Toate cursurile din domeniul Electrotehnica

 • Mentenanta Sistemelor Electrice

  1. GENERALITATI Potrivit etapei actuale de dezvoltare industrială şi economică a ţării noastre şi în acord cu normele şi standardele Uniunii Europene, se impune ca o necesitate, pentru specialiştii din domeniul tehnic ( în particular electrotehnic şi energetic), în suşirea şi aplicarea eficientă a noţiunilor de mentenanţă şi mentenabilitate [1-3]. Această preocupare, relativ majoră, rezultă şi din orientarea mai realistă şi totodată mai amplă a activităţilor inginereşti spre partea de...

 • Echipamente Electrice

  Echipamentele de comutaţie reprezintă o clasă importantă a echipamentelor electrice, având în principal rolul de a stabili şi întrerupe conducţia în circuitele instalaţiilor. Comutaţia circuitelor poate fi dinamică sau statică, după cum echipamentele de comutaţie realizează această operaţie pe cale mecanică, prin închiderea şi deschiderea unor contacte electrice, respectiv prin variaţia comandată a unui parametru electric de tip impedanţă (în particular rezistenţă), specifică...

 • MMEN

  MĂSURAREA TIMPULUI, FRECVENŢEI ŞI DEFAZAJULUI 1.1. ETALOANE DE TIMP ŞI DE FRECVENŢĂ Unitatea de măsură pentru frecvenţă, hertzul [Hz], se determină din unitatea de măsură pentru timp secunda [s], cu relaţia: (1.1) unde f şi T sunt frecvenţa, respectiv perioada unui fenomen periodic. Unitatea de măsură pentru timp, secunda, este una din unităţile fundamentale ale sistemului internaţional de unităţi şi se defineşte astfel. Secunda, s, reprezintă durata a 9.192.631.770 perioade ale...

 • Algoritmi de Optimizare in Ingineria Electrica

  CURSUL NR. 1. INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA OPTIMIZĂRII. CLASIFICAREA PROBLEMELOR DE OPTIMIZARE. FORMA STANDARD A UNEI PROBLEME DE OPTIMIZARE. 1. INTRODUCERE 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROBLEMELE DE OPTIMIZARE În cadrul etapelor de proiectare (design), optimizarea a devenit o componentă necesară, obligatorie, atunci când se impun cerinţe de performanţă a produsului realizat. Zona problematică nu se reduce doar la inginerie, fiind cunoscute o serie de aplicaţii economice, de la evaluarea...

 • Masurari Electrice

  - Mărimi electrice, definirea lor, unităţi de măsură - Mărimea este un atribut al unui fenomen, corp sau al unei substanţe, care este susceptibil de a fi diferenţiat calitativ şi determinat cantitativ. - Mărimea fundamentală este o mărime admisă, prin convenţie, ca fiind independentă funcţional de alte mărimi. - Mărimea derivată este mărimea definită funcţie de mărimile fundamentale dintr-un sistem de mărimi. - Unitatea de măsură este o mărime particulară, definită şi adoptată prin...

 • Automatizari

  Curs nr. 1 1. Introducere în tehnica sistemelor automate. 1.1. Noţiuni generale de automatică, automatizare, sistem automat. Automatizarea unui proces tehnologic constă în dotarea instalaţiei tehnologice cu anumite echipamente tehnice speciale în vederea efectuării automate a operaţiei de conducere a acestuia în condiţii prestabilite. Cu alte cuvinte, automatica este o ştiinţă inginerească care se referă la conducerea proceselor şi are drept studiu automatizarea acestora. Principalele...

 • Circuite Electrice Cuplate Magnetic

  Precăutăm cîte o spiră din două bobine. Curentul i1 din prima spiră induce cîmp magnetic în prima spiră 11 şi în a doua 12. Curentul i2 din spira a doua induce cîmp magnetic în spira a doua 22 şi în prima 21. Aşa circuite se numesc cuplate inductiv sau magnetic (индуктивно или магнитосвязанными). Dacă unim spirele, fluxul total produs de circuitul 1: 1 = 11 + 12 = L11i  L12i [Wb] [Вб] şi fluxul total produs de circuitul 2: 2 = 21 + 22 =  L21i + L22i, ...

 • Transformatorul

  CAPITOLUL I TRANSFORMATORUL 1 1. TRANSFORMATORUL ELECTRIC 1.1 INTRODUCERE Importanta producerii si utilizării transformatoarelor electrice rezultă din schema de principiu a unui sistem electroenergetic (figura 1.1), în care o reprezintă genratoarele electrice, T1 sunt transformatoare de putere ridicătoare de tensiune (pentru a permite transportul eficient al energiei electrice la distantă), T2 sunt transformatoarele coborîtoare, iar T3 sunt transformatoarele de distributie către...

 • Circuite Trifazate

  Prin avantajele oferite de circuitele trifazate, legate de oportunitatea apariţiei şi dezvoltării câmpurilor magnetice învârtitoare în configuraţii specifice, care stau la baza maşinii asincrone trifazate, dar şi economiei de materiale conductoare, circuitele trifazate stau la baza alimentării cu energie electrică a celor mai multe sfere ale activităţii umane. 6.1. Generalităţi, definiţii şi convenţii asupra mărimilor trifazate Un generator de curent alternativ trifazat are în componenţă...

 • Materiale pentru Industria Electronica si Electrotehnica

  Semiconductorii sunt corpuri (substante) solide cristaline, cu o conductibilitate cuprinsa intre cea a metalelor si a dielectricilor 10-5*Ω*m <ρs< 1016* Ω*m, caracterizati printr-o latime a zonei interzise in jur de 3 eV Teoria functionarii semiconductorilor s-a dezvoltat ca o consecinta directa a teoriei electronice a metalelor, cu care se completeaza reciproc. Totusi mecanismul aparitiei conductibilitatii in semiconductoare se deosebeste principial si calitativ de mecanismul...

 • Sisteme Moderne de Protectie in Electrotehnica

  1. Principii de realizare a instalaţiilor de protecţii prin relee. 1.1. Tipuri de protecţii prin relee. Funcţionarea instalaţiilor de protecţii prin relee se bazează pe o serie de fenomene ce însoţesc defectele şi regimurile anormale de funcţionare. Pentru evidenţierea unora din aceste fenomene , se consideră cazul unei linii de interconexiune L1 între centralele C1 , C2 , figura 1.1. Fig. 1.1. Linia de interconexiune între centralele C1 , C2 (a); diagramele tensiunilor , curenţilor şi...

 • Electrotehnica si Masini Electrice

  3.4. TRANSFORMAREA SCHEMELOR CIRCUITELOR LINIARE DE C.C. În scopul de a simplifica studiul şi rezolvarea circuitelor complexe de curent continuu(c.c.), se recurge la transformarea şi înlocuirea schemelor complicate cu altele mai simple, dar echivalente. Pentru ca două circuite să fie echivalente este necesar ca tensiunile nodurilor şi curenţii ce intră în noduri să rămână neschimbaţi. 3.4.1. Transformarea schemelor circuitelor pasive a) Rezistenţa echivalentă a unor rezistenţe conectate...

 • Transportul si Distributia Energiei Electrice

  Trasportul petrolului Transportul energiei poate avea efecte locale de poluare. Mările şi oceanele sunt afectate de petrolul care se revarsă în urma diverselor accidente. Astăzi hidrocarburile reprezintă principalii poluanţi ai bazinelor acvatice mari.Hidrocarburile sunt rezistente la acţiunea bacterilor, deaceea persistă timp îndelungat în regiunile infectate. Alt pericol este că petrolul, având o densitate mai mica decât a apei, formează la suprafaţa apei o peliculă, care împiedică...

 • Termotehnica si Mecanisme

  1.Calculul gradului de mobilitate la mecanismele plane Numarul de parametri de pozitie independenti care determina univoc pozitia unui mecanism poarta denumirea de grad de mobilitate. Sistemul de coordonate la care se raporteaza parametrii este solidar cu baza, deci face parted din constructia mecanismului. In cazul lanturilor cinematice exista o notiune similara care are aceeeasi modelare, dar care poarta numele de grad de libertate. In acest caz sistemul de referinta este situat in afara...

 • Subiecte Examen Bazele Electrotehnicii II

  1. Definiţia energiei electromagnetice şi a densităţii de volum a acesteia. Energia electromagnetică este acel termen aditiv din expresia cea mai generală a energiei totale a unui sistem fizic care depinde exclusiv de mărimile de stare electrice şi magnetice ale sistemului. Energia electromagnetică trebuie considerată distribuită în spaţiu în toate punctele în care câmpul electromagnetic este nenul şi are sens introducerea noţiunii de densitate de volum a energiei electromagnetice: Δ

Pagina 10 din 24