Toate cursurile din domeniul Electrotehnica

 • Calitate si Fiabilitate

  Reliability is: Probability quantitative approach Attribute (feature, capability) qualitative approach that parts, components, products or systems to fulfill their functions for which they were designed without failures with previously known operating restrictions, for a given time interval and with a given trust level. Reliability engineering offers the theoretical methods and practical techniques according to the probability and the capacity of parts, components, equipment, products...

 • Introducere in Drept si Legislatie

  DREPTUL SI SOCIETATEA I.Notiunea dreptului 1. Ce este dreptul? Romanii considerau ca "dreptul este arta binelui si a dreptatii"( jus est ars boni et acqui). In conceptia lui Immanuel Kant dreptul reprezinta "ansamblul conditiilor care limiteaza libertatile petru a face posibil acordul lor". Dupa Herbert Spencer "fiecare om este liber sa faca ceea ce vrea, numai sa nu ofenseze libertatea egala a nici unui alt om". Nu departe de aceste formulari, Louis...

 • Sisteme de Transmisiuni

  Introducere LECŢIA 1 Noţiuni de bază şi definiţii Noţiuni de bază şi definiţii. Clasificarea sistemelor de telecomunicaţii. Dezvoltarea civilizaţie omeneşti reprezintă o dezvoltare continuă şi dinamică a mijloacelor de comunicare de la personale până la publice, de la cele primitive cu ajustorul gestului, mimicei, desene în peşteri, sunete şi lumină (fum), „mânarea iamscă” şi a semafoarelor optice până la elaborarea sistemelor şi reţelelor de telecomunicaţii globale, care asigură...

 • Retele de Radiocomunicatii pentru Acces Selectiv

  1 Introducere 1.1 Structura unei reţele de radiopaging; caracteristici - transmiterea unor mesaje relativ scurte către terminale mobile sau fixe aflate în zona de serviciu - zonă de serviciu = zona acoperită cu semnal radio corespunzător de către staţia de emisie fixă staţia de bază. - structura tipică a sistemului constă din: - subsistemul reţea; - subsistemul radio. - Subsistemul reţea = interfaţa între reţeaua telefonică publică şi un terminal de control (TC) ; funcţiuni: -...

 • Circuite de Curent Continuu

  CAP. 1. CIRCUITE DE CURENT CONTINUU 1.1. Noþiuni generale Se numeºte circuit electric, totalitatea mediilor conductoare ce formeazã o cale de curent sau un ansamblu de generatoare ºi receptoare, cu legãturi conductoare între ele. Se numeºte reþea electricã, un ansamblu de circuite cu legãturã electricã între ele. Elementele unui circuit de c c sunt: sursele de energie ºi rezistoarele electrice. Mãrimile care intervin sunt: t. e. m., cãderile de tensiune sau tensiunea electricã (u),...

 • Prelucrarea Semnalelor

  Prelucrarea [procesarea] semnalelor [signal processing] a devenit o parte esentiala a activitatii stiintifice si tehnologice contemporane. Ea este utilizata in telecomunicatii (telefonie, televiziune), in transmisia si analiza imaginilor preluate din satelit, in prelucrarea imaginilor din domeniul medical (ecografie, tomografie, rezonanta magnetica nucleara), domenii in care este necsara analiza si interpretarea unor serii de timp complexe. Obiectivul disciplinei “procesarea...

 • Retele si Instalatii Electrice de Santier

  Instalaţiile electrice de şantier (IES) în comparaţie cu instalaţiile electrice ale unor obiective definitive au particularităţi dintre care se prezintă următoarele: -au durată de funcţionare limitată, fiind provizorii; -alimentează mulţi receptori mobili; -sunt expuse intemperiilor; -pot fi modificate pe parcurs în funcţie de necesităţi; -în vecinătatea lor există un trafic intens de oameni şi materiale. Instalaţiile electrice de şantier, deşi sunt provizorii, nu trebuie să fie...

 • Bazele Radiolocatiei

  1.1. INTRODUCERE SPECTRUL DE FRECVENTE PENTRU COMUNICATII Din spectrul electromagnetic enumerăm următoarele benzi de frecventă importante pentru comunicatii si alte aplicatii ale undelor electromagnetice, în special ale undelor radio (ITU Radio Bands definite în Radio Regulations) : - unde infrasonore si sonore : 3x10-3-3x103 Hz utilizate pentru comunicatii cu submarine în imersiune; - unde foarte lungi (VLF - Very Low Frequency) : 3-30 KHz utilizate pentru comunicatii cu modulatie în...

 • Aparate Electrice de Navigatie

  1.1 Rolul girocompaselor in naviga.ie Girocompasul1 este unul dintre aparatele de naviga.ie folosite pentru determinarea cursului2 navei. Pentru orientarea pe mare, se mai folose.te, dar cu erori mult mai mari, compasul magnetic3. Ambele sunt aparate primare de naviga.ie deoarece ofer., nemijlocit de elementele vreunui sistem exterior, informa.ia referitoare la orientarea navei. Func.ionarea compasului magnetic nu necesit. alimentare cu energie electric.. Din punct de vedere cronologic,...

 • Electronica Digitala

  CAPITOLUL 1 Elemente de algebra booleeana Algebra Boole a fost conceputa de catre matematicianul englez George Boole (1815 ÷ 1864) ca o metoda simbolica de tratare a functiilor logicii formale. Abia în 1938, Claude Shannon avea sa o utilizeze pentru prima oara la analiza circuitelor de comutatie. Algebra Boole, cunoscuta si sub denumirea de Algebra logica sau Calculul propozitional, opereaza cu propozitii despre care se poate afirma ca sunt adevarate sau false. Fiecarei propozitii i...

 • Cursuri Termotehnica

  Procesul de vaporizare la presiune constanta Vaporizarea este procesul izobar-izoterm de trecere a substantelor din starea lichida in starea de vapori (sau gazoasa). Procesul de vaporizare este subdivizat in trei procese: I. Incalzirea lichidului caracterizata prin cresterea temperaturii; • Lichidul, aflat initial in starea 0, caracterizat de temperatura t0 este incalzit pana atinge temperatura de fierbere, denumita si temperatura de saturatie, ts. Aceasta stare corespunde cu aparitia...

 • Relee si Declansatoare

  Releul este un aparat de protectie, cu actiune automatã, care la o anumitã valoare a parametrului de intrare (mãrimea supravegheatã) produce modificarea în salt a valorii parametrului de iesire. Dintre aceste mãrimi cel putin una este de naturã electricã. Dacã mãrimea de iesire este de naturã electricã, atunci aparatul este un releu indirect. Dacã mãrimea de iesire este de naturã mecanicã, atunci aparatul este un releu direct (declansatoare). 1.Relee În cazul general, un releu are trei...

 • Programa Electrotehnica

  I. Activităţi didactice, activităţi individuale ale evaluării Tabelul 1 Activităţi Sem. II ore pe săptămînă Sem. III ore pe săptămînă În total Prelegeri 28 26 54 Seminare - - - Lucrări practice şi de laborator 6 4 10 Proiect de curs - - - Total pe semestru 34 30 64 Atestări * - Colocviu * - Examen - - - II Scopul şi obiectivele disciplinei În tabelul 1 este dată distribuţia orelor la disciplina ,,Electrotehnica şi bazele electrotehnicii” pentru elevii înmatriculaţi în Colegiul la...

 • Materiale Electrotehnice

  1. NOŢIUNI ELEMENTARE DE STRUCTURĂ A CORPURILOR 1.1. Forţe de legătură chimică Corpurile sunt constituite din particule elementare care pot fi : atomi, ioni sau molecule. Când aceste particule structurale sunt apropiate la distanţe suficient de mici între ele apar forţe de interacţiune, denumite şi forţe de legătură chimică. În funcţie de valoarea energiei de coeziune şi de natura particulelor, acestea se împart în două clase fundamentale de forţe sau legături: - primare sau interatomice,...

 • Traductoare

  Traductorul ,numit şi elementul sensibil sau senzor , este un element cu ajutorul căruia valoarea unei variabile (temperatură ,debit, concentraţie ş.a) este transpusă pe un semnal purtător de informaţie (tensiune electrică, curent, presiune ş.a) în vederea utilizării sale în aparate de vizulizare a informaţiei sau în diverse dispozitive de semnalizare, de reglare, de protecţie. La baza concepţiei şi funcţionării unui astfel de element stă o anumită proprietate sau fenomen care permite să se...

Pagina 2 din 24