Toate cursurile din domeniul Electrotehnica

 • Modelarea Sistemelor Electromecanice

  1. INTRODUCERE De ce trebuie să studiem modelarea? Pentru a răspunde la aceasta întrebare avem nevoie de câteva concepte şi definiţii de bază. Vom porni prin a defini termenul de sistem: Un sistem este caracterizat în fapt prin ce putem vedea că îi aparţine şi ce nu. De asemenea putem specifica interacţiunea sistemului cu mediul în care se află. De acum în colo el poate fi observat şi controlat. * Sunt variabile generate de mediu şi care influenţează comportarea sistemului. Acestea sunt...

 • Elemente de Calcul al Instalatiilor de Iluminat

  12. ELEMENTE DE CALCUL AL INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT 12.1. Modelul de calcul pentru iluminatul interior Pentru calculul instalaţiilor de iluminat în interiorul clădirilor, fiecare încăpere este considerată un paralelipiped de dimensiuni (fig. 12.1.1, a), în care se delimitează, în cazul cel mai general, cinci suprafeţe (tab. 12.1.1). Planul util este o suprafaţă materială sau materializată, pe care se presupun situate obiectele observate; poate coincide cu podeaua sau trebuie precizat (se...

 • Masini Electrice si Actionari

  Maşinile electrice (ME) reprezintă nişte convertoare electromecanice şi electromagnetice de forţă, care transformă în regim de generator (G) energia sau puterea mecanică în energie sau putere electrică de curent continuu invers, folosind în ambele cazuri energia sau puterea reactivă Q a câmpului magnetic, numit şi câmp de excitaţie, pentru a asigura conversiile sau transferurile de energie menţionate (Fig.1) : Evident, că aceste transformări nu pot fi efectuate fără anumite pierderi de...

 • Sisteme Electromecanice

  CONVERSIA DE ENERGIE Energia electrica : forma intermediara de energie nepoluanta, usor de transportat si cu multe posibilitati de conversie. ELECTROMECANICA Trateaza ansamblul problemelor asociate conversiei electro-mecanice sau mecano-electrice Observatie. 99% din energia electrica se realizeaza prin conversie mecano-electrica Conversia electromecanica are o gama larga de aplicatii, in domenii foarte variate. Conversia electro-mecanica sau mecano-electrica: - conversie de energie...

 • Sisteme de Transmisiune cu Modulatia Digitala Binara

  13. Sisteme de transmisiune cu modulaţia digitală binară 13.1. Generalităţi. Tipuri de modulaţie utilizate în transmisiuni de date În cazurile în care mediul de transmisiune este de tip trece bandă se impune translatarea spectrului de frecvenţe al semnalelor de date din banda de bază care începe de la frecvenţa f = 0 în banda utilizabilă a acestui mediu. Translatarea spectrului se realizează prin modularea unui purtător sinusoidal. Alegerea tipului de modulaţie depinde de...

 • Microcontrolerul PIC16F84

  Introducere PIC16F84 aparţine unei clase de microcontrolere de 8 biţi cu arhitectură RISC. Structura lui generală este arătată în schiţa următoare reprezentând blocurile de bază. Memoria program (FLASH)-pentru memorarea unui program scris. Pentru că memoria ce este făcută în tehnologia FLASH poate fi programată şi ştearsă mai mult decât odată, aceasta face microcontrolerul potrivit pentru dezvoltarea de componentă. EEPROM-memorie de date ce trebuie să fie salvate când nu mai este...

 • Microcontrolere

  CAPITOLUL 1 Introducere în Microcontrolere Introducere Circumstanţele în care ne găsim astăzi în domeniul microcontrolerelor şi-au avut începuturile în dezvoltarea tehnologiei circuitelor integrate. Această dezvoltare a făcut posibilă înmagazinarea a sute de mii de tranzistoare într-un singur cip. Aceasta a fost o premiză pentru producţia de microprocesoare, şi primele calculatoare au fost făcute prin adăugarea perifericelor ca memorie, linii intrare-ieşire, timer-i şi altele....

 • Invertoare de Tensiune si Frecventa

  Reglarea vitezei prin modificarea frecventei statorice f1 este procedeul cel mai economic din punct de vedere al pierderilor. Variatia cuplului critic si a alunecarii critice pentru motoare mari, când este valabila formula lui Kloss, este: Acest tip de reglare a vitezei de rotatie impune anumite cerinte fata de invertoare si fata de sistemul de reglare adoptat. Pentru functionarea normala a MAS la cuplu constant, M=const., trebuie mentinut fluxul polar constant N const t t F = » F ....

 • Comanda Masinii Asincrone

  În actionarile electrice elementul de comanda al masinii are un rol important. Elementul de comanda face posibil controlul asupra marimilor urmarite, cât si asigurarea indicilor de performante prescrise. În cazul masinii electrice elementul de comanda este convertorul, care este controlat la rândul sau de un element de reglere adica un controler. 2.1 Comanda masinii de curent alternativ Acesta reprezinta ansamblul de metode si mijloace cu ajutorul carora se realizeaza controlul...

 • Actionari Electrice

  CAPITOLUL 1 ELEMENTE DE MECANICA ACŢIONĂRILOR ELECTRICE 1.1. Introducere Scopul principal al unei acţionări electrice este antrenarea, pe cale electrică, a unei maşini de lucru (mecanism, maşină – unealtă, dispozitiv mecanic etc.). Sistemul de acţionare electrică (SAE) va reprezenta deci ansamblul de dispozitive care transformă energia electrică în energie mecanică şi controlează această energie. În cazul unei acţionări individuale (un singur motor acţionează o singură maşină de lucru,...

 • Circuite Electrice in Curent Continuu si Electrodinamica

  CAPITOLUL III CIRCUITE ELECTRICE DE CURENT CONTINUU 3.1. Generalităţi Un circuit electric este constituit dintr-un sistem de corpuri prin care trece curentul electric. Circuitul electric conţine surse şi consumatori (receptoare) de energie electrică. Mai multe circuite electrice interconectate formează o reţea electrică (fig. 3.1). Figura 3.1. Reţea electrică R1, R2, R3, R4, R5, R6 – rezistoare; E5, E6, - surse de tensiune electromotoare O reţea electrică conţine, din punct de vedere...

 • Electrotehnica

  Generalităţi Transformatorul electric este un aparat de curent alternativ a cărui funcţionare se bazează pe legea inducţiei electromagnetice, care transformă o putere electrică alternativ㠖 putere primară de anumiţi parametri (U1, I1) – într-o altă putere electrică alternativă - putere secundară cu parametri schimbaţi (U2, I2), frecvenţa rămânând constantă. Un transformator este constituit dintr-un miez feromagnetic pe care sunt montate două sau mai multe înfăşurări izolate una de alta...

 • Legile Similitudinii - Criterii de Similitudine

  LEGILE SIMILITUDINII. CRITERII DE SIMILITUDINE Prima lege (legea lui Newton) „Fenomenele similare au criterii de similitudine identice” Legea a doua (legea lui Buckinghamm) „Soluţia generală a unui sistem de ecuaţii ce corespunde unor fenomene asemenea se poate exprima cu ajutorul criteriilor de similitudine rezultate din acestea”. Relaţia dintre criterii, ce corespunde soluţiei, se numeşte ecuaţie criterială şi are forma: f(K1, K2, …, Kn)=0 (1) unde K1, K2, …, Kn sunt criterii de...

 • Constructia Mijloacelor de Transmisiuni

  Staţia radio de putere mică pe unde ultrascurte R-105M. 1. Caracteristicile tactico-tehnice R-105M, destinaţia, componenţa. Destinaţia: portativă de emisie-recepţie, pe unde ultrascurte, lucrează în fonie în regim simplex cu modulaţie în frecvenţă. Este destinată pentru asigurarea legăturilor radio în direcţii şi reţele radio ale batalionului cu companiile, uneori cu brigada, de asemenea ca staţie de bord pentru maşinile (automobilele) speciale şi de transport. Poate fi folosită în regim de...

 • Montajul Instalatiilor

  CAPITOLUL 1 EVOLUŢIA SISTEMELOR DE PRODUCŢIE ŞI A MONTAJULUI Omul a încercat de-a lungul evoluţiei sale să-şi producă bunurile necesare traiului. Treptat a început să producă mai mult pentru a schimba o parte din produse cu alte produse. Încă de la începuturi a avut nevoie de unelte şi arme pentru vânătoare şi mai târziu pentru lupte şi războaie. Sistemele de producţie s-au dezvoltat semnificativ relativ târziu, în secolele al XIX-lea şi al XX-lea. Evoluţia sistemelor de producţie a...

Pagina 7 din 24