Ierarhia Digitala Sincrona - SDH

Imagine preview
(9/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Ierarhia Digitala Sincrona - SDH.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 96 de pagini .

Profesor: Lucretia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Electronica

Cuprins

1. Introducere
1.1. Modelul funcţional SDH
1.2. De la semnalul iniţial la cadrul de transport
1.3. Cadrul de transport
1.4. Antetul
2. Structura semnalelor
2.1. Modulul de transport sincron de nivelul 1 (STM-1)
2.2. Structura cadrului STM-1
2.3. Traficul
2.4. Indicatoarele
2.5. Elementele de multiplexare în SDH
2.6. Concatenare
2.7. Multiplexarea sincronă
2.8. Formarea supracadrului
2.9. Monitorizarea erorilor prin utilizarea BIP-x
2.10. Secţiile de transmisiune în SDH
3. Metodele de multiplexare în SDH
3.1. Schema de multiplexare SDH
3.2. De la C-4 la STM-n
3.3. De la C-3 la STM-n
3.4. Multiplexarea C-3 în STM-n în două etape
3.5. C-12 în TUG-2
3.6. TUG-2 în TUG-3
3.7. TUG-2 în VC-3
4. Procedurile de amplasare a traficului
4.1. Împachetarea asincronă a semnalului 140 Mbit/s în VC-4
4.2. Împachetarea asincronă a semnalului 34 Mbit/s în VC-3
4.3. Împachetarea asincronă a semnalului 2Mbit/s în VC-12
5. Antetul
5.1. Antetul de secţie
5.2. Antetul de cale
6. Indicatoarele
6.1. Accesul la traficul util
6.2. Tipurile de indicatoare
6.3. Tipurile de variaţie a indicatoarelor
6.4. Indicatorul AU-3
6.5. Indicatorul AU-4
6.6. Indicatorul TU-3
6.7. Indicatorul TU-12
7. Modelul de interacţiune
7.1. Funcţiile traseului de nivel inferior
7.2. Funcţiile traseului de nivel superior
7.3. Funcţiile de transmisiune terminale
8. Anexe
8.1. Dispozitivele de linie sincrone
8.2. Multiplexoare
8.3. Reţele
9. Rezervare
9.1. Generalităţi
9.2. Definiţii
9.3. Rezervare
9.4. Topologii de reţea
9.5. Dispozitive de rezervă
Lista abrevierilor

Extras din document

1 INTRODUCERE

Ierarhia digitală sincronă (Synchronous Digital Hierarchy) reprezintă o ierarhie digitală universală, utilizată de operatorii de telecomunicaţii pe întreg globul pământesc. În afară de standardizarea multilaterală şi unificare, sistemele SDH oferă mari posibilităţi pentru configuraţie, monitoring (ansamblu de metode de supraveghere) şi o exploatare calitativă a reţelelor contemporane. La avantajele reţelei SDH se poate de atribuit:

- proces de multiplexare simplu

- generator de tact unic pentru întreaga reţea

- acces direct la diferite canale

- viteză de transmisiune înaltă pentru anexele de bandă largă

- viteză de transmisiune înaltă a informaţiei de serviciu (monitoringul şi dirijarea cu reţeaua) .

- eficacitate înaltă a sistemelor de dirijare cu reţeaua

- integrarea vitezelor ierarhiei precedente PDH în SDH

1.1 Modelul funcţional SDH

Modelele emiţătorului şi receptorului descrise mai jos reflectă procesul de transmisiune a semnalelor iniţiale. Emiţătorul transformă semnalul de intrare iniţial în semnal se structura SDH. În procesul de transformare semnalele de intrare se colectează în cadre de transport speciale, în continuare aceste cadre formate se transmit prin intermediul mediului de transmisiune la receptor. La partea de recepţie din ele se extrag semnalele iniţiale, care pot fi atât asincrone, cât şi sincrone.

Fig.1.1. Modelul emisie-recepţie

1.2 De la semnalul iniţial la cadrul de transport

Semnalul iniţial în cod binar (de exemplu, E4 140 Mbit/s) mai întâi de toate se transformă în aş anumita structură bloc bait-orientată. Într-o astfel de structură bloc baiţii sunt strict divizaţi după rânduri şi coloane, fiecare bloc are o anumite structură şi dimensiune, de asemenea este determinată viteza de transmisiune – numărul de blocuri pe secundă.

Exemplu:

Dimensiunea blocului: 260 coloane şi 9 rânduri a câte 1 bait: 2340 baiţi

Numărul de blocuri pe secundă: 8000

În rezultat obţinem o capacitate: 260 coloane  9 rânduri  8000 blocuri pe secundă = 18,720 Mbait/s = 149,760 Mbit/s.

Calculele prezentate arată, că viteza semnalului structurat este mai mare decât viteza semnalului de intrare iniţial, pentru a compensa această diferenţă, fiecare bloc trebuie să conţină o anumită cantitate de informaţie de egalizare, aşa numita informaţie staffing (de conducere).

Fig.1.2. Transformarea semnalului iniţial serie în structură bloc

Containere

Transmisiunea semnalelor în SDH poate fi comparată cu transmisiunea containerelor pe lenta unei benzi rulante. Informaţia utilă se transportă în containere de o anumită dimensiune, deoarece informaţia utilă poate fi de diferite volume, atunci există containere de diferite capacitate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Ierarhia Digitala Sincrona - SDH.doc