Electronică Aplicată

Curs
8.8/10 (8 voturi)
Domeniu: Electronică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 402 în total
Cuvinte : 122009
Mărime: 5.91MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Costin Stefanescu, Nicolae Cupcea

Cuprins

1.1 Introducere.1

2. Sisteme de achiziţie şi prelucrare a datelor .5

2.1 Noţiuni generale .5

2.2 Sisteme de achiziţii de date. Arhitectură. Principalele tipuri de resurse utilizate în cadrul sistemelor de achiziţii de date .5

2.2.1 Multiplexoare analogice utilizate în sisteme de achiziţii de date.6

2.2.2 Circuite de eşantionare-memorare utilizate în sisteme de achiziţii de date.9

2.2.3 Circuite pentru conversia datelor utilizate în sisteme de achiziţii de date: convertoare analog-digitale şi digital-analogice.14

2.2.3.1 Convertoare digital-analogice. Scheme de principiu .19

2.2.3.2 Convertoare analog-digitale. Scheme de principiu .25

2.3 Interfeţe specializate de comunicaţie .35

2.3.1 Comunicaţia de tip serial. Protocoale de transmisie serială a datelor 36

2.3.1.1 Interfaţa RS-232 .36

2.3.1.2 Interfaţa I2C .40

2.3.1.2.1 Specificaţiile interfeţei I2C.41

2.3.1.2.2 Conceptul de magistrală I2C.42

2.3.1.2.3 Transferurile pe magistrala I2C .43

2.3.1.2.3.1 Transferurile de date pe magistrală .44

2.3.1.2.4 Arbitrarea priorităţilor şi generarea ceasului.45

2.3.1.3 Interfaţa USB.46

2.3.2 Comunicaţia de tip paralel. Protocoale de transmisie paralelă a datelor .48

2.3.2.1 Interfaţa HPIB .49

2.3.2.1.1 Structura bus-ului HPIB .50

2.3.2.2 Interfaţa Centronics .53

2.3.2.2.1 Protocolul de comunicaţie Centronics-Handshake .55

3. Tipuri de sisteme de achiziţii de date .57

3.1 Sistem de achiziţii de date cu multiplexare temporală.57

3.2 Sistem de achiziţie sincronă de date.61

3.3 Sistem rapid de achiziţii de date.67

3.4 Unitatea centrală de comandă.68

3.5 Sisteme de achiziţie de date cu microprocesor.69

3.5.1 Unităţi centrale de prelucrare tradiţionale.69

3.5.2 Procesoare de semnal: DSP.75

3.5.2.1 Arhitectura unui procesor de semnal.76

3.5.2.2 Portul serial sincron al familiei dsp TMS320C2xx.81

3.5.2.3 Portul serial asincron al familiei dsP TMS320C2xx.82

4. Consideraţii generale asupra instrumentaţiei virtuale .85

4.1 Instrumente virtuale.85

4.2 Interfaţa calculator - proces de măsurare sau control.90

4.3 Software pentru instrumentaţie virtuală .92

4.3.1 Alegerea platformei software: Unix sau Windows? .94

4.4 Particularităţi ale intrumentaţiei virtuale.95

4.5 Noi instrumente DAQ specializate extind noţiunea de instrument virtual97

4.5.1 Transferul de date în bus-ul PCI.98

4.5.2 Implementarea DMA pe placa de tip PCI Bus Master. Chip-ul ASIC MITE.99

4.5.3 Windows NT 4.0 aduce îmbunătăţiri importante pentru utilizatorii de instrumentaţie virtuală .101

4.5.4 Terenul este pregatătit pentru noile instrumente DAQ .103

4.5.4.1 Tehnici de eşantionare utilizate în osciloscoapele numerice .104

4.5.5 DAQScope.105

4.5.5.1 De ce este importantă mărimea memoriei şi viteza de transfer DMA la un osciloscop? .107

4.5.6 DAQArb .108

4.5.7 DAQMeter .109

4.6 Software specializat pentru achiziţia datelor.110

4.6.1 Software pentru achiziţia de date .111

4.6.2 Detalii privind cerinţele impuse unui pachet software pentru măsurări electrice.115

4.6.3 SCPI (Standard Commands for Programmable Instrumentations) .119

5. Prezentarea microcontrollerului 80C552 (PHILIPS) .125

5.1 Arhitectura hardware a microcontroller-ului 80C552.125

5.1.1 Memoria internă a microcontroller-ului 80C552 .125

5.1.1.1 Memoria de program (Program Memory).125

5.1.1.2 Memoria de date (Data Memory).126

5.1.1.3 Registrele cu funcţii speciale.127

5.1.2 Structura şi lucrul cu porturile de intrare-ieşire .130

5.1.2.1 Programarea şi utilizarea temporizatoarelor .132

5.1.2.2 Interfaţa serială SIO0 .134

5.1.2.3 Ieşirile modulate în durată.135

5.1.2.4 Secţiunea analogică a microcontrollerului .137

5.1.2.5 Măsurarea intervalelor de timp prin utilizarea registrelor de captare a evenimentelor.142

5.2 Prezentarea setului de instrucţiuni al microcontroller-ului 80C51 .143

5.3 Sistem de dezvoltare cu microcontroller 80C552 .167

5.3.1 Domeniul de aplicabilitate.172

5.3.2 Detalierea resurselor sistemului .172

5.3.2.1 Unitatea Centrală de Prelucrare.172

5.3.2.2 Interfaţa cu Procesul Controlat.172

5.3.2.3 Interfaţa cu Operatorul .180

5.3.2.4 Interfaţa cu un Sistem de Calcul.183

5.3.3 Resurse software, utilizare.183

5.3.4 Rutine de bază pentru manipularea resurselor sistemului.185

Extras din document

1. ELEMENTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA

CONDUCEREA PROCESELOR INDUSTRIALE DIN

PERSPECTIVA SISTEME INTELIGENTE

HARDWARE-SOFTWARE DE MĂSURARE ŞI

CONTROL

1.1 INTRODUCERE

Sugestiv, conducerea proceselor industriale, poate fi reprezentată printr-o

piramidă împărţită pe mai multe niveluri (fig. 1.1).

Supravegherea se găseşte în “piramida conducerii proceselor” pe nivelul

al treilea, alături de conducerea procesului, ceea ce arată că, practic, ele nu pot fi

separate.

Achiziţii şi Acţionări

Controlul Procesului

Supraveghere

şi conducere

Gestiune

Supervizare

Optimizare

Fig. 1.1 Nivelurile de conducere a proceselor industriale.

Domeniul supravegherii proceselor industriale este destul de vast. Acesta

conţine aplicaţii începând cu simpla achiziţie de date şi până la prelucrări foarte

complexe:

• analize statistice;

• gestiunea elaborării alarmelor;

• ghid operator;

• supravegherea acţiunilor de conducere ale operatorilor;

• identificări de parametri şi simulări;

• supravegherea dinamică a răspunsului procesului, etc.

La baza “piramidei” se situază operaţiunile de achiziţie din proces a

mărimilor de intrare şi de transmitere către procesul supravegheat a comenzilor

de acţionare.

Funcţiile de bază ale unei aplicaţii de supraveghere a unui proces sunt:

• comunicaţia cu procesul;

ELEMENTE INTRODUCTIVE DESPRE CONDUCEREA PROCESELOR INDUSTRIALE

2 SISTEME INTELIGENTE HARDWARE-SOFTWARE DE MĂSURARE ŞI CONTROL

• semnalizarea;

• comunicaţia cu programele utilizate pentru prelucrarea datelor;

• interfaţarea om-maşină;

• gestiunea alarmelor;

• gestiunea rapoartelor.

Conceptul de aplicaţie în timp real poate fi definită astfel:

Aplicaţia în timp real, este acea aplicaţie care realizează un

sistem informatic al cărui comportament este condiţionat de

evoluţia dinamică a stării procesului la care este conectat.

Acest sistem informaţional este menit să urmărească sau să

conducă procesul, respectând condiţiile de timp stabilite.

Deci, timpul real este o noţiune care marchează de fapt

conceptul de timp de reacţie relativ la dinamica procesului

pe care sistemul informatic îl conduce (supravegheză).

Supravegherea în timp timp real a unui proces este o etapă necesară

pentru trecerea la pasul următor: conducerea procesului.

Calcule conform unor

strategii de conducere

Actualizare bază de

date din reţea

Generare rapoarte,

semnalizări, alarmări

Culegere de date

din reţea

Ceas de

timp real

Bază

de date

reţea

R E Ţ E A E L E C T R I C Ă

Operator S I S T E M D E C A L C U L

Î N T I M P R E A L

Comenzi

Fig. 1.2 Schema unui sistem de achiziţie şi calcul, în timp real, pentru

supravegherea unei reţele electrice.

Sistem în timp real este sistemul de automatizare complexă cu ajutorul

calculatorului a unor probleme de decizie, mai ales cu caracter operativ, în care

timpul de răspuns este suficient de redus pentru a putea influenţa în mod

ELECTRONICĂ APLICATĂ

SISTEME INTELIGENTE HARDWARE-SOFTWARE DE MĂSURARE ŞI CONTROL 3

semnificativ şi pozitiv evoluţia obiectivului condus.

În fig. 1.2 este prezentată schema simplificată a unui sistem de achiziţie şi

prelucrare a datelor în timp real, destinat supravegherii proceselor dintr-o reţea

electrică, care realizează:

• culegerea de date;

• actualizarea bazei de date;

• calcule conform unor strategii de conducere;

• supravegherea şi corectarea on-line a regimului.

Un sistem de achiziţie de date şi control al unui proces industrial, asociat

cu un microsistem de calcul, se comportă ca un sistem inteligent (care poate lua

decizii bazate pe informaţii anterioare, prelucrează informaţia, efectuează

calcule, după care, pe baza rezultatelor obţinute, adoptă o decizie, din mai multe

soluţii posibile).

Sistemele de achiziţie de date asocite cu microsistemele de calcul, în timp

real, au ca principale avantaje:

• flexibilitatea şi adaptibilitatea la o mare varietate de situaţii;

• creşterea gradului de automatizare al unor operaţii;

• mărirea preciziei măsurătorilor;

• fiabilitate bună (număr redus de componente, posibilitatea de

autotestare datorită programelor încorporate);

• miniaturizarea echipamentelor;

• posibilitatea prelucrării complexe a datelor din proces;

• simplificarea proiectării electrice şi tehnologice datorită existenţei

familiilor de componente ce permit interconectări standard.

Preview document

Electronică Aplicată - Pagina 1
Electronică Aplicată - Pagina 2
Electronică Aplicată - Pagina 3
Electronică Aplicată - Pagina 4
Electronică Aplicată - Pagina 5
Electronică Aplicată - Pagina 6
Electronică Aplicată - Pagina 7
Electronică Aplicată - Pagina 8
Electronică Aplicată - Pagina 9
Electronică Aplicată - Pagina 10
Electronică Aplicată - Pagina 11
Electronică Aplicată - Pagina 12
Electronică Aplicată - Pagina 13
Electronică Aplicată - Pagina 14
Electronică Aplicată - Pagina 15
Electronică Aplicată - Pagina 16
Electronică Aplicată - Pagina 17
Electronică Aplicată - Pagina 18
Electronică Aplicată - Pagina 19
Electronică Aplicată - Pagina 20
Electronică Aplicată - Pagina 21
Electronică Aplicată - Pagina 22
Electronică Aplicată - Pagina 23
Electronică Aplicată - Pagina 24
Electronică Aplicată - Pagina 25
Electronică Aplicată - Pagina 26
Electronică Aplicată - Pagina 27
Electronică Aplicată - Pagina 28
Electronică Aplicată - Pagina 29
Electronică Aplicată - Pagina 30
Electronică Aplicată - Pagina 31
Electronică Aplicată - Pagina 32
Electronică Aplicată - Pagina 33
Electronică Aplicată - Pagina 34
Electronică Aplicată - Pagina 35
Electronică Aplicată - Pagina 36
Electronică Aplicată - Pagina 37
Electronică Aplicată - Pagina 38
Electronică Aplicată - Pagina 39
Electronică Aplicată - Pagina 40
Electronică Aplicată - Pagina 41
Electronică Aplicată - Pagina 42
Electronică Aplicată - Pagina 43
Electronică Aplicată - Pagina 44
Electronică Aplicată - Pagina 45
Electronică Aplicată - Pagina 46
Electronică Aplicată - Pagina 47
Electronică Aplicată - Pagina 48
Electronică Aplicată - Pagina 49
Electronică Aplicată - Pagina 50
Electronică Aplicată - Pagina 51
Electronică Aplicată - Pagina 52
Electronică Aplicată - Pagina 53
Electronică Aplicată - Pagina 54
Electronică Aplicată - Pagina 55
Electronică Aplicată - Pagina 56
Electronică Aplicată - Pagina 57
Electronică Aplicată - Pagina 58
Electronică Aplicată - Pagina 59
Electronică Aplicată - Pagina 60
Electronică Aplicată - Pagina 61
Electronică Aplicată - Pagina 62
Electronică Aplicată - Pagina 63
Electronică Aplicată - Pagina 64
Electronică Aplicată - Pagina 65
Electronică Aplicată - Pagina 66
Electronică Aplicată - Pagina 67
Electronică Aplicată - Pagina 68
Electronică Aplicată - Pagina 69
Electronică Aplicată - Pagina 70
Electronică Aplicată - Pagina 71
Electronică Aplicată - Pagina 72
Electronică Aplicată - Pagina 73
Electronică Aplicată - Pagina 74
Electronică Aplicată - Pagina 75
Electronică Aplicată - Pagina 76
Electronică Aplicată - Pagina 77
Electronică Aplicată - Pagina 78
Electronică Aplicată - Pagina 79
Electronică Aplicată - Pagina 80
Electronică Aplicată - Pagina 81
Electronică Aplicată - Pagina 82
Electronică Aplicată - Pagina 83
Electronică Aplicată - Pagina 84
Electronică Aplicată - Pagina 85
Electronică Aplicată - Pagina 86
Electronică Aplicată - Pagina 87
Electronică Aplicată - Pagina 88
Electronică Aplicată - Pagina 89
Electronică Aplicată - Pagina 90
Electronică Aplicată - Pagina 91
Electronică Aplicată - Pagina 92
Electronică Aplicată - Pagina 93
Electronică Aplicată - Pagina 94
Electronică Aplicată - Pagina 95
Electronică Aplicată - Pagina 96
Electronică Aplicată - Pagina 97
Electronică Aplicată - Pagina 98
Electronică Aplicată - Pagina 99
Electronică Aplicată - Pagina 100
Electronică Aplicată - Pagina 101
Electronică Aplicată - Pagina 102
Electronică Aplicată - Pagina 103
Electronică Aplicată - Pagina 104
Electronică Aplicată - Pagina 105
Electronică Aplicată - Pagina 106
Electronică Aplicată - Pagina 107
Electronică Aplicată - Pagina 108
Electronică Aplicată - Pagina 109
Electronică Aplicată - Pagina 110
Electronică Aplicată - Pagina 111
Electronică Aplicată - Pagina 112
Electronică Aplicată - Pagina 113
Electronică Aplicată - Pagina 114
Electronică Aplicată - Pagina 115
Electronică Aplicată - Pagina 116
Electronică Aplicată - Pagina 117
Electronică Aplicată - Pagina 118
Electronică Aplicată - Pagina 119
Electronică Aplicată - Pagina 120
Electronică Aplicată - Pagina 121
Electronică Aplicată - Pagina 122
Electronică Aplicată - Pagina 123
Electronică Aplicată - Pagina 124
Electronică Aplicată - Pagina 125
Electronică Aplicată - Pagina 126
Electronică Aplicată - Pagina 127
Electronică Aplicată - Pagina 128
Electronică Aplicată - Pagina 129
Electronică Aplicată - Pagina 130
Electronică Aplicată - Pagina 131
Electronică Aplicată - Pagina 132
Electronică Aplicată - Pagina 133
Electronică Aplicată - Pagina 134
Electronică Aplicată - Pagina 135
Electronică Aplicată - Pagina 136
Electronică Aplicată - Pagina 137
Electronică Aplicată - Pagina 138
Electronică Aplicată - Pagina 139
Electronică Aplicată - Pagina 140
Electronică Aplicată - Pagina 141
Electronică Aplicată - Pagina 142
Electronică Aplicată - Pagina 143
Electronică Aplicată - Pagina 144
Electronică Aplicată - Pagina 145
Electronică Aplicată - Pagina 146
Electronică Aplicată - Pagina 147
Electronică Aplicată - Pagina 148
Electronică Aplicată - Pagina 149
Electronică Aplicată - Pagina 150
Electronică Aplicată - Pagina 151
Electronică Aplicată - Pagina 152
Electronică Aplicată - Pagina 153
Electronică Aplicată - Pagina 154
Electronică Aplicată - Pagina 155
Electronică Aplicată - Pagina 156
Electronică Aplicată - Pagina 157
Electronică Aplicată - Pagina 158
Electronică Aplicată - Pagina 159
Electronică Aplicată - Pagina 160
Electronică Aplicată - Pagina 161
Electronică Aplicată - Pagina 162
Electronică Aplicată - Pagina 163
Electronică Aplicată - Pagina 164
Electronică Aplicată - Pagina 165
Electronică Aplicată - Pagina 166
Electronică Aplicată - Pagina 167
Electronică Aplicată - Pagina 168
Electronică Aplicată - Pagina 169
Electronică Aplicată - Pagina 170
Electronică Aplicată - Pagina 171
Electronică Aplicată - Pagina 172
Electronică Aplicată - Pagina 173
Electronică Aplicată - Pagina 174
Electronică Aplicată - Pagina 175
Electronică Aplicată - Pagina 176
Electronică Aplicată - Pagina 177
Electronică Aplicată - Pagina 178
Electronică Aplicată - Pagina 179
Electronică Aplicată - Pagina 180
Electronică Aplicată - Pagina 181
Electronică Aplicată - Pagina 182
Electronică Aplicată - Pagina 183
Electronică Aplicată - Pagina 184
Electronică Aplicată - Pagina 185
Electronică Aplicată - Pagina 186
Electronică Aplicată - Pagina 187
Electronică Aplicată - Pagina 188
Electronică Aplicată - Pagina 189
Electronică Aplicată - Pagina 190
Electronică Aplicată - Pagina 191
Electronică Aplicată - Pagina 192
Electronică Aplicată - Pagina 193
Electronică Aplicată - Pagina 194
Electronică Aplicată - Pagina 195
Electronică Aplicată - Pagina 196
Electronică Aplicată - Pagina 197
Electronică Aplicată - Pagina 198
Electronică Aplicată - Pagina 199
Electronică Aplicată - Pagina 200
Electronică Aplicată - Pagina 201
Electronică Aplicată - Pagina 202
Electronică Aplicată - Pagina 203
Electronică Aplicată - Pagina 204
Electronică Aplicată - Pagina 205
Electronică Aplicată - Pagina 206
Electronică Aplicată - Pagina 207
Electronică Aplicată - Pagina 208
Electronică Aplicată - Pagina 209
Electronică Aplicată - Pagina 210
Electronică Aplicată - Pagina 211
Electronică Aplicată - Pagina 212
Electronică Aplicată - Pagina 213
Electronică Aplicată - Pagina 214
Electronică Aplicată - Pagina 215
Electronică Aplicată - Pagina 216
Electronică Aplicată - Pagina 217
Electronică Aplicată - Pagina 218
Electronică Aplicată - Pagina 219
Electronică Aplicată - Pagina 220
Electronică Aplicată - Pagina 221
Electronică Aplicată - Pagina 222
Electronică Aplicată - Pagina 223
Electronică Aplicată - Pagina 224
Electronică Aplicată - Pagina 225
Electronică Aplicată - Pagina 226
Electronică Aplicată - Pagina 227
Electronică Aplicată - Pagina 228
Electronică Aplicată - Pagina 229
Electronică Aplicată - Pagina 230
Electronică Aplicată - Pagina 231
Electronică Aplicată - Pagina 232
Electronică Aplicată - Pagina 233
Electronică Aplicată - Pagina 234
Electronică Aplicată - Pagina 235
Electronică Aplicată - Pagina 236
Electronică Aplicată - Pagina 237
Electronică Aplicată - Pagina 238
Electronică Aplicată - Pagina 239
Electronică Aplicată - Pagina 240
Electronică Aplicată - Pagina 241
Electronică Aplicată - Pagina 242
Electronică Aplicată - Pagina 243
Electronică Aplicată - Pagina 244
Electronică Aplicată - Pagina 245
Electronică Aplicată - Pagina 246
Electronică Aplicată - Pagina 247
Electronică Aplicată - Pagina 248
Electronică Aplicată - Pagina 249
Electronică Aplicată - Pagina 250
Electronică Aplicată - Pagina 251
Electronică Aplicată - Pagina 252
Electronică Aplicată - Pagina 253
Electronică Aplicată - Pagina 254
Electronică Aplicată - Pagina 255
Electronică Aplicată - Pagina 256
Electronică Aplicată - Pagina 257
Electronică Aplicată - Pagina 258
Electronică Aplicată - Pagina 259
Electronică Aplicată - Pagina 260
Electronică Aplicată - Pagina 261
Electronică Aplicată - Pagina 262
Electronică Aplicată - Pagina 263
Electronică Aplicată - Pagina 264
Electronică Aplicată - Pagina 265
Electronică Aplicată - Pagina 266
Electronică Aplicată - Pagina 267
Electronică Aplicată - Pagina 268
Electronică Aplicată - Pagina 269
Electronică Aplicată - Pagina 270
Electronică Aplicată - Pagina 271
Electronică Aplicată - Pagina 272
Electronică Aplicată - Pagina 273
Electronică Aplicată - Pagina 274
Electronică Aplicată - Pagina 275
Electronică Aplicată - Pagina 276
Electronică Aplicată - Pagina 277
Electronică Aplicată - Pagina 278
Electronică Aplicată - Pagina 279
Electronică Aplicată - Pagina 280
Electronică Aplicată - Pagina 281
Electronică Aplicată - Pagina 282
Electronică Aplicată - Pagina 283
Electronică Aplicată - Pagina 284
Electronică Aplicată - Pagina 285
Electronică Aplicată - Pagina 286
Electronică Aplicată - Pagina 287
Electronică Aplicată - Pagina 288
Electronică Aplicată - Pagina 289
Electronică Aplicată - Pagina 290
Electronică Aplicată - Pagina 291
Electronică Aplicată - Pagina 292
Electronică Aplicată - Pagina 293
Electronică Aplicată - Pagina 294
Electronică Aplicată - Pagina 295
Electronică Aplicată - Pagina 296
Electronică Aplicată - Pagina 297
Electronică Aplicată - Pagina 298
Electronică Aplicată - Pagina 299
Electronică Aplicată - Pagina 300
Electronică Aplicată - Pagina 301
Electronică Aplicată - Pagina 302
Electronică Aplicată - Pagina 303
Electronică Aplicată - Pagina 304
Electronică Aplicată - Pagina 305
Electronică Aplicată - Pagina 306
Electronică Aplicată - Pagina 307
Electronică Aplicată - Pagina 308
Electronică Aplicată - Pagina 309
Electronică Aplicată - Pagina 310
Electronică Aplicată - Pagina 311
Electronică Aplicată - Pagina 312
Electronică Aplicată - Pagina 313
Electronică Aplicată - Pagina 314
Electronică Aplicată - Pagina 315
Electronică Aplicată - Pagina 316
Electronică Aplicată - Pagina 317
Electronică Aplicată - Pagina 318
Electronică Aplicată - Pagina 319
Electronică Aplicată - Pagina 320
Electronică Aplicată - Pagina 321
Electronică Aplicată - Pagina 322
Electronică Aplicată - Pagina 323
Electronică Aplicată - Pagina 324
Electronică Aplicată - Pagina 325
Electronică Aplicată - Pagina 326
Electronică Aplicată - Pagina 327
Electronică Aplicată - Pagina 328
Electronică Aplicată - Pagina 329
Electronică Aplicată - Pagina 330
Electronică Aplicată - Pagina 331
Electronică Aplicată - Pagina 332
Electronică Aplicată - Pagina 333
Electronică Aplicată - Pagina 334
Electronică Aplicată - Pagina 335
Electronică Aplicată - Pagina 336
Electronică Aplicată - Pagina 337
Electronică Aplicată - Pagina 338
Electronică Aplicată - Pagina 339
Electronică Aplicată - Pagina 340
Electronică Aplicată - Pagina 341
Electronică Aplicată - Pagina 342
Electronică Aplicată - Pagina 343
Electronică Aplicată - Pagina 344
Electronică Aplicată - Pagina 345
Electronică Aplicată - Pagina 346
Electronică Aplicată - Pagina 347
Electronică Aplicată - Pagina 348
Electronică Aplicată - Pagina 349
Electronică Aplicată - Pagina 350
Electronică Aplicată - Pagina 351
Electronică Aplicată - Pagina 352
Electronică Aplicată - Pagina 353
Electronică Aplicată - Pagina 354
Electronică Aplicată - Pagina 355
Electronică Aplicată - Pagina 356
Electronică Aplicată - Pagina 357
Electronică Aplicată - Pagina 358
Electronică Aplicată - Pagina 359
Electronică Aplicată - Pagina 360
Electronică Aplicată - Pagina 361
Electronică Aplicată - Pagina 362
Electronică Aplicată - Pagina 363
Electronică Aplicată - Pagina 364
Electronică Aplicată - Pagina 365
Electronică Aplicată - Pagina 366
Electronică Aplicată - Pagina 367
Electronică Aplicată - Pagina 368
Electronică Aplicată - Pagina 369
Electronică Aplicată - Pagina 370
Electronică Aplicată - Pagina 371
Electronică Aplicată - Pagina 372
Electronică Aplicată - Pagina 373
Electronică Aplicată - Pagina 374
Electronică Aplicată - Pagina 375
Electronică Aplicată - Pagina 376
Electronică Aplicată - Pagina 377
Electronică Aplicată - Pagina 378
Electronică Aplicată - Pagina 379
Electronică Aplicată - Pagina 380
Electronică Aplicată - Pagina 381
Electronică Aplicată - Pagina 382
Electronică Aplicată - Pagina 383
Electronică Aplicată - Pagina 384
Electronică Aplicată - Pagina 385
Electronică Aplicată - Pagina 386
Electronică Aplicată - Pagina 387
Electronică Aplicată - Pagina 388
Electronică Aplicată - Pagina 389
Electronică Aplicată - Pagina 390
Electronică Aplicată - Pagina 391
Electronică Aplicată - Pagina 392
Electronică Aplicată - Pagina 393
Electronică Aplicată - Pagina 394
Electronică Aplicată - Pagina 395
Electronică Aplicată - Pagina 396
Electronică Aplicată - Pagina 397
Electronică Aplicată - Pagina 398
Electronică Aplicată - Pagina 399
Electronică Aplicată - Pagina 400
Electronică Aplicată - Pagina 401
Electronică Aplicată - Pagina 402

Conținut arhivă zip

  • Electronica Aplicata.pdf

Alții au mai descărcat și

Strategii de comandă folosite în optimizarea convertoarelor DC - AC

Folosirea unor dispozitive semiconductoare de putere din ce în ce mai performante (tranzistoare bipolare de putere, IGBT-uri, tranzistoare MOSFET...

Instrumente de Masura

În etapa actuală de dezvoltare a societăţii româneşti, aproape că nu există domeniu al activităţii economico-sociale în care să nu folosească...

Sistem de alarmă și monitorizare parametri de temperatură cu automat programabil Zelio SR3B101BD

Introducere În lucrarea de faţă am proiectat un sistem de alarmă şi monitorizare parametrii de temperatură cu automat programabil Zelio SR3B101BD....

Măsurarea capacităților condensatoare

CONDENSATOARE GENERALITĂŢI Pentru alegerea metodei de măsurat, precum şi pentru efectuarea măsurării unei capacităţi este necesar să se aibă în...

Masini Electrice Sincrone

1. ELEMENTE CONSTRUCTIVE DE BAZA Masinile electrice sincrone sint caracterizate prin faptul ca au viteza de rotatie egala cu viteza cimpului...

Convertoare

INTRODUCERE 1.1Definirea claselor de baza ale convertoarelor de frecvenţă tratate Termenul de convertor de frecvenţă de putere poate defini...

Numărătoare Electronice

ARGUMENT Electronica digitală este un domeniu de studiu şi aplicaţii cu o foarte pronunţată dinamică. Această pronunţată dinamică este...

Logica de Găsire a Defectelor

~ CAPITOLUL 1 ~Procedura de testare In primul rând se face un test funcţional in care pune in evidenţă comportarea plăcii şi se incearcă o...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea Aplicatiilor de Comert Electronic - Aplicatie de Food-Ordering

Progresele realizate recent în domeniile tehnologie-calculatoare, telecomunicatii si software, precum si în alte domenii ale informatiei, au...

Implementarea comerțului electronic în cadrul sistemului informatic al întreprinderii

Termenul de “comerţ electronic” tinde să însemne diferite lucruri pentru diferite persoane, însă trebuie subliniat, încă de la început, că nu se...

Tehnologii Groupware și Mediul de Afaceri din România

“Dăruieşte-mi seninătatea de a schimba lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul de a schimba lucrurile pe care le pot schimba şi înţelepciunea...

Rolul Afacerilor Electronice în Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Introducere Odată cu intrarea în era Internetului şi a e-business-ului, se constată în majoritatea organizațiilor, o evoluţie a informaticii de la...

Moneda Electronica si Comertul Electronic

Selectiuni care se refera la moneda electronica - din Ordonanta de Urgenta nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea...

Comerț electronic. Tehnologii și aplicații

I.Abordarea conceptuală a Comertului electronic În ultimul deceniu,Internetul a evoluat într-un ritm alert având un impact major în toate...

Electronica Aplicata Generala

Sisteme simple de comanda În cazul aplicatiilor nepretentioase, care nu necesita o precizie deosebita a comenzii, se pot utiliza circuite de...

Electronică aplicată

SUBIECTUL 1. Caracteristică. Dreapta de sarcină şi punctul static de funcţionare Oricărui element de circuit i se asociază o caracteristică...

Ai nevoie de altceva?