Curs aparate

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 27994
Mărime: 1.32MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bulucea M.

Extras din document

CAPITOLUL 1

PROCESE FUNDAMENTALE

ÎN ECHIPAMENTE ELECTRICE

În sens larg, prin echipament electric se înţelege orice "dispozitiv" întrebuinţat în cadrul proceselor de producere, de transformare, de distribuţie şi de utilizare a energiei electrice.

Pe de altă parte, atât mărimea producţiei, cât şi nivelul consumului de energie electrică reprezintă doi dintre cei mai importanţi indicatori în relevarea dezvoltării oricărui stat. În acest context trebuie privită importanţa cunoaşterii echipamentelor electrice (de comandă, de protecţie şi semnalizare, de măsurare etc.).

Prin interconectarea (într-un spaţiu limitat şi după anumite reguli) a unui ansamblu de echipamente electrice, alese corespunzător şi cu scop funcţional bine precizat se obţine o "instalaţie electrică". Aceasta va funcţiona timp îndelungat.

După cum se poate anticipa, în exploatare, echipamentele electrice sunt supuse acţiunii multor factori care influenţează funcţionarea lor. Cei mai importanţi sunt de natură: 1) electrică, 2) termică şi 3) dinamică.

1. Deşi echipamentele electrice se găsesc continuu sub acţiunea tensiunilor de serviciu, ele sunt frecvent supuse la supratensiuni, fie de comutaţie (datorate proceselor de conectare şi/sau de deconectare), fie atmosferice. Dacă valoarea maximă (supratensiunea) depăşeşte tensiunea de încercare, pentru menţinerea în funcţionare se admite ca echipamentul să prezinte descărcări superficiale, dar nu trebuie să prezinte străpungeri.

2. Aproape toate echipamentele electrice sunt supuse încălzirii pe durata funcţionării normale. Încălzirea are loc în înfăşurări (bobine electrice), în izolaţii sau în părţile metalice (miezuri). De asemenea, arcul electric determină încălziri puternice în locurile unde se produce. Dacă valoarea maximă (supratemperatura) depăşeşte (timp îndelungat) cifra corespunzătoare clasei de izolaţie, "viaţa" echipamentului se reduce considerabil, de cele mai multe ori fiind necesară înlocuirea lui.

3. Echipamentele electrice, în general şi cele de comutaţie (în special) sunt supuse la acţiuni mecanice, chiar în timpul funcţionării lor normale. În plus, ele trebuie să facă faţă presiunilor interne (la întreruptoare, siguranţe fuzibile etc.), precum şi la acţiunea forţelor electrodinamice datorate curenţilor de scurtcircuit.

În afara proceselor fundamentale (de comutaţie, termice şi dinamice), toate echipamentele electrice sunt supuse acţiunii factorilor atmosferici (temperaturii, presiunii şi umidităţii aerului), iar cele amplasate în exterior sunt supuse, în plus, acţiunii ploii, ceţii, chiciurei, prafului etc. La toate acestea se adaugă şi acţiunea timpului, prin "îmbătrânirea izolaţiilor", prin "uzura contactelor", prin "degradarea camerelor de stingere" etc.

În acest context, pentru înţelegerea problemelor ridicate de majoritatea echipamentelor electrice, în continuare vor fi abordate (doar) câteva din procesele fundamentale, şi anume: cele de comutaţie, procesele termice şi forţele electrodinamice.

1.1. PROCESE DE COMUTAIE

Procesele de conectare şi de deconectare apar la închiderea şi, respectiv, la deschiderea circuitelor electrice, cu sau fără curent, sau atunci când se modifică anumite legături electrice în circuite, în scopul asigurării anumitor regimuri de funcţionare. Astfel, producerea de scurtcircuite, ca şi comutaţia normală efectuată de un aparat sunt procese ce conduc la regimuri tranzitorii, în care mărimile electrice determină solicitări termice, electrodinamice şi dielectrice, atât pentru echipamentul de comutaţie, cât şi pentru instalaţia electrică în care acesta funcţionează. De aceea, în continuare vor fi prezentate procesele de conectare şi de deconectare reprezentative pentru echipamentele electrice de comandă şi de protecţie, de tip electromecanic.

1.1.1. Conectarea circuitului RL la o tensiune continuă

Modelează regimul tranzitoriu de stabilire a curentului într-o bobină.

Se consideră un circuit conţinând în conexiune serie: o bobină cu inductanţa L, un rezistor, o sursă de energie cu t.e.m. constantă E0 şi un întreruptor. Rezistenţa electrică totală a circuitului (a rezistorului, a bobinei, a sursei şi a conductoarelor de legătură) este notată cu R. Circuitul este la început deschis, iar la momentul t = 0 se închide cu ajutorul întreruptorului. Tensiunea electromotoare de contur eΓ, calculată în sensul curentului, în lungul conductorului circuitului închis, este egală cu suma dintre t.e.m. a sursei (E0) şi t.e.m. indusă în bobină (-dΨ/dt) , adică:

Preview document

Curs aparate - Pagina 1
Curs aparate - Pagina 2
Curs aparate - Pagina 3
Curs aparate - Pagina 4
Curs aparate - Pagina 5
Curs aparate - Pagina 6
Curs aparate - Pagina 7
Curs aparate - Pagina 8
Curs aparate - Pagina 9
Curs aparate - Pagina 10
Curs aparate - Pagina 11
Curs aparate - Pagina 12
Curs aparate - Pagina 13
Curs aparate - Pagina 14
Curs aparate - Pagina 15
Curs aparate - Pagina 16
Curs aparate - Pagina 17
Curs aparate - Pagina 18
Curs aparate - Pagina 19
Curs aparate - Pagina 20
Curs aparate - Pagina 21
Curs aparate - Pagina 22
Curs aparate - Pagina 23
Curs aparate - Pagina 24
Curs aparate - Pagina 25
Curs aparate - Pagina 26
Curs aparate - Pagina 27
Curs aparate - Pagina 28
Curs aparate - Pagina 29
Curs aparate - Pagina 30
Curs aparate - Pagina 31
Curs aparate - Pagina 32
Curs aparate - Pagina 33
Curs aparate - Pagina 34
Curs aparate - Pagina 35
Curs aparate - Pagina 36
Curs aparate - Pagina 37
Curs aparate - Pagina 38
Curs aparate - Pagina 39
Curs aparate - Pagina 40
Curs aparate - Pagina 41
Curs aparate - Pagina 42
Curs aparate - Pagina 43
Curs aparate - Pagina 44
Curs aparate - Pagina 45
Curs aparate - Pagina 46
Curs aparate - Pagina 47
Curs aparate - Pagina 48
Curs aparate - Pagina 49
Curs aparate - Pagina 50
Curs aparate - Pagina 51
Curs aparate - Pagina 52
Curs aparate - Pagina 53
Curs aparate - Pagina 54
Curs aparate - Pagina 55
Curs aparate - Pagina 56
Curs aparate - Pagina 57
Curs aparate - Pagina 58
Curs aparate - Pagina 59
Curs aparate - Pagina 60
Curs aparate - Pagina 61
Curs aparate - Pagina 62
Curs aparate - Pagina 63
Curs aparate - Pagina 64
Curs aparate - Pagina 65
Curs aparate - Pagina 66
Curs aparate - Pagina 67
Curs aparate - Pagina 68
Curs aparate - Pagina 69
Curs aparate - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Curs Aparate
    • aparate1.doc
    • aparate2.doc
    • aparate3.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune

Capitolul I : Contacte electrice Generalităţi Contactele electrice joacă un rol foarte important în construcţia şi funcţionarea echipamentelor...

Aparate electrice pentru comandă automată

Memoriu justificativ În funcţionarea instalaţiilor electrice se întâlnesc aparate electrice ( conectare şi deconectare ) cât şi aparate electrice...

Aparate Electrice pentru Comandă Manuală

ARGUMENT Transportul energiei electrice de la sursele sale (generatoare, transformatoare, pile, acumulatoare) la consumatori (motoare, cuptoare,...

Arcul Electric

Consideratii teoretice Intreruperea unui circuit electric este intotdeauna insotita de un arc electric intre contactele aparatului de comutatie....

Solicitările aparatelor eletrice în timpul exploatării

Argument Tema proiectului meu este : Solicitările aparatelor electrice în timpul exploatării. Am tratat această temă în şapte capitole grupate în...

Instalații de protecție împotriva electrocutării

1. EFECTELE CURENTULUI ELECTRIC ASUPRA ORGANISMULUI UMAN Corpul omenesc se comporta din punct de vedere electric, ca o rezistenta. De aceea, dacă...

Electrice

I Sisteme de iluminat Capitolul 1: Mărimi fizice 1.1. Mărimi fizice în sistemele de iluminat • Fluxul luminos (Ø) Acesta reprezintă puterea...

Aparate electrice de comutație și protecție

ARGUMENT Prin aparat de comutaţie se înţelege un sistem electric sau electromecanic cu ajutorul căruia se stabileşte sau se întrerupe un circuit...

Te-ar putea interesa și

Principiile Procesului Civil și ale Procesului Penal

CAPITOLUL 1 1.1 Definitia Procesul civil este activitatea desfăşurată de: instanţă, părţi, organul de executare şi alte organe sau persoane care...

Aparate Auxiliare pentru Acționări

I. ARGUMENT Aparatele electrice se găsesc în numeroase variante constructive şi funcţionale in toate instalaţiile electrice îndeplinind, în...

Analiza Merceologică pe Baza Suportului de Curs a Aparatului de Fotografiat Nikon D3000

Istoric Compania a fost înființată în anul 1917 prin fuzionarea a trei producători de soluții optice din Japonia, luând numele de Nippon Kogaku...

Lucrare de curs - procese și aparate

1. Noţiuni generale privind arderea combustibilului gazos 1.1. Aspectul fizic al arderii. În general arderea cuprinde două procese importante:...

Standardul internațional de contabilitate IAS 21 - efectele variației cursurilor de schimb valutar

Contabilitate Creativa?! Contabilitatea a fost calificata ca: “arta de a truca un bilant"; "arta de a calcula beneficiile"; "arta de a prezenta un...

Psihologie militară

I. Specificul psihologiei in mediul militar 1. Definire-Psihologia militară reprezinta aplicarea principiilor si teoriilor psihologice in mediul...

Cursul 2 - demersul comunicării globale, în contextul apariției unei noi profesii - specialistul în comunicare

Demersul comunicării globale, în contextul apariţiei unei noi profesii: specialistul în comunicare 2.1 Evoluţia şi demersul comunicării. Apariţia...

Pediatrie

INGRIJIREA NOU-NASCUTULUI durata normala a gestatiei la om este intre 38-42 saptamani date antropometrice: -G=2800-4000g – media 3400 -T=...

Ai nevoie de altceva?