cărora resursele energetice primare sunt transformate, convertite în energie electrică iar energia electrică este transportată şi distribuită consumatorilor pentru a fi convertită într-o altă formă de energie utilă: energie mecanică, chimică, luminoasă, căldură etc. se numeşte sistem electroenergetic.

Sistemul energetic are următoarele părţi principale:

Centralele electrice

Centralele electrice sunt părţi ale sistemului energetic în cadrul cărora se obţine energie electrică fie din combustibili, fie din energia conţinută în ape, fie din energia nucleară, geotermică, eoliană, a valurilor, a mareelor etc.

Din energia electrică produsă în centrale o parte este consumată la serviciile proprii (interne) ale centralei. Cea mai mare parte a energiei este însă transportată spre consumatori şi distribuită acestora.

Reţelele electrice

Sunt parte a sistemului energetic prin care energia produsă în centrale este dirijată spre consumatori şi distribuită acestora.

Reţelele electrice sunt constituite din:

a) linii electrice;

b) staţii electrice.

a) Liniile electrice sunt căile prin care se transportă sau se distribuie energia electrică.

b) Staţiile electrice conţin aparatele, utilajele şi instalaţiile cu ajutorul cărora energia electrică îşi modifică la modul necesar -pentru transport şi distribuţie-fie parametrii: tensiunea, curentul, frecvenţa, fie direcţia.

Consumatorul de energie electrică

Consumatorul de energie electrică include totalitatea receptoarelor, convertoarelor de energie electrică în alte forme de energie (motoare, transformatoare, convertizoare de sudură, cuptoare de diverse tipuri, surse de lumină etc.).

În cadrul staţiilor electrice sunt montate şi se folosesc următoarele categorii de echipamente.

1.1. Echipamentele staţiilor electrice

1.1.1. Echipamente primare

Transformatoare de putere

Au rolul de a modifica fie tensiunea (U), fie curentul (I), fie ambii parametrii cu scopul de a transporta sau distribui convenabil energia electrică.

Ele sunt de două feluri:

- ridicătoare de tensiune: se folosesc pentru ridicarea tensiunii în scopul transportării energiei electrice prin reţele de la centrale la consumatori (se numesc de transport; tensiunea maximă de 400 kV);

- coborâtoare de tensiune: se folosesc pentru coborârea nivelului de tensiune la consumatori de la nivelul tensiunii de transport la nivelul tensiunii de utilizare (tensiunile la care coboară sunt  10,5 kV).

Echipamente de comutaţie

Sunt de două feluri:

- echipamente de comutaţie sub sarcină:

- întreruptoare;

- contactoare;

- separatoare de putere (de sarcină);

- echipamente de comutaţie în lipsa sarcinii:

- toate categoriile de separatoare;

- comutatoarele.

Echipamente de protecţie

Acestea sunt toate amplasate de obicei înainte de locul unde se produce un defect:

- bobine de reactanţă;

- siguranţe fuzibile;

- descărcătoare (eclatoare).

Echipamente de măsură

Din această categorie fac parte următoarele echipamente:

- transformatoare de curent;

- transformatoare de tensiune;

- aparate de măsură: V; A; W; contor, cosfimetru etc.;

- reductoare de curent şi tensiune unde fie curentul, fie tensiunea depăşesc valorile standard ale aparatelor de măsură proprii sau ale releelor primare;

- relee: totalitatea aparatelor care servesc pentru măsurarea unor mărimi electrice şi transmiterea semnalelor înspre dispozitivele executoare fie cu scopul comandării echipamentelor de protecţie, fie cu scopul semnalizării unor situaţii anormale.

Aparate de legare la pământ

Acestea sunt:

- separatoarele de punere la pământ;

- scurtcircuitoarele;

- totalitatea elementelor prin care nu circulă curentul în cadrul staţiei: izolatoare sau suporţi pentru bare sau alte elemente, eclise etc.

1.1.2. Echipamente secundare

Echipamente de comandă

Aceste echipamente se acţionează manual şi se compun din:

- butoane de comandă;

- întrerupătoare de comandă;

- comutatoare.

Echipamente de protecţie

Din această categorie fac parte:

- relee termice, de protecţia la suprasarcină;

- de curent:

- cu acţionare instantanee - liniar independente de timp (rapide);

- cu caracteristică dependentă de timp;

- de tensiune:

- minimale;

- maximale;

- de putere:

- activă;

- reactivă;

- de frecvenţă;

- de impedanţă sau de distanţă;

- diferenţiale, direcţionale.

Echipamente de transmitere a impulsurilor de lucru primare la cele secundare

Acestea sunt:

- relee intermediare;

- netemporizate;

- temporizate: - cu contacte normal închise sau deschise;

- cu temporizare la deschidere sau închidere.

Echipamente pentru semnalizare:

Preview document

Consumatorul ca element al sistemului electroenergetic - Pagina 1
Consumatorul ca element al sistemului electroenergetic - Pagina 2
Consumatorul ca element al sistemului electroenergetic - Pagina 3
Consumatorul ca element al sistemului electroenergetic - Pagina 4
Consumatorul ca element al sistemului electroenergetic - Pagina 5
Consumatorul ca element al sistemului electroenergetic - Pagina 6
Consumatorul ca element al sistemului electroenergetic - Pagina 7
Consumatorul ca element al sistemului electroenergetic - Pagina 8
Consumatorul ca element al sistemului electroenergetic - Pagina 9
Consumatorul ca element al sistemului electroenergetic - Pagina 10
Consumatorul ca element al sistemului electroenergetic - Pagina 11
Consumatorul ca element al sistemului electroenergetic - Pagina 12
Consumatorul ca element al sistemului electroenergetic - Pagina 13
Consumatorul ca element al sistemului electroenergetic - Pagina 14
Consumatorul ca element al sistemului electroenergetic - Pagina 15
Consumatorul ca element al sistemului electroenergetic - Pagina 16
Consumatorul ca element al sistemului electroenergetic - Pagina 17
Consumatorul ca element al sistemului electroenergetic - Pagina 18
Consumatorul ca element al sistemului electroenergetic - Pagina 19
Consumatorul ca element al sistemului electroenergetic - Pagina 20
Consumatorul ca element al sistemului electroenergetic - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Consumatorul ca Element al Sistemului Electroenergetic.doc

Alții au mai descărcat și

IRA 2

Introducere. Figura de mai jos arata raspunsul tipic al sistemelor continue pe care le-am considerat pana acum in acest tutorial. Aproape toate...

Dispozitive și Circuite Electronice 1

Introducere Corpurile solide au o structura cristalina cu atomii si moleculele distribuite într-o retea regulata, în care unitatea structurala...

DEPI

CAP. I NOTIUNI DE STATISTICA MATEMATICA Statistica matematica ’ metode matematice de studiu a fenomenelor de masa in care se manifesta...

Semnale cu Modulație Liniară

Transmisiuni Analogice si Digitale: Semnale cu Modulatie liniara 1 2. SEMNALE CU MODULATIE LINIARA 5.1 Forma generala a semnalelor In acest...

Forme de Utilizare a Energiei în Domeniul Industrial

2.1. Puterea activă si reactivă Principalii indicatori tehnico-economici ai instalaţiilor de utilizare a energiei electrice sunt: 1. Energia 2....

Introducere In Electronica Aplicata

Cap.1. INTRODUCERE IN ANALIZA CIRCUITELOR 1.1. Semnale variabile, periodice, alternative. Curenţi alternativi Termenul de semnal variabil îl vom...

Electronica Medicala

1. INVESTIGAREA SI TERAPIA SISTEMULUI CARDIOVASCULAR 1.1 Electrocardiografie Electrocardiografia (ECG) este tehnica masurarii si reprezentarii...

Post de Transformare

POSTURI DE TRANSFORMARE SI PUNCTE DE DISTRIBUTIE Alimentarea receptoarelor în instalatiile electrice de joasa tensiune, conform figurilor 3.5.3 si...

Te-ar putea interesa și

Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice

MEMORIU JUSTIFICATIV Este greu de imaginat un domeniu în care să nu se ia în considerare energia sub diferite forme. Ea are un rol determinant în...

Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică

Capitolul 1 Introducere 1.1. Aspecte generale privind producţia transportul şi distribuţia energiei electrice. Energia electrica este produsă în...

Instalatii de Producere, Transport si Distributie a Energiei Electrice

1. INSTALAŢII DE PRODUCERE, TRANSPORT Si DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE 1.1. Generalităţi Pentru a se putea realiza producerea, transportul si...

Studiul Regimului Permanent de Funcționare al SEE

Etape de calcul: 1. Stabilirea schemei monofilare şi a datelor iniţiale de reţea a sistemului electroenergetic 2. Reprezentarea elementelor...

Studiul unui Sistem Electroenergetic

Capitolul 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SISTEMUL ELECTROENERGETIC Indroducere Producearea, transportul şi distribuţia energiei electrice în...

Raport la Practica Tehnologică

INTRODUCERE Energia este factorul dominant ce determină bunăstarea ţării şi a omului, ce influenţează asupra nivelului de dezvoltare a tuturor...

Atribuții și Competențe ale Organismelor de Conducere a SEN

1. Introducere În baza ordonanţei de urgenţă (OUG) nr. 29/22.10.1998 s-a înfiinţat Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei...

Caracteristici Generale ale Sistemelor Electroenergetice

INTRODUCERE Sistemul electroenergetic (SEE) este format din elemente trifazate care asigură producerea, transportul, transformarea, distribuţia şi...

Ai nevoie de altceva?