Bazele Electrotehnicii 2

Curs
8.6/10 (12 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 13 fișiere: doc
Pagini : 236 în total
Cuvinte : 67036
Mărime: 5.61MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolae Badea

Cuprins

1. CÂMPUL ELECTROMAGNETIC ÎN TEORIA MACROSCOPICA 7

1.1 Câmpul si substanta 7

1.2 Ipotezele teoriei macroscopice a fenomenelor electrice si magnetice 8

1.3 Marimi fizice ale câmpului electromagnetic 9

1.4 Clasificarea regimurilor câmpului electromagnetic 11

1.5 Teorema fundamentala a câmpurilor de vectori (Helmholtz) 12

1.5.1 Divergenta unui vector 13

1.5.2 Rotorul unui câmp vectorial 15

1.6 Câmpuri potentiale 17

1.7 Câmpuri solenoidale (rotationale) 19

1.8 Operatii vectoriale compuse în calculul câmpurilor 20

2. CÂMP ELECTRIC. INTENSITATEA CÂMPULUI ELECTRIC 21

2.1 Sursele câmpului electrostatic 25

2.1.1 Starea de electrizare prin încarcare 25

2.1.2 Starea de electrizare prin polarizare 27

2.2 Determinarea distributiei câmpului electric 29

2.2.1 Teoria coulombiana a câmpului electrostatic 29

a. Câmpul electric coulombian produs de sarcina adevarata

(formula integrala) 29

b. Relatii de calcul ale câmpului produs de starea de polarizare 31

b.1 Modelul dipolar al dielectricilor polarizati. Sarcina

electrica de polarizatie 32

b.2 Teorema echivalentei dintre un mic corp polarizat

electric si un dipol electric elementar 33

2.2.2 Teorema fundamentala a câmpurilor vectoriale 36

a. Integrala de suprafata a câmpului electric. Fluxul electric.

Dependenta câmp-sursa 36

b. Integrala de linie a câmpului electric 39

b.1 Tensiune electrica 39

b.2 Potential electrostatic si diferenta de potential 40

b.3 Tensiune electromotoare 43

c. Intensitatea câmpului electric si inductia electrica în corpuri 44

2.3 Câmpul electric stationar. Starea electrocinetica 54

2.3.1 Caracterizarea globala a starii electrocinetice. Curent electric de

conductie 55

2.3.2 Caracterizarea locala a starii electrocinetice 57

2.3.3 Curent electric de convectie 59

2.3.4 Câmpuri electrice imprimate 61

A. Câmpul electric imprimat de acceleratie 61

B. Câmpul electric imprimat de contact 63

C. Câmpuri electrice imprimate termoelectric 63

D Câmpuri electrice imprimate de natura electrolitica 64

3. CÂMPUL MAGNETIC. INDUCTIA MAGNETICA 65

3.1 Sursele câmpului magnetic 66

3.1.1 Conductoare parcurse de curenti electrici. Forta Laplace 66

3.1.2 Corpuri magnetizate 67

3.2 Determinarea distributiei câmpului magnetic 70

3.2.1Teoria laplaceana a câmpului magnetic stationar 70

a. Câmp magnetic produs de conductoare parcurse de curent

electric (formula Biot-Savart-Laplace) 70

b. Calculul distributiei câmpului magnetic produs de corpurile

magnetizate 77

b.1 Modelul amperian al corpurilor magnetizate 77

b.2 Echivalenta dintre un mic corp magnetizat si o bucla de

curent 79

3.2.2 Teorema fundamentala a câmpului magnetic 82

A. Integrala de linie a câmpului magnetic 82

B. Integrala de suprafata a câmpului magnetic. Fluxul

magnetic 85

C. Câmpul magnetic în corpuri 87

4. LEGILE CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC

4.1 Legea dependentei dintre inductie, intensitate si polarizatie

în câmp electric 93

4.2 Legea polarizatiei electrice temporare 93

4.3 Legea fluxului electric 95

4.4 Legea conductiei electrice 96

4.5 Legea transformarii energiei în conductoare parcurse

de curent electric de conductie 99

4.6 Legea dependentei dintre inductie, intensitate si magnetizatie

în câmp magnetic 101

4.7 Legea magnetizatiei temporare 102

4.8 Legea fluxului magnetic 103

4.9. Legea conservarii sarcinii electrice 104

4.10 Legea inductiei electromagnetice 107

4.11 Legea circuitului magnetic 118

4.12 Sistemul complet al legilor câmpului electromagnetic 122

Extras din document

CÂMPUL ELECTROMAGNETIC ÎN TEORIA MACROSCOPICA.

1.1 CÂMPUL SI SUBSTANTA.

Substanta si câmpul sunt forme fizice fundamentale, în strânsa conexiune, sub care se prezinta materia.

Câmpul electromagnetic este o forma de existenta a materiei, deosebita de substanta corpurilor si exista în regiunile din spatiu în care se pot exercita asupra corpurilor actiuni ponderomotoare ( forte si cupluri ) de natura electromagnetica. Prin actiuni ponderomotoare de natura electromagnetica se înteleg fortele si cuplurile exercitate asupra corpurilor din cauze care nu sunt de natura termica sau mecanica.

Pentru notiunea generala de câmp (deci si de câmp electromagnetic) se poate da o definitie mai precisa. Prin câmp se întelege o forma de existenta a materiei, relativ delimitata de substanta, având o înalta activitate si capabila din aceasta cauza sa realizeze interactiunea fizica a particulelor de substanta. Câmpul se poate transforma dintr-o forma în alta, iar câmpul electromagnetic se poate transforma în substanta, ceea ce se pune în evidenta în cadrul fizicii nucleare. Comparativ cu substanta, ce ocupa o portiune finita din spatiu ,câmpul electromagnetic poate exista si-n spatiul dintre corpuri (vid).

Cele mai multe proprietati ale câmpului electromagnetic se studiaza indirect, prin efectele pe care le produce (de exemplu efecte mecanice si termice), deoarece cele mai multe dintre modurile de manifestare ale câmpului electromagnetic nu sunt direct accesibile simturilor omului. Numai undele electromagnetice de lungimi de unda cuprinse între 0,4 ¼m si 0,76 ¼m sunt direct perceptibile, fiind unde luminoase.

Un sistem fizic se considera izolat daca la un moment dat, sau pe o durata finita se neglijeaza interactiunile lui cu alte sisteme din exterior. În general, sistemele nu pot fi considerate izolate si în conformitate cu principiul cauzalitatii, starea sistemului este conditionata si de stari ale sistemelor din exterior. Într-un sistem neizolat, evenimentele cauza ale unui fenomen efect nu pot apartine exclusiv unei stari anterioare a sistemului si care ar contine numai evenimente interioare acestuia; o astfel de stare cuprinde si evenimente din exterior si multimea evenimentelor factori cauzali interni si externi, alcatuiesc starea de determinatie cauzala a fenomenului efect în sistemul neizolat. Dupa modul în care intervin interactiunile între sistemele fizice neizolate, se disting: actiuni instantanee la distanta si actiuni prin contiguitate. În primul caz, un eveniment de stare dintr-un sistem fizic care a avut loc simultan sau cel mult într-un trecut imediat apropiat cu un eveniment dintr-un al doilea sistem fizic, îl poate influenta pe acesta din urma oricât de mare ar fi departarea dintre cele doua sisteme. Astfel, actiunile ponderomotoare la distanta între corpuri sunt actiuni pe care corpurile le exercita asupra altor corpuri în fiecare moment din pozitiile pe care le ocupa în acel moment; ele nu au nevoie de timp pentru a se transmite de la corpul care le exercita pâna la corpul asupra caruia se exercita, oricât de mare ar fi distanta dintre ele si satisfac principiul actiunii si reactiunii. În teoria newtoniana a gravitatiei universale, actiunile gravifice sunt considerate actiuni instantanee la distanta. Într-o prima faza si fenomenele electrice si magnetice s-au studiat în ipoteza actiunilor ponderomotoare instantanee la distanta. Astfel, forta de natura electrica pe care o exercita un corp punctiform asupra altui corp punctiform, ambele încarcate electric, nu ar necesita timp de propagare, oricât de mare ar fi distanta care le separa. În aceste conditii, viteza de transmisie a actiunilor este infinit de mare. În realitate, interactiunile dintre sistemele fizice au proprietatea ca un eveniment într-un anumit loc si la un anumit moment este influentat în primul rând si în mod direct de evenimentele care au avut loc în trecutul imediat si în vecinatatea imediat apropiata a evenimentului considerat. Actiunile ponderomotoare între corpuri sunt prin urmare localizate în spatiu si întârziate, adica necesita un anumit timp spre a se propaga de la corpul care le exercita la corpul asupra caruia se exercita, întârzierea fiind cu atât mai mare cu cât distanta care le separa este mai mare. În aceasta acceptiune în care actiunile dintre sistemele fizice se transmit din aproape în aproape în spatiu si timp, deci cu viteza finita, ele se numesc actiuni prin contiguitate. Urmeaza ca în acest spatiu exista un sistem fizic, denumit câmp, capabil sa asigure transmiterea actiunilor ponderomotoare prin contiguitate.

1.2 IPOTEZELE TEORIEI MACROSCOPICE A FENOMENELOR ELECTRICE SI MAGNETICE.

Omul a venit în contact, înca din cele mai vechi timpuri, cu diferitele manifestari ale câmpului electromagnetic. Numai odata cu începutul secolului XIX se poate vorbi de o adevarata abordare stiintifica a studiului electromagnetismului. Aceasta întârziere fata de evolutia altor domenii ale fizicii se datoreaza în special faptului ca fenomenele electrice si magnetice nu sunt accesibile direct simturilor umane, ci indirect, prin intermediul unor efecte secundare de natura mecanica, termica, chimica etc.

Preview document

Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 1
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 2
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 3
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 4
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 5
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 6
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 7
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 8
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 9
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 10
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 11
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 12
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 13
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 14
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 15
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 16
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 17
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 18
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 19
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 20
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 21
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 22
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 23
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 24
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 25
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 26
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 27
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 28
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 29
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 30
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 31
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 32
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 33
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 34
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 35
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 36
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 37
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 38
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 39
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 40
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 41
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 42
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 43
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 44
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 45
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 46
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 47
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 48
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 49
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 50
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 51
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 52
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 53
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 54
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 55
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 56
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 57
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 58
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 59
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 60
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 61
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 62
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 63
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 64
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 65
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 66
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 67
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 68
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 69
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 70
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 71
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 72
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 73
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 74
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 75
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 76
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 77
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 78
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 79
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 80
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 81
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 82
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 83
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 84
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 85
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 86
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 87
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 88
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 89
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 90
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 91
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 92
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 93
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 94
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 95
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 96
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 97
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 98
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 99
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 100
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 101
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 102
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 103
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 104
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 105
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 106
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 107
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 108
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 109
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 110
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 111
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 112
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 113
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 114
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 115
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 116
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 117
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 118
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 119
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 120
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 121
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 122
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 123
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 124
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 125
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 126
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 127
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 128
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 129
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 130
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 131
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 132
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 133
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 134
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 135
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 136
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 137
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 138
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 139
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 140
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 141
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 142
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 143
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 144
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 145
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 146
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 147
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 148
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 149
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 150
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 151
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 152
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 153
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 154
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 155
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 156
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 157
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 158
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 159
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 160
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 161
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 162
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 163
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 164
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 165
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 166
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 167
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 168
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 169
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 170
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 171
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 172
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 173
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 174
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 175
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 176
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 177
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 178
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 179
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 180
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 181
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 182
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 183
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 184
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 185
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 186
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 187
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 188
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 189
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 190
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 191
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 192
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 193
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 194
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 195
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 196
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 197
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 198
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 199
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 200
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 201
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 202
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 203
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 204
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 205
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 206
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 207
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 208
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 209
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 210
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 211
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 212
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 213
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 214
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 215
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 216
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 217
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 218
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 219
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 220
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 221
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 222
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 223
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 224
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 225
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 226
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 227
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 228
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 229
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 230
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 231
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 232
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 233
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 234
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 235
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 236
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 237
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 238
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 239
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 240
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 241
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 242
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 243
Bazele Electrotehnicii 2 - Pagina 244

Conținut arhivă zip

 • Bazele Electrotehnicii 2
  • cap01.doc
  • cap02.doc
  • cap03.doc
  • cap04.doc
  • cap05.doc
  • cap06.doc
  • cap07.doc
  • cap08.doc
  • cap09.doc
  • cap10.doc
  • cap11.doc
  • Cuprins.doc
  • [cuprins].doc

Alții au mai descărcat și

Încălzirea Aparatelor Electrice

ÎNCALZIREA ECHIPAMENTELOR SI APARATELOR ÎN EXPLOATARE Încalzirea echipamentelor si aparatelor electrice în exploatare reprezinta consecinte ale...

Metode de Pornire și Reglare a Motoarelor Asincrone

MEMORIU JUSTIFICATIV Motoarele asincrone trifazate sunt cele mai folosite motoare pentru acţionări electrice de putere. Acestea prezintă numeroase...

Aparate electrice pentru comandă automată

Memoriu justificativ În funcţionarea instalaţiilor electrice se întâlnesc aparate electrice ( conectare şi deconectare ) cât şi aparate electrice...

Transformatori de Masura, de Curent și Tensiune

Argument Transformatoarele electrice de masura sunt transformatoarele speciale care alimenteaza aparate de masurat, relee si aparataj de comanda...

Elemetele sistemelor de reglare automată

Capitolul I:TRADUCTOARE: I.1.Structura generală a unui traductor: În practică şi în tehnica automatizărilor,în vederea mărimilor fizice care...

Studiul Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit

ARGUMENT Descoperirea şi studierea legilor şi teoremelor electromagnetismului în urmă cu un secol şi jumătate au deschis o eră nouă a...

Aparate electrocasnice

Capitolul I Introducere Panourile radiante sunt corpuri care transforma energia electrica in unde inflarosii (unde termice).Transferul de energie...

Echipamente pentru încălzire, ventilat și aer condiționat

Să se proiecteze un sistem de încălzire electrică în pardoseală pentru apartamentul din fig. 1 situat la parterul unui bloc cu parter şi patru...

Te-ar putea interesa și

Legarea la pământ a instalațiilor electrice - Studiul influenței neutrului asupra calității energiei electrice

Introducere Instalația de legare la pământ este ansamblul de conductoare și electrozi prin care se realizează legătura unor elemente dintr-o...

Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA

Capitolul I I Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale 1.Documentarea preliminara 1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei S.C....

Sursă de alimentare

Argument Sursa de alimentare nu este doar una dintre cele mai importante componente ale unui PC, ci si cea mai des ignorata. Parafrazand un faimos...

Bazele Electrotehnicii

1.Clasificarea elementelor dipolare de circuit Elemente de circuit pasive Rezistorul Bobina Condensatorul Elemente de circuit active...

Întrebări bazele electrotehnicii

1. Unitatea de masura pentru intensitatea campului electric (E) [..]....=..... (........ .... ..........) 2. Unitatea de masura pentru inductia...

Bazele Electrotehnicii

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1 CIRCUITE DE CURENT ALTERNATIV MONOFAZAT (1) OBIECTIVE După parcurgerea acestei unităţi de învăţare vei fi capabil să...

Bazele Electrotehnicii

1. Concepte de baza ale teoriei circuitelor 1.1 Starea de electrizare. Tensiunea electrica. Tensiunea electromotoare. De la fizica cunoastem ca...

Teoria câmpului electric

CONSIDERATII GENERALE 1.1. CÂMPUL SI SUBSTANTA Substanta si câmpul sunt forme fizice fundamentale, în stânsa conexiune, sub care se prezinta...

Ai nevoie de altceva?