Toate cursurile din domeniul Electrotehnica

 • Electronica Digitala

  CAPITOLUL 1 Elemente de algebra booleeana Algebra Boole a fost conceputa de catre matematicianul englez George Boole (1815 ÷ 1864) ca o metoda simbolica de tratare a functiilor logicii formale. Abia în 1938, Claude Shannon avea sa o utilizeze pentru prima oara la analiza circuitelor de comutatie. Algebra Boole, cunoscuta si sub denumirea de Algebra logica sau Calculul propozitional, opereaza cu propozitii despre care se poate afirma ca sunt adevarate sau false. Fiecarei propozitii i...

 • Cursuri Termotehnica

  Procesul de vaporizare la presiune constanta Vaporizarea este procesul izobar-izoterm de trecere a substantelor din starea lichida in starea de vapori (sau gazoasa). Procesul de vaporizare este subdivizat in trei procese: I. Incalzirea lichidului caracterizata prin cresterea temperaturii; • Lichidul, aflat initial in starea 0, caracterizat de temperatura t0 este incalzit pana atinge temperatura de fierbere, denumita si temperatura de saturatie, ts. Aceasta stare corespunde cu aparitia...

 • Relee si Declansatoare

  Releul este un aparat de protectie, cu actiune automatã, care la o anumitã valoare a parametrului de intrare (mãrimea supravegheatã) produce modificarea în salt a valorii parametrului de iesire. Dintre aceste mãrimi cel putin una este de naturã electricã. Dacã mãrimea de iesire este de naturã electricã, atunci aparatul este un releu indirect. Dacã mãrimea de iesire este de naturã mecanicã, atunci aparatul este un releu direct (declansatoare). 1.Relee În cazul general, un releu are trei...

 • Programa Electrotehnica

  I. Activităţi didactice, activităţi individuale ale evaluării Tabelul 1 Activităţi Sem. II ore pe săptămînă Sem. III ore pe săptămînă În total Prelegeri 28 26 54 Seminare - - - Lucrări practice şi de laborator 6 4 10 Proiect de curs - - - Total pe semestru 34 30 64 Atestări * - Colocviu * - Examen - - - II Scopul şi obiectivele disciplinei În tabelul 1 este dată distribuţia orelor la disciplina ,,Electrotehnica şi bazele electrotehnicii” pentru elevii înmatriculaţi în Colegiul la...

 • Materiale Electrotehnice

  1. NOŢIUNI ELEMENTARE DE STRUCTURĂ A CORPURILOR 1.1. Forţe de legătură chimică Corpurile sunt constituite din particule elementare care pot fi : atomi, ioni sau molecule. Când aceste particule structurale sunt apropiate la distanţe suficient de mici între ele apar forţe de interacţiune, denumite şi forţe de legătură chimică. În funcţie de valoarea energiei de coeziune şi de natura particulelor, acestea se împart în două clase fundamentale de forţe sau legături: - primare sau interatomice,...

 • Traductoare

  Traductorul ,numit şi elementul sensibil sau senzor , este un element cu ajutorul căruia valoarea unei variabile (temperatură ,debit, concentraţie ş.a) este transpusă pe un semnal purtător de informaţie (tensiune electrică, curent, presiune ş.a) în vederea utilizării sale în aparate de vizulizare a informaţiei sau în diverse dispozitive de semnalizare, de reglare, de protecţie. La baza concepţiei şi funcţionării unui astfel de element stă o anumită proprietate sau fenomen care permite să se...

 • Bazele Sistemelor de Achizitii de Date

  Bazele sesitemelor de achizitii de date In multe procese industriale, experimente din diferite domenii, apare necesitatea evaluarii, masurarii, inregistrarii si prelucrarii unor marimi diverse. Dupa natural or, aceste marimi se impart in: 1. Marimi electrice – se refera la marimi de natura electromagnetica cum ar fi: tensiunea, amplitudinea, forma de unda, spectrul de frecventa, respective intensitatea campului magnetic. Avantjul acestor marimi exte ca ele se pot masura cu aparatura uzuala....

 • Termotehnica

  CAP. 1-TERMODINAMICA GAZELOR PERFECTE. TRANSFORMARI DE STARE, CURGEREA GAZELOR, PRINCIPIILE I ŞI II ALE TERMODINAMICII ŞIMBOLURI UTILIZATE ŞI UNITATI DE MASURA ÎN S. I. m [kg]- masa; M [kg/kmol] - masa molară; n [kmol] - cantitatea de substanţă. t [0 C] - temperatura relativă; T [K] - temperatura absolută. R=8314 [ J/kmol K] – constantă generală(universală) a gazelor. VM =22,414 [Nm3/kmol] - volumul molar al unui kmol. A, S [m2] - arie, secţiune. I [J] - entalpie; i- - entalpie...

 • Metode si Procedee Tehnologice

  Procesul de productie consta in totalitatea activitatilor care au ca rezultat transformarea materialelor si semifabricatelor in produse. Aceste activitati au in vedere printre altele pregatirea fabricatiei, dotarea tehnico-materiala, executia produselor, intretinerea utilajelor, etc. Pregatirea tehnica a fabricatiei presupune parcurgerea urmatoarelor faze: proiectarea tehnologiei de executie a produsului, proiectarea sculelor, dispozitivelor si verificatoarelor (SDV) necesare, executia si...

 • Solicitari in Retelele Electrice de Joasa Tensiune

  10.1. CONSIDERAŢII GENERALE. Aşa cum se cunoaşte, o reţea electrică, în general, cea de joasă tensiune, în particular are rolul de a tranzita energie electrică, între sursă (cap. 8) şi receptori, în anumite condiţii de calitate. Ca urmare, o reţea electrică este în primul rând o cale de curent (conductoare electrice) la care se adaugă şi alte elemente necesare distribuirii (puncte de conexiuni-tablouri electrice), activităţii de control şi coordonare [12] (aparate de conectare)...

 • Procedee Electrice de Depoluare

  Producerea de energie si în special a energiei electrice s-a dovedit a fi o sursa majora de poluare a biosferei. In acest sens, considerarea unor procedee electrice de depoluare reprezinta o revansa importanta a « electricitatii » asupra mediului ambiant si a calitatii vietii. Procedeele electrice de depoluare au la baza efecte si fenomene proprii curentului sau câmpului electric si se pot utiliza pentru toate mediile suport în care intervine poluarea : aer, apa, sol. In alta ordine de...

 • Electrosecuritatea

  1. Pericolul electrocutării şi măsurile de profilaxie a electrotraumatismului Pericolul electrocutării la exploatarea instalaţiilor electrice este determinat de aceea, că părţile conductoare sau corpurile maşinilor ce au nimerit sub tensiune în rezultatul unor defecte de izolaţie nu emit semnale, care ar preîntâmpina omul despre pericol. Reacţia omului la curentul electric apare doar după trecerea lui prin corpul uman. Valoarea curentului ce se scurge prin corpul omului este factorul...

 • Concepte de Baza ale Teoriei Circuitelor Electrice

  1.1 Mărimi electrice a. Sarcina electrică. Fenomenele fizice le percepem prin acţiuni ce pot fi forţe sau cupluri. Când aceste fenomene nu le putem explica în baza noţiunilor şi mărimilor fizice cunoscute, trebuie introduse noi mărimi. Aceste mărimi se pot introduce numai din acţiunile pe care le percepem, acţiuni pe care dorim să le caracterizăm. Pentru caracterizarea stării de electrizare de încărcare se introduce prin analogie cu masa m mărimea fizică scalară numită sarcina electrică...

 • Politici Anticriza

  Introducere Economia este un mecanism real dinamic aflat în continuă mişcare. Ea are în componenţă unsistem de sectoare, ramuri şi activităţi de producţie, de distribuţie, de schimb şi consum, juridice,economice, organizatorice şi social – culturale. „Fără un astfel de sistem – care să producă hrana, s-o prelucreze, s-o ambaleze şi s-o distribuie, care să fabrice stofe şi să confecţioneze îmbrăcăminte, care să construiască case şi să le mobileze, să asigure servicii medicale şi de...

 • Electrotehnica

  Generalitãti Transformatorul electric este un aparat de curent alternativ a cãrui functionare se bazeazã pe legea inductiei electromagnetice, care transformã o putere electricã alternativã putere primarã de anumiti parametri (U1, I1) într-o altã putere electricã alternativã - putere secundarã cu parametri schimbati (U2, I2), frecventa rãmânând constantã. Un transformator este constituit dintr-un miez feromagnetic pe care sunt montate douã sau mai multe înfãºurãri izolate una de alta si...

Pagina 3 din 24