Cursuri Fizica

Curs
8.5/10 (7 voturi)
Domeniu: Electronică
Conține 19 fișiere: doc
Pagini : 340 în total
Cuvinte : 88270
Mărime: 3.05MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolae Tigau
Cursuri FIZICA.....PENTRU FACULTATILE TEHNICE

Extras din document

CAPITOLUL I

ELEMENTE DE MECANICĂ CLASICĂ

1.1. Cinematica punctului material

Punctul material reprezintă un corp cu dimensiuni neglijabile. Posibilitatea neglijării dimensiunii corpului depinde de condiţiile concrete ale diferitelor probleme studiate. Un corp se află în mişcare atunci când îşi modifică poziţia faţă de alte corpuri considerate fixe şi este în repaus când nu-şi modifică poziţia faţă de acestea. Un corp oarecare, fix, faţă de care se raportează mişcarea altor corpuri constituie un sistem de referinţă (SR).

Poziţia unui punct material la un moment dat este determinată de vectorul de poziţie, , care este vectorul ce uneşte originea sistemului de coordonate cu punctul material considerat (Fig. 1.1) şi ale cărui componente coincid cu coordonatele carteziene x, z, z ale acestui punct:

(1.1)

unde sunt versorii (vectorii unitari) după cele trei axe de coordonate.

Fig. 1.1. Vectorul de poziţie şi traiectoria punctului material.

Locul geometric al tuturor punctelor prin care trece corpul în timpul deplasării se numeşte traiectorie (Fig. 1.1). Legea de variaţie a vectorului de poziţie al punctului material în funcţie de timp reprezintă legea de mişcare a punctului material şi poate fi exprimată prin funcţia sau:

(1.2)

În fiecare punct al traiectoriei se poate defini un vector, , numit viteză şi este definit ca variaţia în timp a vectorului de poziţie şi tangent la traiectorie (Fig. 1.1):

(1.3)

sau pe componente:

(1.4)

Modulul vectorului vitezei va fi:

(1.5)

Dacă viteza punctului material variază în timp se defineşte vectorul acceleraţie (Fig. 1.2):

(1.6)

sau pe componente:

(1.7)

Modulul vectorului acceleraţie este dat de relaţia:

(1.8)

Pentru un punct material care parcurge o traiectorie curbilinie oarecare se pot defini două componente ale acceleraţiei: acceleraţia tangenţială, şi acceleraţia normală .

Dacă versorul vitezei este , atunci (Fig. 1.2), iar acceleraţia tangenţială are expresia:

(1.9)

ea fiind determinată de variaţia în modul a vitezei şi are direcţia tangentă la traiectorie.

Acceleraţia normală este determinată de variaţia vitezei ca direcţie ţi are direcţia normală la traiectorie în orice punct. Dacă se notează cu versorul normalei la traiectorie (Fig. 1.2), atunci acceleraţia normală este dată de relaţia:

(1.10)

Acceleraţia poate fi acum exprimată prin relaţia:

(1.11)

care are modulul

(1.12)

Fig. 1.2. Componentele acceleraţiei punctului material.

Se pot considera câteva cazuri particulare:

a) Mişcarea rectilinie pentru care raza traiectoriei este infinită (r). Deci =0 şi .

Dacă , mişcarea se numeşte uniform variată şi prin integrarea relaţiei (1.6), se obţine legea vitezei:

(1.13)

după care prin integrarea relaţiei (1.3) se obţine legea de mişcare:

(1.14)

b) Mişcarea circulară are loc pe o traiectorie pentru care raza este constantă r=const (Fig. 1.3).

Dacă la momentul t punctul material se găseşte în punctul P iar la momentul t+dt se găseşte în punctul P1, atunci deplasarea, dr, a corpului va fi:

(1.15)

iar viteza este dată de relaţia:

(1.16)

unde se numeşte viteza unghiulară şi este dată de:

(1.17)

Fig. 1.3. Mişcarea circulară.

Acceleraţia tangenţială are modulul egal cu:

(1.18)

unde

(1.19)

se numeşte acceleraţia unghiulară.

Modulul acceleraţiei normale se obţine din relaţia (1.10) în care se ţine seama de relaţia (1.16):

(1.20)

iar acceleraţia totală va avea modulul:

(1.21)

Având în vedere direcţiile şi sensurile acestor mărimi (Fig. 1.4), unde viteza unghiulară este un vector perpendicular pe planul traiectoriei circulare şi are sensul dat de înaintarea burghiului drept care se roteşte în sensul vitezei , se pot scrie următoarele relaţii vectoriale:

(1.22)

(1.23)

(1.24)

Fig. 1.4. Sensul vitezei şi acceleraţiei unghiulare

Preview document

Cursuri Fizica - Pagina 1
Cursuri Fizica - Pagina 2
Cursuri Fizica - Pagina 3
Cursuri Fizica - Pagina 4
Cursuri Fizica - Pagina 5
Cursuri Fizica - Pagina 6
Cursuri Fizica - Pagina 7
Cursuri Fizica - Pagina 8
Cursuri Fizica - Pagina 9
Cursuri Fizica - Pagina 10
Cursuri Fizica - Pagina 11
Cursuri Fizica - Pagina 12
Cursuri Fizica - Pagina 13
Cursuri Fizica - Pagina 14
Cursuri Fizica - Pagina 15
Cursuri Fizica - Pagina 16
Cursuri Fizica - Pagina 17
Cursuri Fizica - Pagina 18
Cursuri Fizica - Pagina 19
Cursuri Fizica - Pagina 20
Cursuri Fizica - Pagina 21
Cursuri Fizica - Pagina 22
Cursuri Fizica - Pagina 23
Cursuri Fizica - Pagina 24
Cursuri Fizica - Pagina 25
Cursuri Fizica - Pagina 26
Cursuri Fizica - Pagina 27
Cursuri Fizica - Pagina 28
Cursuri Fizica - Pagina 29
Cursuri Fizica - Pagina 30
Cursuri Fizica - Pagina 31
Cursuri Fizica - Pagina 32
Cursuri Fizica - Pagina 33
Cursuri Fizica - Pagina 34
Cursuri Fizica - Pagina 35
Cursuri Fizica - Pagina 36
Cursuri Fizica - Pagina 37
Cursuri Fizica - Pagina 38
Cursuri Fizica - Pagina 39
Cursuri Fizica - Pagina 40
Cursuri Fizica - Pagina 41
Cursuri Fizica - Pagina 42
Cursuri Fizica - Pagina 43
Cursuri Fizica - Pagina 44
Cursuri Fizica - Pagina 45
Cursuri Fizica - Pagina 46
Cursuri Fizica - Pagina 47
Cursuri Fizica - Pagina 48
Cursuri Fizica - Pagina 49
Cursuri Fizica - Pagina 50
Cursuri Fizica - Pagina 51
Cursuri Fizica - Pagina 52
Cursuri Fizica - Pagina 53
Cursuri Fizica - Pagina 54
Cursuri Fizica - Pagina 55
Cursuri Fizica - Pagina 56
Cursuri Fizica - Pagina 57
Cursuri Fizica - Pagina 58
Cursuri Fizica - Pagina 59
Cursuri Fizica - Pagina 60
Cursuri Fizica - Pagina 61
Cursuri Fizica - Pagina 62
Cursuri Fizica - Pagina 63
Cursuri Fizica - Pagina 64
Cursuri Fizica - Pagina 65
Cursuri Fizica - Pagina 66
Cursuri Fizica - Pagina 67
Cursuri Fizica - Pagina 68
Cursuri Fizica - Pagina 69
Cursuri Fizica - Pagina 70
Cursuri Fizica - Pagina 71
Cursuri Fizica - Pagina 72
Cursuri Fizica - Pagina 73
Cursuri Fizica - Pagina 74
Cursuri Fizica - Pagina 75
Cursuri Fizica - Pagina 76
Cursuri Fizica - Pagina 77
Cursuri Fizica - Pagina 78
Cursuri Fizica - Pagina 79
Cursuri Fizica - Pagina 80
Cursuri Fizica - Pagina 81
Cursuri Fizica - Pagina 82
Cursuri Fizica - Pagina 83
Cursuri Fizica - Pagina 84
Cursuri Fizica - Pagina 85
Cursuri Fizica - Pagina 86
Cursuri Fizica - Pagina 87
Cursuri Fizica - Pagina 88
Cursuri Fizica - Pagina 89
Cursuri Fizica - Pagina 90
Cursuri Fizica - Pagina 91
Cursuri Fizica - Pagina 92
Cursuri Fizica - Pagina 93
Cursuri Fizica - Pagina 94
Cursuri Fizica - Pagina 95
Cursuri Fizica - Pagina 96
Cursuri Fizica - Pagina 97
Cursuri Fizica - Pagina 98
Cursuri Fizica - Pagina 99
Cursuri Fizica - Pagina 100
Cursuri Fizica - Pagina 101
Cursuri Fizica - Pagina 102
Cursuri Fizica - Pagina 103
Cursuri Fizica - Pagina 104
Cursuri Fizica - Pagina 105
Cursuri Fizica - Pagina 106
Cursuri Fizica - Pagina 107
Cursuri Fizica - Pagina 108
Cursuri Fizica - Pagina 109
Cursuri Fizica - Pagina 110
Cursuri Fizica - Pagina 111
Cursuri Fizica - Pagina 112
Cursuri Fizica - Pagina 113
Cursuri Fizica - Pagina 114
Cursuri Fizica - Pagina 115
Cursuri Fizica - Pagina 116
Cursuri Fizica - Pagina 117
Cursuri Fizica - Pagina 118
Cursuri Fizica - Pagina 119
Cursuri Fizica - Pagina 120
Cursuri Fizica - Pagina 121
Cursuri Fizica - Pagina 122
Cursuri Fizica - Pagina 123
Cursuri Fizica - Pagina 124
Cursuri Fizica - Pagina 125
Cursuri Fizica - Pagina 126
Cursuri Fizica - Pagina 127
Cursuri Fizica - Pagina 128
Cursuri Fizica - Pagina 129
Cursuri Fizica - Pagina 130
Cursuri Fizica - Pagina 131
Cursuri Fizica - Pagina 132
Cursuri Fizica - Pagina 133
Cursuri Fizica - Pagina 134
Cursuri Fizica - Pagina 135
Cursuri Fizica - Pagina 136
Cursuri Fizica - Pagina 137
Cursuri Fizica - Pagina 138
Cursuri Fizica - Pagina 139
Cursuri Fizica - Pagina 140
Cursuri Fizica - Pagina 141
Cursuri Fizica - Pagina 142
Cursuri Fizica - Pagina 143
Cursuri Fizica - Pagina 144
Cursuri Fizica - Pagina 145
Cursuri Fizica - Pagina 146
Cursuri Fizica - Pagina 147
Cursuri Fizica - Pagina 148
Cursuri Fizica - Pagina 149
Cursuri Fizica - Pagina 150
Cursuri Fizica - Pagina 151
Cursuri Fizica - Pagina 152
Cursuri Fizica - Pagina 153
Cursuri Fizica - Pagina 154
Cursuri Fizica - Pagina 155
Cursuri Fizica - Pagina 156
Cursuri Fizica - Pagina 157
Cursuri Fizica - Pagina 158
Cursuri Fizica - Pagina 159
Cursuri Fizica - Pagina 160
Cursuri Fizica - Pagina 161
Cursuri Fizica - Pagina 162
Cursuri Fizica - Pagina 163
Cursuri Fizica - Pagina 164
Cursuri Fizica - Pagina 165
Cursuri Fizica - Pagina 166
Cursuri Fizica - Pagina 167
Cursuri Fizica - Pagina 168
Cursuri Fizica - Pagina 169
Cursuri Fizica - Pagina 170
Cursuri Fizica - Pagina 171
Cursuri Fizica - Pagina 172
Cursuri Fizica - Pagina 173
Cursuri Fizica - Pagina 174
Cursuri Fizica - Pagina 175
Cursuri Fizica - Pagina 176
Cursuri Fizica - Pagina 177
Cursuri Fizica - Pagina 178
Cursuri Fizica - Pagina 179
Cursuri Fizica - Pagina 180
Cursuri Fizica - Pagina 181
Cursuri Fizica - Pagina 182
Cursuri Fizica - Pagina 183
Cursuri Fizica - Pagina 184
Cursuri Fizica - Pagina 185
Cursuri Fizica - Pagina 186
Cursuri Fizica - Pagina 187
Cursuri Fizica - Pagina 188
Cursuri Fizica - Pagina 189
Cursuri Fizica - Pagina 190
Cursuri Fizica - Pagina 191
Cursuri Fizica - Pagina 192
Cursuri Fizica - Pagina 193
Cursuri Fizica - Pagina 194
Cursuri Fizica - Pagina 195
Cursuri Fizica - Pagina 196
Cursuri Fizica - Pagina 197
Cursuri Fizica - Pagina 198
Cursuri Fizica - Pagina 199
Cursuri Fizica - Pagina 200
Cursuri Fizica - Pagina 201
Cursuri Fizica - Pagina 202
Cursuri Fizica - Pagina 203
Cursuri Fizica - Pagina 204
Cursuri Fizica - Pagina 205
Cursuri Fizica - Pagina 206
Cursuri Fizica - Pagina 207
Cursuri Fizica - Pagina 208
Cursuri Fizica - Pagina 209
Cursuri Fizica - Pagina 210
Cursuri Fizica - Pagina 211
Cursuri Fizica - Pagina 212
Cursuri Fizica - Pagina 213
Cursuri Fizica - Pagina 214
Cursuri Fizica - Pagina 215
Cursuri Fizica - Pagina 216
Cursuri Fizica - Pagina 217
Cursuri Fizica - Pagina 218
Cursuri Fizica - Pagina 219
Cursuri Fizica - Pagina 220
Cursuri Fizica - Pagina 221
Cursuri Fizica - Pagina 222
Cursuri Fizica - Pagina 223
Cursuri Fizica - Pagina 224
Cursuri Fizica - Pagina 225
Cursuri Fizica - Pagina 226
Cursuri Fizica - Pagina 227
Cursuri Fizica - Pagina 228
Cursuri Fizica - Pagina 229
Cursuri Fizica - Pagina 230
Cursuri Fizica - Pagina 231
Cursuri Fizica - Pagina 232
Cursuri Fizica - Pagina 233
Cursuri Fizica - Pagina 234
Cursuri Fizica - Pagina 235
Cursuri Fizica - Pagina 236
Cursuri Fizica - Pagina 237
Cursuri Fizica - Pagina 238
Cursuri Fizica - Pagina 239
Cursuri Fizica - Pagina 240
Cursuri Fizica - Pagina 241
Cursuri Fizica - Pagina 242
Cursuri Fizica - Pagina 243
Cursuri Fizica - Pagina 244
Cursuri Fizica - Pagina 245
Cursuri Fizica - Pagina 246
Cursuri Fizica - Pagina 247
Cursuri Fizica - Pagina 248
Cursuri Fizica - Pagina 249
Cursuri Fizica - Pagina 250
Cursuri Fizica - Pagina 251
Cursuri Fizica - Pagina 252
Cursuri Fizica - Pagina 253
Cursuri Fizica - Pagina 254
Cursuri Fizica - Pagina 255
Cursuri Fizica - Pagina 256
Cursuri Fizica - Pagina 257
Cursuri Fizica - Pagina 258
Cursuri Fizica - Pagina 259
Cursuri Fizica - Pagina 260
Cursuri Fizica - Pagina 261
Cursuri Fizica - Pagina 262
Cursuri Fizica - Pagina 263
Cursuri Fizica - Pagina 264
Cursuri Fizica - Pagina 265
Cursuri Fizica - Pagina 266
Cursuri Fizica - Pagina 267
Cursuri Fizica - Pagina 268
Cursuri Fizica - Pagina 269
Cursuri Fizica - Pagina 270
Cursuri Fizica - Pagina 271
Cursuri Fizica - Pagina 272
Cursuri Fizica - Pagina 273
Cursuri Fizica - Pagina 274
Cursuri Fizica - Pagina 275
Cursuri Fizica - Pagina 276
Cursuri Fizica - Pagina 277
Cursuri Fizica - Pagina 278
Cursuri Fizica - Pagina 279
Cursuri Fizica - Pagina 280
Cursuri Fizica - Pagina 281
Cursuri Fizica - Pagina 282
Cursuri Fizica - Pagina 283
Cursuri Fizica - Pagina 284
Cursuri Fizica - Pagina 285
Cursuri Fizica - Pagina 286
Cursuri Fizica - Pagina 287
Cursuri Fizica - Pagina 288
Cursuri Fizica - Pagina 289
Cursuri Fizica - Pagina 290
Cursuri Fizica - Pagina 291
Cursuri Fizica - Pagina 292
Cursuri Fizica - Pagina 293
Cursuri Fizica - Pagina 294
Cursuri Fizica - Pagina 295
Cursuri Fizica - Pagina 296
Cursuri Fizica - Pagina 297
Cursuri Fizica - Pagina 298
Cursuri Fizica - Pagina 299
Cursuri Fizica - Pagina 300
Cursuri Fizica - Pagina 301
Cursuri Fizica - Pagina 302
Cursuri Fizica - Pagina 303
Cursuri Fizica - Pagina 304
Cursuri Fizica - Pagina 305
Cursuri Fizica - Pagina 306
Cursuri Fizica - Pagina 307
Cursuri Fizica - Pagina 308
Cursuri Fizica - Pagina 309
Cursuri Fizica - Pagina 310
Cursuri Fizica - Pagina 311
Cursuri Fizica - Pagina 312
Cursuri Fizica - Pagina 313
Cursuri Fizica - Pagina 314
Cursuri Fizica - Pagina 315
Cursuri Fizica - Pagina 316
Cursuri Fizica - Pagina 317
Cursuri Fizica - Pagina 318
Cursuri Fizica - Pagina 319
Cursuri Fizica - Pagina 320
Cursuri Fizica - Pagina 321
Cursuri Fizica - Pagina 322
Cursuri Fizica - Pagina 323
Cursuri Fizica - Pagina 324
Cursuri Fizica - Pagina 325
Cursuri Fizica - Pagina 326
Cursuri Fizica - Pagina 327
Cursuri Fizica - Pagina 328
Cursuri Fizica - Pagina 329
Cursuri Fizica - Pagina 330
Cursuri Fizica - Pagina 331
Cursuri Fizica - Pagina 332
Cursuri Fizica - Pagina 333

Conținut arhivă zip

 • bCuprins.doc
 • Capitolul I.doc
 • Capitolul II .doc
 • Capitolul III .doc
 • Capitolul IV.doc
 • Capitolul V.doc
 • Capitolul VI.doc
 • Capitolul VII.doc
 • Capitolul VIII.doc
 • Capitolul zIX.doc
 • Capitolul zX.doc
 • Capitolul zXI.doc
 • Capitolul zXII.doc
 • LABORATOR 1.doc
 • LABORATOR 2.doc
 • LABORATOR 3.doc
 • LABORATOR 4.doc
 • LABORATOR 5.doc
 • tce2.doc

Alții au mai descărcat și

Logica de Găsire a Defectelor

~ CAPITOLUL 1 ~Procedura de testare In primul rând se face un test funcţional in care pune in evidenţă comportarea plăcii şi se incearcă o...

Snubber-ele

INTRODUCERE Snubber-ele reprezinta o parte importanta a electronicii de putere.Ele reprezinta mici retele ale partilor din circuitelor de...

Electronica Analogica

Notiuni de electronica corpului solid Purtatori de sarcina în semiconductoare - dupa conductibilitatea electrica corpurile solide sunt: -...

Algoritmi și Tehnologii Multimedia - Capitolul 1

Sisteme multimedia pentru prelucrarea semnalelor 1.1 Introducere Multimedia a deschis noi servicii care asigura o mai convenabila si usoara...

Algoritmi și Tehnologii Multimedia - Capitolul 2

Compresia video 2.1 Introducere Semnalul video digital prezinta multe avantaje in comparatie cu semnalul video analogic. Totusi, cand semnalul...

Algoritmi și Tehnologii Multimedia - Capitolul 3

Compresia audio 3.1 Activitatile de standardizare pentru codarea audio Hi-Fi In acest capitol va fi descris algoritmul de codare pentru semnalele...

Algoritmi și Tehnologii Multimedia - Capitolul 5

Implementarea codec-urilor MPEG Chiar daca standardele MPEG au o structura generala multe implementari sunt dedicate unor aplicatii specifice....

Ai nevoie de altceva?