Toate cursurile din domeniul Electrotehnica

 • Teledetectie si Fotointerpretare 1

  Teledetectia electromagnetica Ansamblul tehnicilor: de percepere de la distanta a informatiilor cu privire la obiecte si fenomene de catre senzori care actioneaza in domeniul spectrului electromagnetic, de transformare a acestora in imagine fotografica sau inregistrari digitale, de prelucrare a inregistrarilor cu mijloace electronice, si de transformare a acestora in imagine vizuala conventionala specifica fiecarui domeniu de utilizare. Teledetectia electromagnetica Exista 3 tipuri:...

 • Circuite Electrice

  Glosar de termeni: • Aparat – sistem tehnic care serveşte la efectuarea unei operaţii sau la dirijarea energiei ori la transformarea ei statică. • Aparataj – “traseu” format din elemente conductoare pentru realizarea unui circuit de curent; • Avarie – un regim anormal de funcţionare, care poate provoca deteriorarea aparatelor dintr-o instalaţie sau dintr-un sistem; • Bimetal – piesa compusă din două benzi metalice diferite, cu coeficienţi de dilatare foarte diferiţi, sudate între ele pe...

 • Curs Electrotehnica

  Are proprietatea că valorile pe care le ia la anumite momente, se repetă după intervale egale de timp. Astfel pentru o mărime periodică, valoarea sa instantanee (momentană), x(t), satisface relaţia: (1.4) Mărimea periodică poate fi descrisă în domeniul timp ca funcţie de amplitudine, frecventa, perioada si fază. Analiza în domeniul frecventa a acestor mărimi se face cu ajutorul seriei Fourier, rezultând un spectru de frecvente discret. Valoarea medie (componenta continuă) a unei mărimi...

 • Instalatii Electrice

  CAPITOLUL I ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ A INTREPRINDERILOR INDUSTRIALE 1.1. SISTEMUL ENERGETIC. AVANTAJELE UTILIZĂRII CURENTULUI ALTERNATIV FAŢĂ DE CEL CONTINUU Energia electrică constituie principala formă de energie utilizată în întreprinderile industriale. Acest lucru se datorează următoarelor avantaje pe care energia electrică le are în comparaţie cu alte forme de energie şi anume: - randamentele la care se produce, se transportă şi se distribuie spre consumatori sunt mult mai...

 • Surse de Energie

  OBIECTIVUL ŞI CONŢINUTUL DISCIPLINEI.SURSE REGENERABILE DE ENERGIE: NOŢIUNI GENERALE 1.1. Obiective 1.2. Test de autoevaluare 1.3. Lucrare de verificare 1.1. Obiective : - să dobândească cunoştinţe legate de conversia diferitelor forme de energie; - să descrie tipurile de energie; - să explice folosirea resurselor reînnoibile de energie; - să enumere şi să definească sursele regenerabile de energie; -să explice formele de energie existente; Obiectivul şi conţinutul disciplinei....

 • Rolul si Importanta Sudarii in Industrie

  1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA SUDĂRII IN INDUSTRIE Dezvoltarea modernă a industriei construcţiilor de maşini, de aparate şi instalaţii, a construcţiilor metalice, a construcţiilor navale, electrotehnice, de avioane şi de nave cosmice etc. a devenit posibilă o dată cu dezvoltarea proceselor de sudare şi a procedeelor conexe sudării, cu ajutorul cărora se pot executa atît pregătirea pieselor, cît şi îmbinarea diferitelor organe de maşini şi ansambluri., Factorii care au condus la folosirea pe scară...

 • Mijloace pentru Masurarea Marimilor Electrice

  Mărimi şi unităţi de măsură electrice Mărimi şi unităţi de măsură electrice Rezistenţa electrică Puterea electrică Caracteristicile metrologice ale mijloacelor electrice de măsurare Lanţ de măsurare Mijloace pentru măsurarea mărimilor electrice 2.Aparate digitale Simbolurile aparatelor de măsurare mixtă d.Aparatele electrostatice, sunt formate din piese metalice fixe şi piese metalice mobile, între care se exercită forşe electrostatice. e.Aparatele termice cu fir cald, funcţionează...

 • Eclairage Electrique

  I. ÉCLAIRAGE : LUMIÈRE ET PHOTOMETRIE 1. RÔLE DE L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE L'éclairage électrique vise à pallier les insuffisances de l'énergie lumineuse naturelle. Cette compensation technologique doit s'effectuer en respectant les conditions optimales: - de confort visuel et d'esthétique, - de rendement énergétique, - de mise en œuvre et d'exploitation. Action de la lumière sur les végétaux. La lumière agit sur : -la photosynthèse ou assimilation chlorophyllienne, -le verdissement des...

 • Prezentare grafica

  GRAFICĂ ASISTATĂ INTRODUCERE Noţiuni generale Verbul „a proiecta” defineşte în inginerie intenţia de a realiza ceva, de a elabora o lucrare tehnică în care sunt cuprinse datele necesare executării unei construcţii, a unei instalaţii etc. Proiectarea este o activitate dinamică în toate domeniile şi constituie un factor de progres. Dezvoltarea tehnicii de calcul a făcut ca activitatea de proiectare ce se realiza în trecut de cele mai multe ori în faţa planşetelor, astăzi ea să se desfăşoare...

 • Masurari in Biomedicina si Ecologie

  1. Specificitatea măsurărilor în biomedicină şi ecologie 1.1.Procesul de măsurare “Când puteţi măsura un fenomen şi îl exprimaţi prin numere, aveţi deja o sumă de cunoştinţe în privinţa sa, în caz contrar cunoştinţele voastre sunt slabe şi nesatisfăcătoare ” Prin această remarcă Lord Kelvin: - consideră măsurarea ca o succesiune de operaţii ce constau în stabilirea unei relaţii bijective între un fenomen şi un ansamblu de numere; - ne provoacă, ne îndeamnă la o mai bună cunoaştere a...

 • Notiuni Generale despre Electrotehnica

  1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Pentru a sublinia importanta insuşirii cunostinţelor din domeniul ingineriei electrice, este necesar sa se arate că forma de energie cea mai utilizată în diferite domenii este energia electrică. În prezent, în toate sectoarele de activitate se foloseşte, în cele mai diverse moduri, energia electrică. Motoarele electrice de acţionare a diferitelor utilaje, maşini şi mijloace de transport transformă energia electrică în energie mecanică, lampile electrice o transformă...

 • Automatizarea Proceselor Tehnologice si Biotehnologice

  Lucrarea 1 IDENTIFICAREA PROCESELOR ŞI SISTEMELOR 1. OBIECTIVELE LUCRARII Lucrarea are ca obiectiv cunoaşterea şi aplicarea metodelor de identificare experimentală a proceselor şi sistemelor biotehnologice. 2. PREZENTARE LUCRARE 2.1 Aspecte generale Identificarea este un ansamblu de metode prin care se urmăreşte obţinerea unor modele cât mai reprezentative pentru procesele prezentate. Având în vedere faptul că performanţele sistemelor automate trebuie satisfăcute atât în regim...

 • Notiuni despre Electronica si Electrotehnica

  Electrotehnica este una din ramurile importante ale ştiinţelor tehnice care se ocupă cu studiul fenomenelor electrice şi magnetice în vederea aplicaţiilor practice. Astfel, rolul electrotehnicii este deosebit de important în: - tehnica producerii, distribuţiei şi utilizării energiei electrice; - tehnica transmiterii semnalelor electromagnetice; - tehnica de calcul. În strânsă legătură cu electrotehnica este electronica, care este de fapt o ramură a electrotehnicii, în care se studiază: •...

 • Programarea Controlerelor Germane VIPA si SIMATIC

  2.4 Programarea controlerelor modulare VIPA şi SIMATIC 2.4.1 Principii fundamentale şi etape principale Toate controlerele modulare sunt concepute pentru a fi dirijate de 2 programe: 1) programul de exploatare (de sistem), instalat de uzina producătoare; 2) programul utilizatorului (de automatizare propriu zisă), elaborat şi introdus în controlere de utilizator în conformitate cu cerinţele individuale ale obiectului său de automatizare. Programul de exploatare asigură pornirea,...

 • Ierarhia Sistemelor de Transmisiuni Analogice cu Divizarea in Frecventa a Canalelor

  3.1. Ierarhia sistemelor de transmisiuni cu DCF Nivelul de formare a grupelor Num. de canale a frecvenţei tonale Formarea grupelor Spectru de frecvenţă (KHz) Intervalul de protecţie (KHz) Frecvenţa purtătoare Lungimea sectorului de amplificare Distanţa PAD-PAD CFT 1 - 0,3-3,4 - - - - Grupa primară 12 12CFT 60-108 - Fpn=108-4(n-1) n=1 12 54 143(2) Grupa secundară 60 5GP 312-552 - Fpn=420+48(n-1) n=1 5 19 240 (11) Grupa terţiară 300 5GS 812-2044 8 1364, 2108,1612, 2356, 1860 6 240...

Pagina 6 din 24