Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice

Curs
6.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 137 în total
Cuvinte : 32037
Mărime: 1.86MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1.1 Mărimi electrice

a. Sarcina electrică.

Fenomenele fizice le percepem prin acţiuni ce pot fi forţe sau cupluri. Când aceste fenomene nu le putem explica în baza noţiunilor şi mărimilor fizice cunoscute, trebuie introduse noi mărimi. Aceste mărimi se pot introduce numai din acţiunile pe care le percepem, acţiuni pe care dorim să le caracterizăm. Pentru caracterizarea stării de electrizare de încărcare se introduce prin analogie cu masa m mărimea fizică scalară numită sarcina electrică adevărată. Această sarcină, notată q, reprezintă excesul de sarcină de un semn faţă de sarcina de semn opus ce încarcă un corp conductor. Sarcina elementară este a electronului şi prin convenţie aceasta are valoarea . Orice atom se afla din punct de vedere electric in stare neutra, adică sarcina pozitivă (a protonilor) este egală cu sarcina electronilor Dacă sub acţiunea unei forţe un atom primeşte electroni atunci el devine ion negativ ,iar dacă atomul cedează electroni el se transformă in ion pozitiv. Pentru un corp cu dimensiuni finite aflat în stare de electrizare, sarcina ce-l încarcă este cuantificată cu (număr întreg pozitiv sau negativ). Pentru ca un corp , ce-i format dintr-un mare număr de molecule, să se încarce cu o sarcină de 1C trebuie să cedeze aproximativ 6,2 1018 electroni.(1/(1,6 10-19)=6,24 1018 ).Acest număr este foarte mare , motiv pentru care in exprimarea electrizării unui corp se utilizează submultipli Coulomb-ul

Sarcina electrică este conservativă in sensul că nu poate fi distrusă sau creată ci numai manipulată (deplasată) de pe un corp pe altul sau la nivel microscopic de pe un atom pe altul . Efectul stării de electrizare al corpurilor este perceput prin acţiunile ponderomotoare (forţe sau/şi cupluri) ce se exercită între corpurile electrizate(aflate in aceeaşi stare). Caracterizarea acestor efecte (acţiuni) este realizată prin intensitatea câmpului electric ce reprezintă din punct de vedere fizic intensitatea forţei de natură electrică ce se exercită asupra corpului de probă încărcat cu sarcina q ( )

Forţele exercitate intre două corpuri q si q1 electrizate respectă principiul acţiunii si reacţiunii fiind date de relaţia , stabilită de fizicianul francez Coulomb . Dacă sarcinile sunt de acelaşi semn, forţele sunt de respingere, iar dacă sarcinile sunt de semne opuse, forţele sunt de atracţie;

In consecinţă sarcina q produce un câmp electric de intensitate . Expresia intensităţii câmpului electric necesită următoarele comentarii:

- conţine in expresie sursa câmpului electric (sarcina q)

- modulul intensităţii este invers proporţional cu pătratul distantei (1/r2)

- depinde de permitivitatea mediului in care se calculează câmpul

- sistemul de coordonate fată de care se determină câmpul este centrat pe sursă (sarcina q)

- orientarea vectorului câmp este pe direcţia razei vectoare (liniile de câmp pe direcţia r ).

Liniile de câmp sunt radiale şi orientate de la sarcină spre infinit, dacă sarcina electrică este pozitivă şi în sens invers, dacă sarcina este negativă.

În Sistemul Internaţional de Unităţi (SI), unitatea de măsură a intensităţii câmpului electric se numeşte volt pe metru (V/m)) şi este vectorul câmp electric care acţionează o forţă egală cu un newton asupra corpului punctiform încărcat cu sarcina electrică de un coulomb.

b. Potenţial electric . Diferenţă de potenţial

O consecinţă a forţei exercitate de un câmp electric asupra unei sarcini q este că aceasta posedă o energie potenţială. Energia potenţială a sarcinii este dependentă de valoarea sarcinii q şi de locaţia ei în spaţiu. Ea este similară energiei potenţiale a unui corp de masă m aflat în câmp gravitaţional . Dacă corpul de masă m se află la un nivel h faţă de un nivel de referinţă(de obicei suprafaţa pământului reprezintă nivelul de referinţă) energia potenţială a corpului este Ep=mgh . Lăsând liber corpul energia potenţială tinde să ia valoarea minimă (Ep=0) iar variaţia de energie care are sens fizic este ΔE=mgh .

In câmp electric E , prin alegerea unui nivel de referinţă al energiei potenţiale a sarcinii q (nivel ce poate fi arbitrar ales ), variaţia energiei potenţiale a sarcinii este dW= = =dq =dq v . Potenţialul v aferent sarcinii este dat de relaţia :

(1.1)

şi reprezintă energia potenţiala pe unitatea de sarcină sau densitatea de energie potenţială fiind dependenta de locaţia sarcinii in spaţiu.

Preview document

Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 1
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 2
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 3
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 4
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 5
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 6
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 7
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 8
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 9
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 10
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 11
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 12
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 13
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 14
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 15
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 16
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 17
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 18
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 19
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 20
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 21
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 22
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 23
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 24
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 25
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 26
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 27
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 28
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 29
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 30
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 31
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 32
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 33
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 34
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 35
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 36
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 37
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 38
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 39
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 40
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 41
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 42
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 43
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 44
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 45
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 46
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 47
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 48
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 49
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 50
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 51
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 52
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 53
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 54
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 55
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 56
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 57
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 58
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 59
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 60
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 61
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 62
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 63
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 64
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 65
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 66
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 67
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 68
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 69
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 70
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 71
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 72
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 73
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 74
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 75
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 76
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 77
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 78
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 79
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 80
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 81
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 82
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 83
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 84
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 85
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 86
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 87
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 88
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 89
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 90
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 91
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 92
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 93
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 94
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 95
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 96
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 97
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 98
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 99
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 100
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 101
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 102
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 103
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 104
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 105
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 106
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 107
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 108
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 109
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 110
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 111
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 112
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 113
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 114
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 115
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 116
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 117
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 118
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 119
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 120
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 121
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 122
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 123
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 124
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 125
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 126
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 127
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 128
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 129
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 130
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 131
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 132
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 133
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 134
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 135
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 136
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 137
Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice - Pagina 138

Conținut arhivă zip

 • Concepte de Baza ale Teoriei Circuitelor Electrice
  • capitolul1_doc_2.doc
  • capitolul2.doc
  • Capitolul3.doc
  • Capitolul4.doc
  • Capitolul5.doc
  • capitolul6.doc

Alții au mai descărcat și

Masurarea Energiei Electrice

ARGUMENT Masurarile electrice si electronice, in contextul revolutiei stiintifice si tehnice din lumea contemporana, sunt indispensabile în toate...

Masurarea Energiei Electrice

GENERALITATI Energia electrica se defineste ca fiind integrala puterii electrice pe un anumit interval de timp. Aparatele utilizate pentru...

Calculul Electromagnetic al unui Motor Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit

Temă de proiectare Să se calculeze calculul electromagnetic al unui motor asincron trifazat cu rotorul in scurtcircuit cu următoarele date...

Proiectarea unui Electromagnet de Curent Alternativ

Introducere Existenta unor numeroase tipuri de electromagneti de curent alternativ face imposibila stabilirea unei metode unice de proiectare...

Intrebari bazele electrotehnicii

1. Unitatea de masura pentru intensitatea campului electric (E) [..]....=..... (........ .... ..........) 2. Unitatea de masura pentru inductia...

Noțiuni generale de electricitate

Atom: cea mai mică componentă a unui element având proprietăţile chimice ale acestuia. Numărul de sarcini pozitive (protoni) este egal cu numărul...

Sisteme de Iluminat Electronice

CAP.1 GENERALITĂŢI 1.1. Aspecte fiziologice ale relaţiei lumină-vedere Vederea, dintre toate simţurile cu ajutorul cărora omul percepe realitatea...

Bazele Electrotehnicii

1. Concepte de baza ale teoriei circuitelor 1.1 Starea de electrizare. Tensiunea electrica. Tensiunea electromotoare. De la fizica cunoastem ca...

Ai nevoie de altceva?