Toate cursurile din domeniul Electrotehnica

 • Energie. Economie.Ecologie

  Consideraţii generale Fizicianul francez J.V. Poncelet, încă din anul 1826, a stabilit şi introdus pentru prima dată termenul de energie, care provine din cuvântul din limba greacă – energeia, ce înseamnă mişcare, în sensul puterii care determină mişcarea. De fapt, noţiunea de energie face referire la anumite forme ale acesteia (forţă, lumină, căldură etc.), care constituie însă aspecte diferite de manifestare a aceleiaşi entităţi fundamentale a Universului şi care se manifestă sub două...

 • Linear Algebra, Analytic and Diferential Geometry

  1 Introduction to systems of linear equations Basic terminology Methods of solving linear systems 2 Linear equations Recall that in two dimensions a line in the rectangular xOy−coordinate system can be represented by an equation of the form ax + by = c (a and b not both 0) and in three dimensions a plane in a rectangular xyz−coordinate system can be represented by an equation of the form ax + by + cz = d (a, b, c not all 0). More generally, we define a linear equation in n...

 • Grafica Asistata pe Calculator

  OBIECTIVE Cursul îşi propune să prezinte şi să conducă la însuşirea de către studenţi a principalelor elemente de proiectare asistată de calculator şi utilizarea programului AutoCAD. Cursul are elemente practice care contribuie la fixarea notiunilor mai bine. Acest curs îşi propune următoarele obiective educaţionale: 1. familiarizarea studentilor cu standardele din domeniul desenului tehnic pentru instalatii electrice 2. crearea de simboluri necesare in desenele de instalatii electrice...

 • Echipamente Electrice

  Definitie Prezentarea principalelor aparate de comutatie si a rolului acestora in dirijarea fluxului de energie de la sursa la utilizator (exemplificare cu scheme electrice reprezentative) Aparat de comutatie Sistem electric sau electromecanic cu ajutorul caruia se stabileste sau se intrerupe un circuit . Aparate cu comutatie mecanica : au cel putin un element mobil pe durata efectuarii comutatiei; caracteristic : aparitia arcului electric Aparate cu comutatie statica :nu au componente...

 • Instalatii Electrice

  INSTALAŢII DE PRODUCERE, TRANSPORT, CONDUCERE OPERATIVĂ, DISTRIBUŢIE, FURNIZARE ŞI UTILIZARE A ENERGIEI ELECTRICE Utilizarea energiei electrice implică 4 procese: producere; transfer (transport, conducere operativă şi distribuţie); furnizare; utilizare. Sistem electroenergetic (SEE) reprezintă ansamblul instalaţiilor electroenergetice pornind de la generatorul sincron până la ultimul receptor. Sistemul energetic este format din: sistemul electroenergetic; sursele de energie...

 • Aparate Electrodinamice si Ferodinamice

  Sunt aparate de precizie ridicată, construindu-se uzual ca aparate de laborator de clasă 0,2 şi 0,1 pentru curent alternativ şi curent continuu. Cuplul activ al dispozitivelor electrodinamice şi ferodinamice este produs de forţele electrodinamice ce se exercită între una sau mai multe bobine fixe şi una sau mai multe bobine mobile parcurse de curenţi. Dispozitivele se numesc electrodinamice dacă nu se folosesc piese feromagnetice şi ferodinamice în caz contrar. După natura cuplului...

 • Calitate si Fiabilitate

  Reliability is: Probability quantitative approach Attribute (feature, capability) qualitative approach that parts, components, products or systems to fulfill their functions for which they were designed without failures with previously known operating restrictions, for a given time interval and with a given trust level. Reliability engineering offers the theoretical methods and practical techniques according to the probability and the capacity of parts, components, equipment, products...

 • Introducere in Drept si Legislatie

  DREPTUL SI SOCIETATEA I.Notiunea dreptului 1. Ce este dreptul? Romanii considerau ca "dreptul este arta binelui si a dreptatii"( jus est ars boni et acqui). In conceptia lui Immanuel Kant dreptul reprezinta "ansamblul conditiilor care limiteaza libertatile petru a face posibil acordul lor". Dupa Herbert Spencer "fiecare om este liber sa faca ceea ce vrea, numai sa nu ofenseze libertatea egala a nici unui alt om". Nu departe de aceste formulari, Louis...

 • Sisteme de Transmisiuni

  Introducere LECŢIA 1 Noţiuni de bază şi definiţii Noţiuni de bază şi definiţii. Clasificarea sistemelor de telecomunicaţii. Dezvoltarea civilizaţie omeneşti reprezintă o dezvoltare continuă şi dinamică a mijloacelor de comunicare de la personale până la publice, de la cele primitive cu ajustorul gestului, mimicei, desene în peşteri, sunete şi lumină (fum), „mânarea iamscă” şi a semafoarelor optice până la elaborarea sistemelor şi reţelelor de telecomunicaţii globale, care asigură...

 • Retele de Radiocomunicatii pentru Acces Selectiv

  1 Introducere 1.1 Structura unei reţele de radiopaging; caracteristici - transmiterea unor mesaje relativ scurte către terminale mobile sau fixe aflate în zona de serviciu - zonă de serviciu = zona acoperită cu semnal radio corespunzător de către staţia de emisie fixă staţia de bază. - structura tipică a sistemului constă din: - subsistemul reţea; - subsistemul radio. - Subsistemul reţea = interfaţa între reţeaua telefonică publică şi un terminal de control (TC) ; funcţiuni: -...

 • Circuite de Curent Continuu

  CAP. 1. CIRCUITE DE CURENT CONTINUU 1.1. Noþiuni generale Se numeºte circuit electric, totalitatea mediilor conductoare ce formeazã o cale de curent sau un ansamblu de generatoare ºi receptoare, cu legãturi conductoare între ele. Se numeºte reþea electricã, un ansamblu de circuite cu legãturã electricã între ele. Elementele unui circuit de c c sunt: sursele de energie ºi rezistoarele electrice. Mãrimile care intervin sunt: t. e. m., cãderile de tensiune sau tensiunea electricã (u),...

 • Prelucrarea Semnalelor

  Prelucrarea [procesarea] semnalelor [signal processing] a devenit o parte esentiala a activitatii stiintifice si tehnologice contemporane. Ea este utilizata in telecomunicatii (telefonie, televiziune), in transmisia si analiza imaginilor preluate din satelit, in prelucrarea imaginilor din domeniul medical (ecografie, tomografie, rezonanta magnetica nucleara), domenii in care este necsara analiza si interpretarea unor serii de timp complexe. Obiectivul disciplinei “procesarea...

 • Retele si Instalatii Electrice de Santier

  Instalaţiile electrice de şantier (IES) în comparaţie cu instalaţiile electrice ale unor obiective definitive au particularităţi dintre care se prezintă următoarele: -au durată de funcţionare limitată, fiind provizorii; -alimentează mulţi receptori mobili; -sunt expuse intemperiilor; -pot fi modificate pe parcurs în funcţie de necesităţi; -în vecinătatea lor există un trafic intens de oameni şi materiale. Instalaţiile electrice de şantier, deşi sunt provizorii, nu trebuie să fie...

 • Bazele Radiolocatiei

  1.1. INTRODUCERE SPECTRUL DE FRECVENTE PENTRU COMUNICATII Din spectrul electromagnetic enumerăm următoarele benzi de frecventă importante pentru comunicatii si alte aplicatii ale undelor electromagnetice, în special ale undelor radio (ITU Radio Bands definite în Radio Regulations) : - unde infrasonore si sonore : 3x10-3-3x103 Hz utilizate pentru comunicatii cu submarine în imersiune; - unde foarte lungi (VLF - Very Low Frequency) : 3-30 KHz utilizate pentru comunicatii cu modulatie în...

 • Aparate Electrice de Navigatie

  1.1 Rolul girocompaselor in naviga.ie Girocompasul1 este unul dintre aparatele de naviga.ie folosite pentru determinarea cursului2 navei. Pentru orientarea pe mare, se mai folose.te, dar cu erori mult mai mari, compasul magnetic3. Ambele sunt aparate primare de naviga.ie deoarece ofer., nemijlocit de elementele vreunui sistem exterior, informa.ia referitoare la orientarea navei. Func.ionarea compasului magnetic nu necesit. alimentare cu energie electric.. Din punct de vedere cronologic,...

Pagina 2 din 24