Invertoare de Tensiune si Frecventa

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Invertoare de Tensiune si Frecventa.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 25 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Electrotehnica

Extras din document

Reglarea vitezei prin modificarea frecventei statorice f1 este procedeul cel mai

economic din punct de vedere al pierderilor. Variatia cuplului critic si a alunecarii critice

pentru motoare mari, când este valabila formula lui Kloss, este:

Acest tip de reglare a vitezei de rotatie  impune anumite cerinte fata de invertoare

si fata de sistemul de reglare adoptat. Pentru functionarea normala a MAS la cuplu

constant, M=const., trebuie mentinut fluxul polar constant N const t t F = » F . Acest flux este

limitat superior de saturatia fierului, iar inferior de o utilizare eficienta. Considerând

valoarea efectiva a tensiunii pe faza statorica, 1 1 1 1 2 b E f N k t =p F , se obtine expresia

fluxului, în care C este o constanta:

La turatii superioare celei nominale, reglarea se face la putere aproximativ

constanta. Pentru asigurarea rigiditatii dielectrice tensiunea trebuie mentinuta la valoarea

nominala. Rezulta o functionare a MAS cu slabire de flux.

Fig. 3.1. Modificarea tensiunii statorice în functie de

frecventa

3.1. Reglarea vitezei masinilor asincrone prin convertoare indirecte de

frecventa (cu circuit intermediar de c.c.).

Un convertor indirect de frecventa (CIF) este compus din: redresor, filtru si invertor.

Conversia energiei de c.a. realizata printr-o retea intermediara de c.c. are avantajul ca prin

decuplarea celor doua circuite de c.a., frecventa de iesire sa poata fi reglata intr-o gama

74

larga. Dupa filtrul din circuitul intermediar de curent continuu se deosebesc doua tipuri de

CIF:

a) cu circuit intermediar de tensiune continua;

b) cu circuit intermediar de curent continuu.

Fig. 3.2. Convertoare indirecte de frecventa

La invertoarele de tensiune se comuta tensiunea de iesire, deci sunt cu tensiune

imprimata, iar curentul se slabeste în functie de tipul sarcinii. La invertoarele de curent se

comuta curentul care alimenteaza MAS, deci sunt cu curent imprimat, iar tensiunea este

stabilita în functie de tipul sarcinii.

Redresorul CIF poate fi necomandat, iar in acest caz, invertorul are rol de a

produce o tensiune de iesire cu frecventa si amplitudine variabila. Cel mai adesea acest

obiectiv se obtine printr-o modulatie în durata sau în amplitudine a esantioanelor tensiunii

de iesire. Când redresorul este comandat, el variaza tensiunea continua la intrarea

invertorului, care modifica numai frecventa de iesire.

Caracteristicle mecanice n(M) difera de cele ale MAS alimentate la retea pentru ca

tensiunile de alimentare sunt nesinusoidale.

Armonicile superioare ale curentilor produc o încalzire suplimentara a MAS, iar

armonicile superioare de tensiune produc armonici suprioare de flux magnetic si cupluri

parazite. Cuplul electromagnetic nu mai este constant, ci pulsatoriu.

În figura 3.3. sunt aratate câteva forme de unda posibile de tensiune la iesirea unui

CIF si variatia curentului statoric în fiecare caz.

Fisiere in arhiva (1):

  • Invertoare de Tensiune si Frecventa.pdf