Forme de Utilizare a Energiei în Domeniul Industrial

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Electronică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6381
Mărime: 102.96KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

2.1. Puterea activă si reactivă

Principalii indicatori tehnico-economici ai instalaţiilor de utilizare a energiei electrice sunt:

1. Energia

2. Randamentul

3. Puterea

2.1.1. Energia

Energia se poate prezenta sub următoarele forme:

- Energie tehnologică;

- Energie intermediară;

- Energie utilă;

- Energie electrică.

Energia tehnologică poate fi la rândul ei:

- mecanică;

- termică;

- chimică;

- luminoasă.

Energia tehnologică este proporţională cu masa de materie primă prelucrată.

Ex: Energia termică= ;

Energia tehnologică mecanică pentru o pompă: ;

Energia tehnologică luminoasă=

Energia intermediară este mai mare decât energia tehnologică pentru că apar şi pierderile.

Energia utilă este egală cu energia necesară pentru asigurarea energiei intermediare.

Energia electrică este egală cu energia absorbită din sistemul de distribuţie.

Energia electrică este egală cu energia tehnologică plus toate energiile disipate în instalaţie.

Energia electrică are: - componentă activă;

- componentă reactivă;

- componentă deformantă.

Energia tehnologică, energia intermediară şi energia utilă sunt active.

Energia electrică activă se transformă în alte forme de energie.

Energia electrică reactivă este folosită pentru buna funcţionare a instalaţiilor electrice.

2.1.2. Randamentul

Randamentul are următoarea formă:

Poate fi: - tehnologic;

- electric;

- total.

; ; (2.1)

total este mare dacă i este mic şi randamentele receptoarelor sunt cât mai mari.

2.1.3. Puterea

Puterea este definită cu relaţia:

(2.2)

Puterea poate fi:

- tehnologică= ; (2.3)

- intermediară= ; (2.4) - utilă= ; (2.5)

- electrică= (2.6)

Puterea electrică poate fi:

- instalată;

- instalată în funcţiune;

- instalată în rezervă;

- instalată în reparaţie;

- cerută;

- absorbită.

Puterea electrică poate fi:

- activă (P);

- reactivă (Q);

- deformantă (D);

- aparentă (S).

Puterea electrică poate fi de asemenea:

- maximă;

- minimă;

- medie.

Puterea instalată este puterea nominală a receptorului considerat, menţionată pe plăcuţa indicatoare sau în cartea tehnică cu următoarele precizări:

- motoare electrice: ; (2.7)

=randamentul motorului.

- cuptoare cu rezistenţă, instalaţii de electroliză, receptoare de iluminat

Pi=Pabs(Un,fn) (2.8)

- transformatoarele cuptoarelor electrice

Pi=Pn=Sncosn (2.9)

- pentru receptoare cu regim de lucru cu regim intermitent.

Fig.1. Caracteristica receptorului cu regim de lucru intermitent

(2.10)

DA[%]=durata relativă de acţionare.

(2.11)

p=puterea în regim de scurtă durată DA indicată în cartea tehnică.

- transformatoare de sudură

(2.12)

- Puterea instalată totală (fără rezervă) este dată de relaţia:

(2.13)

Există o variaţie în timp a sarcinii electrice care reprezintă puterea activă, reactivă sau aparentă debitată sau absorbită de un sistem tehnic.

Pentru sarcina electrică se definesc următoarele mărimi.

Sarcina medie a unui grup de receptoare într-un interval de timp t:

Preview document

Forme de Utilizare a Energiei în Domeniul Industrial - Pagina 1
Forme de Utilizare a Energiei în Domeniul Industrial - Pagina 2
Forme de Utilizare a Energiei în Domeniul Industrial - Pagina 3
Forme de Utilizare a Energiei în Domeniul Industrial - Pagina 4
Forme de Utilizare a Energiei în Domeniul Industrial - Pagina 5
Forme de Utilizare a Energiei în Domeniul Industrial - Pagina 6
Forme de Utilizare a Energiei în Domeniul Industrial - Pagina 7
Forme de Utilizare a Energiei în Domeniul Industrial - Pagina 8
Forme de Utilizare a Energiei în Domeniul Industrial - Pagina 9
Forme de Utilizare a Energiei în Domeniul Industrial - Pagina 10
Forme de Utilizare a Energiei în Domeniul Industrial - Pagina 11
Forme de Utilizare a Energiei în Domeniul Industrial - Pagina 12
Forme de Utilizare a Energiei în Domeniul Industrial - Pagina 13
Forme de Utilizare a Energiei în Domeniul Industrial - Pagina 14
Forme de Utilizare a Energiei în Domeniul Industrial - Pagina 15
Forme de Utilizare a Energiei în Domeniul Industrial - Pagina 16
Forme de Utilizare a Energiei în Domeniul Industrial - Pagina 17
Forme de Utilizare a Energiei în Domeniul Industrial - Pagina 18
Forme de Utilizare a Energiei în Domeniul Industrial - Pagina 19
Forme de Utilizare a Energiei în Domeniul Industrial - Pagina 20
Forme de Utilizare a Energiei în Domeniul Industrial - Pagina 21
Forme de Utilizare a Energiei în Domeniul Industrial - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Forme de Utilizare a Energiei in Domeniul Industrial.doc

Alții au mai descărcat și

IRA 2

Introducere. Figura de mai jos arata raspunsul tipic al sistemelor continue pe care le-am considerat pana acum in acest tutorial. Aproape toate...

Dispozitive și Circuite Electronice 1

Introducere Corpurile solide au o structura cristalina cu atomii si moleculele distribuite într-o retea regulata, în care unitatea structurala...

DEPI

CAP. I NOTIUNI DE STATISTICA MATEMATICA Statistica matematica ’ metode matematice de studiu a fenomenelor de masa in care se manifesta...

Semnale cu Modulație Liniară

Transmisiuni Analogice si Digitale: Semnale cu Modulatie liniara 1 2. SEMNALE CU MODULATIE LINIARA 5.1 Forma generala a semnalelor In acest...

Consumatorul ca Element al Sistemului Electroenergetic

1. Sistemul electroenergetic Totalitatea instalaţiilor şi utilajelor cu ajutorul cărora resursele energetice primare sunt transformate, convertite...

Introducere In Electronica Aplicata

Cap.1. INTRODUCERE IN ANALIZA CIRCUITELOR 1.1. Semnale variabile, periodice, alternative. Curenţi alternativi Termenul de semnal variabil îl vom...

Electronica Medicala

1. INVESTIGAREA SI TERAPIA SISTEMULUI CARDIOVASCULAR 1.1 Electrocardiografie Electrocardiografia (ECG) este tehnica masurarii si reprezentarii...

Post de Transformare

POSTURI DE TRANSFORMARE SI PUNCTE DE DISTRIBUTIE Alimentarea receptoarelor în instalatiile electrice de joasa tensiune, conform figurilor 3.5.3 si...

Te-ar putea interesa și

Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic

Mecatronica este un concept japonez care datează din anii 1970 și care poate fi definit ca aplicarea electronicii și tehnologiei calculatoarelor cu...

Senzori cu Fibre Optice

Utilizarea fibrei optice în circuitele de masura permite o crestere importanta a vitezei de lucru si a imunitatii la perturbatii electromagnetice,...

Tehnologii generale în industria alimentară - incineratoare

Cap. I Noţiuni generale 1. Incinerarea (fr. incinérer, lat. incinerare)= cremaţiune, ardere (rezultatul acesteia fiind cenuşă). [sursă...

Senzorii cu Fibră Optică

1. Introducere Utilizarea fibrei optice în circuitele de măsură permite o creştere importantă a vitezei de lucru şi a imunităţii la perturbaţii...

Senzori de Detectie Optoelectronici

Introducere. Senzorii reprezinta o prelungire a organelor noastre de simt si principala sursa de informatie pentru creierul uman, dar si pentru...

Industria Metalelor Neferoase

Capitolul I I .Date generale despre industria metalelor neferoase Industria extractiva a minereurilor neferoase si metalurgia neferoasă produce...

Reciclarea deșeurilor solide

1. PROBLEMA DEŞEURILOR SUB ASPECT ECONOMIC ŞI ECOLOGIC Deşeurile apar ca rezultat al activităţii omului, iar reciclarea, tratarea şi depozitarea...

Impactul Largirii Uniunii Europene asupra Bugetului Sau si Efectele Sale asupra Mediului de Afaceri

CAPITOLUL 1 Bugetul Uniunii Europene- Venituri 1.1 Veniturile bugetului comunitar in functie de tipul lor Bugetul comunitar este un buget de...

Ai nevoie de altceva?