Toate cursurile din domeniul Electrotehnica

 • Echipamente

  1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND APARATELE SI ECHIPAMENTELE ELECTRICE 1.1 DEFINIŢII ALE INSTALAŢILOR SI ECHIPAMENTELOR ELECTRICE Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul unei ţări, prin care se realizează producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice reprezintă sistemul energetic naţional (SEN). Energia electrica este produsa in centrale electrice la tensiune redusa (6-24 kV). Pentru a efectua transportul energiei electrice in...

 • Inginerie Electrica TIAD

  Structura sistemului de interfata cu procesul condus (SIP) este destinat adaptarii corespunzătoare a semnalelor purtatoare de informaţie si a comenzilor intre sistemul de conducere si procesul industrial condus.Marimile masurate sunt mărimi analogice (temperatura, debit, presiune) sau mărimi numerice (atingere de limitatoare de cursa, starea unor contacte). Aceste mărimi sunt furmizate la intrarea sistemului de interfata sub forma de semnale electrice si se pot clasifica astfel: 1. Semnale...

 • Modelarea si Simularea Actionarilor Electrice

  I. Modelarea şi simularea sistemelor I.1. Modelarea sistemelor Prin conceptul de sistem se înţelege un obiect fizic sau o colecţie de obiecte fizice care interacţionează şi ale cărui (căror) proprietăţi intenţionăm să le studiem. O serie din aceste proprietăţi pot fi investigate prin intermediul experienţelor efectuate asupra sistemelor. Această manieră de studiu a caracterizat, pe parcursul timpului, dezvoltarea ştiinţelor naturii, în general. Există totuşi anumite limitări, destul de...

 • Electrotehnica

  NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Importanţa studierii câmpului electromagnetic Evoluţia societăţii moderne nu poate fi concepută fără utilizarea pe scară largă a energiei electromagnetice în toate ramurile economiei, în sectorul social, cultural şi în cel casnic. Dealtfel, producţia şi consumul specific, raportat pe cap de locuitor, de energie electrică reprezintă un indice de evaluare a nivelului de civilizaţie ( tehnic şi social) atins. În perioada actuală, datorită rezervelor naturale...

 • Masina de Curent Continuu

  1. MAŞINA DE CURENT CONTINUU 1.1. Construcţia şi domeniul de aplicare Maşina de curent continuu se construieşte pentru puteri nominale începând cu ordinul zecilor de waţi până la puteri de ordinul miilor de kilowaţi, într-o gamă largă de turaţii, cu tensiunea nominală până la 1500÷2000 V. Maşina de curent continuu se utilizează în regim de generator în instalaţiile de producere a energiei electrice în curent continuu: pe locomotivele diesel-electrice, în grupurile de conversie a...

 • Energie. Economie.Ecologie

  Consideraţii generale Fizicianul francez J.V. Poncelet, încă din anul 1826, a stabilit şi introdus pentru prima dată termenul de energie, care provine din cuvântul din limba greacă – energeia, ce înseamnă mişcare, în sensul puterii care determină mişcarea. De fapt, noţiunea de energie face referire la anumite forme ale acesteia (forţă, lumină, căldură etc.), care constituie însă aspecte diferite de manifestare a aceleiaşi entităţi fundamentale a Universului şi care se manifestă sub două...

 • Linear Algebra, Analytic and Diferential Geometry

  1 Introduction to systems of linear equations Basic terminology Methods of solving linear systems 2 Linear equations Recall that in two dimensions a line in the rectangular xOy−coordinate system can be represented by an equation of the form ax + by = c (a and b not both 0) and in three dimensions a plane in a rectangular xyz−coordinate system can be represented by an equation of the form ax + by + cz = d (a, b, c not all 0). More generally, we define a linear equation in n...

 • Grafica Asistata pe Calculator

  OBIECTIVE Cursul îşi propune să prezinte şi să conducă la însuşirea de către studenţi a principalelor elemente de proiectare asistată de calculator şi utilizarea programului AutoCAD. Cursul are elemente practice care contribuie la fixarea notiunilor mai bine. Acest curs îşi propune următoarele obiective educaţionale: 1. familiarizarea studentilor cu standardele din domeniul desenului tehnic pentru instalatii electrice 2. crearea de simboluri necesare in desenele de instalatii electrice...

 • Echipamente Electrice

  Definitie Prezentarea principalelor aparate de comutatie si a rolului acestora in dirijarea fluxului de energie de la sursa la utilizator (exemplificare cu scheme electrice reprezentative) Aparat de comutatie Sistem electric sau electromecanic cu ajutorul caruia se stabileste sau se intrerupe un circuit . Aparate cu comutatie mecanica : au cel putin un element mobil pe durata efectuarii comutatiei; caracteristic : aparitia arcului electric Aparate cu comutatie statica :nu au componente...

 • Instalatii Electrice

  INSTALAŢII DE PRODUCERE, TRANSPORT, CONDUCERE OPERATIVĂ, DISTRIBUŢIE, FURNIZARE ŞI UTILIZARE A ENERGIEI ELECTRICE Utilizarea energiei electrice implică 4 procese: producere; transfer (transport, conducere operativă şi distribuţie); furnizare; utilizare. Sistem electroenergetic (SEE) reprezintă ansamblul instalaţiilor electroenergetice pornind de la generatorul sincron până la ultimul receptor. Sistemul energetic este format din: sistemul electroenergetic; sursele de energie...

 • Aparate Electrodinamice si Ferodinamice

  Sunt aparate de precizie ridicată, construindu-se uzual ca aparate de laborator de clasă 0,2 şi 0,1 pentru curent alternativ şi curent continuu. Cuplul activ al dispozitivelor electrodinamice şi ferodinamice este produs de forţele electrodinamice ce se exercită între una sau mai multe bobine fixe şi una sau mai multe bobine mobile parcurse de curenţi. Dispozitivele se numesc electrodinamice dacă nu se folosesc piese feromagnetice şi ferodinamice în caz contrar. După natura cuplului...

 • Calitate si Fiabilitate

  Reliability is: Probability quantitative approach Attribute (feature, capability) qualitative approach that parts, components, products or systems to fulfill their functions for which they were designed without failures with previously known operating restrictions, for a given time interval and with a given trust level. Reliability engineering offers the theoretical methods and practical techniques according to the probability and the capacity of parts, components, equipment, products...

 • Introducere in Drept si Legislatie

  DREPTUL SI SOCIETATEA I.Notiunea dreptului 1. Ce este dreptul? Romanii considerau ca "dreptul este arta binelui si a dreptatii"( jus est ars boni et acqui). In conceptia lui Immanuel Kant dreptul reprezinta "ansamblul conditiilor care limiteaza libertatile petru a face posibil acordul lor". Dupa Herbert Spencer "fiecare om este liber sa faca ceea ce vrea, numai sa nu ofenseze libertatea egala a nici unui alt om". Nu departe de aceste formulari, Louis...

 • Sisteme de Transmisiuni

  Introducere LECŢIA 1 Noţiuni de bază şi definiţii Noţiuni de bază şi definiţii. Clasificarea sistemelor de telecomunicaţii. Dezvoltarea civilizaţie omeneşti reprezintă o dezvoltare continuă şi dinamică a mijloacelor de comunicare de la personale până la publice, de la cele primitive cu ajustorul gestului, mimicei, desene în peşteri, sunete şi lumină (fum), „mânarea iamscă” şi a semafoarelor optice până la elaborarea sistemelor şi reţelelor de telecomunicaţii globale, care asigură...

 • Retele de Radiocomunicatii pentru Acces Selectiv

  1 Introducere 1.1 Structura unei reţele de radiopaging; caracteristici - transmiterea unor mesaje relativ scurte către terminale mobile sau fixe aflate în zona de serviciu - zonă de serviciu = zona acoperită cu semnal radio corespunzător de către staţia de emisie fixă staţia de bază. - structura tipică a sistemului constă din: - subsistemul reţea; - subsistemul radio. - Subsistemul reţea = interfaţa între reţeaua telefonică publică şi un terminal de control (TC) ; funcţiuni: -...

Pagina 1 din 24