Fizica Generala

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Fizica Generala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 8 fisiere doc de 195 de pagini (in total).

Profesor: Militau Daniel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Electronica

Extras din document

CAPITOLUL I

I.1. Noţiuni de cinematica punctului material

i.l.l. Poziţia punctului material faţă de un sistem de referinţă.

Studiul stării de repaus sau de mişcare a unui corp se face numai în raport cu un sistem de referinţă ales arbitrar. Prin sistem de referinţă se înţelege un reper căruia i se asociază un sistem de axe de coordonate cartezian şi un ceasornic pentru măsurarea timpului. Poziţia unui corp este determinată prin cunoaşterea vectorului de poziţie care reprezintă un segment de dreaptă orientat care uneşte originea sistemului cu corpul de studiat. Se notează cu .

Fig 1.1 Determinarea poziţiei unui corp cu ajutorul vectorului de poziţie

În raport cu un sistem cartezian se pot folosi următoarele sisteme de coordonate pentru determinarea poziţiei unui corp:

• (X,Z,Y) sunt numite coordonate carteziene şi reprezintă modulele proiecţiilor vectorului de poziţie pe cele trei axe de coordonate. Cu ajutorul lor vectorul de poziţie se va scrie:

• (ρ,φ,z) reprezintă coordonatele cilindrice şi au următoarea semnificaţie:

ρ, reprezintă proiecţia vectorului de poziţie în planul xoyz;

φ, este unghiul format de proiecţia vectorului de poziţie din planul xoyz cu axa de coordonate ox sau oy şi se numeşte coordonată unghiulară

z, este distanţa de la corpul M la planul xoy.

Între coordonatele carteziene şi cele cilindrice există următoarele relaţii:

Observaţie: Dacă un punct material se deplasează numai în planul xoz (acesta execută o mişcare plană) poziţia sa se exprimă prin coordonatele polare , unde:

se numeşte coordonată radială, modulul vectorului de poziţie.

, este coordonata unghiulară şi anume unghiul format de vectorul de poziţie cu una din axele de coordonate ox sau oy

Coordonatele polare se folosesc la studiul mişcării corpurilor în câmp central.

• (r, θ, φ) sunt coordonate sferice şi reprezintă: r modulul vectorului de poziţie

θ, unghiul format de proiecţia vectorului de poziţie în planul xoy cu una din axele de coordonate ox sau oy

φ, unghiul format de vectorul de poziţie cu axa oz.

Între coordonatele carteziene şi cele sferice există următoarele relaţii:

Observaţie: Dacă punctul material se află în mişcare, coordonatele de poziţie ale sale sunt variabile în timp, de asemenea vectorul le poziţie este funcţie de timp.

Această relaţie reprezintă ecuaţia vectorială a mişcării, de asemenea, dependenţele coordonatelor de poziţie de timp se numesc ecuaţiile parametrice ale mişcării.

Fisiere in arhiva (8):

 • Fizica Generala
  • Bazele experimentale ale mecanici cuantice.doc
  • cap VI Teoria generala a undelor.doc
  • cap6.doc
  • capI.doc
  • CAPITOLUL VoscilaTii mec.doc
  • cemex.doc
  • fizstat.doc
  • teorel.doc