Toate cursurile din domeniul Electrotehnica

 • Motoare CC Utilizate in Actionari Electrice

  Probleme generale privind motorul de c.c. utilizat în acţionările electrice 2.1. DESTINAŢIA ŞI DOMENIUL DE APLICARE Însuşirile electromecanice ale maşinii de curent continuu se deosebesc de cele ale maşinilor de curent alternativ. In primul rând, maşinile de curent continuu au frecvenţa sursei de alimentare sau de restituire a energiei în reţea egală cu zero, indiferent că înfăşurarea in-clusului este străbătută de curent alternativ. Deci frecvenţa fiind nulă dă posibilitate de a regla...

 • Surse de Alimentare Pentru Retelele de Joasa Tensiune

  Datorită succesiunii fireşti a procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice în cadrul unui sistem electroenergetice (SE), sursa de energie electrică pentru RED-JT o reprezintă secundarul transformatorului dintr-un post de transformare [11]. Postul de transformare (PT) reprezintă forma particulară a unei staţii de transformare a cărei tensiune de pe partea de înaltă (primară), fig.8.1., face parte din clasa reţelelor de medie tensiune, iar cea de pe partea de joasă...

 • Legea Circuitului Magnetic. Legea Inductiei

  1. Legea inducţiei electromagnetice Experienţa arată că un câmp magnetic variabil în timp produce câmp electric, ceea ce face să se poată calcula o tensiune electromotoare pe orice curbă închisă . Producerea câmpului electric este posibilă şi dacă există un câmp magnetic invariabil în timp, dar mediul se află în mişcare, astfel odată cu el este antrenată şi curba . Sub forma integrală, enunţul legii este dat în cele ce urmează. Tensiunea electromotoare indusă pe o curbă închisă este...

 • Aparate Electrice si Electronice de Comutatie si de Protectie

  1. APARATE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE DE COMUTAŢIE ŞI DE PROTECŢIE Aparatele electrice se folosesc în toate etapele de producere, transportare, transformare, distribuţie şi utilizare a energiei electrice. Aceste aparate asigură următoarele funcţii principale: 1) de comutaţie – închiderea şi deschiderea circuitelor electrice; 2) de protecţie şi semnalizare – protejarea instalaţiilor electrice de regimuri de avarie: scurtcircuit, suprasarcină, supratensiune şi semnalizarea acestora; 3) de...

 • Studiul Fenomenelor Electromagnetice

  NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Consideraţii generale asupra studiului fenomenelor electromagnetice Fenomenele electromagnetice reprezintă o categorie a fenomenelor fizice, diferită de cele mecanice, acustice, termice, etc. Studiate la scară macroscopică, fenomenele electromagnetice sunt legate de anumite stări specifice corpurilor cum ar fi: starea de electrizare, starea electrocinetică, starea magnetică şi de asemenea sunt legate de prezenţa câmpului electromagnetic. Fenomenele electromagnetice...

 • Controlul Vectorial al Actionarilor Electrice

  I. Interacţiunea magnetică I.1. Câmpul magnetostatic Interacţiunile magnetice sunt cunoscute din antichitate, de exemplu atracţia magnetitei (Fe3O4 - întâlnită sub formă de minereu) asupra fierului. Numele de magnetism provine de la orăşelul antic Magnesia unde, conform tradiţiei, s-a observat pentru prima dată fenomenul. Interacţiunea magnetică, spre deosebire de cea gravitaţională, nu se manifestă la toate corpurile. În cazul magneţilor naturali sau obţinuţi artificial, acţiunea...

 • Conversia Energiei Solare. Efectul Fotovoltaic

  O dezbatere despre energiile regenerabile trebuie să pornească de la problemele schimbărilor climatice şi disponibilităţii resurselor, în condiţiile unei importante creşteri demografice şi a necesităţii de a permite accesul la energie a miliarde de persoane care în prezent sunt privaţi de acesta. Prognoza consumului de energie primară realizată de Consiliul Mondial al Energiei pentru anul 2050, în ipoteza unei creşteri economice de 3% pe an, fără o modificare a tendinţelor actuale de...

 • Instalatii Electrice de Forta

  INSTALAŢII INTERIOARE DE FORŢĂ 5.1. Dimensionarea instalaţiilor de forţă. Determinarea secţiunii circuitelor de forţă se face pe baza stabilităţii termice la încălzire, iar secţiunea rezultată se verifică la pierderea de tensiune. 5.1.1. Alegerea secţiunii la încălzire. Determinarea curentului nominal pentru electromotoare: - pentru electromotoare monofazate cu funcţionare continuă: In = Pn / Uf cos (5.1) - pentru electromotoare trifazate cu funcţionare continuă: In = Pn / 3Ul cos...

 • Actionari Electrice

  C1.I Structura SAE. Un SAE este un sistem fizic realizat prin interconectarea unor dispozitive mecanice, electrice, electromagnetice, electronice, utilizate în scopul conversiei electromecanice a energiei utilă unui proces tehnologic. Adesea, SAE asigură şi reglarea vitezei, fie prin intermediul motorului electric fie prin intermediul transmisiei mecanice. Alături de acţionările electrice, în practică se folosesc acţionările hidraulice sau acţionările pneumatice. În cazul maşinilor complexe,...

 • Sisteme de Actionare Electrica

  NOŢIUNI DE CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE Calitatea energiei electrice furnizată consumatorilor, cu cele două componente ale sale, calitatea tensiunii şi calitatea alimentării, prezintă un interes special pentru consumatorul de energie electrică, având în vedere că multe dintre procesele acestuia sunt puternic influenţate de indicatorii de calitate ai energiei electrice la barele de alimentare. Consumatorii, la rândul lor, sunt surse de perturbaţii electromagnetice, ceea ce poate afecta...

 • Echipamentul Electric al Autovehiculului

  Principii de încărcare Pentru a alimenta numeroasele sisteme electrice ale unui autovehicul modern este necesarã o mare cantitate de energie electrică. Bateria poate suplini această cerere de energie doar pentru un scurt timp. Când bateria se descarcă, motorul se va opri, iar sistemele electrice vor înceta să mai funcţioneze. Pentru a preveni descãrcarea bateriei, se foloseşte un sistem de încărcare care să satisfacă nevoile diferitelor sisteme şi să menţină bateria în stare încărcatã....

 • Instalatia de Combustibil

  Rolul instalatiei de combustibil este de a asigura cu combustibili si lubrifianti masinile si instalatiile ce realizeazã conversia energiei chimice în energie mecanicã Elementele instalatiei de combustibil • 1. Prizã de ambarcare; 2. Aerisire; 3. Tavã de colectare a scurgerilor de combustibil; 4. Filtru plan (sitã); 5. Tubulaturã ambarcare motorinã (DO); 6. Tanc motorinã; 7. Sorb motorinã; 8. Filtru brut; 9. Pompã transfer motorinã; 10. Tanc decantare; 11. Aerisire tanc decantare;...

 • Automatizari Industriale

  CAPITOLUL I Studiul algoritmilor de reglare tipizaţi cu acţiune continuă Regulatoarele tipizate cu acţiune continuă se consideră cu orientarea dată în figura IV.1. Figura IV.1 În lucrarea de faţă se vor studia regulatoarele cu acţiune continuă de tip RG-P, RG-PI, RG-PD, respectiv RG-PID. 1. Regulatorul cu acţiune continuă de tip proporţional RG-P Regulatorul de tip proporţional asigură o dependenţă proporţională între mărimea de comandă şi mărimea de acţionare: (4.1) Acestui MM-II,...

 • Consumatorul ca Element al Sistemului Electroenergetic

  1. Sistemul electroenergetic Totalitatea instalaţiilor şi utilajelor cu ajutorul cărora resursele energetice primare sunt transformate, convertite în energie electrică iar energia electrică este transportată şi distribuită consumatorilor pentru a fi convertită într-o altă formă de energie utilă: energie mecanică, chimică, luminoasă, căldură etc. se numeşte sistem electroenergetic. Sistemul energetic are următoarele părţi principale: Centralele electrice Centralele electrice sunt părţi ale...

 • Informatica Industriala

  1 Reprezentarea numerelor 1.1 Introducere Procesele reglate conţin semnale analogice, în timp ce semnalele regulatoarelor sunt numerice. In consecinţă, conversia semnalelor este esenţială pentru conectarea componentelor analogice şi numerice în acelaşi sistem. De exemplu, semnalul de ieşire al unui dispozitiv analogic trebuie convertit în semnal numeric înainte de a fi prelucrat de regulatorul numeric şi convertit apoi într-un semnal analogic cu un convertor analog - numeric CAN. In acelaşi...

Pagina 5 din 24