Electrotehnica

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 6 fișiere: doc, pdf
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 43419
Mărime: 2.75MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Barba Niculai

Extras din document

Generalităţi

Transformatorul electric este un aparat de curent alternativ a cărui funcţionare se bazează pe

legea inducţiei electromagnetice, care transformă o putere electrică alternativ㠖 putere primară de

anumiţi parametri (U1, I1) – într-o altă putere electrică alternativă - putere secundară cu parametri

schimbaţi (U2, I2), frecvenţa rămânând constantă.

Un transformator este constituit dintr-un miez feromagnetic pe care sunt montate două sau mai

multe înfăşurări izolate una de alta şi faţă de miez. Înfăşurarea care primeşte energia se numeşte

înfăşurare primară (sau pe scurt - primar), iar înfăşurarea care transmite energia unui circuit exterior,

înfăşurare secundară (sau pe scurt - secundar).

După destinaţie, transformatoarele electrice pot fi clasificate in:

- transformatoare electrice de putere, utilizate in transportul şi distribuţia energiei electrice;

- transformatoare electrice cu destinaţie specială: pentru redresoare, pentru cuptoare electrice,

pentru sudare, etc.;

- autotransformatoare;

- transformatoare de măsură;

- transformatoare de pornire;

- transformatoare de mica putere;

- transformatoare in execuţie antigrizutoasă şi antiexplozivă.

Din punctul de vedere al numărului de faze pot fi monofazate sau trifazate (uneori polifazate

pentru utilizări speciale).

Din punctul de vedere al răcirii transformatoarele pot fi răcite direct în aer sau în ulei.

Înfăşurările unui transformator cu tensiunea mai mare se mai numesc şi înfăşurări de înaltă

tensiune, iar cu cele cu tensiune mai mica, înfăşurări de joasa tensiune.

Elemente constructive

Principalele elemente constructive ale transformatoarelor sunt miezul feromagnetic,

înfăşurarea primară şi cea secundară.

a) Miezul feromagnetic, denumit adesea şi miez magnetic, reprezintă calea de închidere a

fluxului magnetic principal al transformatorului, flux produs de solenaţia de magnetizare. Constructiv,

miezul feromagnetic este format din coloane pe care sunt montate înfăşurările, şi jugurile, care servesc

la închiderea liniilor de câmp magnetic între coloane. Numărul coloanelor depinde de tipul şi numărul

de faze ale transformatorului. Întrucât înfăşurările se execută în afara miezului şi ulterior se montează

pe coloanele transformatorului, coloanele şi jugurile se îmbină prin suprapunerea sau ţeserea între ele

a tolelor. Prin îmbinarea tolelor, unde o tolă a coloanei alternează cu o tolă a jugului, se micşorează

întrefierul îmbinării (fig.2.1). Tablele ce compun miezul feromagnetic au o grosime relativ mică

(0,3-0,5mm), sunt realizate din oţel electrotehnic aliat cu siliciu şi sunt izolate între ele. Utilizarea

tolelor conduce la diminuarea pierderilor prin curenţi turbionari, iar alierea oţelului cu siliciu asigură

reducerea pierderilor, datorate atât

curenţilor turbionari, cât şi

fenomenului de histerezis.

Prin utilizarea unor tole din

oţel electrotehnic laminat la rece cu

cristale orientate, izolate cu carlit

(izolaţie ceramică) se obţine o creştere

a permeabilităţii magnetice în direcţia

laminării şi o îngustare a suprafeţei

ciclului histerezis micşorându-se

pierderile în fier şi puterea specifica de

magnetizare. Se pot realiza diferite scheme de miezuri magnetice, ca de pildă in figura 2.2. In figura

2.2-a se prezintă un transformator cu coloane la care, de regulă, fiecare din cele două bobinaje (primar

şi secundar) este împărţit pe ambele coloane pentru a se obţine o dispersie cât mai mică, în figura 2.2-b

se prezintă un transformator de mică putere (<1000VA) şi înaltă tensiune (>6kV), prin care se obţine o

schema de izolaţie convenabilă, în detrimentul pierderilor de dispersie, iar in figura 2.2-c un

transformator de mică putere în manta.

Fig. 2.1. Straturi de tole consecutive la un transformator

trifazat (asamblare prin tole ţesute).

2. Transformatorul electric

b) Înfăşurările transformatorului se execută din conductoare de cupru sau mai rar de aluminiu,

izolate în mod corespunzător. Pentru a realiza un cuplaj magnetic cât mai mare între înfăşurări, ele se

montează pe aceeaşi coloană, în următoarele forme constructive: înfăşurări concentrice şi înfăşurări

alternate. La înfăşurările concentrice înfăşurarea de joasă tensiune se montează în imediata apropiere a

coloanei miezului feromagnetic, iar peste aceasta este aşezată înfăşurarea de înaltă tensiune

aproximativ aceeaşi înălţime. Prin această amplasare se evită apropierea înfăşurării de înaltă tensiune

de miez.

Înfăşurările alternate se executa din bobine de diametre egale dar de înălţimi reduse (galeţi).

Galeţii înfăşurărilor se dispun alternant pe înălţimea coloanei. Acest tip de desfăşurare se foloseşte, de

regulă, numai la transformatoare coborâtoare, ca de pildă cele folosite la alimentarea cuptoarelor

electrice.

Înfăşurarea de înaltă tensiune s-a notat prescurtat I.T., iar cea de joasă tensiune J.T.

În afara elementelor constructive principale necesare, transformatorul mai are, funcţie de

destinaţie, de tipul şi forma constructivă, de sistemul de răcire, de putere şi tensiuni, o serie de

elemente constructive şi accesorii necesare unei bune funcţionări. Astfel, transformatoarele cu răcire în

ulei au o construcţie metalică constând din cuvă, capac şi conservatori.

Mărimi nominale ale transformatoarelor

În publicaţia CEI 34-1 din 1969 şi STAS 1893-1972 s-a introdus noţiunea de serviciu tip, iar

vechea noţiune de regim al unei maşini electrice a fost precizată în mod corespunzător.

Regimul este precizat prin ansamblul valorilor numerice ale mărimilor electrice şi mecanice ce

caracterizează funcţionarea unei maşini electrice. Regimul nominal este acela în care ansamblul

valorilor numerice coincide cu valorile nominale ale mărimilor caracteristice.

Serviciul este precizat prin succesiunea şi durata de menţinere a regimurilor, inclusiv mersul în

gol sau repausul.

Serviciul nominal este precizat prin valorile numerice ale mărimilor electrice şi mecanice,

împreună cu tipul lor de menţinere şi cu ordinea lor de succesiune stabilite de către producător.

Regimul nominal de funcţionare caracteristic serviciului nominal se caracterizează prin datele

nominale înscrise pe tăbliţa indicatoare fixată pe transformator la un loc vizibil şi uşor accesibil.

Funcţionarea în regim nominal este fixată de următoarele mărimi nominale: putere, tensiune

primară şi secundară, raportul de transformare între tensiunea primară şi secundară la mersul în gol,

curenţii, tensiunea de scurtcircuit, frecvenţa, toate în condiţiile nominale de răcire ale

transformatorului.

Puterea nominală a transformatorului este puterea aparentă la bornele circuitului secundar

pentru care nu sunt depăşite în limitele de încălzire prevăzute de standard. Se exprimă în kVA.

Tensiunea nominală

Preview document

Electrotehnica - Pagina 1
Electrotehnica - Pagina 2
Electrotehnica - Pagina 3
Electrotehnica - Pagina 4
Electrotehnica - Pagina 5
Electrotehnica - Pagina 6
Electrotehnica - Pagina 7
Electrotehnica - Pagina 8
Electrotehnica - Pagina 9
Electrotehnica - Pagina 10
Electrotehnica - Pagina 11
Electrotehnica - Pagina 12
Electrotehnica - Pagina 13
Electrotehnica - Pagina 14
Electrotehnica - Pagina 15
Electrotehnica - Pagina 16
Electrotehnica - Pagina 17
Electrotehnica - Pagina 18
Electrotehnica - Pagina 19
Electrotehnica - Pagina 20
Electrotehnica - Pagina 21
Electrotehnica - Pagina 22
Electrotehnica - Pagina 23
Electrotehnica - Pagina 24
Electrotehnica - Pagina 25
Electrotehnica - Pagina 26
Electrotehnica - Pagina 27
Electrotehnica - Pagina 28
Electrotehnica - Pagina 29
Electrotehnica - Pagina 30
Electrotehnica - Pagina 31
Electrotehnica - Pagina 32
Electrotehnica - Pagina 33
Electrotehnica - Pagina 34
Electrotehnica - Pagina 35
Electrotehnica - Pagina 36
Electrotehnica - Pagina 37
Electrotehnica - Pagina 38
Electrotehnica - Pagina 39
Electrotehnica - Pagina 40
Electrotehnica - Pagina 41
Electrotehnica - Pagina 42
Electrotehnica - Pagina 43
Electrotehnica - Pagina 44
Electrotehnica - Pagina 45
Electrotehnica - Pagina 46
Electrotehnica - Pagina 47
Electrotehnica - Pagina 48
Electrotehnica - Pagina 49
Electrotehnica - Pagina 50
Electrotehnica - Pagina 51
Electrotehnica - Pagina 52
Electrotehnica - Pagina 53
Electrotehnica - Pagina 54
Electrotehnica - Pagina 55
Electrotehnica - Pagina 56
Electrotehnica - Pagina 57
Electrotehnica - Pagina 58
Electrotehnica - Pagina 59
Electrotehnica - Pagina 60
Electrotehnica - Pagina 61
Electrotehnica - Pagina 62
Electrotehnica - Pagina 63
Electrotehnica - Pagina 64
Electrotehnica - Pagina 65
Electrotehnica - Pagina 66
Electrotehnica - Pagina 67
Electrotehnica - Pagina 68
Electrotehnica - Pagina 69
Electrotehnica - Pagina 70
Electrotehnica - Pagina 71
Electrotehnica - Pagina 72
Electrotehnica - Pagina 73
Electrotehnica - Pagina 74
Electrotehnica - Pagina 75
Electrotehnica - Pagina 76
Electrotehnica - Pagina 77
Electrotehnica - Pagina 78
Electrotehnica - Pagina 79
Electrotehnica - Pagina 80
Electrotehnica - Pagina 81
Electrotehnica - Pagina 82
Electrotehnica - Pagina 83
Electrotehnica - Pagina 84
Electrotehnica - Pagina 85
Electrotehnica - Pagina 86
Electrotehnica - Pagina 87
Electrotehnica - Pagina 88
Electrotehnica - Pagina 89
Electrotehnica - Pagina 90
Electrotehnica - Pagina 91
Electrotehnica - Pagina 92
Electrotehnica - Pagina 93
Electrotehnica - Pagina 94
Electrotehnica - Pagina 95
Electrotehnica - Pagina 96
Electrotehnica - Pagina 97
Electrotehnica - Pagina 98
Electrotehnica - Pagina 99
Electrotehnica - Pagina 100
Electrotehnica - Pagina 101
Electrotehnica - Pagina 102
Electrotehnica - Pagina 103
Electrotehnica - Pagina 104
Electrotehnica - Pagina 105
Electrotehnica - Pagina 106
Electrotehnica - Pagina 107
Electrotehnica - Pagina 108
Electrotehnica - Pagina 109
Electrotehnica - Pagina 110
Electrotehnica - Pagina 111
Electrotehnica - Pagina 112
Electrotehnica - Pagina 113
Electrotehnica - Pagina 114
Electrotehnica - Pagina 115

Conținut arhivă zip

 • Electrotehnica
  • 2_Transformatorul.pdf
  • 3_Masina asincrona.pdf
  • 5_Masina de cc.pdf
  • Sincron1.doc
  • Sincron2.doc
  • Sincron3.doc

Alții au mai descărcat și

Masurarea Energiei Electrice

ARGUMENT Masurarile electrice si electronice, in contextul revolutiei stiintifice si tehnice din lumea contemporana, sunt indispensabile în toate...

Acționări Electrice Navale

Cap.I: Generalitati privind elementele sistemelor de actionari electrice I.1: Scurt istoric al actionarilor electrice Prima actionare electrica,...

Lucrarea 4 - Tehnologia de Fabricatie a Miezurilor Magnetice

1. Notiuni de baza; Avem in vedere urmatoarele: - pierderi in materialele magnetice; - materiale magnetice; - procesarea miezurilor magnetice;...

Masurarea Energiei Electrice

GENERALITATI Energia electrica se defineste ca fiind integrala puterii electrice pe un anumit interval de timp. Aparatele utilizate pentru...

Stabilizator de Tensiune

CAPITOLUL 8 STABILIZATOARE DE TENSIUNE 8.1. Generalitati Pentru a functiona corect aparatura electronica necesita tensiuni de alimentare...

Instalații de Legare la Pământ

Instalaţia de legare la pământ este ansamblul de conductoare şi electrozi prin care se realizează legătura unor elemente dintr-o instalaţie cu...

Bazele Electrotehnicii

1. Concepte de baza ale teoriei circuitelor 1.1 Starea de electrizare. Tensiunea electrica. Tensiunea electromotoare. De la fizica cunoastem ca...

Masini Electrice1

Convertoare de energie Mica Mare Randamentul Forma semnalului conversiei Cantitate de energie electrica Traductoare Ce este împortant ?...

Te-ar putea interesa și

Reproiectarea Sistemului de Management la SC Electrotehnica SA

Capitolul I I Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale 1.Documentarea preliminara 1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei S.C....

Electrotehnica

Transformatoare electrice.Un aparat electromag care transf marimile electrice de circuit(tens,curenti)sub care se transmite energia electromag de...

Bazele Electrotehnicii

1.Clasificarea elementelor dipolare de circuit Elemente de circuit pasive Rezistorul Bobina Condensatorul Elemente de circuit active...

Proiect didactic - Apărate electrice de conectare și protecție și scule utilizate în electrotehnică și electronică

Scoala gimnaziala „LIVIU REBREANU” Disciplina: Educatie tehnologica Clasa: a VIII-a Data: 28.11.2019 Titlul lectiei: APARATE ELECTRICE DE...

Standardizarea în Industria Electrotehnică

1. Noţiuni de bază Prin standardizare se înţelege reglementarea tehnică, unitară, organizată, care stabileşte norme şi prescripţii privitoare la...

Materiale electrotehnice

1. DE CE „MATERIALE MAGNETICE” Este cunoscut faptul că Pământul este cel mai mare magnet permanent, generator al unui câmp magnetic a cărui...

Materiale Electrotehnice

CURSUL 1 INTRODUCERE În construcţia dispozitivelor electrotehnice şi electronice intră materiale cu funcţii diverse, ale căror caracteristici...

Cursuri Electrotehnica Anul I UTC

BIBLIOGRAFIE 1. N. Bogoevici, Electrotehnica si masurari electrice, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1979 2. L. E. Petrean, D. C....

Ai nevoie de altceva?