Măsurări industriale

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 8476
Mărime: 189.59KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grofu Florin
Universitatea Constantin Brancusi . Ingineria Sistemelor

Extras din document

1. Generalităţi despre măsurările industriale

1.1. Introducere

Necesitatea de a măsura şi controla funcţionarea utilajelor sau a echipamentelor de proces este la fel de veche ca şi revoluţia industrială. Instrumentaţia de măsură şi control devine acum nervii şi creierul uzinelor moderne. Aceasta reglează şi supervizează operaţiile echipamentelor industriale furnizând şi mijloacele necesare pentru a face uzinele viabile din punct de vedere economic. Folosirea instrumentaţiei de măsură şi control permite folosirea unor procese care ar fi foarte dificil sau chiar imposibil să funcţioneze fără operare automată.

Instrumentaţia de măsură şi control poate fi diversificată începând de la un simplu sistem analogic până la sistemele inteligente folosite astăzi, de la un simplu potenţiometru până la analizoare complexe cum ar fi spectrometrele în infraroşu. Pentru toate sistemele avansate, mărimile analogice şi semnalele electrice care le „poartă” sunt componente definitorii.

Măsurările analogice pot lua multe forme, dar pot fi clasificate în două tipuri: măsurări fizice şi măsurări compoziţionale. Primele includ măsurarea unor mărimi ca presiune, temperatură, debit, forţă, vibraţie, masă, densitate etc. Al doilea tip include măsurări de PH, conductivitate, analize chimice.

Obţinerea, menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii acestor măsurători este scopul de bază al circuitelor de condiţionare. O bună condiţionare a semnalelor păstrează calitatea mărimilor de măsurat disponibile şi folosirea optimă a sistemelor de achiziţie în controlul proceselor industriale. Un exemplu al acestui tip de măsurări poate fi monitorizarea vibraţiilor în instalaţiile industriale. Deşi o parte din informaţiile date de amplitudinea şi frecvenţa vibraţiilor nu sunt necesare pentru controlul automat al procesului, cunoaşterea acestora poate oferi suficiente informaţii cu privire la condiţiile de funcţionare şi a stării tehnice a instalaţiei.

Măsurările industriale, în funcţie de destinaţia pe care o au, pot fi:

a) Doar pentru indicare

Aceste măsurări sunt folosite pentru indicarea stărilor diferitelor elemente din proces, fiind utile pentru monitorizarea proceselor de producţie. De asemenea aceste mărimi pot oferi informaţii necesare operatorului uman în cazul defectării sistemelor de control automate.

Un exemplu al acestui tip de măsurări poate fi monitorizarea tuturor temperaturilor în instalaţiile de distilare. Nu toate temperaturile sunt necesare pentru controlul automat al procesului, dar cunoaşterea temperaturii din diferite puncte oferă suficiente informaţii cu privire la condiţiile de funcţionare a fazei în care se află procesul. Aceste informaţii pot să sesizeze operatorului necesitatea intervenţiei manuale ca urmare a defectării sistemelor de control.

b) Pentru controlul automat

Controlul automat al instalaţiilor industriale este esenţial pentru viabilitatea economică, siguranţa în funcţionare a proceselor industriale, asigurând controlul caracteristicilor fizice sau compoziţionale.

c) Măsurări privind stocurile de materiale

Aceste măsurări necesită o mare acurateţe, asigurând stabilitatea şi continuitatea procesului de producţie. Ele furnizează informaţii despre stocurile sau necesarul de materie primă şi materiale necesare procesului de producţie, despre transferurile de materiale şi subansambluri de la un punct de lucru la altul. Cunoaşterea acestor informaţii ajută la evitarea blocării procesului de producţie datorită supraaglomerării sau lipsei de materie primă şi materiale.

d) Măsurări de mediu

Măsurările parametrilor de mediu au o importanţă majoră, în ultimii ani furnizând înregistrări privind deversările de deşeuri industriale şi emanarea de noxe în atmosferă, ce trebuie să fie în conformitate cu legislaţia în vigoare.

e) Măsurări de siguranţă

Acestea sunt furnizate în întregime de sisteme de măsură separate şi autonome care monitorizează şi limitează situaţiile periculoase. Măsurările determină parametrii critici ai procesului, indicând o eventuală operare nesigură sau un potenţial pericol.

Aceste sisteme trec peste sistemele de control şi opresc funcţionarea echipamentelor până la realizarea condiţiilor de siguranţă prescrise. Astfel de sisteme sunt frecvent echipate pentru a înregistra toate evenimentele apărute, permiţând efectuarea de analize ulterioare privind cauzele producerii evenimentului respectiv, în scopul de a putea fi evitat sau controlat în viitor.

1.2. Mediul de măsură industrial

Un sistem de măsură şi control industrial poate fi prezentat simplificat ca în figura 1.1. Sunt prezentate doar elementele esenţiale, făcându-se totuşi distincţie între camera de control şi mediul industrial.

Prin mediu industrial se înţelege aria în care sunt amplasate echipamentele de producţie sau depozitele de materiale. De asemenea se înţelege cel mai adesea podeaua întreprinderii sau zona exterioară în cazul complexelor industriale. Părţi componente ale sistemului de producţie se află de multe ori în zone diferite, fiind supuse perturbaţiilor electrice şi factorilor de mediu. Echipamentul amplasat aici este supus unui număr mare de perturbaţii electrice datorate surselor de alimentare, motoarelor electrice, precum şi factorilor de mediu ca temperatură, umiditate, medii corozive şi periculoase.

Preview document

Măsurări industriale - Pagina 1
Măsurări industriale - Pagina 2
Măsurări industriale - Pagina 3
Măsurări industriale - Pagina 4
Măsurări industriale - Pagina 5
Măsurări industriale - Pagina 6
Măsurări industriale - Pagina 7
Măsurări industriale - Pagina 8
Măsurări industriale - Pagina 9
Măsurări industriale - Pagina 10
Măsurări industriale - Pagina 11
Măsurări industriale - Pagina 12
Măsurări industriale - Pagina 13
Măsurări industriale - Pagina 14
Măsurări industriale - Pagina 15
Măsurări industriale - Pagina 16
Măsurări industriale - Pagina 17
Măsurări industriale - Pagina 18
Măsurări industriale - Pagina 19
Măsurări industriale - Pagina 20
Măsurări industriale - Pagina 21
Măsurări industriale - Pagina 22
Măsurări industriale - Pagina 23
Măsurări industriale - Pagina 24
Măsurări industriale - Pagina 25
Măsurări industriale - Pagina 26
Măsurări industriale - Pagina 27
Măsurări industriale - Pagina 28
Măsurări industriale - Pagina 29
Măsurări industriale - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Masurari Industriale.doc

Alții au mai descărcat și

Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice

1. INSTALAŢII DE PRODUCERE, TRANSPORT Si DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE 1.1. Generalităţi Pentru a se putea realiza producerea, transportul si...

Tablouri electrice de joasă tensiune

Capitolul I INSTALAŢIILE ELECTRICE INTERIOARE, DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE IN INTERIORUL CLADIRILOR Instalaţiile electrice pentru iluminat...

Studiul Antenelor Simetrice și Nesimetrice

Dipolul simetric se compune din douã conductoare simetrice situate de-a lungul unei axe la distantã relativ micã între ele (fig. 3.1). La capetele...

Antene Speciale

4.1. Antena canal de undã 4.1.1. Prezentarea antenei Datoritã avantajelor pe care le prezintã, antenele canal de undã au cãpãtat o largã...

Structura și Clasificarea Undelor Electromagnetice

Undele electromagnetice a cãror frecventa este cuprinsa între limitele 10-3 Hz si 1016 Hz se numesc unde radio. Aceste limite pot fi exprimate si...

Comunicații de date - curs VII

INTRODUCERE ÎN COMUNICATII DE DATE: SCHEMA BLOC A SISTEMULUI DE COMUNICATII DE DATE, DESCRIERE, FUNCTIILE ELEMENTELOR, EXPLICAREA FUNCTIONARII PE...

Fibre Optice

Propagarea luminii în fibra optica Legile optice permit descrierea reflexiei totale la suprafata de separatie dintre miez-învelis a fibrei...

Rețele de Comunicații

Reteaua în arbore (retea radiala) Centrele de comutatie C sunt interconectate într-un sistem arbore cu mai multe nivele (fig. 5.3.). Se observa...

Te-ar putea interesa și

Standul de măsurare a debitului cu dispozitive de laminare și tuburi laminare

Memoriu Justificativ Alaturi de parametrii de stare care conditioneaza transformarile fizico-chimice din majoritatea proceselor industriale,...

Măsurarea Vitezei unei Benzi Transportoare

MASURAREA VITEZEI UNEI BENZI TRANSPORTOARE Introducere Transportorul cu bandã este un sistem de transport stationar de uz general care foloseste...

Măsurarea mărimilor fizico-chimice

MASURAREA MARIMILOR FIZICO-CHIMICE Argument In viata de zi cu zi formulam sau auzim intrebari de felul : cat e ceasul?, ce temperature are?, ce...

Tehnologia realizării circuitelor electronice

Argument Rezistentele sunt piese cu o foarte larga intrebuintare in constructia aparatelor electrice. Astfel, de exemplu, numarul lor poate ajunge...

Interfețe ISDN

ISDN-ul constituie suportul penru teleserviciile asigurate între terminalele de tip: telefon, telez, telefaz, facsimil, videotez, telez. Accesul la...

Utilizarea Instrumentației Analogice la Masurarea Curentilor și Tensiunilor Electrice

Lucrarea are drept scop studierea comparativa a instrumentatiei analogice, avînd caracteristici constructive si functionale diferite, destinata...

Măsurări Electrice

1.1. IMPORTANŢA MĂSURĂRILOR PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ Baza oricărei inginerii este proiectarea, iar proiectarea se sprijină pe date concrete...

Utilizarea calculatorului în ingineria sistemelor de producție II

Introducere Nivelul cel mai extins de utilizare a calculatoarelor in cadrul sistemelor de producţie este generic desemnat sub sigla CAI (CAI –...

Ai nevoie de altceva?