Electronica Aplicată

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Electronică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 37851
Mărime: 1.12MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Partea I-a 1. Notiuni introductive

Curentul electric

Semnale sinusoidale

Semnale rectangulare

c) Alte tipuri de semnale

1.2 Legi privind circuitele electrice

Legile lui Kirchoff

2. Componente pasive de circuit 3

2.1 Rezistoare

2.1.1 Clasificare. Parametrii. Simboluri

2.1.2 Conectarea rezistoarelor

2.1.3 Comportarea rezistorului în curent alternativ

2.1. 4 Aplicatii ale rezistoarelor fixe 6

Divizorul de tensiune

Divizorul de curent

2.2 Condensatoare

2.2.1 Capacitatea unui condensator

2.2.2 Clasificarea si simbolizarea condensatoarelor 8

2.2.3 Capacitatea echivalentã a condensatoarelor 9

Conectarea în serie a condenstoarelor

Conectarea în paralel a condenstoarelor

2.3 Bobina 10

2.3.1 Inductanta bobinei

2.3.2.Comportarea bobinelor în curent alternativ

In regim sinusoidal

Vectori asociati tensiunii si curentului

Puterea instantanee

Puterea activã

Variatia in timp a energiei magnetice

2.3.3. Caracteristici principale si circuite echivalente 12

Inductivitatea (inductanta)

Rezistenta totalã la pierderi R

Factorul de calitate Q

Capacitatea (parazitã) proprie

Stabilitatea (parametrilor bobinei)

Puterea, tensiune, si curentul maxim admise

2.3.4 Aplicatii ale bobinelor

A. Transformatorul

B. Circuitul RLC serie

C. Circuitul RLC paralel

3.2 Dioda semiconductoare 16

3. 2.1. Structurã si functionarea diodelor redresoare 18

3.2.2 Descrierea analiticã a caracteristicii diodei

3.2.3 Dreapta de sarcinã si punctul static de functionare

3.2.4 Dioda în regim variabil de semnal mare 19

Redresor monofazat monoalternantã

Redresor monofazat bialternantã

3.2.5 Dioda în regim de curent alternativ, semnal mic 22

3.2.1.6 Dioda în regim de comutatie 23

3.2.2 Dioda stabilizatoare (Zener) 25

4. Tranzistorul bipolar

4.1 Structura si functionarea tranzistorului bipolar 27

4.3. Regimuri de functionare ale tranzistoarelor bipolare 30

4.3.1.Conexiunile tranzistorului bipolar 31

4.3.2.Caracteristicile statice ale tranzistorului bipolar 33

4.4 Regimul dinamic al tranzistorului bipolar

4.5 Regimul de comutatie al tranzistorului 35

1. Starea (regimul) închisã

2. Starea(regimul) de saturatie(comutatorul este închis)

4.5. Aplicatii – Etaje de amplificare cu tranzistor 37

5. Tranzistoare cu efect de câmp (TEC) 39

5.1 Structurã si functionare

5.2. Tranzistorul cu efect de câmp cu jonctiuni (TECJ) 40

5.3 Tranzistoarele cu efect de câmp de tipul MOS (metal-dielectric-semiconductor)

5.4 Regimul dinamic al TEC 44

6. Tranzistorul unijonctiune (TUJ) 45

6.1.Structurã si functionare

6.2 Caracteristica staticã a tranzistorului unijonctiune 46

6.3 Aplicatii ale TUJ

Oscilator de relaxare cu TUJ 47

Partea a -II-a 1.Circuite de redresare

1.1. Notiuni generale 50

1.2. Redresoare monofazate 51

1.2.1 Redresorul monofazat monoalternantã cu sarcinã rezistivã

1.2.2 Redresorul monofazat dublã alternantã cu sarcinã rezistivã 54

1.2.3 Redresorul monofazat monoalternantã cu sarcinã RC 56

1.2.4. Redresorul monofazat monoalternantã cu sarcinã RL 58

1.3 Redresoare trifazate 60

2. Circuite de stabilizare 63

2.1 Notiuni generale 64

2.2 Stabilizatoare de tensiune continuã cu diode Zener 66

2.3 Posibilitãti de stabilizare a tensiunii pe baza diodei Zener

2.3.1 Stabilizatoare în paralel de tensiune

2.3.2 Stabilizatoare serie de tensiune 68

2.3.3 Stabilizatoare de tensiune cu curent mare de sarcinã 70

2.4 Scheme de stabilizare a curentului 71

2.5 Scheme de protectie la suprasarcinã

2.6 Scheme de transformare a tensiunii continue 72

2.6.1 Convertor cu reactie inversã pe un transformator 73

2.5.2 Convertor cu douã transformatoare 74

3. Amplificatoare 75

3.1. Notiuni generale

3.1.1.Clasificarea amplificatoarelor

3.1.2. Amplificarea 76

3.1.3. Distorsiunile amplificatoarelor

3.2. Amplificatoare cu tranzistoare bipolare

3.2.1. Etaj de amplificare cu tranzistor bipolar în conexiune emitor comun

3.2.1.1. Caracteristica de transfer a etajului cu tranzistor în emitor comun

3.2.1.2. Regimul de repaus în etajul cu emitor comun 78

3.2.1.3. Reactii inverse si stabilizarea regimului de repaus 81

3.2.1.4. Schema echivalentã si parametrii principali ai etajului cu emitor comun 82

3.2.1.5. Etajul diferential 85

3.2.2. Etaj de amplificare cu tranzistor bipolar în conexiune colector comun

(CC) 88

3.4. Amplificatoare operationale 89

3.4.2. Amplificator operational neinvertor cu reactie inversã 90

3.4.3. Amplificatorul operational inversor cu reactie inversã 92

3.4.4. Scheme operationale 93

Extras din document

1. Notiuni introductive

Semnale electrice

În general se numeste semnal, orice variabilă în timp purtătoare de informatie.

Semnalul electric este orice semnal de natură electrică.

- se întâlnesc două tipuri de semnale electrice si anume tensiunea electrică si intensitatea curentului electric (pe

scurt curentul electric).

· Tensiunea electrică - diferenta de potential dintre două puncte.

Pentru tensiunea electrică se vor folosi notatiile U si u.

Se defineste ca sens conventional al tensiunii electrice dintre două puncte, sensul orientat de la punctul cu potential

electric mai ridicat spre punctul cu potential electric mai scăzut ( ambele potentiale fiind raportate unui punct de referintă

oarecare comun).

· Curentul electric constă în miscarea ordonată a purtătorilor mobili de sarcini electrice pozitive sau negative în

raport cu corpul care-i contine.

Se defineste ca sens conventional al curentului electric, sensul miscării ordonate a unor purtători mobili de sarcini

electrice pozitive ce ar produce acelasi efect cu miscarea purtătorilor mobili care formează de fapt curentul electric

considerat.

Când valoarea numerică a intensitătii curentului este negativă, sensul lui conventional este opus sensului pozitiv

ales.

Intensitatea curentului electric (I) este egală cu sarcina totală (Q) a purtătorilor mobili ce străbat o suprafată în

unitatea de timp.

În functionarea circuitelor, mărimile electrice (tensiuni, curenti, etc.) nu rămân constanti, ci variază. Se prezintă în

continuare semnalele cele mai întâlnite în practică.

a) Semnale sinusoidale

Semnalele sinusoidale sunt frecvent utilizate atât în descrierile teoretice, cât si în verificările experimentale privind

circuitele electrice.

- expresia generală: s(t) = A sin ( ωt + φ) cu ω = 2πν = 2π/T

unde A – amplitudinea semnalului, ω – pulsatia semnalului, φ – faza initială, ν – frecventa semnalului, T – perioada

semnalului.

De obicei semnalele urmărite în practică sunt tensiuni, caz în care amplitudinea se măsoară în volti (V).

Frecventa semnalului se măsoară în Hz, pulsatia (ω) în rad/s.

Pentru exprimarea amplitudinii unui semnal periodic se utilizează uneori valoarea efectivă Uef.

Aceasta este egală cu valoarea tensiunii continue (sau a curentului continuu), care ar dezvolta într-o rezistentă dată

aceeasi putere ca si tensiune periodică (curentul periodic) considerată.

În cazul semnalului sinusoidal de forma: u = Umsin( ωt + φ) ,

relatia dintre tensiune efectivă Uef si amplitudinea Um a unei tensiuni este: Uef =

2

Um

@ 0,707Um

Analog pentru curenti: Ief =

2

Im

@ 0,707Im rezultă putere efectivă : P = Uef Ief =

2

U Im m

b) Semnale rectangulare

În fig. următoare s-au reprezentat semnale de tip rectangular numite si impulsuri. Aceste impulsuri sunt definite

prin durata (lătimea impulsului) si amplitudine.

În fig. a si b sunt reprezentate impulsuri pozitive iar în fig. c si d – impulsuri negative, reprezentate deasupra

respectiv sub nivelul de referintă.

După sensul de variatie pe durata primului front se disting – impulsuri crescătoare( u1 si u4) si impulsuri căzătoare

( u2 si u3).

(a) (b)

(c) (d)

c) Alte tipuri de semnale

· semnale treaptă unitate – pentru care se foloseste notatia γ (t), simulează comutarea la momentul to a unui

întrerupător.

· semnale dinte de fierăstrău

· semnale triunghiulare

1.2 Legi privind circuitele electrice

Legile lui Kirchoff

· Prima lege a lui Kirchoff sau legea pentru curenti afirmă că suma algebrică a curentilor care intră într-un nod

oarecare de circuit este totdeauna nulă.

ΣIk = 0

În această sumă, curentii care au sensurile orientate spre nod apar cu semnul plus, iar cei care au sensurile orientate

dinspre nod, cu semnul minus.Această lege exprimă faptul că nu poate avea loc o acumulare sau o disparitie de curent

într-un nod al unui circuit.

Preview document

Electronica Aplicată - Pagina 1
Electronica Aplicată - Pagina 2
Electronica Aplicată - Pagina 3
Electronica Aplicată - Pagina 4
Electronica Aplicată - Pagina 5
Electronica Aplicată - Pagina 6
Electronica Aplicată - Pagina 7
Electronica Aplicată - Pagina 8
Electronica Aplicată - Pagina 9
Electronica Aplicată - Pagina 10
Electronica Aplicată - Pagina 11
Electronica Aplicată - Pagina 12
Electronica Aplicată - Pagina 13
Electronica Aplicată - Pagina 14
Electronica Aplicată - Pagina 15
Electronica Aplicată - Pagina 16
Electronica Aplicată - Pagina 17
Electronica Aplicată - Pagina 18
Electronica Aplicată - Pagina 19
Electronica Aplicată - Pagina 20
Electronica Aplicată - Pagina 21
Electronica Aplicată - Pagina 22
Electronica Aplicată - Pagina 23
Electronica Aplicată - Pagina 24
Electronica Aplicată - Pagina 25
Electronica Aplicată - Pagina 26
Electronica Aplicată - Pagina 27
Electronica Aplicată - Pagina 28
Electronica Aplicată - Pagina 29
Electronica Aplicată - Pagina 30
Electronica Aplicată - Pagina 31
Electronica Aplicată - Pagina 32
Electronica Aplicată - Pagina 33
Electronica Aplicată - Pagina 34
Electronica Aplicată - Pagina 35
Electronica Aplicată - Pagina 36
Electronica Aplicată - Pagina 37
Electronica Aplicată - Pagina 38
Electronica Aplicată - Pagina 39
Electronica Aplicată - Pagina 40
Electronica Aplicată - Pagina 41
Electronica Aplicată - Pagina 42
Electronica Aplicată - Pagina 43
Electronica Aplicată - Pagina 44
Electronica Aplicată - Pagina 45
Electronica Aplicată - Pagina 46
Electronica Aplicată - Pagina 47
Electronica Aplicată - Pagina 48
Electronica Aplicată - Pagina 49
Electronica Aplicată - Pagina 50
Electronica Aplicată - Pagina 51
Electronica Aplicată - Pagina 52
Electronica Aplicată - Pagina 53
Electronica Aplicată - Pagina 54
Electronica Aplicată - Pagina 55
Electronica Aplicată - Pagina 56
Electronica Aplicată - Pagina 57
Electronica Aplicată - Pagina 58
Electronica Aplicată - Pagina 59
Electronica Aplicată - Pagina 60
Electronica Aplicată - Pagina 61
Electronica Aplicată - Pagina 62
Electronica Aplicată - Pagina 63
Electronica Aplicată - Pagina 64
Electronica Aplicată - Pagina 65
Electronica Aplicată - Pagina 66
Electronica Aplicată - Pagina 67
Electronica Aplicată - Pagina 68
Electronica Aplicată - Pagina 69
Electronica Aplicată - Pagina 70
Electronica Aplicată - Pagina 71
Electronica Aplicată - Pagina 72
Electronica Aplicată - Pagina 73
Electronica Aplicată - Pagina 74
Electronica Aplicată - Pagina 75
Electronica Aplicată - Pagina 76
Electronica Aplicată - Pagina 77
Electronica Aplicată - Pagina 78
Electronica Aplicată - Pagina 79
Electronica Aplicată - Pagina 80
Electronica Aplicată - Pagina 81
Electronica Aplicată - Pagina 82
Electronica Aplicată - Pagina 83
Electronica Aplicată - Pagina 84
Electronica Aplicată - Pagina 85
Electronica Aplicată - Pagina 86
Electronica Aplicată - Pagina 87
Electronica Aplicată - Pagina 88
Electronica Aplicată - Pagina 89
Electronica Aplicată - Pagina 90
Electronica Aplicată - Pagina 91
Electronica Aplicată - Pagina 92
Electronica Aplicată - Pagina 93
Electronica Aplicată - Pagina 94
Electronica Aplicată - Pagina 95
Electronica Aplicată - Pagina 96
Electronica Aplicată - Pagina 97
Electronica Aplicată - Pagina 98
Electronica Aplicată - Pagina 99
Electronica Aplicată - Pagina 100
Electronica Aplicată - Pagina 101
Electronica Aplicată - Pagina 102
Electronica Aplicată - Pagina 103
Electronica Aplicată - Pagina 104
Electronica Aplicată - Pagina 105
Electronica Aplicată - Pagina 106
Electronica Aplicată - Pagina 107
Electronica Aplicată - Pagina 108
Electronica Aplicată - Pagina 109

Conținut arhivă zip

  • Electronica Aplicata.pdf

Alții au mai descărcat și

Instrumente de Masura

În etapa actuală de dezvoltare a societăţii româneşti, aproape că nu există domeniu al activităţii economico-sociale în care să nu folosească...

Sistem de Achizitie de Date care Achizitioneaza Doua Semnale Analogice cu Izolare Galvanica

1.Temă de proiectare: Să se proiecteze un sistem de achiziţie de date care să achiziţioneze două semnale analogice cu izolare galvanică în...

Amplificatoare de Putere

ARGUMENT Am ales tema “Ampilficatoare de putere” datorita importantei pe care au capat-o amplificatoarele in ultimii ani a utilizarii acestora in...

Redresarea Curentului Alternativ

A. MEMORIU JUSTIFICATIV Consumatorii care folosesc energie electrică sub formă de curent continuu sunt în continuă creştere. Dezvoltarea ştiinţei...

Logica de Găsire a Defectelor

~ CAPITOLUL 1 ~Procedura de testare In primul rând se face un test funcţional in care pune in evidenţă comportarea plăcii şi se incearcă o...

Termostat Digital

Cap. 3. Traductoare 3.1. Senzorul Definiţie: Se mai numeşte captor şi este un element al unui aparat de măsură sau al unui lanţ de măsurare care...

Amplificatoare Operationale

1.Generalități Necesitatea miniaturizării circuitelor electronice a condus la includerea într-o singură capsulă a mai multor componente discrete,...

Proiectarea unui Generator de Semnal Rectangular

1. Amplicatorul operaţional Caracteristici generale Înainte să vorbim despre amplificatorul operațional,vom aminti câteva noțiuni fundamentale...

Ai nevoie de altceva?