Toate cursurile din domeniul Electrotehnica

 • Senzori Inteligenti

  Introducere 1 In ultimul timp, senzorii inteligenti au capatat o larga raspandire in cele mai diverse domenii industriale, dar mai ales in componenta sistemelor complexe de automatizare, roboti, etc. Cel mai cunoscut mod de obtinere a informatiei asupra fenomenelor fizice se bazeaza pe evaluarea amplitudinii tensiunii sau curentului obtinut la nivelul senzorului. O abordare mai noua este cea ce foloseste fenomenul de rezonanta si oscilatoare variabile. Astfel informatia este transformata...

 • Termotehnica

  CAPITOLUL I INTRODUCERE Termodinamica reprezintă acea parte a fizicii macroscopice care se ocupă cu studiul relaţiilor dintre fenomenele termice şi cele netermice (mecanice, elecromagnetice, etc.), fenomene care intervin în caracterizarea stărilor sistemelor fizico-chimice şi a transformărilor lor. În terminologia curentă, prin termodinamică se înţelege ştiinţa despre energie în sensul cel mai larg al cuvântului. Din punct de vedere al domeniului de utilizare, termodinamica se împarte...

 • Elecronica Analogica si Digitala

  Cursul 1 Reprezentarea digitala Porti logice elementare Algebra Booleana Reprezentarea Digitală - Elemente de algebră şi elemente de logică, corelate cu tipurile uzuale de circuite logice TTL (circuite integrate Small Scale Integration - porţi, bistabile, etc., cât şi circuite integrate Medium Scale Integration - registre, multiplexoare, decodificatoare, etc.). - În reprezentarea digitală pentru exprimarea cantitativă a informaţiei se folosesc semnale electrice care pot avea doar două...

 • Radioelectronica

  Circuitele electronice existente în prezent pot fi împărţite în două grupe: circuite digtale (logice); circuite analogice. Cicuitele logice realizează funcţii logice şi utilizează dispozitive electronice ce funcţionează numai în două stări: în blocare; în conducţie. Circuitele logice prelucrează numai semnale binare, adică semnale care pot avea numai două valori, fiecare valoare corespunde unui număr 0; 1. Circuite analogice. Circuitele analogice sunt circuitele la care semnalele de...

 • Retele Electrice

  Noţiuni introductive • Sistemul electroenergetic = ansamblu de instalaţii energetice care asigură procesul de producere (generatoarele, fără turbinele de antrenare), de transport (liniile şi staţiile electrice) şi consum de energie (receptoarele electrice) • Sistemul energetic este ansamblul instalaţiilor rezultat din adăugarea la sistemul electroenergetic, pe partea de centrale şi a turbinelor, cazanelor, depozitelor de combustibil (pentru centrale termoelectrice) respectiv pentru...

 • Reglarea Fuzzy

  In ultimii ani aplicatiile tehnice a inteligentei artificiale au fost folosite pentru a converti experienta umana in scopul de a fi inteleasa de catre computer. Controlul avansat bazat pe tehnicile inteligentei artificiale este numit control inteligent. Sistemele inteligente sunt de obicei descrise prin analogii cu sistemele biologice, de exemplu, sa privim cum oamenii executa diverse sarcini, cum recunosc mostre sau iau decizii. Exista neconcordante intre oameni si masini: oamenii rationeaza...

 • Sisteme Reglabile

  Sumarul cursului 1. Definitia procesului 2. Proces cantitativ, Proces continuu 3. Controlul procesului 4. Controlul procesului in bucla 5. Mergand mai departe 6. Controlul discret 1. Definitia procesului Un proces reprezinta orice influenta adusa asupra unui obiect sau forma de energie pentru a-i schimba proprietatile fizice. De exemplu, intr-o uzina de fabricare a automobilelor, pe de o parte intra diverse materii prime, iar pe de alta parte sunt scoase masinile. Uzina reprezinta un...

 • Optoelectronica

  Este o placă sau o peliculă de semiconductor cu două contacte ohmice. Semnalul optic este absorbit şi fotonii generează purtători de sarcină în rezultatul actelor de tranziţie „bandă-bandă” sau prin intermediul nivelelor energetice ale impurităţilor. Conductibilitatea fotorezistorilor este descrisă de relaţia: Pragul roşu al fotosensibilităţii este determinat de relaţia: Dacă fluxul de lumină are atunci el este absorbit de semiconductor. Funcţionarea fotorezitorilor este determinată de...

 • Elemente de Circuit

  - constituit dintr-un fir conductor, care fiind parcurs de un curent, degaja caldura prin ef. Joule-Lentz, nu produce camp electric, nu acumuleaza sarcina electrica si nu contine surse de camp imprimat.

 • Teoria Circuitelor

  Un circuit electric este un ansamblu de generatoare de semnal si elemente de circuit interconectate folosit pentru transmiterea la distanta a datelor, informatiei sau a energiei electrice. C.E. – elemente active (generatoare) – semnale excitatie (de intrare) - elemente passive (celelalte elemente de circuit) – semnale raspuns (de iesire) Elementele active genereaza, furnizeaza energia electro-magnetica, iar cele passive transforma energia electro-magnetica in alte tipuri de energie....

 • Notiuni Introductive in Fizica

  1.1 Sistemul International de Mǎrimi si Unitǎti Fizica se ocupǎ cu studiul sistemelor fizice. Proprietatile fizice ale sistemelor sunt reprezentate prin mǎrimi fizice. Nu toate proprietǎtile fizice sunt neapǎrat si mǎrimi fizice. Aceasta pentru cǎ, pentru a intra în categoria mǎrimilor fizice, proprietǎtile fizice respective trebuie sǎ fie mǎsurabile. Operatia de mǎsurare implicǎ in primul rând definirea unei unitǎti de mǎsurǎ pentru fiecare mǎrime fizicǎ. Apoi, pentru fiecare unitate de...

 • Electrotehnica

  Noţiuni introductive Fenomenele electrice şi magnetice de producere a câmpurilor electrice şi magnetice, de interacţiune între acestea şi corpuri nu pot fi identificate şi studiate direct prin simţurile umane ci numai indirect prin efectele lor secundare de natură mecanică, termică, chimică, optică etc. Această situaţie îngreunează cunoaşterea acestor fenomene şi impune o deosebită rigoare în abordarea sistematică a studiului calitativ şi cantitativ al acestora. Este necesară utilizarea...

 • Dimensionarea Posturilor de Transformare

  Deoarece conservarea energiei electrice, cu mijloacele tehnicii actuale, este utilă, pentru a putea asigura continuitatea dorită în alimentarea cu energie a unui consumator se impune cunoaşterea variaţiei în timp a sarcinii acestuia, reprezentată prin una din mărimile P, Q, s, I. Puterea activă absorbită, care se ia în considerare pentru grupe de cel puţin patru receptoare, se numeşte putere cerută sau de calcul (Pc). Puterea cerută este o putere convenţională, de valoare constantă, ce...

 • Metode Numerice

  1. REZOLVAREA NUMERICĂ A SISTEMELOR DE ECUAŢII LINIARE Introducere. Rezolvarea sistemelor algebrice liniare şi operaţiile de calcul matriceal (evaluarea determinanţilor, inversarea matriceală, calculul valorilor şi vectorilor proprii) sunt incluse în domeniul algebrei liniare – implicată în diverse probleme ştiinţifice, de exemplu: – problemele care depind de un număr finit de grade de libertate, reprezentate prin ecuaţii diferenţiale ordinare sau cu derivate parţiale sunt transformate, cu...

 • Sisteme cu Microprocesoare

  1. INTRODUCERE 1.1. Microprocesorul. Notiuni generale Progresele tehnologice si electronice, înregistrate în ultimele decenii, au determinat aparitia microprocesoarelor care a reprezentat un moment important, atât în ceea ce priveste domeniile de aplicatie a acestor componente revolutionare din punct de vedere tehnic si tehnologic, cât si în ceea ce priveste conceptia si realizarea sistemelor cu microprocesor. Începând cu microprocesoare de 4 biti, de viteză relativ redusă, cu costuri...

Pagina 9 din 24