Note de Curs Electronica

Curs
8.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Electronică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 23474
Mărime: 795.10KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: B. Mironov
Materialul predat la Universitatea Tehnica din Moldova (UTM)

Cuprins

Capitolul I. DIODA ŞI DISPOZITIVE PE BAZA DIODELOR

1.1.Dioda.

1.2. Redresor monofazat monoalternanţă

1.3. Redresor monofazat dublă alternanţă

1.4. Redresor pe baza punţii de diode

1.5. Redresoare cu multiplicare de tensiune.

Capitolul II. TRANZISTORUL SI MODURILE LUI DE CONECTARE

2.1. Regimurile tranzistorului

2.2. Conectarea tranzistorului cu emitor comun

2.3. Caracteristicile tranzistorului

2.4. Conectarea tranzistorului cu bază comună.

2.5. Conectarea tranzistorului cu colector comun.

2.6. Etajul - tranzistor cu efect de câmp

2.7. Conectarea TEC.

2.8. Cuplarea între etaje.

Capitolul III. REACŢIA ÎN CIRCUITELE ELECTRONICE

3.1. Tipurile de reacţie

3.2. Reacţia negativă:

3.3. Influenţa reacţiei negative asupra stabilităţii amplificatorului.

3.4. Influenţa reacţiei negative asupra impedanţei de intrare Zi.

3.5. Reacţia pozitivă.

Capitolul IV. AMPLIFICATOARE DE PUTERE (ETAJE FINALE)

4.1. Amplificatorul final în contratimp cu transformator (regimurile B şi AB)

4.2. Amplificatoarele de putere fără transformator

4.3. Schema amplificatorului fără transformator care funcţionează în regimul B.

4.4. Calcularea parametrilor amplificatorului de putere cu preamplificator.

4.5. Amplificatorul acordat:

Capitolul V. STABILIZATOARE DE TENSIUNE

5.1. Stabilizatoare parametrice cu dioda Zener

5.2. Stabilizator cu compensare

Capitolul VI. APLICAŢII ALE AMPLIFICATOARELOR OPERAŢIONALE

6.1.Generalităţi

6.2. Amplificatorul operaţional sumator.

6.3.Erorile amplificatorului sumator.

6.4. Configuraţia neinversoare a amplificatorului operaţional

6.5. Influenţa reacţiei asupra rezistenţei de intrare ale celor două configuraţii a amplificatorului operaţional

6.6. Conectarea diferenţială a amplificatorului operaţional

6.7. Unele aplicaţii ale amplificatoarelor operaţionale

CAPITOLUL VII CIRCUITE LOGICE

7.1. Generalităţi

7.2. Porţi logice

BIBLIOGRAFIA

Extras din document

Capitolul I.

DIODA ŞI DISPOZITIVE PE BAZA DIODELOR

1.1.Dioda.

Dioda reprezintă un monocristal semiconductor de formă prismatică dotat cu impurităţi, numiţi donori sau acceptori, astfel încât se obţin două regiuni - una cu conductibilitate de tip n, iar cealaltă de tip p.

1) Dioda nepolarizată:

În regiunea n vor exista purtători majoritari (electronii) şi purtătorii minoritari golurile (+). În mod analog, în regiunea p purtătorii majoritari (golurile) şi purtători minoritari electronii (-) (fig. 1.1).

Datorită diferenţei mari de concentraţie electronii din regiunea n vor difuza în regiunea p, iar golurile din regiunea p vor difuza în regiunea n. În vecinătatea suprafeţei de separare va scădea concentraţia purtătorilor majoritari.

Datorită difuziei purtătorilor majoritari apare la interfaţa acestor două zone a monocristalului dotat cu impurităţi diferit o diferenţă de potenţial numită tensiune de difuzie UD sau barieră de potenţial. Această barieră de potenţial pentru diferiţi semiconductori este diferită: Si - 0,7 V; Ge - 0,3 V; As - 2 V.

2) Dioda polarizată direct:

În acest caz (fig. 1.2) plusul tensiunii externe se aplică pe regiunea p şi minusul pe regiunea n. Tensiunea aplicată dă naştere unui câmp EP, cu sensul indicat pe desen, care se suprapune câmpului intern şi-l micşorează. Echilibrul dintre curenţii de câmp şi de difuzie este perturbat. Câmpul rezultant favorizează trecerea purtătorilor majoritari determinând o creştere a curentului de difuzie. În regiunea de trecere existând un număr mai mare de purtători mobili de sarcină, rezistenţa joncţiunii este mică.

3) Dioda polarizată invers:

În acest caz plusul tensiunii externe se aplică pe regiunea n şi minusul pe regiunea p (fig. 1.3). Câmpul Ep, măreşte bariera de potenţial, micşorând curentul de difuzie datorat purtătorilor majoritari. Dioda va fi parcursă de un curent de valoare mică, şi caracterizată de o rezistenţă mare.

Simbolul diodei

În practică dioda este folosită în calitate de redresor. Energia electrică uşor se transmite prin liniile de tensiune înaltă la distanţe mari sub formă de curent alternativ, deoarece pierderile sunt proporţionale cu intensitatea curentului. Pentru a fi folosit, curentul alternativ este transformat în curent continuu. Această transformare este îndeplinită de dispozitivele redresoare, la baza funcţionării cărora stau diodele.

1.2. Redresor monofazat monoalternanţă

În fig. 1.4 este reprezentată schema simplificată a unui redresor monofazat monoalternanţă. La intrare (punctul A) avem curent alternativ (fig. 1.5). Iar la ieşire (punctul B) se obţine curent continuu de o singură polaritate . Pentru a fi continuu se conectează un condensator (fig. 1.6).

În acest caz în condensator se acumulează mult mai multă energie decât se va consuma prin rezistorul RL.

Diagrama de variaţie în timp a tensiunii are forma reprezentată în fig. 1.7.

1.3. Redresor monofazat dublă alternanţă

Se mai adaugă o diodă (fig. 1.8). În acest caz timpul de descărcare a condensatorului este mai mic. Diagrama de variaţie în timp a tensiunii are forma reprezentată în fig. 1.9.

1.4. Redresor pe baza punţii de diode

Din punct de vedere tehnologic transformatorul cu bobină e un lucru complicat. De aceia se aplică în practică redresorul pe baza punţii de diode (fig. 1.10). Condensatorul nu trebuie să se descarce pe diodă.

Când curentul merge de la A la B, avem semiperioada pozitivă şi sunt deschise diodele D3 şi D2.

Preview document

Note de Curs Electronica - Pagina 1
Note de Curs Electronica - Pagina 2
Note de Curs Electronica - Pagina 3
Note de Curs Electronica - Pagina 4
Note de Curs Electronica - Pagina 5
Note de Curs Electronica - Pagina 6
Note de Curs Electronica - Pagina 7
Note de Curs Electronica - Pagina 8
Note de Curs Electronica - Pagina 9
Note de Curs Electronica - Pagina 10
Note de Curs Electronica - Pagina 11
Note de Curs Electronica - Pagina 12
Note de Curs Electronica - Pagina 13
Note de Curs Electronica - Pagina 14
Note de Curs Electronica - Pagina 15
Note de Curs Electronica - Pagina 16
Note de Curs Electronica - Pagina 17
Note de Curs Electronica - Pagina 18
Note de Curs Electronica - Pagina 19
Note de Curs Electronica - Pagina 20
Note de Curs Electronica - Pagina 21
Note de Curs Electronica - Pagina 22
Note de Curs Electronica - Pagina 23
Note de Curs Electronica - Pagina 24
Note de Curs Electronica - Pagina 25
Note de Curs Electronica - Pagina 26
Note de Curs Electronica - Pagina 27
Note de Curs Electronica - Pagina 28
Note de Curs Electronica - Pagina 29
Note de Curs Electronica - Pagina 30
Note de Curs Electronica - Pagina 31
Note de Curs Electronica - Pagina 32
Note de Curs Electronica - Pagina 33
Note de Curs Electronica - Pagina 34
Note de Curs Electronica - Pagina 35
Note de Curs Electronica - Pagina 36
Note de Curs Electronica - Pagina 37
Note de Curs Electronica - Pagina 38
Note de Curs Electronica - Pagina 39
Note de Curs Electronica - Pagina 40
Note de Curs Electronica - Pagina 41
Note de Curs Electronica - Pagina 42
Note de Curs Electronica - Pagina 43
Note de Curs Electronica - Pagina 44
Note de Curs Electronica - Pagina 45
Note de Curs Electronica - Pagina 46
Note de Curs Electronica - Pagina 47
Note de Curs Electronica - Pagina 48
Note de Curs Electronica - Pagina 49
Note de Curs Electronica - Pagina 50
Note de Curs Electronica - Pagina 51
Note de Curs Electronica - Pagina 52
Note de Curs Electronica - Pagina 53
Note de Curs Electronica - Pagina 54
Note de Curs Electronica - Pagina 55
Note de Curs Electronica - Pagina 56
Note de Curs Electronica - Pagina 57
Note de Curs Electronica - Pagina 58
Note de Curs Electronica - Pagina 59
Note de Curs Electronica - Pagina 60
Note de Curs Electronica - Pagina 61
Note de Curs Electronica - Pagina 62
Note de Curs Electronica - Pagina 63
Note de Curs Electronica - Pagina 64
Note de Curs Electronica - Pagina 65
Note de Curs Electronica - Pagina 66
Note de Curs Electronica - Pagina 67
Note de Curs Electronica - Pagina 68
Note de Curs Electronica - Pagina 69
Note de Curs Electronica - Pagina 70
Note de Curs Electronica - Pagina 71
Note de Curs Electronica - Pagina 72
Note de Curs Electronica - Pagina 73
Note de Curs Electronica - Pagina 74
Note de Curs Electronica - Pagina 75
Note de Curs Electronica - Pagina 76
Note de Curs Electronica - Pagina 77
Note de Curs Electronica - Pagina 78
Note de Curs Electronica - Pagina 79
Note de Curs Electronica - Pagina 80
Note de Curs Electronica - Pagina 81
Note de Curs Electronica - Pagina 82
Note de Curs Electronica - Pagina 83
Note de Curs Electronica - Pagina 84
Note de Curs Electronica - Pagina 85
Note de Curs Electronica - Pagina 86
Note de Curs Electronica - Pagina 87
Note de Curs Electronica - Pagina 88
Note de Curs Electronica - Pagina 89
Note de Curs Electronica - Pagina 90
Note de Curs Electronica - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Note de Curs Electronica.DOC

Alții au mai descărcat și

Instrumente de Masura

În etapa actuală de dezvoltare a societăţii româneşti, aproape că nu există domeniu al activităţii economico-sociale în care să nu folosească...

Diode Semiconductoare

Diode semiconductoare I. GENERALITĂŢI 1. Istoric Dioda a constituit primul dispozitiv electronic, care a revoluţionat ştiinţa şi tehnica în anul...

Transformatorul Electric

Transformatoarele electrice sunt o cucerire a tehnicii aducând o data cu ele si deschiderea unor noi orizonturi pentru aceasta. Datorita lor astăzi...

Dioda

1. Generalitati Dioda (grec.: di doi, dublu; hodos drum) este o componenta electronica. Dioda este un dipol neliniar si polarizat (sau asimetric)...

Led Cube 5x5x5 cu PIC16F688

Motivarea Temei Am ales aceasta tema deoarece reprezintă un interes pentru mine și are un grad mai ridicat de dificultate din punct de vedere al...

Masurarea Neliniaritatii Circuitelor Electronice

ARGUMENT Dupa cum se stie, exista o multitudine de criterii de clasificare a circuitelor electronice, iar unul dintre cele mai importante este...

Decodificatorul

CAPITOLUL I DECODIFICATORUL Pentru anumite aplicatii,este necesar sa se intermedieze CCL,care pentru diferite combinatii ale variabilelorde la...

Circuite TTL

1. Introducere.Clasificare O poarta este circuit care indeplineste o functie logica.Principalii parametri ai unei porti sunt: timpul de...

Te-ar putea interesa și

Fertilitate-Chisinau SA

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Organizarea schimburilor de mărfuri, activitate care constituie conținutul comerțului, constituie una...

Rolul fluxului de trezorerie în managementul organizației

INTRODUCERE Previzionarea cash flow-ului și urmărirea rezultatelor efective ale acestuia sunt două activități esențiale aflate în strânsă...

Rolul și Importanța Raportărilor Financiare în Managementul Firmei

INTRODUCERE STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE IAS 1 IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare stabileşte cerinţele generale pentru...

Audit si Servicii Bancare pe Piata Romaneasca

Audit si servicii bancare pe piata romaneasca Există o multitudine de definiţii date auditului, dar nu în accepţiunea sa generală, ci pe...

Managementul Afacerilor

CAPITOLUL I - Mediul de afaceri .. 4 - Poziția investițională internațională a României ...6 - Cadrul concurențial ...9 - Valoarea domeniului...

Proiectarea tehnologiei de procesare și valorificare a reziduurilor agricole - porumb

1.CONSIDERATII GENERALE 1.1. Definitii, notiuni, aspecte generale Intr-o economie din ce in ce mai globalizată, strategia energetică a unei ţări...

Oscilator sinusoidal de audiofrecvență

Cerința Să se proiecteze și realizeze un oscilator sinusoidal de audiofrecvență având următoarele caracteristici: Amplitudinea tensiunii de...

Analiza utilizării potențialului uman, studiu de caz - MoldAgrotehnica SA

Capitolul I Aspecte conceptuale generale 1.1. Definirea și prezentarea rolului potențialului uman în întreprindere Noțiunea de resursă umană (la...

Ai nevoie de altceva?