Motoare CC utilizate în acționări electrice

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 9805
Mărime: 1.18MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Probleme generale privind motorul de c.c. utilizat în acţionările electrice

2.1. DESTINAŢIA ŞI DOMENIUL DE APLICARE

Însuşirile electromecanice ale maşinii de curent continuu se deosebesc de cele ale maşinilor de curent alternativ. In primul rând, maşinile de curent continuu au frecvenţa sursei de alimentare sau de restituire a energiei în reţea egală cu zero, indiferent că înfăşurarea in-clusului este străbătută de curent alternativ.

Deci frecvenţa fiind nulă dă posibilitate de a regla viteza maşinii în limite largi.

In al doilea rând maşina de curent continuu, spre deosebire de maşinile asincrone (de inducţie), nu asimilează putere reactivă. Curentul de excitaţie la maşinile de curent continuu este de 10—20 ori mai mic decât la maşinile asincrone.

Maşina de curent continuu prin definiţie se numeşte aceea la care curentul asimilat sau restituit în reţea este continuu, iar cel din înfăşurarea indusului este alternativ sau continuu.

Dacă curentul reţelei la care este conectată maşina este continuu, iar curentul ce străbate înfăşurarea indusului este alternativ, atunci o astfel de maşină are colector sau comutator, care redresează curentul alternativ din înfăşurarea indusului în curent continuu.

Dacă ambele circuite sînt parcurse de curenţi continuu, atunci nu mai este necesar colectorul şi o astfel de maşină se numeşte unipolară. Maşinile electrice unipolare au o utilizare limitată din cauza tensiunilor joase şi curenţilor mari la care pot fi calculate. Unul din dez-avantajele de bază al acestei maşini, constă în crearea unui contact fiabil dintre indus şi perii prin care s-ar închide curenţi considerabili.

In ultimii ani s-au făcut încercări pentru a înlocui colectorul electromecanic prin unul electric, însă încercările nu s-au bucurat de un succes evident. In consecinţă se mai poate spune că maşinile de curent continuu cu colector electromecanic la etapa actuală de dezvoltare a maşinilor electrice satisfac cerinţele înaintate în acele ramuri ale industriei unde sînt utilizate.

Generatoarele de curent continuu. Maşina de curent continuu funcţionând în regim de generator serveşte ca sursă de curent continuu. O deosebită utilizare ca generator o au maşinile de curent continuu, fiind folosite ca excitatoare pentru generatoarele sincrone. Generatoarele de curent continuu ca surse de curent de tensiune joasă, sînt utilizat în electroliză şi instalaţii galvanice.

Motoarele de curent continuu. Avantajele motoarelor de curent continuu în ce priveşte reglarea vitezei sînt indiscutabile în raport cu motoarele de curent alternativ, însuşirile electromecanice ale motoarelor de curent continuu permit reglarea vitezei unghiulare în diapazoane largi, menţinând la un nivel respectiv randamentul independent de metoda de reglare a vitezei utilizată.

Motoarele de curent continuu sînt utilizate în domeniul tracţiunii electrice. Datorită cuplului considerabil de pornire la viteze mici şi caracteristicile lor de viteză moi. motoarele de curent continuu sînt utilizate ca motoare de acţionare de forţă în locomotivele electrice, electrocare, în tramvaie, troleibuze, metro. Motoarele electrice de curent continuu sînt utilizate şi pentru a antrena diverse mecanisme suplimentare instalate pe maşinile de transport (autobuze, tractoare, avioane ş. a.).

Pentru realizarea proceselor tehnologice complicate care cer viteză reglabilă şi stabilitate ridicată sînt utilizate motoare de curent continuu.

La etapa actuală o deosebită importanţă capătă servomotoarele de curent continuu cu magneţi permanenţi fiind utilizate cu succes în sistemele de comandă şi automatizări, în acţionările electrice automatizate.

2.2. ELEMENTELE CONSTRUCTIVE PRINCIPALE ALE MAŞINII DE CURENT CONTINUU

Maşina de curent continuu este compusă din două părţi principale imobilă -stator, si mobilă - rotor (fig. 1.).

Statorul include următoarele ansamble principale: carcasa - 1,pe care sunt fixaţi polii principali - 2, iar pe poli este montată înfăşurarea de excitaţie -3. Părţile laterale ale carcasei sînt închise cu două scuturi 4, 5, în care sunt montaţi rulmenţii 6, 7. Rulmenţii sunt

protejaţi mecanic şi de mediul înconjurător de capacele rulmenţilor 8,9,10,11.Pe partea superioară a carcasei este montată cutia cu borne 12 prin intermediul căreia maşina se conectează la reţea. Pe partea inferioară carcasei sunt sudate tălpile de fundaţie 13 cu ajutorul ,cărora maşina se fixează pe fundaţie.

Rotorul maşinii de curent continuu include pachetul indusului 14, fixat rigid pe arborele 15, montat în rulmenţi.

În crestăturile indusului este aranjată înfăşurarea indusului 16, capetele secţiilor acestei înfăşurări sunt lipite la crestele lamelelor colectorului 17.Pe suprafaţa cilindrică a colectorului alunecă periile 18 fixate în suportul de perii 19, montat pe colierul de suport-perii 20. Pe ax este fixat rigid ventilatorul 21care se învârteşte împreuna cu el. Capătul axului iese în afara carcasei şi pe el se fixează pana 22 de consolidare a maşinii cap la cap cu mecanismul sau maşina pe care o antrenează.

Carcasa. Carcasa este partea principală de consolidare mecanică a tuturor ansmblelor maşinii Ea îndeplineşte şi funcţia de jug magnetic prin grosimea căruia se închide fluxul magnetic principal Deci această parte a maşinii de curent continuu trebuie să dispună de calităţi mecanice bune şi de însuşiri magnetice satisfăcătoare

Carcasa de obicei are o formă cilindrică si grosimea, cilindrului depinde de valoarea fluxului ce se închide prin ea. Cilindrul se confecţionează din foi groase de oţel, iar când grosimea este considerabilă, se toarnă din fonta.

Preview document

Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 1
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 2
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 3
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 4
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 5
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 6
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 7
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 8
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 9
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 10
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 11
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 12
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 13
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 14
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 15
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 16
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 17
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 18
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 19
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 20
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 21
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 22
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 23
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 24
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 25
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 26
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 27
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 28
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 29
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 30
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 31
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 32
Motoare CC utilizate în acționări electrice - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Motoare CC Utilizate in Actionari Electrice.doc

Alții au mai descărcat și

Motorul Sincron cu Magneți Permanenți

Memoriu Justificativ Motoarele sincrone cu magneți permanenți au o aplicabilitate în creştere datorită avantajelor sale, precum randamente...

Comanda unei acționări cu motor de curent continuu cu PIC16F628A

Introducere Maşina de curent continuu este maşina electrică la care schimbul principal de energie cu o reţea se face în curent continuu. Se...

Contorizarea și Contoarele Inteligente

Măsurare utilităţilor trece printr-o revoluţie încât vechile contoare mecanice şi electromecanice se înlocuiesc cu contoare electronice. Aceste...

Proiectarea mașinii asincrone trifazate cu rotor în scurtcircuit

Date nominale: puterea nominala: PN = 52 [kW] tensiunea nominală de alimentare: UN = 400 [V] frecvenţa tensiunii de alimentare: f1 =100 [Hz]...

Stabilizatoare de Tensiune

Activităţile de testare şi diagnosticare din laboratoarele de electronică precum şi necesitatea obţinerii de tensiuni de alimentare de valori...

Controlul Proceselor Tehnologice cu Ajutorul Calculatorului

Cap.I ARGUMENT In aceasta lucrare am prezentat tema „Controlul proceselor tehnologice cu ajutorul calculatorului”. Aceasta este structurata in...

Redresarea Curentului Alternativ

Argument Redresorul face parte din familia mutatoarelor, prin care energia electrica de c.a. de frecventa f se transforma in energie electrica de...

Alimentarea cu energie electrică a unui atelier mecanic alimentat de la un post de transformare

Sa se proiecteze alimentarea cu energie electrica a unui atelier mecanic alimentat de la un post de transformare de 20/0,4 kv. Consumatorii de...

Te-ar putea interesa și

Actionari Electrice la Bordul Navelor

CAPITOLUL I. CARACTERIZAREA GENERALĂ A ACŢIONĂRILOR ELECTRICE NAVALE 1.1. Sisteme de acţionare electrică a mecanismelor şi instalaţiilor de la...

Comanda Mpp Implementata pe Calculator

INTRODUCERE Apariţia microprocesoarelor, microcontrolerelor şi a calculatoarelor personale a deschis noi posibilităţi controlului şi comenzii in...

Caracteristicile Motorului Asincron cu Rotor în Scurtcircuit

1. Prezentare generală Cele mai răspândite motoare utilizate în acţionările electrice sunt motoarele asincrone. Aceste acţionări se găsesc în...

Studiul Autoporniri Motoarelor Asincrone

Introducere Un sistem electroenergetic trifazat se poate numi ideal în cazul în care în fiecare din nodurile sale sunt asigurate în orice moment...

Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune

Introducerea pe scara larga a automatizarii si robotizarii, realizarea noilor tipuri de masini unelte cu comanda program au condus la necesitatea...

Controlul Motoarelor D.C. Folosind o Placa de Dezvoltare cu DSP

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Introducerea pe scară largă a automatizării şi robotizării, realizarea noilor tipuri de maşini unelte cu comanda program...

Proiectarea unei Grinzi Rulante pentru Hale Industriale

INTRODUCERE Maşinile de ridicat sunt nişte maşini de lucru cu funcţionarea ciclică şi regim intermitent, care au o largă răspândire în toate...

Tranzistorul de Putere IRF840N

INTRODUCERE Dezvoltarea ramurii electronicii de putere conduce la proiectarea noilor tipuri de convertoare electronice, bazate pe diferite...

Ai nevoie de altceva?