Toate cursurile din domeniul Electrotehnica

 • Echipamentul Electric al Autovehiculului

  Principii de încărcare Pentru a alimenta numeroasele sisteme electrice ale unui autovehicul modern este necesarã o mare cantitate de energie electrică. Bateria poate suplini această cerere de energie doar pentru un scurt timp. Când bateria se descarcă, motorul se va opri, iar sistemele electrice vor înceta să mai funcţioneze. Pentru a preveni descãrcarea bateriei, se foloseşte un sistem de încărcare care să satisfacă nevoile diferitelor sisteme şi să menţină bateria în stare încărcatã....

 • Instalatia de Combustibil

  Rolul instalatiei de combustibil este de a asigura cu combustibili si lubrifianti masinile si instalatiile ce realizeazã conversia energiei chimice în energie mecanicã Elementele instalatiei de combustibil • 1. Prizã de ambarcare; 2. Aerisire; 3. Tavã de colectare a scurgerilor de combustibil; 4. Filtru plan (sitã); 5. Tubulaturã ambarcare motorinã (DO); 6. Tanc motorinã; 7. Sorb motorinã; 8. Filtru brut; 9. Pompã transfer motorinã; 10. Tanc decantare; 11. Aerisire tanc decantare;...

 • Automatizari Industriale

  CAPITOLUL I Studiul algoritmilor de reglare tipizaţi cu acţiune continuă Regulatoarele tipizate cu acţiune continuă se consideră cu orientarea dată în figura IV.1. Figura IV.1 În lucrarea de faţă se vor studia regulatoarele cu acţiune continuă de tip RG-P, RG-PI, RG-PD, respectiv RG-PID. 1. Regulatorul cu acţiune continuă de tip proporţional RG-P Regulatorul de tip proporţional asigură o dependenţă proporţională între mărimea de comandă şi mărimea de acţionare: (4.1) Acestui MM-II,...

 • Consumatorul ca Element al Sistemului Electroenergetic

  1. Sistemul electroenergetic Totalitatea instalaţiilor şi utilajelor cu ajutorul cărora resursele energetice primare sunt transformate, convertite în energie electrică iar energia electrică este transportată şi distribuită consumatorilor pentru a fi convertită într-o altă formă de energie utilă: energie mecanică, chimică, luminoasă, căldură etc. se numeşte sistem electroenergetic. Sistemul energetic are următoarele părţi principale: Centralele electrice Centralele electrice sunt părţi ale...

 • Informatica Industriala

  1 Reprezentarea numerelor 1.1 Introducere Procesele reglate conţin semnale analogice, în timp ce semnalele regulatoarelor sunt numerice. In consecinţă, conversia semnalelor este esenţială pentru conectarea componentelor analogice şi numerice în acelaşi sistem. De exemplu, semnalul de ieşire al unui dispozitiv analogic trebuie convertit în semnal numeric înainte de a fi prelucrat de regulatorul numeric şi convertit apoi într-un semnal analogic cu un convertor analog - numeric CAN. In acelaşi...

 • Iluminatul Electric

  2.1. Mărimi fotometrice 2.1.1. Lumina Spectrul de lumină corespunde unei părţi a spectrului radiaţiei electro-magnetice, având lungimi de undă cuprinsă între 380 şi 760 nm (fig. 2.1). Spectrul radiaţiilor vizibile reprezintă un eşantion foarte redus din întregul spectru, care mai cuprinde radiaţiile , radiaţii Röntgen, radiaţii infraroşii, radiaţii ultraviolete ş.a. Radiaţiile din spectrul 380 - 760 nm determină o senzaţie fiziologică specifică asupra ochiului uman, numită lumină. Ochiul...

 • Instalatia de Ungere

  Instalatia de ungere este formata dintr-un ansamblu de piese, care impreuna cu canalele respective asigura ungerea organelor in miscare ale motorului, precum si circularea, filtrarea si racirea uleiului. Rolul principal al instalatiei de ungere este reducerea fortelor de frecare si prin aceasta micsorarea uzurii si a pierderilor mecanice. In functie de procedeul de aducere a lubrefiantului la suprafetele in frecare ale pieselor motorului, se deosebesc urmatoarele sisteme de ungere :...

 • Registru si Numaratoare

  1. NUMĂRĂTOARE 1.1 Noţiuni introductive Un numărător este un circuit electronic care numără impulsurile aplicate la intrarea sa. Aceste circuite pot fi clasificate după mai multe criterii. - după modul în care îşi modifică conţinutul există: - numărătoare directe caracterizate prin faptul că îşi cresc conţinutul cu câte o unitate la fiecare impuls aplicat la intrare; - numărătoare inverse la care conţinutul scade cu câte o unitate la fiecare impuls aplicat la intrare; - numărătoare...

 • Puteri in Circuite Electrice Dipolare Functionand in Regim Permanent Sinusoidal, Factor De Putere

  4.1. PUTERE INSTANTANEE În cazul unui circuit dipolar functionând în c.c. puterea primita de circuit de la sursa se defineste prin produsul dintre amplitudinea tensiunii de alimentare si amplitudinea curentului P = UI Sa consideram acum ca circuitul functioneaza în regim permanent sinusoidal, iar tensiunea si curentul au expresiile: ( ) ( ) u u t = 2U × sin wt + g ( ) = × (w + gi ) = × (w + gu − j) i t 2I sin t 2I sin t Puterea furnizata de sursa de energie si absorbita de receptor,...

 • Transformatoare Electrice

  1.Generalitaţi Transformatorul electric este un aparat static cu două sau mai multe înfăşurări cuplate magnetic,cu ajutorul căruia se schimbă valorile mărimilor electrice ale puterii în curent alternativ,frecvenţa rămânând aceeaşi. Funcţionarea transformatorului are la baza fenomenul de inducţie electromagnetică.Pentru realizarea unui cuplaj magnetic cât mai strâns ,înfăşurările sunt aşezate pe un miez feromagnetic .La frecvenţe mai mari de 10 kHz transformatorul se realizează fără miez...

 • Teledetectie si Fotointerpretare 1

  Teledetectia electromagnetica Ansamblul tehnicilor: de percepere de la distanta a informatiilor cu privire la obiecte si fenomene de catre senzori care actioneaza in domeniul spectrului electromagnetic, de transformare a acestora in imagine fotografica sau inregistrari digitale, de prelucrare a inregistrarilor cu mijloace electronice, si de transformare a acestora in imagine vizuala conventionala specifica fiecarui domeniu de utilizare. Teledetectia electromagnetica Exista 3 tipuri:...

 • Circuite Electrice

  Glosar de termeni: • Aparat – sistem tehnic care serveşte la efectuarea unei operaţii sau la dirijarea energiei ori la transformarea ei statică. • Aparataj – “traseu” format din elemente conductoare pentru realizarea unui circuit de curent; • Avarie – un regim anormal de funcţionare, care poate provoca deteriorarea aparatelor dintr-o instalaţie sau dintr-un sistem; • Bimetal – piesa compusă din două benzi metalice diferite, cu coeficienţi de dilatare foarte diferiţi, sudate între ele pe...

 • Curs Electrotehnica

  Are proprietatea că valorile pe care le ia la anumite momente, se repetă după intervale egale de timp. Astfel pentru o mărime periodică, valoarea sa instantanee (momentană), x(t), satisface relaţia: (1.4) Mărimea periodică poate fi descrisă în domeniul timp ca funcţie de amplitudine, frecventa, perioada si fază. Analiza în domeniul frecventa a acestor mărimi se face cu ajutorul seriei Fourier, rezultând un spectru de frecvente discret. Valoarea medie (componenta continuă) a unei mărimi...

 • Instalatii Electrice

  CAPITOLUL I ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ A INTREPRINDERILOR INDUSTRIALE 1.1. SISTEMUL ENERGETIC. AVANTAJELE UTILIZĂRII CURENTULUI ALTERNATIV FAŢĂ DE CEL CONTINUU Energia electrică constituie principala formă de energie utilizată în întreprinderile industriale. Acest lucru se datorează următoarelor avantaje pe care energia electrică le are în comparaţie cu alte forme de energie şi anume: - randamentele la care se produce, se transportă şi se distribuie spre consumatori sunt mult mai...

 • Surse de Energie

  OBIECTIVUL ŞI CONŢINUTUL DISCIPLINEI.SURSE REGENERABILE DE ENERGIE: NOŢIUNI GENERALE 1.1. Obiective 1.2. Test de autoevaluare 1.3. Lucrare de verificare 1.1. Obiective : - să dobândească cunoştinţe legate de conversia diferitelor forme de energie; - să descrie tipurile de energie; - să explice folosirea resurselor reînnoibile de energie; - să enumere şi să definească sursele regenerabile de energie; -să explice formele de energie existente; Obiectivul şi conţinutul disciplinei....

Pagina 5 din 24