Montajul Instalatiilor

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 220 în total
Cuvinte : 64844
Mărime: 22.14MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAPITOLUL 1

EVOLUŢIA SISTEMELOR DE

PRODUCŢIE

ŞI A MONTAJULUI

Omul a încercat de-a lungul evoluţiei sale să-şi producă bunurile necesare traiului. Treptat a început să producă mai mult pentru a schimba o parte din produse cu alte produse. Încă de la începuturi a avut nevoie de unelte şi arme pentru vânătoare şi mai târziu pentru lupte şi războaie.

Sistemele de producţie s-au dezvoltat semnificativ relativ târziu, în secolele al XIX-lea şi al XX-lea. Evoluţia sistemelor de producţie a fost legată de dezvoltarea mediului economic şi social din care făceau parte. Influenţele au fost reciproce şi evoluţia s-a făcut în etape caracteristice.

Prima etapă este aceea a sistemelor de producţie de tip manufacturier. Forţa de muncă este reprezentată de meşteşugar (artizan). Produsele erau realizate bucată cu bucată, într-un număr restrâns. Toate „fazele procesului de fabricaţie” constând în proiectare, fabricaţie, verificare a calităţii, desfacere erau realizate de aceeaşi persoană sau de un număr restrâns de persoane.

Sculele şi uneltele folosite erau simple, sistemele tehnologice erau rudimentare, dar aveau un rol determinant în aceste sisteme de producţie. Când cererea de produse a început să crească, meşteşugarul a făcut un pas în evoluţia sistemelor de producţie începând lucrul simultan la mai multe produse, efectuând aceeaşi operaţie la produsele începute, prefigurând astfel producţia de serie. Materialele erau necesare în cantităţi mici. Reparaţiile se făceau tot la cei care realizau produsul.

La sfârşitul secolului al XIX-lea s-a trecut la etapa a II - a în dezvoltarea sistemelor de producţie, sisteme de tip maşinist (aproximativ între anii 1900-1950). Între aceste sisteme şi cele manufacturiere există deosebiri esenţiale.

Studii şi cercetări în domeniu au fost făcute de mai mulţi ingineri: F.W. Taylor, Grantt, Gilberth, H. Ford.

Sistemele de producţie încep să fie structurate pe compartimente specializate cu sarcini distincte.

Etapa este caracterizată de dezvoltarea mecanizării producţiei şi are următoarele caracteristici:

- operatorul uman are un loc precis în sistemul de producţie, delimitat riguros. El nu mai realizează ca în sistemele meşteşugăreşti o varietate de operaţii, ci este strict specializat pentru realizarea unor operaţii sau uneori chiar a unei faze;

- apare banda rulantă (introdusă de H. Ford în 1913) la care operaţiile sunt defalcate până la faze şi mânuiri ce pot fi realizate de personal cu calificare scăzută;

- fabricaţia şi montajul sunt organizate în flux, astfel încât cu cheltuieli scăzute, productivitatea este mare în cazul unei producţii de serie mare;

- dimensiunile unităţilor de producţie cresc;

- apar secţii şi ateliere specializate (atelier de montaj separat de cel de fabricaţie);

- rolul maşinilor şi utilajelor devine predominant, iar cel al omului se reduce în mod deosebit, acesta având doar atribuţii de execuţie. Avându-se în vedere ca unic obiectiv realizarea unei singure operaţii cât mai repede de către factorul uman, s-au pierdut din vedere atribuţii deosebite ale acestuia: inteligentă, creativitate, spontaneitate, etc.

- apar probleme în funcţionarea sistemului deoarece compartimentele specializate (proiectare, aprovizionare, fabricaţie, control, desfacere) funcţionau separat, cu legături intermitente între ele, uneori chiar contradictorii;

- apar divergenţe în domeniul salarizării, disciplinei muncii şi al conflictelor de muncă (în anii 30 sindicatele din uzinele Ford negociau cu patronul viteza de deplasare a benzii).

În timp ce sistemele manufacturiere puteau să realizeze fără dificultăţi produse la comandă dar cu o productivitate scăzută şi costuri corespunzătoare, sistemele maşiniste se caracterizau printr-o productivitate ridicată şi costuri mici datorită dotării cu sisteme tehnologice din ce în ce mai performante şi datorită uniformităţii producţiei. Această caracteristică, uniformitatea producţiei, reprezintă slăbiciunea sistemelor maşiniste.

Introducerea în fabricaţie a unui nou produs presupune înlocuirea parţială sau totală a maşinilor şi utilajelor specializate strict în realizarea unui produs. Flexibilitatea acestor sisteme este extrem de redusă putându-se realiza doar produse uniforme în serii mari.

În această perioadă sistemele de producţie au fost caracterizate de multe ori de sporirea dimensiunilor şi a capacităţilor de producţie. Se credea că o instalaţie mare funcţionează cu costuri reduse. S-au construit uzine constructoare de maşini, chimice, metalurgice, uriaşe, care în timp şi-au dovedit randamentul scăzut. Automatizarea şi mecanizarea au dus la creşterea productivităţii şi la scăderea costurilor. Aceste sisteme au devenit însă extrem de rigide.

În prezent suntem martorii celei de a treia etape din evoluţia sistemelor de producţie care reprezintă o sinteză a celor manufacturiere şi maşiniste.

Această treaptă superioară în evoluţie se datorează unei infuzii de progres tehnic, introducerii sistemelor electronice de calcul, a informaticii, a electronicii, a noilor materiale. O importanţă deosebită o au studiile, educaţia şi aplicarea în producţie a managementului fabricaţiei, strategic şi al calităţii.

Mediul economic s-a transformat în mod deosebit. Acum producţia este influenţată de mediul extern şi mediul intern.

Mediul extern este format din două componente: general şi industrial (fig. 1.1). Mediul intern cuprinde elemente referitoare la capacităţi, competenţe şi performanţe.

Este evident că sistemul de producţie face parte dintr-un mediu economic deosebit de complex în care conexiunile sunt multiple. Sistemele de producţie trebuie să se adapteze la noile cerinţe şi condiţii care în principal se referă la nevoi strict individualizate. Noile sisteme se numesc “avansate”. Caracteristica lor este de a răspunde noilor nevoi în timp de răspuns minim şi cu eficienţă maximă.

Preview document

Montajul Instalatiilor - Pagina 1
Montajul Instalatiilor - Pagina 2
Montajul Instalatiilor - Pagina 3
Montajul Instalatiilor - Pagina 4
Montajul Instalatiilor - Pagina 5
Montajul Instalatiilor - Pagina 6
Montajul Instalatiilor - Pagina 7
Montajul Instalatiilor - Pagina 8
Montajul Instalatiilor - Pagina 9
Montajul Instalatiilor - Pagina 10
Montajul Instalatiilor - Pagina 11
Montajul Instalatiilor - Pagina 12
Montajul Instalatiilor - Pagina 13
Montajul Instalatiilor - Pagina 14
Montajul Instalatiilor - Pagina 15
Montajul Instalatiilor - Pagina 16
Montajul Instalatiilor - Pagina 17
Montajul Instalatiilor - Pagina 18
Montajul Instalatiilor - Pagina 19
Montajul Instalatiilor - Pagina 20
Montajul Instalatiilor - Pagina 21
Montajul Instalatiilor - Pagina 22
Montajul Instalatiilor - Pagina 23
Montajul Instalatiilor - Pagina 24
Montajul Instalatiilor - Pagina 25
Montajul Instalatiilor - Pagina 26
Montajul Instalatiilor - Pagina 27
Montajul Instalatiilor - Pagina 28
Montajul Instalatiilor - Pagina 29
Montajul Instalatiilor - Pagina 30
Montajul Instalatiilor - Pagina 31
Montajul Instalatiilor - Pagina 32
Montajul Instalatiilor - Pagina 33
Montajul Instalatiilor - Pagina 34
Montajul Instalatiilor - Pagina 35
Montajul Instalatiilor - Pagina 36
Montajul Instalatiilor - Pagina 37
Montajul Instalatiilor - Pagina 38
Montajul Instalatiilor - Pagina 39
Montajul Instalatiilor - Pagina 40
Montajul Instalatiilor - Pagina 41
Montajul Instalatiilor - Pagina 42
Montajul Instalatiilor - Pagina 43
Montajul Instalatiilor - Pagina 44
Montajul Instalatiilor - Pagina 45
Montajul Instalatiilor - Pagina 46
Montajul Instalatiilor - Pagina 47
Montajul Instalatiilor - Pagina 48
Montajul Instalatiilor - Pagina 49
Montajul Instalatiilor - Pagina 50
Montajul Instalatiilor - Pagina 51
Montajul Instalatiilor - Pagina 52
Montajul Instalatiilor - Pagina 53
Montajul Instalatiilor - Pagina 54
Montajul Instalatiilor - Pagina 55
Montajul Instalatiilor - Pagina 56
Montajul Instalatiilor - Pagina 57
Montajul Instalatiilor - Pagina 58
Montajul Instalatiilor - Pagina 59
Montajul Instalatiilor - Pagina 60
Montajul Instalatiilor - Pagina 61
Montajul Instalatiilor - Pagina 62
Montajul Instalatiilor - Pagina 63
Montajul Instalatiilor - Pagina 64
Montajul Instalatiilor - Pagina 65
Montajul Instalatiilor - Pagina 66
Montajul Instalatiilor - Pagina 67
Montajul Instalatiilor - Pagina 68
Montajul Instalatiilor - Pagina 69
Montajul Instalatiilor - Pagina 70
Montajul Instalatiilor - Pagina 71
Montajul Instalatiilor - Pagina 72
Montajul Instalatiilor - Pagina 73
Montajul Instalatiilor - Pagina 74
Montajul Instalatiilor - Pagina 75
Montajul Instalatiilor - Pagina 76
Montajul Instalatiilor - Pagina 77
Montajul Instalatiilor - Pagina 78
Montajul Instalatiilor - Pagina 79
Montajul Instalatiilor - Pagina 80
Montajul Instalatiilor - Pagina 81
Montajul Instalatiilor - Pagina 82
Montajul Instalatiilor - Pagina 83
Montajul Instalatiilor - Pagina 84
Montajul Instalatiilor - Pagina 85
Montajul Instalatiilor - Pagina 86
Montajul Instalatiilor - Pagina 87
Montajul Instalatiilor - Pagina 88
Montajul Instalatiilor - Pagina 89
Montajul Instalatiilor - Pagina 90
Montajul Instalatiilor - Pagina 91
Montajul Instalatiilor - Pagina 92
Montajul Instalatiilor - Pagina 93
Montajul Instalatiilor - Pagina 94
Montajul Instalatiilor - Pagina 95
Montajul Instalatiilor - Pagina 96
Montajul Instalatiilor - Pagina 97
Montajul Instalatiilor - Pagina 98
Montajul Instalatiilor - Pagina 99
Montajul Instalatiilor - Pagina 100
Montajul Instalatiilor - Pagina 101
Montajul Instalatiilor - Pagina 102
Montajul Instalatiilor - Pagina 103
Montajul Instalatiilor - Pagina 104
Montajul Instalatiilor - Pagina 105
Montajul Instalatiilor - Pagina 106
Montajul Instalatiilor - Pagina 107
Montajul Instalatiilor - Pagina 108
Montajul Instalatiilor - Pagina 109
Montajul Instalatiilor - Pagina 110
Montajul Instalatiilor - Pagina 111
Montajul Instalatiilor - Pagina 112
Montajul Instalatiilor - Pagina 113
Montajul Instalatiilor - Pagina 114
Montajul Instalatiilor - Pagina 115
Montajul Instalatiilor - Pagina 116
Montajul Instalatiilor - Pagina 117
Montajul Instalatiilor - Pagina 118
Montajul Instalatiilor - Pagina 119
Montajul Instalatiilor - Pagina 120
Montajul Instalatiilor - Pagina 121
Montajul Instalatiilor - Pagina 122
Montajul Instalatiilor - Pagina 123
Montajul Instalatiilor - Pagina 124
Montajul Instalatiilor - Pagina 125
Montajul Instalatiilor - Pagina 126
Montajul Instalatiilor - Pagina 127
Montajul Instalatiilor - Pagina 128
Montajul Instalatiilor - Pagina 129
Montajul Instalatiilor - Pagina 130
Montajul Instalatiilor - Pagina 131
Montajul Instalatiilor - Pagina 132
Montajul Instalatiilor - Pagina 133
Montajul Instalatiilor - Pagina 134
Montajul Instalatiilor - Pagina 135
Montajul Instalatiilor - Pagina 136
Montajul Instalatiilor - Pagina 137
Montajul Instalatiilor - Pagina 138
Montajul Instalatiilor - Pagina 139
Montajul Instalatiilor - Pagina 140
Montajul Instalatiilor - Pagina 141
Montajul Instalatiilor - Pagina 142
Montajul Instalatiilor - Pagina 143
Montajul Instalatiilor - Pagina 144
Montajul Instalatiilor - Pagina 145
Montajul Instalatiilor - Pagina 146
Montajul Instalatiilor - Pagina 147
Montajul Instalatiilor - Pagina 148
Montajul Instalatiilor - Pagina 149
Montajul Instalatiilor - Pagina 150
Montajul Instalatiilor - Pagina 151
Montajul Instalatiilor - Pagina 152
Montajul Instalatiilor - Pagina 153
Montajul Instalatiilor - Pagina 154
Montajul Instalatiilor - Pagina 155
Montajul Instalatiilor - Pagina 156
Montajul Instalatiilor - Pagina 157
Montajul Instalatiilor - Pagina 158
Montajul Instalatiilor - Pagina 159
Montajul Instalatiilor - Pagina 160
Montajul Instalatiilor - Pagina 161
Montajul Instalatiilor - Pagina 162
Montajul Instalatiilor - Pagina 163
Montajul Instalatiilor - Pagina 164
Montajul Instalatiilor - Pagina 165
Montajul Instalatiilor - Pagina 166
Montajul Instalatiilor - Pagina 167
Montajul Instalatiilor - Pagina 168
Montajul Instalatiilor - Pagina 169
Montajul Instalatiilor - Pagina 170
Montajul Instalatiilor - Pagina 171
Montajul Instalatiilor - Pagina 172
Montajul Instalatiilor - Pagina 173
Montajul Instalatiilor - Pagina 174
Montajul Instalatiilor - Pagina 175
Montajul Instalatiilor - Pagina 176
Montajul Instalatiilor - Pagina 177
Montajul Instalatiilor - Pagina 178
Montajul Instalatiilor - Pagina 179
Montajul Instalatiilor - Pagina 180
Montajul Instalatiilor - Pagina 181
Montajul Instalatiilor - Pagina 182
Montajul Instalatiilor - Pagina 183
Montajul Instalatiilor - Pagina 184
Montajul Instalatiilor - Pagina 185
Montajul Instalatiilor - Pagina 186
Montajul Instalatiilor - Pagina 187
Montajul Instalatiilor - Pagina 188
Montajul Instalatiilor - Pagina 189
Montajul Instalatiilor - Pagina 190
Montajul Instalatiilor - Pagina 191
Montajul Instalatiilor - Pagina 192
Montajul Instalatiilor - Pagina 193
Montajul Instalatiilor - Pagina 194
Montajul Instalatiilor - Pagina 195
Montajul Instalatiilor - Pagina 196
Montajul Instalatiilor - Pagina 197
Montajul Instalatiilor - Pagina 198
Montajul Instalatiilor - Pagina 199
Montajul Instalatiilor - Pagina 200
Montajul Instalatiilor - Pagina 201
Montajul Instalatiilor - Pagina 202
Montajul Instalatiilor - Pagina 203
Montajul Instalatiilor - Pagina 204
Montajul Instalatiilor - Pagina 205
Montajul Instalatiilor - Pagina 206
Montajul Instalatiilor - Pagina 207
Montajul Instalatiilor - Pagina 208
Montajul Instalatiilor - Pagina 209
Montajul Instalatiilor - Pagina 210
Montajul Instalatiilor - Pagina 211
Montajul Instalatiilor - Pagina 212
Montajul Instalatiilor - Pagina 213
Montajul Instalatiilor - Pagina 214
Montajul Instalatiilor - Pagina 215
Montajul Instalatiilor - Pagina 216
Montajul Instalatiilor - Pagina 217
Montajul Instalatiilor - Pagina 218
Montajul Instalatiilor - Pagina 219
Montajul Instalatiilor - Pagina 220
Montajul Instalatiilor - Pagina 221
Montajul Instalatiilor - Pagina 222
Montajul Instalatiilor - Pagina 223
Montajul Instalatiilor - Pagina 224
Montajul Instalatiilor - Pagina 225
Montajul Instalatiilor - Pagina 226
Montajul Instalatiilor - Pagina 227
Montajul Instalatiilor - Pagina 228
Montajul Instalatiilor - Pagina 229
Montajul Instalatiilor - Pagina 230
Montajul Instalatiilor - Pagina 231
Montajul Instalatiilor - Pagina 232
Montajul Instalatiilor - Pagina 233
Montajul Instalatiilor - Pagina 234

Conținut arhivă zip

 • Montajul Instalatiilor
  • 1. Evolutia sistemelor de productie si a montajului.doc
  • 10. Calculul normelor de timp la montaj.doc
  • 11. Elemente de calitate in sistemele de montaj.doc
  • 12. Elemente de montaj virtual.doc
  • 2. Notiuni fundamentale in tehnologia montajului.doc
  • 3. Tehnologicitatea montajului.doc
  • 4. Procese tehnologice de montaj in constructia de masini.doc
  • 5. 6 Materiale utilizate in instalatii.doc
  • 7.Instal de incalzire.doc
  • 8 Instalatii de apa si canalizare.doc
  • 9. Instalatii de gaze.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnici Moderne in Comutatia de Putere la Joasa Tensiune

Cerintele camerelor de stingere Durata minima de ardere a arcului electric; Energie minima disipata; Consum minim de materiale active; Efecte...

Stabilizator de Tensiune

CAPITOLUL 8 STABILIZATOARE DE TENSIUNE 8.1. Generalitati Pentru a functiona corect aparatura electronica necesita tensiuni de alimentare...

Instalații de Legare la Pământ

Instalaţia de legare la pământ este ansamblul de conductoare şi electrozi prin care se realizează legătura unor elemente dintr-o instalaţie cu...

Automate Programabile

Definire. Un automat programabil este un “calculator” specializat care realizeaza functii de control de o diversitate de tipuri si nivele de...

Bazele Electrotehnicii

1. Concepte de baza ale teoriei circuitelor 1.1 Starea de electrizare. Tensiunea electrica. Tensiunea electromotoare. De la fizica cunoastem ca...

Masini Electrice1

Convertoare de energie Mica Mare Randamentul Forma semnalului conversiei Cantitate de energie electrica Traductoare Ce este împortant ?...

Teoria Campului Electric

CONSIDERATII GENERALE 1.1. CÂMPUL SI SUBSTANTA Substanta si câmpul sunt forme fizice fundamentale, în stânsa conexiune, sub care se prezinta...

Bazele Masuratorilor Electrice

Comunicarea si actiunea sunt doua laturi fundamentale ale activitatii omenesti. Comunicarea vehiculeaza în principal prin informatie, pe când...

Te-ar putea interesa și

Instalație de Separare a Amestecurilor Lichide Omogene prin Rectificare Continuă

TEMA DE PROIECTARE Să se elaboreze proiectul de inginerie tehnologică pentru o instalaţie de separare a amestecurilor lichide omogene prin...

Instalatie Frigorifica pentru un Depozit de Legume

TEMA PROIECTULUI Sa se proiecteze o instalatie frigorifica pentru un depozit de legume. Date de proiectare: - capacitatea de refrigerare: 20...

Proiect Instalatii Frigorifice

MEMORIU JUSTIFICATIV Prin tema de proiect s-a cerut proiectarea unei instalatii de comprimare mecanica într-o treapta. Datele dupa care s-au facut...

Instalație de Separare prin Rectificare a Amestecului Lichid Omogen acetonă-benzen

Titlul proiectului Instalaţie de separare prin rectificare a amestecului lichid omogen acetonă-benzen. Tema de proiectare Să se elaboreze...

Fenomene de transfer - rectificare tetraclorură de carbon și toluen

Tema de proiectare Se elaborează proiectul de inginerie tehnologică pentru o instalație de separare a unui amestec lichid omogen prin rectificare...

Importanta Intretinerii Masinilor si Utilajelor

INTRODUCERE Societatea “Flory Clau Trans” este o societate romaneasca cu capital privat cu sediul social in sat.Selimbar, com. Selimbar, str....

Plan de Afaceri - SC Best Style SRL

SINTEZA Infiintata din dragoste pentru lucruri frumoase S.C BEST STYLE S.R.L a aparut ca urmare a cerererii crescande pentru amenajarile...

Gestiunea Proiectelor - Modernizare Moara Grau

Introducere Disciplina Gestiunea Proiectelor tratează o temă deosebit de actuală în economia mondială. Orice site de job-uri manageriale...

Ai nevoie de altceva?