Toate cursurile din domeniul Electrotehnica

 • Notiuni Generale de Electrosecuritate

  Notiuni generale de electrosecuritate Electrosecuritate = totalitatea metodelor si mijloacelor de protectie impotriva electrocutarii Electrocutarea = efect fiziologic determinat de trecerea unui curent electric prin corpul omenesc Masura de protectie = metoda organizatorica de prevenire a electrocutarii Mijloc de protectie = produs destinat protectiei impotriva electrocutarii Atingere directa = atingerea de catre o persoana nemijlocit sau prin intermediul unui element conductor a...

 • Sisteme de Iluminat Electronice

  CAP.1 GENERALITĂŢI 1.1. Aspecte fiziologice ale relaţiei lumină-vedere Vederea, dintre toate simţurile cu ajutorul cărora omul percepe realitatea inconjurătoare,prezintă importantă deosebită,ea fiind poarta de acces a celor mai numeroase informaţii despre lumea exterioară.Pentru ca ochiul-organul vederii- să poată recepta imagini,prezenţa luminii este indispensabila şi omul a inţeles de la inceputurile existenţei sale această necesitate ,cautând mijloacele de a o realiza....

 • Traductoare de Presiune

  CAP. 1 MEMORIU JUSTIFICATIV Ştiinţa este un ansamblu de cunoştinţe abstracte şi generale fixate într-un sistem coerent obţinut cu ajutorul unor metode adecvate şi avand menirea de explica, prevedea şi controla un domeniu determinant al realitaţii obiective. Electronica reprezintă în primul rînd lucru de mecanică fină, lucru curat, fiabil. Executarea montajelor electronice în regim amatoricesc educă răbdare, perseverenţă, măreşte dibăcia şi inteligenţa, spre exigenţele tehnice ale anilor ce...

 • Construirea unui Tester Electronic

  Elementele componente ale schemei unui SRA: E.C. – element de comparatie R.A. – regulator automat E.E. – element de executie I.T. – instalatie tehnologica Tr. - traductor Marimi care intervin in schema bloc a unui SRA: U – marime de intrare a sistemului ε – semnalul de eroare Yr – marime de reactie Xc – marimea de iesire a regulatorului automat Xm– marime de intrare a instalatiei tehnologice Y – marime de iesire a sistemului (a instalatiei tehnologice) P – perturbatii...

 • Triplorul de Tensiune

  Memoriu justificativ Aplicaţiile curentului electric în viaţa de zi cu zi sunt foarte diversificate , neexistând practic domeniu al activităţilor umane unde să nu fie prezent sub o forma sau alta Câteva din aplicaţiile curentului electric se găsesc în următoarele domenii : 1. Iluminatul electric, atât pentru nevoile de producţie cât şi pentru iluminatul public, iluminatul interior al locuinţelor, a spaţiilor de învăţământ şi administraţie, etc. 2. Acţionările electromecanice, prin...

 • Masini Electrice

  CAPITOLUL 1 NOŢIUNI GENERALE 1.1. Generalităţi Transformatoarele şi maşinile electrice sunt unele dintre cele mai importante aplicaţii practice ale fenomenelor electromagnetice. Maşinile electrice sunt conver-toare electromecanice ce convertesc energia mecanică în energie electrică sau in-vers energia electrică în energie mecanică, după cum ele funcţionează în regim de generator electric sau de – motor electric, fiind reversibile. Pe lângă generatoare și motoare, mașinile electrie se pot...

 • Instalatii Electrice de Joasa Tensiune pentru Utilizari Speciale

  Pe lângă marea majoritate a receptorilor de energie electrica există o mică parte care se înscrie în categoria utilizărilor speciale pentru: - alimentarea pompelor şi robinetelor de incendii; - ascensoare; - balizajul optic; - firme şi reclame luminoase; 1. INSTALAŢII ELECTRICE PENTRU ALIMENTAREA POMPELOR ŞI ROBINETELOR DE INCENDIU. Alimentarea cu energie electrică a tabloului de distribuţie al staţiei pompelor de incendiu şi al robinetelor de incendiu se realizează astfel: a) Pe o...

 • Quality Monitoring of Electrical Energy

  1.1. Targets of the Course 1.2. Power Quality 1.3. Supply System Safety 1.4. Quality of Electrical Energy 1.5. Electromagnetic Compatibility 1.6. Causes of Power Quality Deterioration and Remedies Late-Day Challenges Power Quality (PQ) is a complex area covering many different topics. Quality of electrical supply systems Quality of electrical energy (QEE) planning and monitoring Disturbing emission (Interference) standardizing Manufacturing equipment with reduced disturbing...

 • Control of Electrical Converters

  Control of Electrical Converters Course 1 INTRODUCTION The field of Power Electronics is concerned with the processing of electrical power using electronic devices. The key element = Switching converter Types of switching converters DC-DC Converters AC-AC Converters AC-DC Rectifiers DC-AC Inverters AC-AC Cycloconverters Basic function of the switching converter Controls the power flow between the source and the load; Ideally, the converter should perform this function without...

 • Termotehnica si Echipamente Termice

  Termodinamica este un capitol al fizicii, deci este o ştiinţă a naturii. Ea se ocupă cu studiul fenomenelor în care este implicată energia termică. Energia termică este energia asociată mişcării haotice a particulelor microscopice din care este alcătuită materia (atomi, molecule), cunoscută sub denumirea de mişcare browniană. Termodinamica foloseşte mărimile fizice definite în mecanica punctului material, a rigidului şi a fluidelor: lungime, masă, timp, viteză, presiune, debit, forţă, lucru...

 • Tehnologia Fabricatiei AMC

  TFAMC Curs 1 - Verificări înainte de încheierea proiectării Examinarea critică a fiecărei proiectări înainte de finalizare minimalizează eventualele scăpări din proiectarea electrică (schemă) şi constructivă (transpunere practică a schemei de principiu). Este de dorit ca o astfel de examinare critică să se facă înainte de finalizarea fiecărei faze de introducere a unui produs nou pe bază de concepţie proprie în fabricaţie. Nu se poate da o reţetă general valabilă după care, examinat, un...

 • Inginerie Electrica

  Nikola Tesla – 1900 Bazele aplicatiilor teoriei electromagnetismului in industrie: generatorul de curent alternativ, transportul enerigiei electrice la distante, motorul electric, neonul, transmisia undelor electromagnetice la distanta Thomas Edison – 1900 Inventator si promotor al utilizarii electricitatii de catre publicul larg: becul, aparate si masini in curent continuu, transmisia informatiei la distanta Notiuni fundamentale: Intensitatea curentului electric Curentul electric...

 • Sisteme Electronice Programabile

  INTRODUCERE Interacţia cu sfera obiectelor tehnice se realizează astăzi, din ce în ce mai mult prin gestul binar al tastării. Apăsam sau nu pe butoane, în secvenţe mai mult sau mai puţin sofisticate, pentru a ne transmite intenţiile unor maşini din ce în ce mai autoritar im¬puse de progresul civilizaţiei. A unei civilizaţii a binarităţii opţiunilor şi acţiunilor. In¬strumente, din ce în ce mai autonome, pornite printr-o comandă simplă, realizează, sub un control independent de prezenţa...

 • Tehnologia de Fabricare a Miezului Feromagnetic la Transformatoare Electrice

  CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI 1. CLASIFICAREA MIEZURILOR MAGNETICE Miezurile magnetice se pot clasifica după mai multe criterii. După natura fluxului magnetic, se deosebesc: - miezurile magnetice pentru flux variabil în timp; - miezurile magnetice pentru flux constant în timp. Se cunosc două cazuri de variaţie a fluxului magnetic (corespunzătoare celor două feluri de magnetizări),- şi anume: - fluxul variabil in timp cu frecvenţa curentului alternativ care-l pro¬duce - magnetizare ciclică...

 • Importanta Studierii Modului de Aplicare a Electrotehnicii si Electronicii in Cadrul Sistemelor de Productie

  La ora actuală, manageri de top si specialisti cu preocupari in domeniul eficientei energetice dezbat probleme cheie pentru dezvoltarea societăţii, precum cresterea competitivitatii economice, securitatea alimentarii cu energie si reducerea impactului asupra mediului. Dupa cum bine se stie, cresterea eficientei energetice are o contributie majora la realizarea sigurantei alimentarii, dezvoltarii durabile si competitivitatii, la economisirea surselor energetice primare si la reducerea...

Pagina 4 din 24