Toate cursurile din domeniul Electrotehnica

 • Automatizarea proceselor tehnologice

  Tema 1 Întroducere 1.1 Actualitatea temei Tehnica tradițională ce utilizează frigul artificial pentru conservarea alimentarelor este dăunătoare din punct de vedere ecologic, deoarece folosește diferite tipuri de freon, necesită consum important de energie electrică și încăperi suplimentare pentru instalarea utilajului specific. Tehnica netradițională de folosire a frigului natural este ecologică (exclude utilizarea freonului), este energoeconomică deoarece necesită un consum redus de...

 • Studiul teoriei clasice a proiectarii

  Generalitati Activitatea de proiectare. Activitatea de proiectare este legata de transformarea mijloacelor de investitii in utilaje, masini, echipamente, instalatii, cladiri, intreprinderi, constructii, bunuri de consum, etc. Proiectarea ca faza distincta a procesului de productie a aparut odata cu trecerea de la productia manufacturiera la productia industrial. Aflata intr-un proces continuu de scientizare, activitatea de proiectare a trebuit sa parcurga un amplu si rapid drum de profunde...

 • Electrotehnica

  Obiective educaționale În urma parcurgerii acestui modul veți avea posibilitatea de a cunoaște: - unele cunoștințe teoretice în domeniul ingineriei electrice, - sau cunoașterea de soluții adecvate pentru rezolvarea unor probleme existente în electrotehnica . Cuvinte cheie: Campul electromagnetic în regim electrostatic Cuprinsul Modului: 1.1. Sarcina electrică 1.2. Noțiunea de câmp electric. Intensitatea câmpului electrică. 1.3. Linii de câmp electric.Legea lui...

 • Masina de Curent Continuu

  Mașini heteropolare Mașini homopolare a căror funcționare se bazează pe procedeul inducției unipolare de conversie electromecanică a energiei, mai exact pe principiul discului lui faraday. la care sistemul inductor este format dintr-o succesiune alternată de poli nord și sud Noțiuni generale - Mașinile de curent continuu pot funcționa atât în regim de generator cât și de motor, mai des fiind întâlnit regimul de motor - Motoarele de curent continuu se utilizează în acționările electrice...

 • Effective communication course

  Unit 1 COMMUNICATION Objectives - To understand the meaning of communication - To discuss the process of communication - To study the importance of communication - To study the features and scope of communication - To study the various types of communication Introduction What is communication? Communication is not just an act. It is a process. The process of communication includes transmission if information, ideas, emotions, skills, knowledge by using symbols, words, pictures,...

 • Electrotehnica

  Electrotehnica este cunoscută ca ramură a științelor tehnice, având ca obiect de studiu prezentarea principalelor aspecte, teoretice și aplicative ale fenomenelor electromagnetice din punctul de vedere al aplicațiilor lor tehnice. Rolul primordial pe care îl au aceste fenomene în tehnica contemporană face din electrotehnică una dintre ramurile principale ale științelor. În linii mari, problemele electrotehnicii se împart în: - probleme de electroenergetică (curenți tari), care se referă la...

 • Masini electrice

  Definiţie şi clasificare Regimurile de funcţionare ale maşinilor electrice Materiale electrotehnice folosite în construcţia maşinilor electrice Pierderi în maşinile electrice Ecuaţiile lui Maxwell Fenomene fizice în maşinile electrice Domenii de utilizare a maşinilor electrice Maşinile electrice reprezintă construcţii electrotehnice menite a realiza o conversie a energiei. regimul de motor - maşina primeşte putere electrică (la borne) şi produce putere mecanică (la ax); regimul de...

 • Metoda diferentelor si elementelor finite

  Introducere De ce metode numerice de calcul? - Ecuaţiile diferenţiale cu derivate parţiale sunt neliniare sau nu pot fi liniarizate fără a se afecta soluţia; - Domeniul pe care se face calcul este complex; - Condiţiile pe frontieră sunt de tip mixt şi/sau dependente de timp; - Mediul este neomogen şi/sau anizotrop. Rezolvarea unei probleme cu ajutorul metodei diferenţelor finite implică trei etape: - Discretizarea - divizarea domeniului analizat într-o reţea de noduri în care se...

 • Schimbul de caldura

  TRANSFERUL DE CĂLDURĂ Transferul de căldură este un fenomen complex,reprezentat de schimbul de energie termică între: – două corpuri solide, – două regiuni ale aceluiaşi corp, – două fluide, ca rezultat al existenţei unei diferenţe de temperatură (potenţial termic) între acestea. Existenţa unui potenţial termic determină transferul spontan de energie de la corpul cu temperatura mai ridicată la corpul cu temperatura mai scăzută. Legile transferului termic stau la baza conceperii şi...

 • Notiuni generale de electricitate

  Atom: cea mai mică componentă a unui element având proprietăţile chimice ale acestuia. Numărul de sarcini pozitive (protoni) este egal cu numărul de sarcini negative (electroni) în nucleul atomului. Atomul nu este încărcat electric (este neutru). Nucleul atomului şi învelisurile sunt poziţionate ca nişte sfere cu acelaşi centru dar diametre diferite. Electronii se învârt în jurul nucleului pe orbite proprii. Învelisurile sunt nişte sfere imaginare pe care sunt poziţionate orbitele...

 • Echipamente

  1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND APARATELE SI ECHIPAMENTELE ELECTRICE 1.1 DEFINIŢII ALE INSTALAŢILOR SI ECHIPAMENTELOR ELECTRICE Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul unei ţări, prin care se realizează producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice reprezintă sistemul energetic naţional (SEN). Energia electrica este produsa in centrale electrice la tensiune redusa (6-24 kV). Pentru a efectua transportul energiei electrice in...

 • Inginerie Electrica TIAD

  Structura sistemului de interfata cu procesul condus (SIP) este destinat adaptarii corespunzătoare a semnalelor purtatoare de informaţie si a comenzilor intre sistemul de conducere si procesul industrial condus.Marimile masurate sunt mărimi analogice (temperatura, debit, presiune) sau mărimi numerice (atingere de limitatoare de cursa, starea unor contacte). Aceste mărimi sunt furmizate la intrarea sistemului de interfata sub forma de semnale electrice si se pot clasifica astfel: 1. Semnale...

 • Modelarea si Simularea Actionarilor Electrice

  I. Modelarea şi simularea sistemelor I.1. Modelarea sistemelor Prin conceptul de sistem se înţelege un obiect fizic sau o colecţie de obiecte fizice care interacţionează şi ale cărui (căror) proprietăţi intenţionăm să le studiem. O serie din aceste proprietăţi pot fi investigate prin intermediul experienţelor efectuate asupra sistemelor. Această manieră de studiu a caracterizat, pe parcursul timpului, dezvoltarea ştiinţelor naturii, în general. Există totuşi anumite limitări, destul de...

 • Electrotehnica

  NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Importanţa studierii câmpului electromagnetic Evoluţia societăţii moderne nu poate fi concepută fără utilizarea pe scară largă a energiei electromagnetice în toate ramurile economiei, în sectorul social, cultural şi în cel casnic. Dealtfel, producţia şi consumul specific, raportat pe cap de locuitor, de energie electrică reprezintă un indice de evaluare a nivelului de civilizaţie ( tehnic şi social) atins. În perioada actuală, datorită rezervelor naturale...

 • Masina de Curent Continuu

  1. MAŞINA DE CURENT CONTINUU 1.1. Construcţia şi domeniul de aplicare Maşina de curent continuu se construieşte pentru puteri nominale începând cu ordinul zecilor de waţi până la puteri de ordinul miilor de kilowaţi, într-o gamă largă de turaţii, cu tensiunea nominală până la 1500÷2000 V. Maşina de curent continuu se utilizează în regim de generator în instalaţiile de producere a energiei electrice în curent continuu: pe locomotivele diesel-electrice, în grupurile de conversie a...

Pagina 1 din 24