Toate cursurile din domeniul Electrotehnica

 • Iluminatul Electric

  2.1. Mărimi fotometrice 2.1.1. Lumina Spectrul de lumină corespunde unei părţi a spectrului radiaţiei electro-magnetice, având lungimi de undă cuprinsă între 380 şi 760 nm (fig. 2.1). Spectrul radiaţiilor vizibile reprezintă un eşantion foarte redus din întregul spectru, care mai cuprinde radiaţiile , radiaţii Röntgen, radiaţii infraroşii, radiaţii ultraviolete ş.a. Radiaţiile din spectrul 380 - 760 nm determină o senzaţie fiziologică specifică asupra ochiului uman, numită lumină. Ochiul...

 • Instalatia de Ungere

  Instalatia de ungere este formata dintr-un ansamblu de piese, care impreuna cu canalele respective asigura ungerea organelor in miscare ale motorului, precum si circularea, filtrarea si racirea uleiului. Rolul principal al instalatiei de ungere este reducerea fortelor de frecare si prin aceasta micsorarea uzurii si a pierderilor mecanice. In functie de procedeul de aducere a lubrefiantului la suprafetele in frecare ale pieselor motorului, se deosebesc urmatoarele sisteme de ungere :...

 • Registru si Numaratoare

  1. NUMĂRĂTOARE 1.1 Noţiuni introductive Un numărător este un circuit electronic care numără impulsurile aplicate la intrarea sa. Aceste circuite pot fi clasificate după mai multe criterii. - după modul în care îşi modifică conţinutul există: - numărătoare directe caracterizate prin faptul că îşi cresc conţinutul cu câte o unitate la fiecare impuls aplicat la intrare; - numărătoare inverse la care conţinutul scade cu câte o unitate la fiecare impuls aplicat la intrare; - numărătoare...

 • Puteri in Circuite Electrice Dipolare Functionand in Regim Permanent Sinusoidal, Factor De Putere

  4.1. PUTERE INSTANTANEE În cazul unui circuit dipolar functionând în c.c. puterea primita de circuit de la sursa se defineste prin produsul dintre amplitudinea tensiunii de alimentare si amplitudinea curentului P = UI Sa consideram acum ca circuitul functioneaza în regim permanent sinusoidal, iar tensiunea si curentul au expresiile: ( ) ( ) u u t = 2U × sin wt + g ( ) = × (w + gi ) = × (w + gu − j) i t 2I sin t 2I sin t Puterea furnizata de sursa de energie si absorbita de receptor,...

 • Transformatoare Electrice

  1.Generalitaţi Transformatorul electric este un aparat static cu două sau mai multe înfăşurări cuplate magnetic,cu ajutorul căruia se schimbă valorile mărimilor electrice ale puterii în curent alternativ,frecvenţa rămânând aceeaşi. Funcţionarea transformatorului are la baza fenomenul de inducţie electromagnetică.Pentru realizarea unui cuplaj magnetic cât mai strâns ,înfăşurările sunt aşezate pe un miez feromagnetic .La frecvenţe mai mari de 10 kHz transformatorul se realizează fără miez...

 • Teledetectie si Fotointerpretare 1

  Teledetectia electromagnetica Ansamblul tehnicilor: de percepere de la distanta a informatiilor cu privire la obiecte si fenomene de catre senzori care actioneaza in domeniul spectrului electromagnetic, de transformare a acestora in imagine fotografica sau inregistrari digitale, de prelucrare a inregistrarilor cu mijloace electronice, si de transformare a acestora in imagine vizuala conventionala specifica fiecarui domeniu de utilizare. Teledetectia electromagnetica Exista 3 tipuri:...

 • Circuite Electrice

  Glosar de termeni: • Aparat – sistem tehnic care serveşte la efectuarea unei operaţii sau la dirijarea energiei ori la transformarea ei statică. • Aparataj – “traseu” format din elemente conductoare pentru realizarea unui circuit de curent; • Avarie – un regim anormal de funcţionare, care poate provoca deteriorarea aparatelor dintr-o instalaţie sau dintr-un sistem; • Bimetal – piesa compusă din două benzi metalice diferite, cu coeficienţi de dilatare foarte diferiţi, sudate între ele pe...

 • Curs Electrotehnica

  Are proprietatea că valorile pe care le ia la anumite momente, se repetă după intervale egale de timp. Astfel pentru o mărime periodică, valoarea sa instantanee (momentană), x(t), satisface relaţia: (1.4) Mărimea periodică poate fi descrisă în domeniul timp ca funcţie de amplitudine, frecventa, perioada si fază. Analiza în domeniul frecventa a acestor mărimi se face cu ajutorul seriei Fourier, rezultând un spectru de frecvente discret. Valoarea medie (componenta continuă) a unei mărimi...

 • Instalatii Electrice

  CAPITOLUL I ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ A INTREPRINDERILOR INDUSTRIALE 1.1. SISTEMUL ENERGETIC. AVANTAJELE UTILIZĂRII CURENTULUI ALTERNATIV FAŢĂ DE CEL CONTINUU Energia electrică constituie principala formă de energie utilizată în întreprinderile industriale. Acest lucru se datorează următoarelor avantaje pe care energia electrică le are în comparaţie cu alte forme de energie şi anume: - randamentele la care se produce, se transportă şi se distribuie spre consumatori sunt mult mai...

 • Surse de Energie

  OBIECTIVUL ŞI CONŢINUTUL DISCIPLINEI.SURSE REGENERABILE DE ENERGIE: NOŢIUNI GENERALE 1.1. Obiective 1.2. Test de autoevaluare 1.3. Lucrare de verificare 1.1. Obiective : - să dobândească cunoştinţe legate de conversia diferitelor forme de energie; - să descrie tipurile de energie; - să explice folosirea resurselor reînnoibile de energie; - să enumere şi să definească sursele regenerabile de energie; -să explice formele de energie existente; Obiectivul şi conţinutul disciplinei....

 • Rolul si Importanta Sudarii in Industrie

  1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA SUDĂRII IN INDUSTRIE Dezvoltarea modernă a industriei construcţiilor de maşini, de aparate şi instalaţii, a construcţiilor metalice, a construcţiilor navale, electrotehnice, de avioane şi de nave cosmice etc. a devenit posibilă o dată cu dezvoltarea proceselor de sudare şi a procedeelor conexe sudării, cu ajutorul cărora se pot executa atît pregătirea pieselor, cît şi îmbinarea diferitelor organe de maşini şi ansambluri., Factorii care au condus la folosirea pe scară...

 • Mijloace pentru Masurarea Marimilor Electrice

  Mărimi şi unităţi de măsură electrice Mărimi şi unităţi de măsură electrice Rezistenţa electrică Puterea electrică Caracteristicile metrologice ale mijloacelor electrice de măsurare Lanţ de măsurare Mijloace pentru măsurarea mărimilor electrice 2.Aparate digitale Simbolurile aparatelor de măsurare mixtă d.Aparatele electrostatice, sunt formate din piese metalice fixe şi piese metalice mobile, între care se exercită forşe electrostatice. e.Aparatele termice cu fir cald, funcţionează...

 • Eclairage Electrique

  I. ÉCLAIRAGE : LUMIÈRE ET PHOTOMETRIE 1. RÔLE DE L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE L'éclairage électrique vise à pallier les insuffisances de l'énergie lumineuse naturelle. Cette compensation technologique doit s'effectuer en respectant les conditions optimales: - de confort visuel et d'esthétique, - de rendement énergétique, - de mise en œuvre et d'exploitation. Action de la lumière sur les végétaux. La lumière agit sur : -la photosynthèse ou assimilation chlorophyllienne, -le verdissement des...

 • Prezentare grafica

  GRAFICĂ ASISTATĂ INTRODUCERE Noţiuni generale Verbul „a proiecta” defineşte în inginerie intenţia de a realiza ceva, de a elabora o lucrare tehnică în care sunt cuprinse datele necesare executării unei construcţii, a unei instalaţii etc. Proiectarea este o activitate dinamică în toate domeniile şi constituie un factor de progres. Dezvoltarea tehnicii de calcul a făcut ca activitatea de proiectare ce se realiza în trecut de cele mai multe ori în faţa planşetelor, astăzi ea să se desfăşoare...

 • Masurari in Biomedicina si Ecologie

  1. Specificitatea măsurărilor în biomedicină şi ecologie 1.1.Procesul de măsurare “Când puteţi măsura un fenomen şi îl exprimaţi prin numere, aveţi deja o sumă de cunoştinţe în privinţa sa, în caz contrar cunoştinţele voastre sunt slabe şi nesatisfăcătoare ” Prin această remarcă Lord Kelvin: - consideră măsurarea ca o succesiune de operaţii ce constau în stabilirea unei relaţii bijective între un fenomen şi un ansamblu de numere; - ne provoacă, ne îndeamnă la o mai bună cunoaştere a...

Pagina 6 din 24