Măsurări

Curs
8.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 13 fișiere: doc
Pagini : 163 în total
Cuvinte : 42465
Mărime: 1.21MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marcel Stanciu
Documentul contine cusrsul de masurarai de la facultatea de electrotehnica

Extras din document

C A P I T O L U L 2

CONVERTOARE DE INTRARE

2.1. INTRODUCERE

Dupa natura marimii de masurat aplicata convertorului de intrare se disting:

- convertoare de intrare marime electrica - marime electrica ;

- convertoare de intrare marime neelectrica - marime electrica.

Convertoare de intrare marime electrica-marime electrica permit modificarea nivelului semnalelor, fara a le afecta forma, fiind utilizate, în special, pentru extinderea intervalului de masurare al aparatelor electrice (ampermetre, voltmetre, wattmetre, cosfimetre, contoare, compensatoare, punti etc.). Din aceasta categorie fac parte dispozitivele de raport si sunturile.

Sunturile sunt convertoare curent-tensiune. Dispozitivele de raport sunt multipoli liniari, pasivi si reciproci, servind la stabilirea unui raport de tensiuni sau a unui raport de curenti. Dupa natura elementelor componente, dispozitivele de raport pot fi rezistive, inductive si capacitive. Ca elemente reprezentative pentru dispozitivele de raport se pot aminti divizoarele de tensiune si transformatoarele de masurare.

2.2. DIVIZOARE DE TENSIUNE

Divizoarele de tensiune, utilizate la masurarea tensiunilor continue, alternative si de impuls, sunt dispozitive de raport cu doua perechi de borne (tip diport), care stabilesc o relatie de dependenta liniara, pe un anumit interval, între marimea de masurat electrica si marimea electrica ce actioneaza asupra convertoarelor intermediare de prelucrare.

2.2.1. Divizorul de tensiune rezistiv

Este realizat din rezistoare bobinate, putând atinge exactitati ridicate ( ), sau din rezistente cu pelicula metalica, situatie în care exactitatea este mai scazuta ( ) dar suficient de buna pentru instrumentatia analogica si digitala. Se utilizeaza pentru masurarea tensiunilor în curent continuu sau în joasa frecventa si pentru extinderea limitei superiore de masurare a voltmetrelor, compensatoarelor de tensiune continua etc.

Fig.2.1. Divizor rezistiv.

În Fig.2.1 marimea de masurat este tensiunea continua iar marimea de iesire este tensiunea continua . Considerând functionarea divizorului în gol rezulta tensiunea de iesire:

(2.1)

si raportul de divizare:

(2.2)

Masurarea tensiunii se realizeaza cu un voltmetru având rezistenta interioara R. În aceasta situatie, tensiunea de iesire are expresia:

(2.3)

iar raportul de divizare:

(2.4)

este influentat de rezistenta interna R a voltmetrului conectat la iesire cu atât mai mult cu cât aceasta rezistenta este mai mica.

Fig.2.2. Divizor cu autocalibrare. Fig.2.3. Divizor cu ecran de garda.

In afara de divizoarele de valoare fixa se construiesc divizoare reglabile, utilizate pentru prescrierea gamelor la voltmetrele de c.c. Treptele de divizare se aleg în secventa 1-3-10 (sau o alta) pentru voltmetrele analogice si în secventa 1-10-100 pentru cele digitale.

Exista divizoare de tensiune cu mai multe trepte de divizare, cu particularitatea ca una din componente este de înalta exactitate. Aceasta serveste ca etalon la verificarea prin comparatie a exactitatii celorlalte rezistente ale divizorului. Multe din acestea sunt astfel realizate încât rezistentele componente sau grupuri ale acestora sa aiba valori nominale egale, ceea ce permite compararea directa a lor, pentru determinarea erorii fiecarei trepte de divizare. In acest fel întregul divizor poate fi autocalibrat (fig.2.2).

De exemplu, rezistorul inferior de 1kW este comparat cu fiecare din urmatoarele patru rezistoare de 1kW, deducându-se corectiile corespunzatoare pentru treptele x2, x3, x4, x5. Ansamblul primelor cinci rezistoare este comparat apoi cu rezistorul de 5kW etc. In acest mod operatia de autocalibrare nu necesita etalon exterior ci numai un mijloc de masurare pentru comparare.

Preview document

Măsurări - Pagina 1
Măsurări - Pagina 2
Măsurări - Pagina 3
Măsurări - Pagina 4
Măsurări - Pagina 5
Măsurări - Pagina 6
Măsurări - Pagina 7
Măsurări - Pagina 8
Măsurări - Pagina 9
Măsurări - Pagina 10
Măsurări - Pagina 11
Măsurări - Pagina 12
Măsurări - Pagina 13
Măsurări - Pagina 14
Măsurări - Pagina 15
Măsurări - Pagina 16
Măsurări - Pagina 17
Măsurări - Pagina 18
Măsurări - Pagina 19
Măsurări - Pagina 20
Măsurări - Pagina 21
Măsurări - Pagina 22
Măsurări - Pagina 23
Măsurări - Pagina 24
Măsurări - Pagina 25
Măsurări - Pagina 26
Măsurări - Pagina 27
Măsurări - Pagina 28
Măsurări - Pagina 29
Măsurări - Pagina 30
Măsurări - Pagina 31
Măsurări - Pagina 32
Măsurări - Pagina 33
Măsurări - Pagina 34
Măsurări - Pagina 35
Măsurări - Pagina 36
Măsurări - Pagina 37
Măsurări - Pagina 38
Măsurări - Pagina 39
Măsurări - Pagina 40
Măsurări - Pagina 41
Măsurări - Pagina 42
Măsurări - Pagina 43
Măsurări - Pagina 44
Măsurări - Pagina 45
Măsurări - Pagina 46
Măsurări - Pagina 47
Măsurări - Pagina 48
Măsurări - Pagina 49
Măsurări - Pagina 50
Măsurări - Pagina 51
Măsurări - Pagina 52
Măsurări - Pagina 53
Măsurări - Pagina 54
Măsurări - Pagina 55
Măsurări - Pagina 56
Măsurări - Pagina 57
Măsurări - Pagina 58
Măsurări - Pagina 59
Măsurări - Pagina 60
Măsurări - Pagina 61
Măsurări - Pagina 62
Măsurări - Pagina 63
Măsurări - Pagina 64
Măsurări - Pagina 65
Măsurări - Pagina 66
Măsurări - Pagina 67
Măsurări - Pagina 68
Măsurări - Pagina 69
Măsurări - Pagina 70
Măsurări - Pagina 71
Măsurări - Pagina 72
Măsurări - Pagina 73
Măsurări - Pagina 74
Măsurări - Pagina 75
Măsurări - Pagina 76
Măsurări - Pagina 77
Măsurări - Pagina 78
Măsurări - Pagina 79
Măsurări - Pagina 80
Măsurări - Pagina 81
Măsurări - Pagina 82
Măsurări - Pagina 83
Măsurări - Pagina 84
Măsurări - Pagina 85
Măsurări - Pagina 86
Măsurări - Pagina 87
Măsurări - Pagina 88
Măsurări - Pagina 89
Măsurări - Pagina 90
Măsurări - Pagina 91
Măsurări - Pagina 92
Măsurări - Pagina 93
Măsurări - Pagina 94
Măsurări - Pagina 95
Măsurări - Pagina 96
Măsurări - Pagina 97
Măsurări - Pagina 98
Măsurări - Pagina 99
Măsurări - Pagina 100
Măsurări - Pagina 101
Măsurări - Pagina 102
Măsurări - Pagina 103
Măsurări - Pagina 104
Măsurări - Pagina 105
Măsurări - Pagina 106
Măsurări - Pagina 107
Măsurări - Pagina 108
Măsurări - Pagina 109
Măsurări - Pagina 110
Măsurări - Pagina 111
Măsurări - Pagina 112
Măsurări - Pagina 113
Măsurări - Pagina 114
Măsurări - Pagina 115
Măsurări - Pagina 116
Măsurări - Pagina 117
Măsurări - Pagina 118
Măsurări - Pagina 119
Măsurări - Pagina 120
Măsurări - Pagina 121
Măsurări - Pagina 122
Măsurări - Pagina 123
Măsurări - Pagina 124
Măsurări - Pagina 125
Măsurări - Pagina 126
Măsurări - Pagina 127
Măsurări - Pagina 128
Măsurări - Pagina 129
Măsurări - Pagina 130
Măsurări - Pagina 131
Măsurări - Pagina 132
Măsurări - Pagina 133
Măsurări - Pagina 134
Măsurări - Pagina 135
Măsurări - Pagina 136
Măsurări - Pagina 137
Măsurări - Pagina 138
Măsurări - Pagina 139
Măsurări - Pagina 140
Măsurări - Pagina 141
Măsurări - Pagina 142
Măsurări - Pagina 143
Măsurări - Pagina 144
Măsurări - Pagina 145
Măsurări - Pagina 146
Măsurări - Pagina 147
Măsurări - Pagina 148
Măsurări - Pagina 149
Măsurări - Pagina 150
Măsurări - Pagina 151
Măsurări - Pagina 152
Măsurări - Pagina 153
Măsurări - Pagina 154
Măsurări - Pagina 155
Măsurări - Pagina 156
Măsurări - Pagina 157

Conținut arhivă zip

 • Masurari
  • CAP 3A4.doc
  • CAP10A4.doc
  • Cap1A4.doc
  • CAP2A4.doc
  • CAP6A4.doc
  • CAP7-3.DOC
  • CAP7-4.DOC
  • CAP7.DOC
  • CAP8-2.DOC
  • CAP8-3.DOC
  • CAP8-4.DOC
  • CAP8.DOC
  • CAP9A4.doc

Alții au mai descărcat și

Transformatorul Trifazat

Problema : I. Se va proiecta un transformator trifazat de putere în ulei, de tip exterior pentru retele de 50Hz caracterizat de datele nominale :...

Redresoare

Prin redresor se intelege un circuit electronic capabil sa transforme energia electrica de curent alternativ in energie electrica de curent...

Instalatii de Protectie Interioara

Instalatii de Legare la Pamant Instalatia de legare la pamânt este ansamblul de conductoare si electrozi prin care se realizeaza legatura unor...

Regulatoare Automate

Argument Reglarea automată este acel ansamblu de operaţii îndeplinit automat prin care o mărime fizică este menţinuta la o valoare prescrisă,...

Acționări Electrice Navale

Cap.I: Generalitati privind elementele sistemelor de actionari electrice I.1: Scurt istoric al actionarilor electrice Prima actionare electrica,...

Relee electromangnetice

I. Argument Datorita particularitatilor tehnice ale releelor acestea sunt folosite în aproape toate domeniile fizicii. Toate releele electronice...

Proiect de Transformator

1. Tema de proiectare Se va proiecta un transformator cu urmatoarele date nominale: a. Puterea b. Tensiunile nominale de linie c. Schema si...

Transformator Trifazat de Putere în Ulei

Problema : I. Se va proiecta un transformator trifazat de putere în ulei, de tip „TTU NL” pentru retele de 50Hz caracterizat de datele nominale :...

Te-ar putea interesa și

Tehnici de Minimizare a Erorilor Înregistrate la Măsurări cu Impedanță Mare și Mică

Memoriu justificativ Comunicarea si acţiunea sunt două laturi fundamentale ale oricărei activităţi umane. Comunicarea vehiculează în special...

Masurari Electrice si Electronice

Masurarea-operatiunea experimentala efectuata in scopul obtinerii unei informatii cantitative asupra proprietatilor unor obiecte fenomene sau...

Mijloacele Masurarii Vitezei

NOŢIUNI DE METRLOGIE 1. OBIECTUL METROLOGIEI Metrologia este ştiinţa care se ocupă cu măsurile, unităţile de măsură, sistemele de unităţi de...

Masurari Dimensionale

Capitolul I Studiul documentar privind aparatele pentru masurarea dimensiunilor exterioare Sublerul pentru roti dintate Sublerul pentru roti...

Masurari ale Diametrelor Exterioare

Acesta serveste la masurarea pasului circular precum si la masurarea erorii cumulate de pas . Figura 1: Pasametru stationar Pasametrul...

Calculul Erorilor în Măsurările Directe și Indirecte

Scopul lucrării: Familiarizarea cu metodele directă şi indirectă de măsurare a mărimilor fizice; efectuarea măsurărilor directe ale mărimilor...

Măsurări Electrice și Electronice

Cap.1. STADIUL ACTUAL AL CERCETARILOR ÎN DOMENIUL SISTEMELOR ELECTRONICE DE MASURARE CU APARATURA PROGRAMABILA 1.1. CONSIDERATII GENERALE În...

Masurari Electrice si Electronice 1 - Laborator 1 - Generarea si Vizualizarea Semnalelor

Generarea si vizualizarea semnalelor Scop: Familiarizarea cu functiile de baza ale unui osciloscop si generator de semnal. Masurarea...

Ai nevoie de altceva?