Bazele măsurătorilor electrice

Curs
8.7/10 (13 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 423 în total
Cuvinte : 109536
Mărime: 6.62MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigore Fetecau

Cuprins

1. Notiuni generale de metrologie

2. Instrumente si aparate de masurare electrice

3. Convertoare de prelucrare pentru aparate

si sisteme de masurare

4. Traductoare

5. Masurarea tensiunilor si intensitatilor curentilor electrici

6. Masurarea puterii si energiei electrice

7. Analiza si masurarea semnalelor

8. Masurarea rezistentelor si impedantelor

9. Masurarea marimilor magnetice

Extras din document

Comunicarea si actiunea sunt doua laturi fundamentale ale activitatii omenesti. Comunicarea vehiculeaza în principal prin informatie, pe când actiunea vehiculeaza în principal prin energie.

Masurarea este una din componentele esentiale ale comunicarii. Scopul masurarii este obtinerea experimentala a unei informatii cantitative si/sau calitative, asupra anumitor proprietati ale unui obiect sau sistem si exprimarea ei sub forma adecvata pentru utilizator.

Metrologia („metron” – masura, „logos” ¬¬– stiinta), ca stiinta aparte, este relativ o ramura tânara a stiintelor fizice, însa îsi are radacini în începuturile cunostintelor practice si stiintifice.

Metrologia, în cercetarea stiintifica, are ca scop obtinerea valorii adevarate a unei marimi, iar în tehnica, urmareste verificarea /obtinerea unei marimi între anumite tolerante, impuse de indicatorii de calitate ai proceselor tehnologice. Constructia aparatelor si sistemelor de masurat a cunoscut si cunoaste însemnate transformari, constituind una din ramurile tehnicii cu cea mai rapida evolutie. Ansamblul operatiilor experimentale care se executa în vederea obtinerii rezultatului masurarii constituie procesul de masurare.

1.2. Clasificarea marimilor masurabile

Nu toate proprietatile unui obiect sau ale unui sistem sunt masurabile. O proprietate masurabila este denumita de obicei marime (în particular, marime fizica, daca este caracteristica unui sistem fizic). O conditie de masurabilitate este ca marimea (fizica) sa constituie o multime ordonabila (sa se poata aplica relatiile (=), (<) sau (>) între elementele ei). De asemenea între multimea valorilor marimii si multimea numerelor reale sa se poata stabili conventional o corespondenta biunivoca. Rezultatul final al oricarei masurari este un numar, care împreuna cu unitatea de masura, caracterizeaza marimea masurata. Metodele de masurare si mijloacele de masurare corespunzatoare depind, în principal, de modul de obtinere a energiei necesare pentru efectuarea masurarii si de modul de variatie în raport cu timpul al marimii de masurat.

Dupa modul de obtinere a energiei de masurare, marimile masurabile se împart în marimi active, care permit eliberarea energiei de masurare (ex. temperatura, tensiune electrica, intensitatea curentului electric etc.) si marimi pasive, care nu permit eliberarea energiei de masurare (ex. masa, vâscozitate, rezistenta electrica etc.). Clasificarea marimilor masurabile dupa modul de variatie în timp este prezentata în schema din fig. 1.1.

sinusoidale

constante periodice

Marimi stationare nesinusoidale

de masurat variabile neperiodice

(aleatoare)

nestationare

Fig. 1.1.

Marimile stationare sunt acele marimi care au valorile efective, de vârf si medii constante în timp. La aceste marimi se pot masura:

- o valoare instantanee la un moment dat;

- ansamblul valorilor instantanee într-un interval de timp anumit (curba marimii în functie de timp) sau un parametru global ca:

- valoarea medie Xmed ;

- valoarea efectiva X ;

- valoarea de vârf Xm,într-un interval de timp suficient de mare pentru ca valorile Xmed, X, Xm sa fie independente de alegerea lui. Acesti parametrii globali se definesc astfel:

Conținut arhivă zip

  • capitolul 01.doc
  • capitolul 02.doc
  • capitolul 03.doc
  • capitolul 04.doc
  • capitolul 05.doc
  • capitolul 06.doc
  • capitolul 07.doc
  • capitolul 08.doc
  • capitolul 09.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul privind analiza și simularea automobilelor hibride

Introducere Creşterea economică, caracteristică civilizaţiei industriale se bazează pe resurse neregenerabile (petrol, cărbuni, gaze naturale). În...

Redresoare

ARGUMENT In acest proiect am studiat redresoarele. Am aflat ca in foarte multe aplicatii este necesara alimentarea instalatiilor si aparatelor in...

Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu

INTRODUCERE Funcţionarea transportului urban de călători este o problemă vitală pentru dezvoltarea economiilor urbane. Oraşele există deoarece ele...

Transformatori de Masura, de Curent și Tensiune

Argument Transformatoarele electrice de masura sunt transformatoarele speciale care alimenteaza aparate de masurat, relee si aparataj de comanda...

Studiul Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit

ARGUMENT Descoperirea şi studierea legilor şi teoremelor electromagnetismului în urmă cu un secol şi jumătate au deschis o eră nouă a...

Convertoare de Frecvență

Memoriu justificativ Tema proiectului are în vedere modalităţi moderne de control şi comandă a motoarelor electrice trifazate cu rotor în...

Măsurarea puterii și a energiei electrice

Capitolul 1 Generalitati privind măsurarea mărimilor fizice Descrierea din punct de vedere cantitativ a fenomenelor, a caracteristicilor si...

Te-ar putea interesa și

Studiul și Proiectarea Redresoarelor prin Simularea și Proiectarea Asistată

Cap.1. Notiuni Generale 1.1.Schema bloc a unui redresor Pentru alimentarea aparaturii electronice sunt necesare surse de energie de curent...

Supratensiuni de Trăsnet

Supratensiuni de trăsnet. Aspecte generale 1.1. Noţiuni introductive Supratensiunea se defineşte ca fiind orice tensiune a cărei valoare de vârf...

Analiza bilanțului energetic al unei centrale de termoficare

CAP I. INTRODUCERE I.1. Generalităţi În acestă lucrare este prezentată metodologia de calcul pentru bilanţul energeric al unei centrale de...

Testarea Distribuției Tensiunilor în Sudurile de Colț Laterale

INTRODUCERE LOCUL SI ROLUL ÎNCERCĂRILOR ÎN STUDIUL ORGANELOR DE MAŞINI Necesitatea încercării organelor de maşini, precum şi a construcţiilor...

Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova

Introducere Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) reprezintă fluxul de deșeuri cu cea mai rapidă creștere atât pe plan...

Deformarea plastică severă a aliajelor prin metoda equal channel angular extrusion

Introducere În prezent, tehnologiile care implică procese de deformare plastică severă a aliajelor metalice, în special a celor fără aport termic,...

Bloc cu consumatori casnici

1.DEFINIRE SI CLASIFICAREA INSTALATIILOR INTERIOARE 1A.DEFINIRE: Prin instalatii electrice se inteleg acele instalatii care sunt destinate a...

Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice

ARGUMENT Aparatele de m.surat electrice sunt mijloacele de m.surare care permit determinarea cantitativ. a m.rimii de m.surat prin transformarea...

Ai nevoie de altceva?