Toate cursurile din domeniul Electrotehnica

 • Monitorizare si Diagnoza

  1. SISTEME DE MONITORIZARE. STADIU ACTUAL 1.1. Importana sistemelor de monitorizare Dezvoltarea sistemelor de monitorizarea reprezinta un subiect de mare importanta atât pe plan intern cât si international. Odata cu aparitia si perfectionarea sistemelor de monitorizare au fost înlaturate barierele dintre operator si sistemul de comanda, dintre lumea calculatoarelor si cea a automatelor programabile, dintre tehnologie si instalatia de automatizare. În viitor, se urmareste realizarea...

 • Calitate si Fiabilitate

  CONCEPTUL DE CALITATE CALITATEA reprezinta ansamblul de proprietati si caracteristici ale unui produs sau serviciu care ii confera acestuia proprietatea de a satisface nevoile exprimate sau implicite Principalele caracteristici de calitate 1. Dupa natura si efectul pe care il au in procesul de utilizare • tehnice (insusirile valorii de intrebuintare a produsului) • psiho-senzoriale (efecte estetice, ergonomice) • de disponibilitate (fiabilitate, mentenabilitate) • de ordin social...

 • Tehnologia de Fabricatie a Masinilor si Aparatelor Electrice

  Echipamente electrice. Definitie. Clasificare. Solicitări. Un sistem electromagnetic se compune din: - surse sau centrale electrice de tip termo, hidro, nucleare; - statii de transformare (joasă si înaltă tensiune); - linii de transport a energiei electrice (linii aeriene sau cabluri); - statii de distributie energetice; - consumatori. Legătura dintre aceste elemente nu este rigidă ci elastică, pentru a permite stabilirea unei anumite configuratii în transmiterea fluxului de energie....

 • Electrotehnica

  1.1. Generalitaþi În electrostatica se studiaza starile electrice invariabile în timp, neînsoþite de curenþi electrici, respectiv de transformari energetice. Electrostatica analizeaza, de asemenea, forþele electrice exercitate de corpuri electrizate, câmpul electrostatic creat de aceste corpuri, potenþialul electric si tensiunea electrica. Electrostatica este guvernata de teoreme si legi fundamentale ca: teorema potenþialului electrostatic, legea legaturii dintre intensitatea câmpului...

 • Tehnologie Web

  Introducere în reţelele de comunicaţii între calculatoare Teleprelucrarea datelor In ultimele decenii, caracterizate printr-o explozie informationala fara precedent in istoria omenirii, o importanta deosebita au dobandit-o capacitatea si resursele de comunicatie de care dispun proiectantii si utilizatorii sistemelor informatice, in cadrul carora un loc important il ocupa calculatorul electronic. Calculatoarele sunt utilizate din ce in ce mai mult in cele mai diverse domenii ale...

 • Mentenanta Sistemelor Electrice

  1. GENERALITATI Potrivit etapei actuale de dezvoltare industrială şi economică a ţării noastre şi în acord cu normele şi standardele Uniunii Europene, se impune ca o necesitate, pentru specialiştii din domeniul tehnic ( în particular electrotehnic şi energetic), în suşirea şi aplicarea eficientă a noţiunilor de mentenanţă şi mentenabilitate [1-3]. Această preocupare, relativ majoră, rezultă şi din orientarea mai realistă şi totodată mai amplă a activităţilor inginereşti spre partea de...

 • Echipamente Electrice

  Echipamentele de comutaţie reprezintă o clasă importantă a echipamentelor electrice, având în principal rolul de a stabili şi întrerupe conducţia în circuitele instalaţiilor. Comutaţia circuitelor poate fi dinamică sau statică, după cum echipamentele de comutaţie realizează această operaţie pe cale mecanică, prin închiderea şi deschiderea unor contacte electrice, respectiv prin variaţia comandată a unui parametru electric de tip impedanţă (în particular rezistenţă), specifică...

 • MMEN

  MĂSURAREA TIMPULUI, FRECVENŢEI ŞI DEFAZAJULUI 1.1. ETALOANE DE TIMP ŞI DE FRECVENŢĂ Unitatea de măsură pentru frecvenţă, hertzul [Hz], se determină din unitatea de măsură pentru timp secunda [s], cu relaţia: (1.1) unde f şi T sunt frecvenţa, respectiv perioada unui fenomen periodic. Unitatea de măsură pentru timp, secunda, este una din unităţile fundamentale ale sistemului internaţional de unităţi şi se defineşte astfel. Secunda, s, reprezintă durata a 9.192.631.770 perioade ale...

 • Algoritmi de Optimizare in Ingineria Electrica

  CURSUL NR. 1. INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA OPTIMIZĂRII. CLASIFICAREA PROBLEMELOR DE OPTIMIZARE. FORMA STANDARD A UNEI PROBLEME DE OPTIMIZARE. 1. INTRODUCERE 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROBLEMELE DE OPTIMIZARE În cadrul etapelor de proiectare (design), optimizarea a devenit o componentă necesară, obligatorie, atunci când se impun cerinţe de performanţă a produsului realizat. Zona problematică nu se reduce doar la inginerie, fiind cunoscute o serie de aplicaţii economice, de la evaluarea...

 • Masurari Electrice

  - Mărimi electrice, definirea lor, unităţi de măsură - Mărimea este un atribut al unui fenomen, corp sau al unei substanţe, care este susceptibil de a fi diferenţiat calitativ şi determinat cantitativ. - Mărimea fundamentală este o mărime admisă, prin convenţie, ca fiind independentă funcţional de alte mărimi. - Mărimea derivată este mărimea definită funcţie de mărimile fundamentale dintr-un sistem de mărimi. - Unitatea de măsură este o mărime particulară, definită şi adoptată prin...

 • Automatizari

  Curs nr. 1 1. Introducere în tehnica sistemelor automate. 1.1. Noţiuni generale de automatică, automatizare, sistem automat. Automatizarea unui proces tehnologic constă în dotarea instalaţiei tehnologice cu anumite echipamente tehnice speciale în vederea efectuării automate a operaţiei de conducere a acestuia în condiţii prestabilite. Cu alte cuvinte, automatica este o ştiinţă inginerească care se referă la conducerea proceselor şi are drept studiu automatizarea acestora. Principalele...

 • Circuite Electrice Cuplate Magnetic

  Precăutăm cîte o spiră din două bobine. Curentul i1 din prima spiră induce cîmp magnetic în prima spiră 11 şi în a doua 12. Curentul i2 din spira a doua induce cîmp magnetic în spira a doua 22 şi în prima 21. Aşa circuite se numesc cuplate inductiv sau magnetic (индуктивно или магнитосвязанными). Dacă unim spirele, fluxul total produs de circuitul 1: 1 = 11 + 12 = L11i  L12i [Wb] [Вб] şi fluxul total produs de circuitul 2: 2 = 21 + 22 =  L21i + L22i, ...

 • Transformatorul

  CAPITOLUL I TRANSFORMATORUL 1 1. TRANSFORMATORUL ELECTRIC 1.1 INTRODUCERE Importanta producerii si utilizării transformatoarelor electrice rezultă din schema de principiu a unui sistem electroenergetic (figura 1.1), în care o reprezintă genratoarele electrice, T1 sunt transformatoare de putere ridicătoare de tensiune (pentru a permite transportul eficient al energiei electrice la distantă), T2 sunt transformatoarele coborîtoare, iar T3 sunt transformatoarele de distributie către...

 • Circuite Trifazate

  Prin avantajele oferite de circuitele trifazate, legate de oportunitatea apariţiei şi dezvoltării câmpurilor magnetice învârtitoare în configuraţii specifice, care stau la baza maşinii asincrone trifazate, dar şi economiei de materiale conductoare, circuitele trifazate stau la baza alimentării cu energie electrică a celor mai multe sfere ale activităţii umane. 6.1. Generalităţi, definiţii şi convenţii asupra mărimilor trifazate Un generator de curent alternativ trifazat are în componenţă...

 • Materiale pentru Industria Electronica si Electrotehnica

  Semiconductorii sunt corpuri (substante) solide cristaline, cu o conductibilitate cuprinsa intre cea a metalelor si a dielectricilor 10-5*Ω*m <ρs< 1016* Ω*m, caracterizati printr-o latime a zonei interzise in jur de 3 eV Teoria functionarii semiconductorilor s-a dezvoltat ca o consecinta directa a teoriei electronice a metalelor, cu care se completeaza reciproc. Totusi mecanismul aparitiei conductibilitatii in semiconductoare se deosebeste principial si calitativ de mecanismul...

Pagina 10 din 24