Optimizări în Ingineria Electrică

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electronică
Conține 7 fișiere: pdf
Pagini : 144 în total
Cuvinte : 28900
Mărime: 6.64MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Aplicarea cercetãrii operationale în electroenergeticã.

Rezolvarea problemelor optimizabile care apar în sistemele energetice se

face cu ajutorul modelelor si metodelor cercetãrii operationale. În acest capitol se

vor prezenta termeni specifici, istoricul, principiile si legãtura dintre cercetarea

operationala si sistemele energetice.

a. Fenomene artificiale. Totalitatea fenomenelor observate poate fi

împãrtitã în: fenomene naturale si fenomene artificiale. Fenomenele artificiale se

datoreazã activitãtii omului; ele iau nastere în mari sisteme formate din oameni,

masini si produse [1].

Fenomenele artificiale pot fi fenomene economice sau fenomene de

organizare. Mai jos se dau câteva exemple de fenomene de organizare:

a) ansamblul operatiilor pe o linie de montaj, într-o fabricã;

b)variatia unui stoc de mãrfuri, de exemplu combustibilul;

c) repartizarea puterilor active între centralele unui sistem electroenergetic

sau repartitia vagoanelor într-un sistem de cãi ferate;

d) gospodãrirea investitiilor, repartitia investitiilor pentru obiectivele unui

sistem energetic;

e) lansarea spre vânzare a loturilor de produse;

f) situatia strategicã;

g) elaborarea economicã a unui amestec de produse; determinarea retelei de

combustibili solizi pentru cãile ferate sau a retetei a unui combustibil gazos;

h) evolutia unei cozi (sir de asteptare);

i) organizarea unui convoi maritim în timp de rãzboi;

j) dezvoltarea unei anumite productii de exemplu productie de energie

electricã.

k) amplasarea unitãtilor de productie: fabrici, centrale electrice.

b. Decizie. Datorându-se activitãtii oamenilor, fenomenului de organizare îi

este caracteristicã luarea unei hotãrâri, a unei decizii asupra modului de desfãsurare

a acestei activitate.

Cele mai importante probleme ale luãrii deciziei în sistemele în care apar

fenomene de organizare sunt: analiza activitãtii sistemului, fixarea scopului

activitãtii, alegerea solutiilor care sa conducã la atingerea scopului propus.

c) Istoric. Modul de observare si influentare a fenomenelor de organizare a

parcurs douã etape. Prima etapã a avut caracter empiric: fenomenul este cunoscut

pe baza experientei personale iar decizia este luatã în functie de institutia factorului

de decizie. A doua etapã are un caracter stiintific: fenomenul este cunoscut prin

informatie cifricã obiectivã iar decizia este luatã în urma unui rationament stiintific.

Luarea deciziilor pe baza experientei personale si a intuitiei poate duce la

decizii eronate.

Exemplu:

OPTIMIZÃRI ÎN INGINERIA ELECTRICÃ

20

Sã se repartizeze sarcina active de 155MW între douã turbogeneratoare de

105MW functionând astfel ca sã se obtinã consumul total minim de combustibil.

Expresiile caracteristicilor de consum a celor doua turbogeneratoare sunt:

1 1 B 100 2,0 P (1-1)

2 2 B 25 2,4 P (1-2)

unde:

B - este consumul de combustibil exprimat în Gcal/h;

P - puterea activã debitatã de generator exprimatã în MW.

Caracteristicile de consum specific se exprimã prin:

2,0 100 ,

1 1

1

1 P P

b B sp (1-3)

2,4 25

2 2

2

2 P P

b B sp (1-4)

Unde:

sp b - consumul specific de combustibil exprimat în Gcal/MWh

P - puterea exprimata în MW.

Cele douã feluri de caracteristici

sunt reprezentate în figura 1-1. Conform

figurii rezultã cã valoarea consumului

specific de combustibil este mai mare

pentru agregatul 1

si mai micã pentru agregatul 2. stim cã

agregatele cu consum specific mai mic

consumã mai putin combustibil decât

agregatele cu consum specific mai mare.

Am fi înclinati, deci sã afirmãm cã solutia

problemei constã în încãrcarea completã a

agregatului 2 la puterea lui nominalã de

105 MW si încãrcarea agregatului 1 cu

diferenta de 50 MW. Aceasta este însa o

solutie gresitã.

Unde este greseala? Se foloseste o

mãrime care caracterizeazã functionarea

individualã independentã a unui agregat –

consumul specific – pentru a caracteriza functionarea în grup, dependentã a mai

multor agregate. Consumul specific serveste la compararea a douã agregate

Preview document

Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 1
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 2
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 3
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 4
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 5
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 6
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 7
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 8
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 9
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 10
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 11
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 12
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 13
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 14
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 15
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 16
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 17
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 18
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 19
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 20
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 21
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 22
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 23
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 24
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 25
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 26
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 27
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 28
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 29
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 30
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 31
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 32
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 33
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 34
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 35
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 36
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 37
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 38
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 39
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 40
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 41
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 42
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 43
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 44
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 45
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 46
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 47
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 48
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 49
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 50
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 51
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 52
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 53
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 54
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 55
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 56
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 57
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 58
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 59
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 60
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 61
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 62
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 63
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 64
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 65
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 66
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 67
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 68
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 69
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 70
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 71
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 72
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 73
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 74
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 75
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 76
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 77
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 78
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 79
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 80
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 81
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 82
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 83
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 84
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 85
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 86
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 87
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 88
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 89
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 90
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 91
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 92
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 93
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 94
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 95
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 96
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 97
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 98
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 99
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 100
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 101
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 102
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 103
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 104
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 105
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 106
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 107
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 108
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 109
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 110
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 111
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 112
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 113
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 114
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 115
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 116
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 117
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 118
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 119
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 120
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 121
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 122
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 123
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 124
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 125
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 126
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 127
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 128
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 129
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 130
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 131
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 132
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 133
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 134
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 135
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 136
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 137
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 138
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 139
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 140
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 141
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 142
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 143
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 144
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 145
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 146
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 147
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 148
Optimizări în Ingineria Electrică - Pagina 149

Conținut arhivă zip

 • Optimizari in Ingineria Electrica
  • Unitatea de invatare 1.pdf
  • Unitatea de invatare 2.pdf
  • Unitatea de invatare 3.pdf
  • Unitatea de invatare 4.pdf
  • Unitatea de invatare 5.pdf
  • Unitatea de invatare 6.pdf
  • Unitatea de invatare 7.pdf

Alții au mai descărcat și

Numărătoare Binare Asincrone

1. INTRODUCERE Sistemele de radiocomunicaţii sunt sisteme care multă vreme au fost prin excelenţă, sisteme analogice. Deşi, încă de la...

Aparate Electronice de Masura si Control

DEFINIŢIE. Un aparat electronic de măsurare şi control (AEMC) este un aparat folosit pentru: măsurarea, indicarea, înregistrarea unor mărimi...

Numărătoare Binare Sincrone

1.Circuite numerice în radiocomunicaţii 1.1. FUNCŢII LOGICE Modul de lucru al circuitelor digitale este studiat cu ajutorul algebrei Boole...

Electronica de Putere

PREZENT ŞI PERSPECTIVE ÎN ELECTRONICA DE PUTERE ii. TENDINŢE ÎN ELECTRONICA DE PUTERE iii. CONTROLUL DIGITAL IN ELECTRONICA DE PUTERE iv....

Bazele Radiocomunicatiilor

1. Introducere În 1876 experimentul lui Alexander Graham Bell care demonstra că vocea poate fi transmisă la distanţă pe cabluri de cupru a marcat...

Assembler

ARHITECTURA MICROPROCESOARELOR INTRODUCERE Un ajutor preţios în orice muncă de evidenţă, proiectare, cercetare, automatizare complexă îl...

Fotorezistori

Semnalul optic este absorbit şi fotonii generează purtători de sarcină în rezultatul actelor de tranziţie „bandă-bandă” sau prin intermediul...

Sisteme de Comunicații

Noţiuni generale Sistemele de comunicaţii (S.C.) reprezintă totalitatea echipamentelor care permit transportul informaţiei între două sau mai...

Ai nevoie de altceva?