Toate cursurile din domeniul Electrotehnica

 • Tehnologia Fabricatiei AMC

  TFAMC Curs 1 - Verificări înainte de încheierea proiectării Examinarea critică a fiecărei proiectări înainte de finalizare minimalizează eventualele scăpări din proiectarea electrică (schemă) şi constructivă (transpunere practică a schemei de principiu). Este de dorit ca o astfel de examinare critică să se facă înainte de finalizarea fiecărei faze de introducere a unui produs nou pe bază de concepţie proprie în fabricaţie. Nu se poate da o reţetă general valabilă după care, examinat, un...

 • Inginerie Electrica

  Nikola Tesla – 1900 Bazele aplicatiilor teoriei electromagnetismului in industrie: generatorul de curent alternativ, transportul enerigiei electrice la distante, motorul electric, neonul, transmisia undelor electromagnetice la distanta Thomas Edison – 1900 Inventator si promotor al utilizarii electricitatii de catre publicul larg: becul, aparate si masini in curent continuu, transmisia informatiei la distanta Notiuni fundamentale: Intensitatea curentului electric Curentul electric...

 • Sisteme Electronice Programabile

  INTRODUCERE Interacţia cu sfera obiectelor tehnice se realizează astăzi, din ce în ce mai mult prin gestul binar al tastării. Apăsam sau nu pe butoane, în secvenţe mai mult sau mai puţin sofisticate, pentru a ne transmite intenţiile unor maşini din ce în ce mai autoritar im¬puse de progresul civilizaţiei. A unei civilizaţii a binarităţii opţiunilor şi acţiunilor. In¬strumente, din ce în ce mai autonome, pornite printr-o comandă simplă, realizează, sub un control independent de prezenţa...

 • Tehnologia de Fabricare a Miezului Feromagnetic la Transformatoare Electrice

  CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI 1. CLASIFICAREA MIEZURILOR MAGNETICE Miezurile magnetice se pot clasifica după mai multe criterii. După natura fluxului magnetic, se deosebesc: - miezurile magnetice pentru flux variabil în timp; - miezurile magnetice pentru flux constant în timp. Se cunosc două cazuri de variaţie a fluxului magnetic (corespunzătoare celor două feluri de magnetizări),- şi anume: - fluxul variabil in timp cu frecvenţa curentului alternativ care-l pro¬duce - magnetizare ciclică...

 • Importanta Studierii Modului de Aplicare a Electrotehnicii si Electronicii in Cadrul Sistemelor de Productie

  La ora actuală, manageri de top si specialisti cu preocupari in domeniul eficientei energetice dezbat probleme cheie pentru dezvoltarea societăţii, precum cresterea competitivitatii economice, securitatea alimentarii cu energie si reducerea impactului asupra mediului. Dupa cum bine se stie, cresterea eficientei energetice are o contributie majora la realizarea sigurantei alimentarii, dezvoltarii durabile si competitivitatii, la economisirea surselor energetice primare si la reducerea...

 • Motoare CC Utilizate in Actionari Electrice

  Probleme generale privind motorul de c.c. utilizat în acţionările electrice 2.1. DESTINAŢIA ŞI DOMENIUL DE APLICARE Însuşirile electromecanice ale maşinii de curent continuu se deosebesc de cele ale maşinilor de curent alternativ. In primul rând, maşinile de curent continuu au frecvenţa sursei de alimentare sau de restituire a energiei în reţea egală cu zero, indiferent că înfăşurarea in-clusului este străbătută de curent alternativ. Deci frecvenţa fiind nulă dă posibilitate de a regla...

 • Surse de Alimentare Pentru Retelele de Joasa Tensiune

  Datorită succesiunii fireşti a procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice în cadrul unui sistem electroenergetice (SE), sursa de energie electrică pentru RED-JT o reprezintă secundarul transformatorului dintr-un post de transformare [11]. Postul de transformare (PT) reprezintă forma particulară a unei staţii de transformare a cărei tensiune de pe partea de înaltă (primară), fig.8.1., face parte din clasa reţelelor de medie tensiune, iar cea de pe partea de joasă...

 • Legea Circuitului Magnetic. Legea Inductiei

  1. Legea inducţiei electromagnetice Experienţa arată că un câmp magnetic variabil în timp produce câmp electric, ceea ce face să se poată calcula o tensiune electromotoare pe orice curbă închisă . Producerea câmpului electric este posibilă şi dacă există un câmp magnetic invariabil în timp, dar mediul se află în mişcare, astfel odată cu el este antrenată şi curba . Sub forma integrală, enunţul legii este dat în cele ce urmează. Tensiunea electromotoare indusă pe o curbă închisă este...

 • Aparate Electrice si Electronice de Comutatie si de Protectie

  1. APARATE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE DE COMUTAŢIE ŞI DE PROTECŢIE Aparatele electrice se folosesc în toate etapele de producere, transportare, transformare, distribuţie şi utilizare a energiei electrice. Aceste aparate asigură următoarele funcţii principale: 1) de comutaţie – închiderea şi deschiderea circuitelor electrice; 2) de protecţie şi semnalizare – protejarea instalaţiilor electrice de regimuri de avarie: scurtcircuit, suprasarcină, supratensiune şi semnalizarea acestora; 3) de...

 • Studiul Fenomenelor Electromagnetice

  NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Consideraţii generale asupra studiului fenomenelor electromagnetice Fenomenele electromagnetice reprezintă o categorie a fenomenelor fizice, diferită de cele mecanice, acustice, termice, etc. Studiate la scară macroscopică, fenomenele electromagnetice sunt legate de anumite stări specifice corpurilor cum ar fi: starea de electrizare, starea electrocinetică, starea magnetică şi de asemenea sunt legate de prezenţa câmpului electromagnetic. Fenomenele electromagnetice...

 • Controlul Vectorial al Actionarilor Electrice

  I. Interacţiunea magnetică I.1. Câmpul magnetostatic Interacţiunile magnetice sunt cunoscute din antichitate, de exemplu atracţia magnetitei (Fe3O4 - întâlnită sub formă de minereu) asupra fierului. Numele de magnetism provine de la orăşelul antic Magnesia unde, conform tradiţiei, s-a observat pentru prima dată fenomenul. Interacţiunea magnetică, spre deosebire de cea gravitaţională, nu se manifestă la toate corpurile. În cazul magneţilor naturali sau obţinuţi artificial, acţiunea...

 • Conversia Energiei Solare. Efectul Fotovoltaic

  O dezbatere despre energiile regenerabile trebuie să pornească de la problemele schimbărilor climatice şi disponibilităţii resurselor, în condiţiile unei importante creşteri demografice şi a necesităţii de a permite accesul la energie a miliarde de persoane care în prezent sunt privaţi de acesta. Prognoza consumului de energie primară realizată de Consiliul Mondial al Energiei pentru anul 2050, în ipoteza unei creşteri economice de 3% pe an, fără o modificare a tendinţelor actuale de...

 • Instalatii Electrice de Forta

  INSTALAŢII INTERIOARE DE FORŢĂ 5.1. Dimensionarea instalaţiilor de forţă. Determinarea secţiunii circuitelor de forţă se face pe baza stabilităţii termice la încălzire, iar secţiunea rezultată se verifică la pierderea de tensiune. 5.1.1. Alegerea secţiunii la încălzire. Determinarea curentului nominal pentru electromotoare: - pentru electromotoare monofazate cu funcţionare continuă: In = Pn / Uf cos (5.1) - pentru electromotoare trifazate cu funcţionare continuă: In = Pn / 3Ul cos...

 • Actionari Electrice

  C1.I Structura SAE. Un SAE este un sistem fizic realizat prin interconectarea unor dispozitive mecanice, electrice, electromagnetice, electronice, utilizate în scopul conversiei electromecanice a energiei utilă unui proces tehnologic. Adesea, SAE asigură şi reglarea vitezei, fie prin intermediul motorului electric fie prin intermediul transmisiei mecanice. Alături de acţionările electrice, în practică se folosesc acţionările hidraulice sau acţionările pneumatice. În cazul maşinilor complexe,...

 • Sisteme de Actionare Electrica

  NOŢIUNI DE CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE Calitatea energiei electrice furnizată consumatorilor, cu cele două componente ale sale, calitatea tensiunii şi calitatea alimentării, prezintă un interes special pentru consumatorul de energie electrică, având în vedere că multe dintre procesele acestuia sunt puternic influenţate de indicatorii de calitate ai energiei electrice la barele de alimentare. Consumatorii, la rândul lor, sunt surse de perturbaţii electromagnetice, ceea ce poate afecta...

Pagina 4 din 24