Toate cursurile din domeniul Electrotehnica

 • Notiuni Introductive in Fizica

  1.1 Sistemul International de Mǎrimi si Unitǎti Fizica se ocupǎ cu studiul sistemelor fizice. Proprietatile fizice ale sistemelor sunt reprezentate prin mǎrimi fizice. Nu toate proprietǎtile fizice sunt neapǎrat si mǎrimi fizice. Aceasta pentru cǎ, pentru a intra în categoria mǎrimilor fizice, proprietǎtile fizice respective trebuie sǎ fie mǎsurabile. Operatia de mǎsurare implicǎ in primul rând definirea unei unitǎti de mǎsurǎ pentru fiecare mǎrime fizicǎ. Apoi, pentru fiecare unitate de...

 • Electrotehnica

  Noţiuni introductive Fenomenele electrice şi magnetice de producere a câmpurilor electrice şi magnetice, de interacţiune între acestea şi corpuri nu pot fi identificate şi studiate direct prin simţurile umane ci numai indirect prin efectele lor secundare de natură mecanică, termică, chimică, optică etc. Această situaţie îngreunează cunoaşterea acestor fenomene şi impune o deosebită rigoare în abordarea sistematică a studiului calitativ şi cantitativ al acestora. Este necesară utilizarea...

 • Dimensionarea Posturilor de Transformare

  Deoarece conservarea energiei electrice, cu mijloacele tehnicii actuale, este utilă, pentru a putea asigura continuitatea dorită în alimentarea cu energie a unui consumator se impune cunoaşterea variaţiei în timp a sarcinii acestuia, reprezentată prin una din mărimile P, Q, s, I. Puterea activă absorbită, care se ia în considerare pentru grupe de cel puţin patru receptoare, se numeşte putere cerută sau de calcul (Pc). Puterea cerută este o putere convenţională, de valoare constantă, ce...

 • Metode Numerice

  1. REZOLVAREA NUMERICĂ A SISTEMELOR DE ECUAŢII LINIARE Introducere. Rezolvarea sistemelor algebrice liniare şi operaţiile de calcul matriceal (evaluarea determinanţilor, inversarea matriceală, calculul valorilor şi vectorilor proprii) sunt incluse în domeniul algebrei liniare – implicată în diverse probleme ştiinţifice, de exemplu: – problemele care depind de un număr finit de grade de libertate, reprezentate prin ecuaţii diferenţiale ordinare sau cu derivate parţiale sunt transformate, cu...

 • Sisteme cu Microprocesoare

  1. INTRODUCERE 1.1. Microprocesorul. Notiuni generale Progresele tehnologice si electronice, înregistrate în ultimele decenii, au determinat aparitia microprocesoarelor care a reprezentat un moment important, atât în ceea ce priveste domeniile de aplicatie a acestor componente revolutionare din punct de vedere tehnic si tehnologic, cât si în ceea ce priveste conceptia si realizarea sistemelor cu microprocesor. Începând cu microprocesoare de 4 biti, de viteză relativ redusă, cu costuri...

 • Monitorizare si Diagnoza

  1. SISTEME DE MONITORIZARE. STADIU ACTUAL 1.1. Importana sistemelor de monitorizare Dezvoltarea sistemelor de monitorizarea reprezinta un subiect de mare importanta atât pe plan intern cât si international. Odata cu aparitia si perfectionarea sistemelor de monitorizare au fost înlaturate barierele dintre operator si sistemul de comanda, dintre lumea calculatoarelor si cea a automatelor programabile, dintre tehnologie si instalatia de automatizare. În viitor, se urmareste realizarea...

 • Calitate si Fiabilitate

  CONCEPTUL DE CALITATE CALITATEA reprezinta ansamblul de proprietati si caracteristici ale unui produs sau serviciu care ii confera acestuia proprietatea de a satisface nevoile exprimate sau implicite Principalele caracteristici de calitate 1. Dupa natura si efectul pe care il au in procesul de utilizare • tehnice (insusirile valorii de intrebuintare a produsului) • psiho-senzoriale (efecte estetice, ergonomice) • de disponibilitate (fiabilitate, mentenabilitate) • de ordin social...

 • Tehnologia de Fabricatie a Masinilor si Aparatelor Electrice

  Echipamente electrice. Definitie. Clasificare. Solicitări. Un sistem electromagnetic se compune din: - surse sau centrale electrice de tip termo, hidro, nucleare; - statii de transformare (joasă si înaltă tensiune); - linii de transport a energiei electrice (linii aeriene sau cabluri); - statii de distributie energetice; - consumatori. Legătura dintre aceste elemente nu este rigidă ci elastică, pentru a permite stabilirea unei anumite configuratii în transmiterea fluxului de energie....

 • Electrotehnica

  1.1. Generalitaþi În electrostatica se studiaza starile electrice invariabile în timp, neînsoþite de curenþi electrici, respectiv de transformari energetice. Electrostatica analizeaza, de asemenea, forþele electrice exercitate de corpuri electrizate, câmpul electrostatic creat de aceste corpuri, potenþialul electric si tensiunea electrica. Electrostatica este guvernata de teoreme si legi fundamentale ca: teorema potenþialului electrostatic, legea legaturii dintre intensitatea câmpului...

 • Tehnologie Web

  Introducere în reţelele de comunicaţii între calculatoare Teleprelucrarea datelor In ultimele decenii, caracterizate printr-o explozie informationala fara precedent in istoria omenirii, o importanta deosebita au dobandit-o capacitatea si resursele de comunicatie de care dispun proiectantii si utilizatorii sistemelor informatice, in cadrul carora un loc important il ocupa calculatorul electronic. Calculatoarele sunt utilizate din ce in ce mai mult in cele mai diverse domenii ale...

 • Mentenanta Sistemelor Electrice

  1. GENERALITATI Potrivit etapei actuale de dezvoltare industrială şi economică a ţării noastre şi în acord cu normele şi standardele Uniunii Europene, se impune ca o necesitate, pentru specialiştii din domeniul tehnic ( în particular electrotehnic şi energetic), în suşirea şi aplicarea eficientă a noţiunilor de mentenanţă şi mentenabilitate [1-3]. Această preocupare, relativ majoră, rezultă şi din orientarea mai realistă şi totodată mai amplă a activităţilor inginereşti spre partea de...

 • Echipamente Electrice

  Echipamentele de comutaţie reprezintă o clasă importantă a echipamentelor electrice, având în principal rolul de a stabili şi întrerupe conducţia în circuitele instalaţiilor. Comutaţia circuitelor poate fi dinamică sau statică, după cum echipamentele de comutaţie realizează această operaţie pe cale mecanică, prin închiderea şi deschiderea unor contacte electrice, respectiv prin variaţia comandată a unui parametru electric de tip impedanţă (în particular rezistenţă), specifică...

 • MMEN

  MĂSURAREA TIMPULUI, FRECVENŢEI ŞI DEFAZAJULUI 1.1. ETALOANE DE TIMP ŞI DE FRECVENŢĂ Unitatea de măsură pentru frecvenţă, hertzul [Hz], se determină din unitatea de măsură pentru timp secunda [s], cu relaţia: (1.1) unde f şi T sunt frecvenţa, respectiv perioada unui fenomen periodic. Unitatea de măsură pentru timp, secunda, este una din unităţile fundamentale ale sistemului internaţional de unităţi şi se defineşte astfel. Secunda, s, reprezintă durata a 9.192.631.770 perioade ale...

 • Algoritmi de Optimizare in Ingineria Electrica

  CURSUL NR. 1. INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA OPTIMIZĂRII. CLASIFICAREA PROBLEMELOR DE OPTIMIZARE. FORMA STANDARD A UNEI PROBLEME DE OPTIMIZARE. 1. INTRODUCERE 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROBLEMELE DE OPTIMIZARE În cadrul etapelor de proiectare (design), optimizarea a devenit o componentă necesară, obligatorie, atunci când se impun cerinţe de performanţă a produsului realizat. Zona problematică nu se reduce doar la inginerie, fiind cunoscute o serie de aplicaţii economice, de la evaluarea...

 • Masurari Electrice

  - Mărimi electrice, definirea lor, unităţi de măsură - Mărimea este un atribut al unui fenomen, corp sau al unei substanţe, care este susceptibil de a fi diferenţiat calitativ şi determinat cantitativ. - Mărimea fundamentală este o mărime admisă, prin convenţie, ca fiind independentă funcţional de alte mărimi. - Mărimea derivată este mărimea definită funcţie de mărimile fundamentale dintr-un sistem de mărimi. - Unitatea de măsură este o mărime particulară, definită şi adoptată prin...

Pagina 9 din 24