Toate cursurile din domeniul Electrotehnica

 • Bazele Sistemelor de Achizitii de Date

  Bazele sesitemelor de achizitii de date In multe procese industriale, experimente din diferite domenii, apare necesitatea evaluarii, masurarii, inregistrarii si prelucrarii unor marimi diverse. Dupa natural or, aceste marimi se impart in: 1. Marimi electrice – se refera la marimi de natura electromagnetica cum ar fi: tensiunea, amplitudinea, forma de unda, spectrul de frecventa, respective intensitatea campului magnetic. Avantjul acestor marimi exte ca ele se pot masura cu aparatura uzuala....

 • Termotehnica

  CAP. 1-TERMODINAMICA GAZELOR PERFECTE. TRANSFORMARI DE STARE, CURGEREA GAZELOR, PRINCIPIILE I ŞI II ALE TERMODINAMICII ŞIMBOLURI UTILIZATE ŞI UNITATI DE MASURA ÎN S. I. m [kg]- masa; M [kg/kmol] - masa molară; n [kmol] - cantitatea de substanţă. t [0 C] - temperatura relativă; T [K] - temperatura absolută. R=8314 [ J/kmol K] – constantă generală(universală) a gazelor. VM =22,414 [Nm3/kmol] - volumul molar al unui kmol. A, S [m2] - arie, secţiune. I [J] - entalpie; i- - entalpie...

 • Metode si Procedee Tehnologice

  Procesul de productie consta in totalitatea activitatilor care au ca rezultat transformarea materialelor si semifabricatelor in produse. Aceste activitati au in vedere printre altele pregatirea fabricatiei, dotarea tehnico-materiala, executia produselor, intretinerea utilajelor, etc. Pregatirea tehnica a fabricatiei presupune parcurgerea urmatoarelor faze: proiectarea tehnologiei de executie a produsului, proiectarea sculelor, dispozitivelor si verificatoarelor (SDV) necesare, executia si...

 • Solicitari in Retelele Electrice de Joasa Tensiune

  10.1. CONSIDERAŢII GENERALE. Aşa cum se cunoaşte, o reţea electrică, în general, cea de joasă tensiune, în particular are rolul de a tranzita energie electrică, între sursă (cap. 8) şi receptori, în anumite condiţii de calitate. Ca urmare, o reţea electrică este în primul rând o cale de curent (conductoare electrice) la care se adaugă şi alte elemente necesare distribuirii (puncte de conexiuni-tablouri electrice), activităţii de control şi coordonare [12] (aparate de conectare)...

 • Procedee Electrice de Depoluare

  Producerea de energie si în special a energiei electrice s-a dovedit a fi o sursa majora de poluare a biosferei. In acest sens, considerarea unor procedee electrice de depoluare reprezinta o revansa importanta a « electricitatii » asupra mediului ambiant si a calitatii vietii. Procedeele electrice de depoluare au la baza efecte si fenomene proprii curentului sau câmpului electric si se pot utiliza pentru toate mediile suport în care intervine poluarea : aer, apa, sol. In alta ordine de...

 • Electrosecuritatea

  1. Pericolul electrocutării şi măsurile de profilaxie a electrotraumatismului Pericolul electrocutării la exploatarea instalaţiilor electrice este determinat de aceea, că părţile conductoare sau corpurile maşinilor ce au nimerit sub tensiune în rezultatul unor defecte de izolaţie nu emit semnale, care ar preîntâmpina omul despre pericol. Reacţia omului la curentul electric apare doar după trecerea lui prin corpul uman. Valoarea curentului ce se scurge prin corpul omului este factorul...

 • Concepte de Baza ale Teoriei Circuitelor Electrice

  1.1 Mărimi electrice a. Sarcina electrică. Fenomenele fizice le percepem prin acţiuni ce pot fi forţe sau cupluri. Când aceste fenomene nu le putem explica în baza noţiunilor şi mărimilor fizice cunoscute, trebuie introduse noi mărimi. Aceste mărimi se pot introduce numai din acţiunile pe care le percepem, acţiuni pe care dorim să le caracterizăm. Pentru caracterizarea stării de electrizare de încărcare se introduce prin analogie cu masa m mărimea fizică scalară numită sarcina electrică...

 • Politici Anticriza

  Introducere Economia este un mecanism real dinamic aflat în continuă mişcare. Ea are în componenţă unsistem de sectoare, ramuri şi activităţi de producţie, de distribuţie, de schimb şi consum, juridice,economice, organizatorice şi social – culturale. „Fără un astfel de sistem – care să producă hrana, s-o prelucreze, s-o ambaleze şi s-o distribuie, care să fabrice stofe şi să confecţioneze îmbrăcăminte, care să construiască case şi să le mobileze, să asigure servicii medicale şi de...

 • Electrotehnica

  Generalitãti Transformatorul electric este un aparat de curent alternativ a cãrui functionare se bazeazã pe legea inductiei electromagnetice, care transformã o putere electricã alternativã putere primarã de anumiti parametri (U1, I1) într-o altã putere electricã alternativã - putere secundarã cu parametri schimbati (U2, I2), frecventa rãmânând constantã. Un transformator este constituit dintr-un miez feromagnetic pe care sunt montate douã sau mai multe înfãºurãri izolate una de alta si...

 • Notiuni Generale de Electrosecuritate

  Notiuni generale de electrosecuritate Electrosecuritate = totalitatea metodelor si mijloacelor de protectie impotriva electrocutarii Electrocutarea = efect fiziologic determinat de trecerea unui curent electric prin corpul omenesc Masura de protectie = metoda organizatorica de prevenire a electrocutarii Mijloc de protectie = produs destinat protectiei impotriva electrocutarii Atingere directa = atingerea de catre o persoana nemijlocit sau prin intermediul unui element conductor a...

 • Sisteme de Iluminat Electronice

  CAP.1 GENERALITĂŢI 1.1. Aspecte fiziologice ale relaţiei lumină-vedere Vederea, dintre toate simţurile cu ajutorul cărora omul percepe realitatea inconjurătoare,prezintă importantă deosebită,ea fiind poarta de acces a celor mai numeroase informaţii despre lumea exterioară.Pentru ca ochiul-organul vederii- să poată recepta imagini,prezenţa luminii este indispensabila şi omul a inţeles de la inceputurile existenţei sale această necesitate ,cautând mijloacele de a o realiza....

 • Traductoare de Presiune

  CAP. 1 MEMORIU JUSTIFICATIV Ştiinţa este un ansamblu de cunoştinţe abstracte şi generale fixate într-un sistem coerent obţinut cu ajutorul unor metode adecvate şi avand menirea de explica, prevedea şi controla un domeniu determinant al realitaţii obiective. Electronica reprezintă în primul rînd lucru de mecanică fină, lucru curat, fiabil. Executarea montajelor electronice în regim amatoricesc educă răbdare, perseverenţă, măreşte dibăcia şi inteligenţa, spre exigenţele tehnice ale anilor ce...

 • Construirea unui Tester Electronic

  Elementele componente ale schemei unui SRA: E.C. – element de comparatie R.A. – regulator automat E.E. – element de executie I.T. – instalatie tehnologica Tr. - traductor Marimi care intervin in schema bloc a unui SRA: U – marime de intrare a sistemului ε – semnalul de eroare Yr – marime de reactie Xc – marimea de iesire a regulatorului automat Xm– marime de intrare a instalatiei tehnologice Y – marime de iesire a sistemului (a instalatiei tehnologice) P – perturbatii...

 • Triplorul de Tensiune

  Memoriu justificativ Aplicaţiile curentului electric în viaţa de zi cu zi sunt foarte diversificate , neexistând practic domeniu al activităţilor umane unde să nu fie prezent sub o forma sau alta Câteva din aplicaţiile curentului electric se găsesc în următoarele domenii : 1. Iluminatul electric, atât pentru nevoile de producţie cât şi pentru iluminatul public, iluminatul interior al locuinţelor, a spaţiilor de învăţământ şi administraţie, etc. 2. Acţionările electromecanice, prin...

 • Masini Electrice

  CAPITOLUL 1 NOŢIUNI GENERALE 1.1. Generalităţi Transformatoarele şi maşinile electrice sunt unele dintre cele mai importante aplicaţii practice ale fenomenelor electromagnetice. Maşinile electrice sunt conver-toare electromecanice ce convertesc energia mecanică în energie electrică sau in-vers energia electrică în energie mecanică, după cum ele funcţionează în regim de generator electric sau de – motor electric, fiind reversibile. Pe lângă generatoare și motoare, mașinile electrie se pot...

Pagina 3 din 24