Diode Semiconductoare de Putere

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Electronică
Conține 16 fișiere: pdf
Pagini : 188 în total
Cuvinte : 41974
Mărime: 4.54MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Dr.Ing. Dan FLORICAU

Extras din document

sunt dispozitive semiconductoare necomandabile, unidirecţionale în curent şi în tensiune. p nAKa)b)AK+-++++p Jpn

Fig. 1.1. Dioda semiconductoare de putere : a) simbolul ; b) structura.

În structura sa există o singură joncţiune p-n, deşi are trei straturi semiconductoare (Fig.1.1) : cele două exterioare (dopate p, respectiv n) sunt puternic dopate (notate din acest motiv p++, respectiv n++) şi permit vehicularea unui număr mare de purtători de sarcină liberi. Datorită lor, o diodă de putere poate suporta densităţi de curent medii de 60 100 A/cm2, valori necesare frecvent în electronica de putere. Stratul median este slab dopat (cel mai adesea p), astfel încât joncţiunea p-n se realizează între un strat slab dopat şi unul puternic dopat. Numai în felul acesta joncţiunea poate suporta tensiuni inverse mari, de 1 5 kV, fără să se străpungă. Diferenţa mare de potenţial între anod şi catod se regăseşte practic în întregime pe stratul slab dopat, strat în care se extinde zona de blocare (săracă în purtători de sarcină liberi) de la joncţiunea p-n.

Dioda are doi electrozi : A numit anod şi K numit catod.

a)b)-AKvF+iFAKvR+-iR

Fig. 1.2. Polarizarea diodei : a) directă ; b) inversă

În circuite, dioda semiconductoare de putere se poate afla în 3 situaţii (Fig.1.2) :

- polarizată direct, situaţie în care mărimile caracteristice se notează cu indicele F (VF şi IF), iar dioda asigură continuitatea circuitului ;

- polarizată invers, situaţie în care mărimile caracteristice se notează cu indicele R (VR şi IR), iar dioda asigură întreruperea circuitului ;

- nepolarizată, situaţie fără importanţă practică în domeniul CSP (întrerupe circ.).

În electronica de putere, dioda este utilizată drept întreruptor necomandabil :

- la polarizare directă - dioda corespunde întreruptorului închis, iar la polarizare inversă dioda corespunde întreruptorului deschis.

ELECTRONICĂ DE PUTERE

1.1. CARACTERISTICA STATICĂ

Caracteristica statică (Fig.1.3) reprezintă variaţia curentului prin diodă ca funcţie de tensiunea la bornele acesteia : )(vfi= şi are două ramuri, corespunzătoare celor două stări de polarizare :

- caracteristica directă, în cadranul unu (notat C I) al planului (i,v) ;

- caracteristica inversă, în cadranul trei (notat C III) al planului (i,v). i=iR[mA]i=iF[A sau kA]IRIF+A-KVFv=vF[V]VBRVRSMVRRMIRMVFv=vR[kV]VToIFronVTo+A-KVRroffC IIIC IOSRFV0α

Fig. 1.3. Caracteristica statică reală a diodei.

Caracteristica directă corespunde polarizării directe a diodei, se numeşte şi caracteristica de conducţie şi este reprezentată în Fig.1.3.a prin ramura OF. Curentul i=iF şi tensiunea v=vF corespunzătoare sunt considerate pozitive, motiv pentru care se trasează în cadranul unu al planului (i,v).

Pentru valori ale tensiunii directe aplicate, mai mari decât tensiunea de prag V0, dioda începe să conducă, deoarece purtătorii de sarcina liberi au energie suficientă pentru a depăşi bariera de potenţial a jonctiunii p-n. Curentul prin diodă creşte mult şi repede : pentru curenţi mari, de zeci sau sute de amperi, căderea de tensiune directă este mică de 1 2V. În cataloagele producătorilor de diode, caracteristica directă este aproximată cu o dreaptă, a cărei prelungire intersectează abscisa în punctul notat VT0. Această tensiune, VT0 > V0, este dată în catalog drept tensiunea de prag şi serveşte la scrierea ecuaţiei dreptei de aproximare a caracteristicii statice directe.

Preview document

Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 1
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 2
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 3
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 4
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 5
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 6
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 7
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 8
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 9
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 10
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 11
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 12
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 13
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 14
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 15
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 16
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 17
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 18
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 19
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 20
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 21
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 22
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 23
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 24
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 25
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 26
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 27
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 28
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 29
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 30
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 31
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 32
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 33
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 34
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 35
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 36
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 37
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 38
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 39
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 40
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 41
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 42
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 43
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 44
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 45
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 46
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 47
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 48
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 49
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 50
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 51
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 52
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 53
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 54
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 55
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 56
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 57
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 58
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 59
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 60
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 61
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 62
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 63
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 64
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 65
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 66
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 67
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 68
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 69
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 70
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 71
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 72
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 73
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 74
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 75
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 76
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 77
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 78
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 79
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 80
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 81
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 82
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 83
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 84
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 85
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 86
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 87
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 88
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 89
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 90
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 91
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 92
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 93
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 94
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 95
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 96
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 97
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 98
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 99
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 100
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 101
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 102
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 103
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 104
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 105
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 106
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 107
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 108
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 109
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 110
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 111
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 112
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 113
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 114
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 115
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 116
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 117
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 118
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 119
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 120
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 121
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 122
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 123
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 124
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 125
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 126
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 127
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 128
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 129
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 130
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 131
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 132
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 133
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 134
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 135
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 136
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 137
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 138
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 139
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 140
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 141
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 142
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 143
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 144
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 145
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 146
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 147
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 148
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 149
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 150
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 151
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 152
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 153
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 154
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 155
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 156
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 157
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 158
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 159
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 160
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 161
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 162
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 163
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 164
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 165
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 166
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 167
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 168
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 169
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 170
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 171
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 172
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 173
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 174
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 175
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 176
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 177
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 178
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 179
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 180
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 181
Diode Semiconductoare de Putere - Pagina 182

Conținut arhivă zip

 • Diode Semiconductoare de Putere
  • C8.pdf
  • Curs 10 (EP).pdf
  • Curs 11 (EP).pdf
  • Curs 11_12 (EP).pdf
  • Curs 13-14.pdf
  • Curs 6 (EP).pdf
  • Curs 6_7 (EP).pdf
  • Curs 7_8 (EP).pdf
  • Curs 8 (EP).pdf
  • Curs 9 (EP).pdf
  • DSP_1.pdf
  • DSP_2 Tr Putere.pdf
  • DSP_3 Th.pdf
  • DSP_4 Th 2.pdf
  • DSP_5 Tendinte.pdf
  • DSP_6 Recapitulare.pdf

Alții au mai descărcat și

Diode Semiconductoare

Diode semiconductoare I. GENERALITĂŢI 1. Istoric Dioda a constituit primul dispozitiv electronic, care a revoluţionat ştiinţa şi tehnica în anul...

Logica de Găsire a Defectelor

~ CAPITOLUL 1 ~Procedura de testare In primul rând se face un test funcţional in care pune in evidenţă comportarea plăcii şi se incearcă o...

Snubber-ele

INTRODUCERE Snubber-ele reprezinta o parte importanta a electronicii de putere.Ele reprezinta mici retele ale partilor din circuitelor de...

Circuite Logice Simple

A.GENERALITĂŢI Calculatorul electronic modern este alcatuit dintr-un numar foarte mare de componente electronice.Totusi, toate tipurile de...

Proiectarea și Calcularea Parametrilor unei Diode Semiconductoare

Sarcina propusă: Să se proiecteze şi să se calculeze parametrii unei diode semiconductoare. 1. Vom proiecta dioda redresoare Д223A care are...

Unitatea de Disc Optic

Unitatea de disc optic (UDO) este o unitate de disc care utilizează laserul sau alte unde electromagnetice din apropierea spectrului luminos pentru...

Dioda Semiconductoare

1. Dioda semiconductoare. Prezentare generală. Dioda semiconductoare este cel mai simplu dispozitiv semiconductor. În prezent, pentru construcţia...

Diode Semiconductoare

Argument Dispozitivele electronice sunt acele componente ale circuitelor electrice a căror comportare se bazează pe controlul mişcării...

Ai nevoie de altceva?