Toate cursurile din domeniul Electrotehnica

 • Masini Electrice

  CAPITOLUL 1 NOŢIUNI GENERALE 1.1. Generalităţi Transformatoarele şi maşinile electrice sunt unele dintre cele mai importante aplicaţii practice ale fenomenelor electromagnetice. Maşinile electrice sunt conver-toare electromecanice ce convertesc energia mecanică în energie electrică sau in-vers energia electrică în energie mecanică, după cum ele funcţionează în regim de generator electric sau de – motor electric, fiind reversibile. Pe lângă generatoare și motoare, mașinile electrie se pot...

 • Instalatii Electrice de Joasa Tensiune pentru Utilizari Speciale

  Pe lângă marea majoritate a receptorilor de energie electrica există o mică parte care se înscrie în categoria utilizărilor speciale pentru: - alimentarea pompelor şi robinetelor de incendii; - ascensoare; - balizajul optic; - firme şi reclame luminoase; 1. INSTALAŢII ELECTRICE PENTRU ALIMENTAREA POMPELOR ŞI ROBINETELOR DE INCENDIU. Alimentarea cu energie electrică a tabloului de distribuţie al staţiei pompelor de incendiu şi al robinetelor de incendiu se realizează astfel: a) Pe o...

 • Quality Monitoring of Electrical Energy

  1.1. Targets of the Course 1.2. Power Quality 1.3. Supply System Safety 1.4. Quality of Electrical Energy 1.5. Electromagnetic Compatibility 1.6. Causes of Power Quality Deterioration and Remedies Late-Day Challenges Power Quality (PQ) is a complex area covering many different topics. Quality of electrical supply systems Quality of electrical energy (QEE) planning and monitoring Disturbing emission (Interference) standardizing Manufacturing equipment with reduced disturbing...

 • Control of Electrical Converters

  Control of Electrical Converters Course 1 INTRODUCTION The field of Power Electronics is concerned with the processing of electrical power using electronic devices. The key element = Switching converter Types of switching converters DC-DC Converters AC-AC Converters AC-DC Rectifiers DC-AC Inverters AC-AC Cycloconverters Basic function of the switching converter Controls the power flow between the source and the load; Ideally, the converter should perform this function without...

 • Termotehnica si Echipamente Termice

  Termodinamica este un capitol al fizicii, deci este o ştiinţă a naturii. Ea se ocupă cu studiul fenomenelor în care este implicată energia termică. Energia termică este energia asociată mişcării haotice a particulelor microscopice din care este alcătuită materia (atomi, molecule), cunoscută sub denumirea de mişcare browniană. Termodinamica foloseşte mărimile fizice definite în mecanica punctului material, a rigidului şi a fluidelor: lungime, masă, timp, viteză, presiune, debit, forţă, lucru...

 • Tehnologia Fabricatiei AMC

  TFAMC Curs 1 - Verificări înainte de încheierea proiectării Examinarea critică a fiecărei proiectări înainte de finalizare minimalizează eventualele scăpări din proiectarea electrică (schemă) şi constructivă (transpunere practică a schemei de principiu). Este de dorit ca o astfel de examinare critică să se facă înainte de finalizarea fiecărei faze de introducere a unui produs nou pe bază de concepţie proprie în fabricaţie. Nu se poate da o reţetă general valabilă după care, examinat, un...

 • Inginerie Electrica

  Nikola Tesla – 1900 Bazele aplicatiilor teoriei electromagnetismului in industrie: generatorul de curent alternativ, transportul enerigiei electrice la distante, motorul electric, neonul, transmisia undelor electromagnetice la distanta Thomas Edison – 1900 Inventator si promotor al utilizarii electricitatii de catre publicul larg: becul, aparate si masini in curent continuu, transmisia informatiei la distanta Notiuni fundamentale: Intensitatea curentului electric Curentul electric...

 • Sisteme Electronice Programabile

  INTRODUCERE Interacţia cu sfera obiectelor tehnice se realizează astăzi, din ce în ce mai mult prin gestul binar al tastării. Apăsam sau nu pe butoane, în secvenţe mai mult sau mai puţin sofisticate, pentru a ne transmite intenţiile unor maşini din ce în ce mai autoritar im¬puse de progresul civilizaţiei. A unei civilizaţii a binarităţii opţiunilor şi acţiunilor. In¬strumente, din ce în ce mai autonome, pornite printr-o comandă simplă, realizează, sub un control independent de prezenţa...

 • Tehnologia de Fabricare a Miezului Feromagnetic la Transformatoare Electrice

  CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI 1. CLASIFICAREA MIEZURILOR MAGNETICE Miezurile magnetice se pot clasifica după mai multe criterii. După natura fluxului magnetic, se deosebesc: - miezurile magnetice pentru flux variabil în timp; - miezurile magnetice pentru flux constant în timp. Se cunosc două cazuri de variaţie a fluxului magnetic (corespunzătoare celor două feluri de magnetizări),- şi anume: - fluxul variabil in timp cu frecvenţa curentului alternativ care-l pro¬duce - magnetizare ciclică...

 • Importanta Studierii Modului de Aplicare a Electrotehnicii si Electronicii in Cadrul Sistemelor de Productie

  La ora actuală, manageri de top si specialisti cu preocupari in domeniul eficientei energetice dezbat probleme cheie pentru dezvoltarea societăţii, precum cresterea competitivitatii economice, securitatea alimentarii cu energie si reducerea impactului asupra mediului. Dupa cum bine se stie, cresterea eficientei energetice are o contributie majora la realizarea sigurantei alimentarii, dezvoltarii durabile si competitivitatii, la economisirea surselor energetice primare si la reducerea...

 • Motoare CC Utilizate in Actionari Electrice

  Probleme generale privind motorul de c.c. utilizat în acţionările electrice 2.1. DESTINAŢIA ŞI DOMENIUL DE APLICARE Însuşirile electromecanice ale maşinii de curent continuu se deosebesc de cele ale maşinilor de curent alternativ. In primul rând, maşinile de curent continuu au frecvenţa sursei de alimentare sau de restituire a energiei în reţea egală cu zero, indiferent că înfăşurarea in-clusului este străbătută de curent alternativ. Deci frecvenţa fiind nulă dă posibilitate de a regla...

 • Surse de Alimentare Pentru Retelele de Joasa Tensiune

  Datorită succesiunii fireşti a procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice în cadrul unui sistem electroenergetice (SE), sursa de energie electrică pentru RED-JT o reprezintă secundarul transformatorului dintr-un post de transformare [11]. Postul de transformare (PT) reprezintă forma particulară a unei staţii de transformare a cărei tensiune de pe partea de înaltă (primară), fig.8.1., face parte din clasa reţelelor de medie tensiune, iar cea de pe partea de joasă...

 • Legea Circuitului Magnetic. Legea Inductiei

  1. Legea inducţiei electromagnetice Experienţa arată că un câmp magnetic variabil în timp produce câmp electric, ceea ce face să se poată calcula o tensiune electromotoare pe orice curbă închisă . Producerea câmpului electric este posibilă şi dacă există un câmp magnetic invariabil în timp, dar mediul se află în mişcare, astfel odată cu el este antrenată şi curba . Sub forma integrală, enunţul legii este dat în cele ce urmează. Tensiunea electromotoare indusă pe o curbă închisă este...

 • Aparate Electrice si Electronice de Comutatie si de Protectie

  1. APARATE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE DE COMUTAŢIE ŞI DE PROTECŢIE Aparatele electrice se folosesc în toate etapele de producere, transportare, transformare, distribuţie şi utilizare a energiei electrice. Aceste aparate asigură următoarele funcţii principale: 1) de comutaţie – închiderea şi deschiderea circuitelor electrice; 2) de protecţie şi semnalizare – protejarea instalaţiilor electrice de regimuri de avarie: scurtcircuit, suprasarcină, supratensiune şi semnalizarea acestora; 3) de...

 • Studiul Fenomenelor Electromagnetice

  NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Consideraţii generale asupra studiului fenomenelor electromagnetice Fenomenele electromagnetice reprezintă o categorie a fenomenelor fizice, diferită de cele mecanice, acustice, termice, etc. Studiate la scară macroscopică, fenomenele electromagnetice sunt legate de anumite stări specifice corpurilor cum ar fi: starea de electrizare, starea electrocinetică, starea magnetică şi de asemenea sunt legate de prezenţa câmpului electromagnetic. Fenomenele electromagnetice...

Pagina 4 din 24