Toate cursurile din domeniul Electrotehnica

 • Notiuni Generale despre Electrotehnica

  1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Pentru a sublinia importanta insuşirii cunostinţelor din domeniul ingineriei electrice, este necesar sa se arate că forma de energie cea mai utilizată în diferite domenii este energia electrică. În prezent, în toate sectoarele de activitate se foloseşte, în cele mai diverse moduri, energia electrică. Motoarele electrice de acţionare a diferitelor utilaje, maşini şi mijloace de transport transformă energia electrică în energie mecanică, lampile electrice o transformă...

 • Automatizarea Proceselor Tehnologice si Biotehnologice

  Lucrarea 1 IDENTIFICAREA PROCESELOR ŞI SISTEMELOR 1. OBIECTIVELE LUCRARII Lucrarea are ca obiectiv cunoaşterea şi aplicarea metodelor de identificare experimentală a proceselor şi sistemelor biotehnologice. 2. PREZENTARE LUCRARE 2.1 Aspecte generale Identificarea este un ansamblu de metode prin care se urmăreşte obţinerea unor modele cât mai reprezentative pentru procesele prezentate. Având în vedere faptul că performanţele sistemelor automate trebuie satisfăcute atât în regim...

 • Notiuni despre Electronica si Electrotehnica

  Electrotehnica este una din ramurile importante ale ştiinţelor tehnice care se ocupă cu studiul fenomenelor electrice şi magnetice în vederea aplicaţiilor practice. Astfel, rolul electrotehnicii este deosebit de important în: - tehnica producerii, distribuţiei şi utilizării energiei electrice; - tehnica transmiterii semnalelor electromagnetice; - tehnica de calcul. În strânsă legătură cu electrotehnica este electronica, care este de fapt o ramură a electrotehnicii, în care se studiază: •...

 • Programarea Controlerelor Germane VIPA si SIMATIC

  2.4 Programarea controlerelor modulare VIPA şi SIMATIC 2.4.1 Principii fundamentale şi etape principale Toate controlerele modulare sunt concepute pentru a fi dirijate de 2 programe: 1) programul de exploatare (de sistem), instalat de uzina producătoare; 2) programul utilizatorului (de automatizare propriu zisă), elaborat şi introdus în controlere de utilizator în conformitate cu cerinţele individuale ale obiectului său de automatizare. Programul de exploatare asigură pornirea,...

 • Ierarhia Sistemelor de Transmisiuni Analogice cu Divizarea in Frecventa a Canalelor

  3.1. Ierarhia sistemelor de transmisiuni cu DCF Nivelul de formare a grupelor Num. de canale a frecvenţei tonale Formarea grupelor Spectru de frecvenţă (KHz) Intervalul de protecţie (KHz) Frecvenţa purtătoare Lungimea sectorului de amplificare Distanţa PAD-PAD CFT 1 - 0,3-3,4 - - - - Grupa primară 12 12CFT 60-108 - Fpn=108-4(n-1) n=1 12 54 143(2) Grupa secundară 60 5GP 312-552 - Fpn=420+48(n-1) n=1 5 19 240 (11) Grupa terţiară 300 5GS 812-2044 8 1364, 2108,1612, 2356, 1860 6 240...

 • Elemente de Inginerie Electrica

  Cap. 3. NOŢIUNI DE ELECTROTEHNICĂ 3.1. ELECTROSTATICĂ Electrostatica studiază stările electrice invariabile în timp şi neînsoţite de curenţi electrici de conducţie, respectiv neînsoţite de transformări energetice [1, 2, 3,14]. Dacă se freacă două corpuri, şi anume o bară de sticlă cu o bucată de mătase, şi apoi se separă cele două corpuri, se constată că, atât între ele, cât şi asupra corpurilor din apropiere, se exercită acţiuni ponderomotoare (forţe şi cupluri) care nu apăreau înainte....

 • Masini si Actionari Electrice

  Capitolul 1 Introducere 1.1 Instalaţii şi sisteme de acţionări cu maşini electrice în economie Sistemele de producere a energiei electrice în centralele electrice, prin conversie din energie mecanică, modificarea parametrilor energiei produse pentru a fi transportată prin reţelele de distribuţie, cât şi utilizarea ei în diverse sisteme de acţionări se bazează pe funcţionarea maşinilor electrice. In centralele electrice sunt utilizate generatoarele sincrone pentru conversia energiei...

 • Tehnici de Comutatie

  III. Resurse Tema 1: Structura generală a unui sistem de comutaţie şi de transmisiuni Fişa de documentare 1.1. Definirea unui sistem de comutaţie Acest material vizează competenţa: Identifică structura generală a unui sistem de comutaţie şi de transmisiuni Introducere Apariţia sistemelor de comutaţie şi de transmisiuni digitale a deschis perspective considerabile pentru telecomunicaţii şi informatică, deoarece acestea pot realiza un transfer rapid şi sigur de informaţii diverse (voce,...

 • Tehnologia Echipamentelor Electrice - Prezentare

  Scopul cursului Disciplina TEHNOLOGIA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE are ca principal obiectiv oferirea unor cunoştinţe de bază asupra tehnologiilor moderne de fabricaţie ale echipamentelor electrice şi electronice, prezentarea influenţei acestor tehnologii asupra caracteristicilor tehnico-economice ale echipamentelor electrice şi electronice. Scopul cursului Familiarizarea studenţilor cu documentaţia tehnologică şi principiile proiectării asistate a fluxurilor tehnologice. Definirea...

 • Tehnologia Echipamentelor Electrice

  INTRODUCERE România parcurge, în prezent, un proces complex de tranzitie si reformă mult mai dificil decât s-a presupus initial, care vizează implementarea unei economii de piată eficientă, si integrarea, într-un termen cât mai scurt, în economia europeană si în circuitul economic mondial. În conditiile trecerii la societatea informatională, postindustrială, eficienta activitătii industriale si a serviciilor pentru industrie determină locul fiecărui stat în cadrul economiei mondiale,...

 • Modelarea Sistemelor Electromecanice

  1. INTRODUCERE De ce trebuie să studiem modelarea? Pentru a răspunde la aceasta întrebare avem nevoie de câteva concepte şi definiţii de bază. Vom porni prin a defini termenul de sistem: Un sistem este caracterizat în fapt prin ce putem vedea că îi aparţine şi ce nu. De asemenea putem specifica interacţiunea sistemului cu mediul în care se află. De acum în colo el poate fi observat şi controlat. * Sunt variabile generate de mediu şi care influenţează comportarea sistemului. Acestea sunt...

 • Elemente de Calcul al Instalatiilor de Iluminat

  12. ELEMENTE DE CALCUL AL INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT 12.1. Modelul de calcul pentru iluminatul interior Pentru calculul instalaţiilor de iluminat în interiorul clădirilor, fiecare încăpere este considerată un paralelipiped de dimensiuni (fig. 12.1.1, a), în care se delimitează, în cazul cel mai general, cinci suprafeţe (tab. 12.1.1). Planul util este o suprafaţă materială sau materializată, pe care se presupun situate obiectele observate; poate coincide cu podeaua sau trebuie precizat (se...

 • Masini Electrice si Actionari

  Maşinile electrice (ME) reprezintă nişte convertoare electromecanice şi electromagnetice de forţă, care transformă în regim de generator (G) energia sau puterea mecanică în energie sau putere electrică de curent continuu invers, folosind în ambele cazuri energia sau puterea reactivă Q a câmpului magnetic, numit şi câmp de excitaţie, pentru a asigura conversiile sau transferurile de energie menţionate (Fig.1) : Evident, că aceste transformări nu pot fi efectuate fără anumite pierderi de...

 • Sisteme Electromecanice

  CONVERSIA DE ENERGIE Energia electrica : forma intermediara de energie nepoluanta, usor de transportat si cu multe posibilitati de conversie. ELECTROMECANICA Trateaza ansamblul problemelor asociate conversiei electro-mecanice sau mecano-electrice Observatie. 99% din energia electrica se realizeaza prin conversie mecano-electrica Conversia electromecanica are o gama larga de aplicatii, in domenii foarte variate. Conversia electro-mecanica sau mecano-electrica: - conversie de energie...

 • Sisteme de Transmisiune cu Modulatia Digitala Binara

  13. Sisteme de transmisiune cu modulaţia digitală binară 13.1. Generalităţi. Tipuri de modulaţie utilizate în transmisiuni de date În cazurile în care mediul de transmisiune este de tip trece bandă se impune translatarea spectrului de frecvenţe al semnalelor de date din banda de bază care începe de la frecvenţa f = 0 în banda utilizabilă a acestui mediu. Translatarea spectrului se realizează prin modularea unui purtător sinusoidal. Alegerea tipului de modulaţie depinde de...

Pagina 7 din 24