Materiale Conductoare

Curs
7.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Electronică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2400
Mărime: 30.64KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Mat. conduct. s/t mat. care se caracteriz. dpdv al conductibilităţii electrice prin valori tipice m/mari de 108 Sm (siemens).

Clasificarea poate fi făcută din m/multe pdv:

1. D/ă tipul purtătorilor mobili de sarcină c/e determ. conductib. electrică:

a) Mat. conduct. cu conductib. electronică – în a/te materiale conductib. electrică rezultă din deplas. electronilor de conducţie sub acţ. unui c. el.. Din a/tă categ. fac parte: metalele, grafitul, etc.;

b) Mat. conduct. cu conductib. ionică – în a/te materiale conductib. electrică e/e determ. de deplas. ionilor poz. şi neg.. Ca rezult. are loc schimbarea treptată a compoziţiei electroliţilor şi separarea produselor de electroliză. Conduct. ionice sau electroliţii s/t soluţiile acizilor hidraţilor şi ale sărurilor.

2. D/ă starea de agregare:

a) solide – s/t metalele;

b) lichide – s/t metalele topite şi diverşi electroliţi. Din metale lichide la t0 normală face parte mercurul, iar celelalte metale s/t lichide la t0-ri f.înalte ;

c) gazoase – în c.n. şi p/u val. mici ale c.el. gazele şi vaporii nu s/t conductoare, însă dacă val. c.el. depăşeşte o anumită limită gazele pot deveni conduct., avînd conductib. electrică şi ionică.

3. D/ă f-ţia pe care o pot îndepleni:

a) F-ţia de conductor al cur. el. – e/e determ. de rezistenţa mică al mat. la trecerea cur. prin el;

b) F-ţia de comerorare logică – e/e determ. de efectul Josephon, depend. rezist. volumetrice de intensit. c.mag. caracterizează starea de conductib. a mater. conductor.

c) F-ţia de traductor termoelectric – efect. termoel. caracterizează metalul şi e/e determ. de lucrul mecanic de extracţie a electronilor dintr-un corp met..

d) F-ţia de traductor mecano-electric – e/e determ. de depend. rezistiv. volumetrice a metalului de tens. mecanică.

Parametrii conductoarelor

Conduct. se caract. de următ. parametri:

• conductibilitatea specifică  şi rezistivitatea specifică 

• coef. termic de rezistivitate specifică CT

• coeficientul de conductibilitate termică T ;

• coeficientul termic de dilatare liniară T ;

• diferenţa de potenţial de contact şi forţa electromotoare termică;

• limita de rezistenţă la extindere ext ;

• dilatare relativă înainte de ruptură l/l.

Conductibilitatea specifică – la aplicarea unui c.el. exprimat în [V/m], apare o densit. de cur. exprim. în [A/m2] descrisă de legea lui Ohm.

Conf. teoriei electronice clasice conduct-l solid este un sist. compus din nodurile reţelei ionice cristaline în interiorul căruia se află gazul electronic din electronii liberi, colectivizaţi. Din fiecare atom al metalului în stare liberă trece unu sau doi electroni liberi, ceilalţi electroni ai atomului rămân legaţi de nucleu. Când un atom furnizează gazului electronic electronii săi de valenţă, el devine ion pozitiv localizat (legăturile energetice puternice cu atomii vecini nu-i permit să-şi părăsească poziţia) şi nu poate contribui la conducţia electrică. Rezultă că într-un metal purtăt-i mobili de sarcină sunt electronii de conducţie într-o concentraţie de acela-şi ordin de mărime cu concentraţia volumetrică de atomi (1022 cm-3). Într-un metal aflat la echilibru termodinamic cu exteriorul, electronii de conducţie care aparţin gazului electronic se află în mişcare de agitaţie termică dezordonată (fig.1,a).

Prin aplicarea unui câmp electric E, peste mişcarea termică pasivă a electronilor de conducţie se suprapune o mişcare efectivă uniform accelerată, rezultând un flux dirijat de purtători. Viteza cu care se deplasează electronii de conducţie se numeşte viteză de drift, Vn şi este proporţională cu intensitatea câmpului electric:

Factorul n se numeşte coeficient de mobilitate al electronilor de conducţie şi caracterizează agilitatea cu care electronii se strecoară printre nodurile reţelei cristaline în cadrul mişcării dirijate indusă de câmpul E. Pentru a determina expresia lui n, se consideră o reţea metalică în care atomii consideraţi identici ocupă poziţii spaţiale bine stabili, situându-se la distanţe egale lm unii de alţii pe direcţia câmpului electric constant aplicat E. Asupra unui electron de conducţie, aflat în interiorul reţelei, se exercită o forţă electrostatică Fe (datorită câmpului E), electronul căpătând o acceleraţie constantă a:

Preview document

Materiale Conductoare - Pagina 1
Materiale Conductoare - Pagina 2
Materiale Conductoare - Pagina 3
Materiale Conductoare - Pagina 4
Materiale Conductoare - Pagina 5
Materiale Conductoare - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Materiale Conductoare.doc

Alții au mai descărcat și

Televiziunea

INTRODUCERE Televiziunea este una din componentele de neînlocuit ale comunicaţiilor moderne. Ea a devenit un suport important in tehnica militară...

Receptoare Electrice

Introducere Un vechi proverb chinezesc potrivit caruia o imagine valorează cat o mie de cuvinte reprezintă un adevar ce nu are nevoie de...

Aparate Electrice de Medie si Inalta Tensiune

Inalta tensiune cuprinde intregul domeniu de tensiunile nominale de la 1KV in sus. In cadrul acestui domeniu, se numesc tensiuni medii tensiunile...

Sisteme de Comunicatii fara Fir

SISTEME DE COMUNICAŢII RADIO (FĂRĂ FIR) - Aspect specific: propagarea undelor electromagnetice. - Secţiuni principale abordate: - undele radio,...

Comunicatie Radio pe 868 MHz

1.Tema proiectului Modul de laborator pentru studiul comunicatiei radio pe 868 MHz. Se va proiecta un modul de laborator pentru studiul unui...

Multimetre

În lucrarea de faţă am prezentat pe scurt multimetrele, arătând utilizarea lor (măsurarea intensităţii, tensiunii, rezistenţei fiind cele mai...

Monitorul si Placa Video

Dispozitive de afisare Atragem atenţia, de la început, că preferăm termenul de DISPOZITIV DE AFIŞARE în locul celui mai uzitat de MONITOR, pentru...

Cablaje Imprimate

I.Generalitati Utilizarea cablajelor (circuitelor) imprimate constituie actualmente solutia constructiva cea mai performanta si mai raspândita de...

Te-ar putea interesa și

Transformatorul Electric

1. Putere nominală, Sn=390 KVA; 2. Tensiune primară, 35 KV; 3. Tensiune secundară, 0,4KV; 4. Grupă de conexiuni, Y,yn6; 5. Reglaj tensiune,...

Surse de Perturbatii Electromagnetice la Bordul Fregatei

CAPITOLUL I PERTURBAŢII ELECTROMAGNETICE (PEM) LA BORDUL NAVEI. CLASIFICARE. CARACTERIZARE 1.1. CLASIFICAREA PERTURBAŢIILOR ELECTROMAGNETICE PE O...

Regimul Termic al Bobinei de Excitatie a Unui Contactor de Curent Cuntinuu

I. INTRODUCERE Studiul solicitărilor termice ale aparatelor electrice se efectuează cu scopul de a determina prin calcul supratemperaturile atinse...

Instalatia Electrica de Iluminat si Prize

1. ARGUMENT Tema acestui proiect se intitulează Instalaţii electrice interioare de iluminat şi este prezentată în 12 capitole dup cum urmează:...

Proprietățile Conductoare ale Materialelor

1.- Scopul Lucrarii Determinarea dependentei proprietatilor conductoare ale materialelor de câmpurile termice si electromagnetice. 2.- Date...

Studiul materialelor electrotehnice utilizate în construcția înfășurărilor rotorice ale mașinii asincrone cu rotorul în scurtcircuit

Industria electrotehnica foloseste un numar mare de diferite metale si aliaje precum: oteluri pentru constructii, fonta si metale neferoase turnate...

Proprietatile Materialelor Conductoare

SCOPUL LUCRARII Scopul acestei lucrari este de a determina dependenta proprietatilor conductoare ale materialelor de campurile termice si...

Utilizarea Energiei Electrice

1. Probleme generale Sursele moderne de lumină sunt dispozitive de utilizare ce convertesc energia electrică în radiaţii electromagnetice cu...

Ai nevoie de altceva?