Echipamente

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 10 fișiere: pdf
Pagini : 350 în total
Cuvinte : 88168
Mărime: 6.62MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND APARATELE SI ECHIPAMENTELE ELECTRICE

1.1 DEFINIŢII ALE INSTALAŢILOR SI ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul unei ţări, prin care se realizează producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice reprezintă sistemul energetic naţional (SEN). Energia electrica este produsa in centrale electrice la tensiune redusa (6-24 kV). Pentru a efectua transportul energiei electrice in condiţii economice, tensiunea este ridicata, printr-o statie ridicatoare, pana la 110, 220 sau 400kV. La aceasta tensiune, energia electrica este transportata printr-o linie electrica aeriana (LEA) până in apropierea marilor consumatori. Aici tensiunea este coborata printr-o statie de transformare (ST) la valori ale tensiunii de 20kV si transportata prin cabluri subterane (linii electrice in cablu - LEC) pana la diferite posturi de transformare(PT) amplasate langa marii consumatori. Intre statiile de transformare si posturile de transformare se prevad uneori si puncte de alimentare (PA) care permit o buna repartizare a sarcinilor si eventuale extinderi ulterioare. Posturile de transformare furnizeaza energie electrica retelei de joasa tensiune (0.4kV) la care sunt racordaţi micii consumatori. Un sistem electroenergetic este constituit din surse de energie electrică, reţele electrice de transport şi distribuţie, precum şi consumatori de energie electrică.

Ansamblul de instalaţii, construcţii şi echipamente care are drept scop producerea energiei electrice constituie o centrală electrică. Ca surse de energie electrică, în centrale se folosesc generatoare sincrone, care produc energie electrică sub formă de curent alternativ trifazat la 50 Hz sau 60 Hz. Cu câteva excepţii (Arabia Saudită) şi a continentului nord-american, unde este generalizată utilizarea frecvenţei de 60 Hz, frecvenţa curentului este de 50 Hz. Motorul primar de antrenare a arborelui (deci cel care furnizează energia mecanică la arbore) poate fi, de exemplu, o turbină cu abur, cu gaze sau hidraulică.

Ansamblul de linii şi staţii electrice, racordate între ele, care funcţionează interconectat, constituie o reţea electrică. In funcţie de valoarea 5

standardizata a tensiunii CENELEC(Comitetul Electrotehnic European de Standardizare) a distingem :

- retele de joasă Un<1KV

- retele de medie tensiune 1KV<Un<35KV –medie tensiune

- retele de inalta tensiune Un>35KV

Comitetul Electrotehnic International prin directiva CEI-71 clasifica retelele in

- Retele de tip A cu 1KV<Un<52KV

- Retele de tip B cu 52<Un<300KV

- Retele de tip C cu Un>300 KV

- retele de tip D pentru Un>750KV.

În cadrul SEN, reţele electrice îndeplinesc funcţii de transport şi distribuţie a energiei electrice.

Reţelele electrice de transport (RET) sunt reţele de înaltă tensiune (de 220 kV şi mai mult) prin care se transportă la distanţă puteri electrice importante. În principal, aceste reţele servesc la evacuarea energiei electrice produse în centralele de mare putere şi transportul acesteia la distanţe mari, precum şi la realizarea importului/exportului de energie electrică. Reţelele de transport exploatate de Compania Naţională TRANSELECTRICA sunt de (750) - 400 - 220 kV, şi totalizează o lungime de peste 8000 km.

Reţelele electrice de distribuţie (RED) sunt reţele prin care se transmite energia electrică în zonele de consum şi se distribuie la consumatori. Ele servesc, în principal, la alimentarea consumatorilor şi la evacuarea puterii din centrale mici. Reţelele de distribuţie pe care se bazează funcţionarea Societăţii Comerciale ELECTRICA, funcţionând la tensiuni sub 110 kV inclusiv şi au o lungime totală de peste 18500 km.

O reţea electrică este constituită din :

• noduri (staţii electrice) şi

• laturi (linii electrice).

Staţiile electrice sunt noduri în SEN care cuprind mai ales extremităţile liniilor electrice, legături conductoare, aparataj electric, clădiri şi eventual, transformatoare de forţă. În principal, staţiile electrice pot realiza funcţii de:

• transformare prin intermediul transformatoarelor este modificată tensiunea (staţii ridicătoare sau coborâtoare), fiind deci posibilă interconectarea mai multor reţele de diferite tensiuni;

Preview document

Echipamente - Pagina 1
Echipamente - Pagina 2
Echipamente - Pagina 3
Echipamente - Pagina 4
Echipamente - Pagina 5
Echipamente - Pagina 6
Echipamente - Pagina 7
Echipamente - Pagina 8
Echipamente - Pagina 9
Echipamente - Pagina 10
Echipamente - Pagina 11
Echipamente - Pagina 12
Echipamente - Pagina 13
Echipamente - Pagina 14
Echipamente - Pagina 15
Echipamente - Pagina 16
Echipamente - Pagina 17
Echipamente - Pagina 18
Echipamente - Pagina 19
Echipamente - Pagina 20
Echipamente - Pagina 21
Echipamente - Pagina 22
Echipamente - Pagina 23
Echipamente - Pagina 24
Echipamente - Pagina 25
Echipamente - Pagina 26
Echipamente - Pagina 27
Echipamente - Pagina 28
Echipamente - Pagina 29
Echipamente - Pagina 30
Echipamente - Pagina 31
Echipamente - Pagina 32
Echipamente - Pagina 33
Echipamente - Pagina 34
Echipamente - Pagina 35
Echipamente - Pagina 36
Echipamente - Pagina 37
Echipamente - Pagina 38
Echipamente - Pagina 39
Echipamente - Pagina 40
Echipamente - Pagina 41
Echipamente - Pagina 42
Echipamente - Pagina 43
Echipamente - Pagina 44
Echipamente - Pagina 45
Echipamente - Pagina 46
Echipamente - Pagina 47
Echipamente - Pagina 48
Echipamente - Pagina 49
Echipamente - Pagina 50
Echipamente - Pagina 51
Echipamente - Pagina 52
Echipamente - Pagina 53
Echipamente - Pagina 54
Echipamente - Pagina 55
Echipamente - Pagina 56
Echipamente - Pagina 57
Echipamente - Pagina 58
Echipamente - Pagina 59
Echipamente - Pagina 60
Echipamente - Pagina 61
Echipamente - Pagina 62
Echipamente - Pagina 63
Echipamente - Pagina 64
Echipamente - Pagina 65
Echipamente - Pagina 66
Echipamente - Pagina 67
Echipamente - Pagina 68
Echipamente - Pagina 69
Echipamente - Pagina 70
Echipamente - Pagina 71
Echipamente - Pagina 72
Echipamente - Pagina 73
Echipamente - Pagina 74
Echipamente - Pagina 75
Echipamente - Pagina 76
Echipamente - Pagina 77
Echipamente - Pagina 78
Echipamente - Pagina 79
Echipamente - Pagina 80
Echipamente - Pagina 81
Echipamente - Pagina 82
Echipamente - Pagina 83
Echipamente - Pagina 84
Echipamente - Pagina 85
Echipamente - Pagina 86
Echipamente - Pagina 87
Echipamente - Pagina 88
Echipamente - Pagina 89
Echipamente - Pagina 90
Echipamente - Pagina 91
Echipamente - Pagina 92
Echipamente - Pagina 93
Echipamente - Pagina 94
Echipamente - Pagina 95
Echipamente - Pagina 96
Echipamente - Pagina 97
Echipamente - Pagina 98
Echipamente - Pagina 99
Echipamente - Pagina 100
Echipamente - Pagina 101
Echipamente - Pagina 102
Echipamente - Pagina 103
Echipamente - Pagina 104
Echipamente - Pagina 105
Echipamente - Pagina 106
Echipamente - Pagina 107
Echipamente - Pagina 108
Echipamente - Pagina 109
Echipamente - Pagina 110
Echipamente - Pagina 111
Echipamente - Pagina 112
Echipamente - Pagina 113
Echipamente - Pagina 114
Echipamente - Pagina 115
Echipamente - Pagina 116
Echipamente - Pagina 117
Echipamente - Pagina 118
Echipamente - Pagina 119
Echipamente - Pagina 120
Echipamente - Pagina 121
Echipamente - Pagina 122
Echipamente - Pagina 123
Echipamente - Pagina 124
Echipamente - Pagina 125
Echipamente - Pagina 126
Echipamente - Pagina 127
Echipamente - Pagina 128
Echipamente - Pagina 129
Echipamente - Pagina 130
Echipamente - Pagina 131
Echipamente - Pagina 132
Echipamente - Pagina 133
Echipamente - Pagina 134
Echipamente - Pagina 135
Echipamente - Pagina 136
Echipamente - Pagina 137
Echipamente - Pagina 138
Echipamente - Pagina 139
Echipamente - Pagina 140
Echipamente - Pagina 141
Echipamente - Pagina 142
Echipamente - Pagina 143
Echipamente - Pagina 144
Echipamente - Pagina 145
Echipamente - Pagina 146
Echipamente - Pagina 147
Echipamente - Pagina 148
Echipamente - Pagina 149
Echipamente - Pagina 150
Echipamente - Pagina 151
Echipamente - Pagina 152
Echipamente - Pagina 153
Echipamente - Pagina 154
Echipamente - Pagina 155
Echipamente - Pagina 156
Echipamente - Pagina 157
Echipamente - Pagina 158
Echipamente - Pagina 159
Echipamente - Pagina 160
Echipamente - Pagina 161
Echipamente - Pagina 162
Echipamente - Pagina 163
Echipamente - Pagina 164
Echipamente - Pagina 165
Echipamente - Pagina 166
Echipamente - Pagina 167
Echipamente - Pagina 168
Echipamente - Pagina 169
Echipamente - Pagina 170
Echipamente - Pagina 171
Echipamente - Pagina 172
Echipamente - Pagina 173
Echipamente - Pagina 174
Echipamente - Pagina 175
Echipamente - Pagina 176
Echipamente - Pagina 177
Echipamente - Pagina 178
Echipamente - Pagina 179
Echipamente - Pagina 180
Echipamente - Pagina 181
Echipamente - Pagina 182
Echipamente - Pagina 183
Echipamente - Pagina 184
Echipamente - Pagina 185
Echipamente - Pagina 186
Echipamente - Pagina 187
Echipamente - Pagina 188
Echipamente - Pagina 189
Echipamente - Pagina 190
Echipamente - Pagina 191
Echipamente - Pagina 192
Echipamente - Pagina 193
Echipamente - Pagina 194
Echipamente - Pagina 195
Echipamente - Pagina 196
Echipamente - Pagina 197
Echipamente - Pagina 198
Echipamente - Pagina 199
Echipamente - Pagina 200
Echipamente - Pagina 201
Echipamente - Pagina 202
Echipamente - Pagina 203
Echipamente - Pagina 204
Echipamente - Pagina 205
Echipamente - Pagina 206
Echipamente - Pagina 207
Echipamente - Pagina 208
Echipamente - Pagina 209
Echipamente - Pagina 210
Echipamente - Pagina 211
Echipamente - Pagina 212
Echipamente - Pagina 213
Echipamente - Pagina 214
Echipamente - Pagina 215
Echipamente - Pagina 216
Echipamente - Pagina 217
Echipamente - Pagina 218
Echipamente - Pagina 219
Echipamente - Pagina 220
Echipamente - Pagina 221
Echipamente - Pagina 222
Echipamente - Pagina 223
Echipamente - Pagina 224
Echipamente - Pagina 225
Echipamente - Pagina 226
Echipamente - Pagina 227
Echipamente - Pagina 228
Echipamente - Pagina 229
Echipamente - Pagina 230
Echipamente - Pagina 231
Echipamente - Pagina 232
Echipamente - Pagina 233
Echipamente - Pagina 234
Echipamente - Pagina 235
Echipamente - Pagina 236
Echipamente - Pagina 237
Echipamente - Pagina 238
Echipamente - Pagina 239
Echipamente - Pagina 240
Echipamente - Pagina 241
Echipamente - Pagina 242
Echipamente - Pagina 243
Echipamente - Pagina 244
Echipamente - Pagina 245
Echipamente - Pagina 246
Echipamente - Pagina 247
Echipamente - Pagina 248
Echipamente - Pagina 249
Echipamente - Pagina 250
Echipamente - Pagina 251
Echipamente - Pagina 252
Echipamente - Pagina 253
Echipamente - Pagina 254
Echipamente - Pagina 255
Echipamente - Pagina 256
Echipamente - Pagina 257
Echipamente - Pagina 258
Echipamente - Pagina 259
Echipamente - Pagina 260
Echipamente - Pagina 261
Echipamente - Pagina 262
Echipamente - Pagina 263
Echipamente - Pagina 264
Echipamente - Pagina 265
Echipamente - Pagina 266
Echipamente - Pagina 267
Echipamente - Pagina 268
Echipamente - Pagina 269
Echipamente - Pagina 270
Echipamente - Pagina 271
Echipamente - Pagina 272
Echipamente - Pagina 273
Echipamente - Pagina 274
Echipamente - Pagina 275
Echipamente - Pagina 276
Echipamente - Pagina 277
Echipamente - Pagina 278
Echipamente - Pagina 279
Echipamente - Pagina 280
Echipamente - Pagina 281
Echipamente - Pagina 282
Echipamente - Pagina 283
Echipamente - Pagina 284
Echipamente - Pagina 285
Echipamente - Pagina 286
Echipamente - Pagina 287
Echipamente - Pagina 288
Echipamente - Pagina 289
Echipamente - Pagina 290
Echipamente - Pagina 291
Echipamente - Pagina 292
Echipamente - Pagina 293
Echipamente - Pagina 294
Echipamente - Pagina 295
Echipamente - Pagina 296
Echipamente - Pagina 297
Echipamente - Pagina 298
Echipamente - Pagina 299
Echipamente - Pagina 300
Echipamente - Pagina 301
Echipamente - Pagina 302
Echipamente - Pagina 303
Echipamente - Pagina 304
Echipamente - Pagina 305
Echipamente - Pagina 306
Echipamente - Pagina 307
Echipamente - Pagina 308
Echipamente - Pagina 309
Echipamente - Pagina 310
Echipamente - Pagina 311
Echipamente - Pagina 312
Echipamente - Pagina 313
Echipamente - Pagina 314
Echipamente - Pagina 315
Echipamente - Pagina 316
Echipamente - Pagina 317
Echipamente - Pagina 318
Echipamente - Pagina 319
Echipamente - Pagina 320
Echipamente - Pagina 321
Echipamente - Pagina 322
Echipamente - Pagina 323
Echipamente - Pagina 324
Echipamente - Pagina 325
Echipamente - Pagina 326
Echipamente - Pagina 327
Echipamente - Pagina 328
Echipamente - Pagina 329
Echipamente - Pagina 330
Echipamente - Pagina 331
Echipamente - Pagina 332
Echipamente - Pagina 333
Echipamente - Pagina 334
Echipamente - Pagina 335
Echipamente - Pagina 336
Echipamente - Pagina 337
Echipamente - Pagina 338
Echipamente - Pagina 339
Echipamente - Pagina 340
Echipamente - Pagina 341
Echipamente - Pagina 342
Echipamente - Pagina 343
Echipamente - Pagina 344
Echipamente - Pagina 345
Echipamente - Pagina 346
Echipamente - Pagina 347
Echipamente - Pagina 348
Echipamente - Pagina 349
Echipamente - Pagina 350
Echipamente - Pagina 351

Conținut arhivă zip

  • Cap_I_Consideratii_generale.pdf
  • Cap_II_Curenti_conectare.pdf
  • Cap_III_Efect_termic.pdf
  • Cap_IV_Forte_electrodinamice.pdf
  • Cap_IX_Aparate_comanda.pdf
  • Cap_V_ Arcul electric in aparatele de comutatie.pdf
  • Cap_VI_ Medii_ stingere.pdf
  • Cap_VII_Elemente_constructive.pdf
  • Cap_VIII_Aparate_distributie.pdf
  • CUPRINS.pdf

Alții au mai descărcat și

Studiul privind schemele de protecție pentru separarea controlată a sistemelor electro-energetice

CAPITOLUL I INTRODUCERE Energia electrică este produsă de sistemele de curent electric, care sunt infrastructuri critice, ale căror alimentare...

Tehnici de măsurare a rezistivități de suprafață

Introducere În cele ce urmează sunt prezentate metode si tehnici de masurare a rezistivității de suprafață , analizandu-se eficientizarea...

Instalații de protecție interioară

Instalatii de Legare la Pamant Instalatia de legare la pamânt este ansamblul de conductoare si electrozi prin care se realizeaza legatura unor...

Proiectarea unei centrale electrice hibride de foarte mică putere

I. CONVERTOARE FOTOELECTRICE 1. Lumina Lumina, cea care a reprezentat o mare necunoscută mii de ani, pentru om reprezintă o permanentă necesitate...

Studiul unui Electromagnet de Curent Continuu

1 Introducere Comisia Internatională de Electrotehnica (C.E.I.) defineşte electromagneţii astfel: "Electromagnetul este un magnet excitat de un...

Evoluția becului spre eco-economie

Becul cu incandescenţă Istoria becului cu incandescenţă Sir Joseph Wilson Swan (n. 31 octombrie 1828 la Bishopwearmouth, Sunderland - d. 27 mai...

Instalația electrică pentru apartament cu o cameră

Argument În această lucrare mi-am propus să prezint realizarea instalației electrice a unui apartament cu o cameră, pentru că oricare ar fi...

Instalați electrice indstriale și rezidențiale

- Tema Proiectului Sa se proiecteze instalatia electrica de alimentare cu energie a unui spatiu de productie avand urmatoarele datele initiale:...

Te-ar putea interesa și

Mijloace și Echipamente de Salvare

Capitolul 1 GENERALITATI 1.1. Scurt istoric al transportului pe mare Istoria dezvoltarii civilizatiei aduce dovezi certe care demonstreaza ca...

Analiza unor echipamente cu înaltă frecvență utilizate la sudarea cu arc electric

I. GENERALITĂŢI 1.1. INTRODUCERE Progresul rapid al tehnicii, este condiţionat de dezvoltarea şi aplicarea unor procedee tehnologice moderne...

Echipamente Radio definite prin Software

Introducere în Echipamente Radio definite prin Software (SDR) 1.1Introducere În ultimul deceniu al secolului 20, tehnologia SDR a parcurs o...

Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat

CAPITOLUL I BIROURILE DE SECRETARIAT – SPAŢII ALE ACTIVITĂŢLOR INFORMATIONALE ŞI COMUNICAŢIONALE 1.1. Birotica – ştiinţa automatizării...

Dimensionarea simplă și alegerea echipamentelor pentru o instalație de încălzire ACM cu panouri solare

Capitolul I. Parti scrise Argumente pentru utilizarea energiei solare Domeniul cel mai raspandit al utilizarii energiei solare in instalatii il...

Echipamentul de Injecție cu Combustibil Diesel

INTRODUCERE Într-o lume care se află într-o continuă dezvoltare, o lume în care invenţia s-a transformat într-o optimizare neîntreruptă a...

Contribuții tehnico-economice privind echipamentul de măturat stradal

CAPITOLUL I STUDIUL BIBLIOGRAFIC AL ECHIPAMENTULUI TEHNOLOGIC DE CURATIRE STRADALA 1.1 STADIUL ACTUAL AL OPERATIILOR TEHNOLOGICE DE CURATIRE...

Rolul nivelului fizic - medii de transmisie, echipamente de transmisie a datelor

INTRODUCERE Proiectul dat are ca scop analiza tematicii rolului nivelului fizic al modelului de referința OSI, rolul acestui nivel , mediile de...

Ai nevoie de altceva?