Cursurile din domeniul Electrotehnică

Automatizarea proceselor tehnologice

Tema 1 Întroducere 1.1 Actualitatea temei Tehnica tradițională ce utilizează frigul artificial pentru conservarea alimentarelor este dăunătoare din punct de vedere ecologic, deoarece folosește diferite tipuri de freon, necesită consum important de energie electrică și încăperi suplimentare pentru instalarea... citește mai departe

128 pagini Gratis Extras Preview

Studiul teoriei clasice a proiectării

Generalitati Activitatea de proiectare. Activitatea de proiectare este legata de transformarea mijloacelor de investitii in utilaje, masini, echipamente, instalatii, cladiri, intreprinderi, constructii, bunuri de consum, etc. Proiectarea ca faza distincta a procesului de productie a aparut odata cu trecerea de la... citește mai departe

45 pagini Gratis Extras Preview

Electrotehnică

Obiective educaționale În urma parcurgerii acestui modul veți avea posibilitatea de a cunoaște: - unele cunoștințe teoretice în domeniul ingineriei electrice, - sau cunoașterea de soluții adecvate pentru rezolvarea unor probleme existente în electrotehnica . Cuvinte cheie: Campul electromagnetic în regim... citește mai departe

180 pagini Gratis Extras Preview

Mașina de Curent Continuu

Mașini heteropolare Mașini homopolare a căror funcționare se bazează pe procedeul inducției unipolare de conversie electromecanică a energiei, mai exact pe principiul discului lui faraday. la care sistemul inductor este format dintr-o succesiune alternată de poli nord și sud Noțiuni generale - Mașinile de... citește mai departe

115 pagini Gratis Extras Preview

Effective communication course

Unit 1 COMMUNICATION Objectives - To understand the meaning of communication - To discuss the process of communication - To study the importance of communication - To study the features and scope of communication - To study the various types of communication Introduction What is communication?... citește mai departe

61 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Electrotehnică

Electrotehnica este cunoscută ca ramură a științelor tehnice, având ca obiect de studiu prezentarea principalelor aspecte, teoretice și aplicative ale fenomenelor electromagnetice din punctul de vedere al aplicațiilor lor tehnice. Rolul primordial pe care îl au aceste fenomene în tehnica contemporană face din... citește mai departe

143 pagini Gratis Extras

Mașini electrice

Definiţie şi clasificare Regimurile de funcţionare ale maşinilor electrice Materiale electrotehnice folosite în construcţia maşinilor electrice Pierderi în maşinile electrice Ecuaţiile lui Maxwell Fenomene fizice în maşinile electrice Domenii de utilizare a maşinilor electrice Maşinile electrice reprezintă... citește mai departe

340 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie

Metoda diferențelor și elementelor finite

Introducere De ce metode numerice de calcul? - Ecuaţiile diferenţiale cu derivate parţiale sunt neliniare sau nu pot fi liniarizate fără a se afecta soluţia; - Domeniul pe care se face calcul este complex; - Condiţiile pe frontieră sunt de tip mixt şi/sau dependente de timp; - Mediul este neomogen şi/sau... citește mai departe

67 pagini Gratis Extras Preview

Schimbul de căldura

TRANSFERUL DE CĂLDURĂ Transferul de căldură este un fenomen complex,reprezentat de schimbul de energie termică între: – două corpuri solide, – două regiuni ale aceluiaşi corp, – două fluide, ca rezultat al existenţei unei diferenţe de temperatură (potenţial termic) între acestea. Existenţa unui potenţial... citește mai departe

8 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Noțiuni generale de electricitate

Atom: cea mai mică componentă a unui element având proprietăţile chimice ale acestuia. Numărul de sarcini pozitive (protoni) este egal cu numărul de sarcini negative (electroni) în nucleul atomului. Atomul nu este încărcat electric (este neutru). Nucleul atomului şi învelisurile sunt poziţionate ca nişte sfere cu... citește mai departe

44 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Echipamente

1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND APARATELE SI ECHIPAMENTELE ELECTRICE 1.1 DEFINIŢII ALE INSTALAŢILOR SI ECHIPAMENTELOR ELECTRICE Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul unei ţări, prin care se realizează producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice... citește mai departe

350 pagini Gratis Extras Preview

Inginerie Electrică TIAD

Structura sistemului de interfata cu procesul condus (SIP) este destinat adaptarii corespunzătoare a semnalelor purtatoare de informaţie si a comenzilor intre sistemul de conducere si procesul industrial condus.Marimile masurate sunt mărimi analogice (temperatura, debit, presiune) sau mărimi numerice (atingere de... citește mai departe

21 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice

I. Modelarea şi simularea sistemelor I.1. Modelarea sistemelor Prin conceptul de sistem se înţelege un obiect fizic sau o colecţie de obiecte fizice care interacţionează şi ale cărui (căror) proprietăţi intenţionăm să le studiem. O serie din aceste proprietăţi pot fi investigate prin intermediul experienţelor... citește mai departe

117 pagini Gratis Extras Preview

Electrotehnică

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Importanţa studierii câmpului electromagnetic Evoluţia societăţii moderne nu poate fi concepută fără utilizarea pe scară largă a energiei electromagnetice în toate ramurile economiei, în sectorul social, cultural şi în cel casnic. Dealtfel, producţia şi consumul specific, raportat pe cap... citește mai departe

52 pagini Gratis Extras Preview

Mașina de Curent Continuu

1. MAŞINA DE CURENT CONTINUU 1.1. Construcţia şi domeniul de aplicare Maşina de curent continuu se construieşte pentru puteri nominale începând cu ordinul zecilor de waţi până la puteri de ordinul miilor de kilowaţi, într-o gamă largă de turaţii, cu tensiunea nominală până la 1500÷2000 V. Maşina de curent... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras Preview